Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Činnost STUŽ je již několik let financována výhradně z členských příspěvků a darů členů a příznivců, členové předsednictva a ostatní dobrovolníci pracují pro STUŽ bez nároku na finanční odměnu. Budeme proto velmi rádi, když jako členové STUŽ uhradíte, pokud jste to již neučinili, své členské příspěvky. Příspěvek lze uhradit buď přímo v hotovosti tajemnici Evě Vavrouškové např. na úterních besedách, nebo bankovním převodem na účet STUŽ. Číslo účtu STUŽ: 107-9221470277/0100 u Komerční banky, pobočka Praha 6.
Stejně tak je možné buď převodem nebo v hotovosti poskytnout dar (netýká se to pochopitelně jen členů STUŽ). Darovací smlouvu vám, pokud nám předáte adresu,  včas zašleme, abyste mohli svůj dar uplatnit v daňovém přiznání. Dobrovolné vyšší příspěvky či dary jsou víc než vítány.
Těm, kteří na naši činnost přispívají peněžním darem, upřímně děkujeme. Děkujeme i těm, kteří nám věnují svůj vzácný čas a účastní se našich seminářů jako panelisté.

 • „Ozvěny Ekofilmu“ promítání filmů z Ekofilmu v Českém Krumlově školním dětem v kinu Evald v Praze (E. Vavroušková, grant MŽP)
 • EU, ŽP a NGOs (J. Dlouhý, K. Jech), v rámci tohoto projektu byly vydány publikace Průvodce ochránce životního prostředí Evropskou unií, Jak vážně bere EU trvale udržitelný rozvoj?  a  Vodohospodářská politika EU podle Rámcové směrnice o vodě. Významným počinem byl překlad a publikování Bílé knihy EU o správě věcí veřejných a zpracování připomínek k návrhu 6. Akčního programu EU pro životní prostředí. Pokračovalo vydávání Evropského environmentálního občasníku.
 • „Semináře, besedy a tiskové materiály jako jedna z forem popularizace výsledků vědy a výzkumu v oblasti životního prostředí“ (E. Vavroušková, grant MŽP, Open Society Fund)
 • Simulační  projekt  udělení integrovaného povolení  dle směrnice Rady EU pro papírnu a celulózku Frantschach Pulp&Paper, a.s. ve Štětí - spolupráce na projektu Twinning EU „Posílení institucionální/regulační kapacity českého environmentálního sektoru“ mezi ČIŽP a Švédskou agenturou životního prostředí, STUŽ zastupovala zájmy veřejnosti a NGOs (Nizozemsko-český projekt agentury SENTER „Posílení kapacity  ČIŽP“-spolupráce S DHV  na přípravě ČIŽP a sléváren na IPPC, zástupce STUŽ simuloval účast odborné veřejnosti (Ing. Rychetský z Brna)
 • Ve spolupráci s MŽP a Nadací partnerství byl vydán sborník přednášek Lidé a ekosystémy – výstup z prezentace publikace Průvodce ke světovým zdrojům a semináře  Napjaté pletivo života.
 • Projekt UNDP OSN  „Směřování k trvale udržitelnému rozvoji ČR“ (individuální spolupráce na částech projektu s Centrem pro otázky ŽP UK )
 • Strategie udržitelného rozvoje ČR-příprava strategie pro summit v Johannesburgu-(individuální spolupráce členů STUŽ s hlavním řešitelem, jímž je ČEÚ )
 • Zvýšené uvědomění veřejnosti a povědomí nevládních organizací o Evropské unii, mezinárodní projekt, STUŽ vybrána za ČR, garant J.Dlouhý, K.Jech, E.Vavroušková, grant REC a DGXI CEC
 • Právo na informace o chemických látkách
 • Právo na informace
 • Pražské přírodní parky, projekt publikace o pražských přírodních parcích, garant J. Juláková, grant od magistrátu hl.m. Prahy,
 • Modelový projekt regionálního trvale udržitelného rozvoje regionu Uherské Hradiště, garant J. Hajdúchová,
 • Vavrouškova knihovna,-vytvoření a zavedení nového knihovnického systému, garant J.Juláková, grant od NROS
 • Poradenská, osvětová a publikační činnost STUŽ – granty Magistrátu hl.m. Prahy a MŽP – garant Eva Vavroušková
 • Projekt Setkávání v krajině (táborové semináře na českém venkově), grant od MŽP ČR a NROS.
 • Program "Člověk a prostředí" - výchova k trvale udržitelnému způsobu života (učební celek pro 2. stupeň ZŠ a SŠ)
 • Formou pravidelných diskusí, seminářů a konferencí v pronajatých prostorách a akcí v CETUŽ se STUŽ snaží působit - ve smyslu svých výše uvedených cílů - na širokou laickou i odbornou veřejnost. STUŽ vydává stanoviska ke klíčovým aktuálním problémům, zejména z oblasti ekologie. STUŽ umožňuje svým členům účast ve výběrovém řízení u grantových agentur a nadací na získání finanční podpory na řešení odborných projektů.

