Blíží se valné shromáždění a s ním volby předsedy a předsednictva

Vzhledem k tomu, že předsednictvo a předseda STUŽ se volí na dva roky, nadešel opět čas voleb ve STUŽi. Volby proběhnou na valném shromáždění v úterý 2. března 1998. Do té doby by měl vyjít ještě jeden Zpravodaj, kde bychom rádi uveřejnili stručné informace o kandidátech do předsednictva (na předsedu) tak, aby i ti členové, kteří jsou ve STUŽi krátce a/nebo neznají příliš mnoho ostatních členů měli představu, koho vlastně volí a co od něj mohou očekávat. Budu proto ráda, když mi na adresu Zpravodaje. (viz rubrika Aktuální adresy a organizační informace, uzávěrka 20. ledna 99) pošlete stručné anotace kandidátů - tedy sebe nebo jiného člena STUŽ, který se svou nominací souhlasí, v rozsahu 10 – 15 řádek. Připomínám, že povinností člena předsednictva (které je šestnáctičlenné) je účast na schůzích předsednictva, které se v současné době konají vždy první a třetí úterý v měsíci v Praze. Mimopražským členům předsednictva proplácí STUŽ cestovné veřejnými dopravními prostředky.