  STUŽ pořádá každé první úterý v měsíci v Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha 1  pravidelné odborné semináře pro své členy i veřejnost. Každý seminář je věnován jednomu aktuálnímu tématu, panelu se účastní odborníci v dané oblasti. Program je stanoven předem na pololetí a je publikován ve Zpravodaji, případně k dispozici na telefonu sekretariátu

  V současné době sdružuje STUŽ více než 250 registrovaných členů. V našich řadách aktivně působí nejen ekologové, ale i přírodovědci, ekonomové, technici, lékaři, právníci, sociologové, filosofové, novináři, umělci a v neposlední řadě pak studenti a ostatní lidé, kteří usilují o stejné cíle. V našem čestném předsednictvu jsou známé osobnosti z vědeckého i uměleckého života.

  Zájemce o členství ve STUŽi vyplní zde on-line přihlášku - přijetí pak schvaluje předsednictvo.

  Podmínky členství: Podmínky členství jsou upraveny stanovami STUŽ čl. 6. O členství podle těchto podmínek rozhoduje předsednictvo (výjimečně valné shromáždění). Zápisné činí jednorázově 100,- Kč, členský příspěvek 500,- Kč za rok. Osoby bez vlastního příjmu: zápisné 50,- Kč, členský příspěvek za rok 100,- Kč.

  Příspěvek lze uhradit buď přímo v hotovosti tajemnici Evě Vavrouškové např. na úterních besedách, nebo bankovním převodem na účet STUŽ. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, své jméno. Číslo účtu STUŽ: 107-9221470277/0100 u Komerční banky, pobočka Praha 6.

  Společnost pro trvale udržitelný život - sekretariát: Krkonošská 1, 120 00 Praha 2 tel./fax:  222 726 909 

  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  web: www.stuz.cz

  IČO: 47608277

  č. účtu: 107-9221470277/0100 u Komerční banky

  Datová schránka: hbq5t9

   

  Stránky STUŽ spravuje Jiří Dlouhý - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Rok 2007

  • 2. ledna 07      Ovzduší a zdraví (polétavý prach)
  • 6. února 07      Prosazování práva životního prostředí

  Rok 2006

  Podrobněji o besedách v roce 2006 zde

  • 3. ledna            Rizikové spalovny komunálního odpadu
  • 7. února           Betonuješ, betonuje, betonujeme – (Stavební zákon)
  • 7. března          Valné shromáždění + seminář Ekologické poradenství
  • 4. dubna          Hodnocení vlivu na přírodu a krajinu
  • 2. května          Setkání odborné veřejnosti a médií se zástupci politických stran kandidují-cích ve volbách do poslanecké sněmovny,
  • 6. června          Ekoetika
  • 5. září              Návrh nové odpadové politiky Evropské unie
  • 3. října             Česká stopa, globální dopady české spotřeby
  • 7. listopadu      REACH – nová chemická politika EU
  • 5. prosince       Jakou cenu má příroda? – (Oceňování ekosystémů)

  Rok 2005

  • 4. ledna - Nová strategie hospodářského růstu – garant Ondřej Velek

  • 1. února - Obnovitelné zdroje energie – garant Martin Bursík

  • 1. března - Valné shromáždění s volbami do předsednictva, promítání vítězných filmů režiséra, kameramana a potápěče Steva Lichtága z festivalu Ekofilm

  • 5. dubna -  Politika územního rozvoje – garant Martin Říha

  • 3. května - NATURA 2000 – garant Ivan Dejmal, Pavel Šremer

  • 7. června - Dekáda environmentální výchovy, Aarhuská úmluva – setkání smluvních stran v Almaty, garant Karel Jech

  • 6. září - Prosazování práva životního prostředí v ČR a EU – garant Pavel Šremer

  • 4. října - Cyklistická doprava – garant Jiří Dlouhý

  • 1. listopadu - Hodnocení vlivu na přírodu – garant M. Martiš

  • 6. prosince -  Média a životní prostředí – garanti J. Kašpar, Petr Štěpánek

  Rok 2004

  • 7.  září - Úmluva Rady Evropy o krajině – Miroslav Martiš, Jan Plesník

  • 1.  června - Oceňování krajiny – Ivan Dejmal, Josef Seják

  • 4.  května - Volby do EP – beseda s kandidáty do EP – společně se ZK – garanti Jiří Dlouhý, Karel Jech

  • 6.  dubna - Nebezpečné chemické látky – garanti Miroslav Punčochář, Ondřej Velek

  • 2.  března - Valné shromáždění + Manifest trvale udržitelného rozvoje – garanti Pavel Šremer, Ivan Dejmal

  • 3.  února -  Agrární politika ČR – garanti  V. Zdražil, I. Dejmal, M. Andrt

  • 6.  ledna - Dopravní strategie ČR – garanti M. Martiš, J. Zeman

  Rok 2003

  • 2.  prosince - Začátky našeho zelenání aneb k historii zelených hnutí u násgaranti Pavel Šremer a Miroslav Martiš

  • 4.  listopadu - Budoucnost Šumavského národního parku garant Pavel Šremer

  • 7.  října - Bude mít Česká republika moderní, udržitelnou energetickou politiku? garant Martin Bursík

  • 2.  září garant Ondřej Velek - Integrovaná výrobková politika (IPP) a neudržitelné vzorce spotřeby a výroby v ČR?

  • 3.  června - Evropa a my – vstup do EU a životní prostředígarant Karel Jech

  • 6.  května garanti Ivan Dejmal a Ivan Plicka - Nový stavební zákon – nástroj udržitelného plánování využití území?

  • 1.  dubna - (ne)Máme právo na informacegarant Zuzana Mrázková

  • 4.  března- Valné shromáždění s volbami předsedy, členů předsednictva a revizní komise,  Beseda o Himalájích s Martinem Bursíkem a diapozitivy

  • 4.  února - Rizikové faktory v ŽP - chemické látky a GMO – garanti K. Jech, M. Punčochář, O. Velek
  • 7.  ledna - Strategie TUR ČR a rada udržitelného rozvoje – garant O. Velek, I. Rynda

  Rok 2002

  • 3.  prosince - Integrovaná prevence znečištění v ČR a zákon 76/2002 Sb. o IPPC/IRZ – garanti Pavel Šremer a Ondřej Velek, , panelisté JUDr. P. Petržílek, NM MŽP, Ing. L. Špaček, MPO, Ing. O. Velek, Partnerství, RNDr. St. Bosák, ČIŽP, Ing. J. Zbořil-Svaz papírenského průmyslu
  • 5.  listopadu - Světový summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu očima přímých účastníkůgarant Ivan Rynda, panelisté: ministr RNDr L.Ambrozek, poslanec RNDr. Fr. Pelc, PHDr. I. Rynda, Ing. Z. Drhová, Zelený kruh, Viktor Třebický, ÚEP
  • 1.  října - Veřejný zájem na lesích – garant Pavel Kyzlík, panelisté: RNDr. D. Novotná, MŽP, Ing. Vančura, Mze, RNDr. J. Stonawski, LČR HK, Ing. J. Myslivec, Colloredo-Mansfeldské lesy Zbiroh, Ing. Št. Kalina, ČLS, Dr.Ing. J. Macků, ÜHÚL Brandýs
  • 3.  září - Plán odpadového hospodářství a posouzení jeho vlivu na životní prostředí,  povodněgarant Ondřej Velek, panelisté: NM Ing. E.Tylová, RNDr. A.Kopecký, MŽP, Mgr. M. Tomíková, MŽP, prof. J.Říha, MUDr. M. Zimová- SZÚ, Ing. J. Mikoláš, Ing. I. Kropáček a MUDr. M.Šuta, Greenpeace
  • 4.  června - Volební programy a životní prostředí – předvolební seminář se zástupci politických stran – garant Karel Jech
  • 7.  května - SEA – posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí, Evropa a my – garant Miroslav Martiš, panelisté : Ing. Arch. M.Říha, MŽP, CSc, PF UK, Ing. E. Polenka, VKV, CpKP, RNDr. M. Martiš, ÚAE Kostelec
  • 2.  dubna  - Umíme pomáhat? Česká rozvojová pomoc: přání a realita – garant Pavel Nováček, panelisté: Ing. B. Tomášová, Ing. P. Smejkal, MZV, Ing. J. Kroužek, CSc, Mgr. P. Halaxa-ÜMV, Ing. Kv.Princová, Čes. Katol. Charita, PhDr. L. Horáková, Bohemia Corps, JUDr. J. Hlaváček, MŽP, Ing. Šplíchalová, Volonté
  • 5.  března - Valné shromáždění – v přestávce výklad o zdolání hory Baruntse (7220 m) v Himálaji s promítáním diapozitivů – Martin Bursík
  • 5.  února  - Ekonomické nástroje ochrany ŽP (Ing. J. Zeman, PhDr. Ivan Rynda, Ing. Ivan Dejmal, Ing. Miroslav Šafařík, ČEU)
  • 8.  ledna  - Udržitelné životní styly a neudržitelná spotřeba? (PhDr. Vlastimil Hála, filosof, Mgr. Daniel Kroupa, filozof, senátor, Ing. Miroslav Ševčík, ředitel Liberálního institutu, Prof. Dr. Hana Librová, socioložka, autorka knihy "Pestří a zelení", Mgr. Ondřej Simon, "chalupník pro 21. století", předseda Hnutí DUHA, Doc. Dr. Miluše Kubíčková, předsedkyně občanského sdružení "Zdravý životní styl", Ing. Ondřej Velek, technik-ekolog )

  Rok 2001

  • 4. prosince - Světový summit o udržitelném rozvoji - Rio plus 10 v Johannesburgu (I. Rynda, T. Hák, M. Nekvasil, M. Andrt, Z. Drhová)
  • 6. listopadu - Nové zákony - účast veřejnosti - rizika a šance pro ŽP (J. Wunsch, P. Kužvart)
  • 2. října - Problém zvaný Temelín (J. Nečas – moderátor, D. Drábová, M. Bursík, J. Beránek, P. Čečil, ČEZ)
  • 4. září - Návrhy zákonů o myslivosti (MVDr. Jaromír Bláha – Hnutí Duha, RNDr. Jan Hora – Česká ornitologická společnost, Ing. Petr Moucha - Správa CHKO ČR, Ing. Jiří Staněk – MŽP,  PhDr. Ivan Rynda – STUŽ)
  • 5. června - Trvale udržitelný rozvoj a průmysl (Ing. František Dvořák – Svaz chemického průmyslu, Ing. Bohumil Svoboda – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ing. Eva Tylová – MŽP, MUDr. Roman Vyhnánek – REC, CEMC, Ing. Ondřej Velek, STUŽ
  • 2. května - Natura 2000 (Ing. P. Pařízek, MŽP, RNDr, P. Roth, MŽP, RNDr. Fr. Pelc, Správa CHKO, Ing. Fr. Pojer, Agentura ochrany přírody a krajiny, RNDr. L. Ambrozek, poslanec Parlamentu ČR a předseda ČSOP , P. Šremer, STUŽ)
  • 3. dubna - Ochrana Českého krasu, zvláště z hlediska těžby vápence ( M. Štingl - Děti Země, prof. Chlupáč, doc. Kovanda - PřF UK, Ing. Korbel - ředitel velkolomu Čertovy schody, E. Tylová a RNDr. Bubeníková - MŽP, Mgr. Pondělíček - Správa CHKO, J. Kulich - moderátor)
  • 6. března - Valné shromáždění členů STUŽ, v přestávce přednáška „Environmentální aspekty vstupu ČR do EU očima sociologa Ivana Gabala - výsledky projektu
  • 6. února - Integrovaná ochrana životního prostředí - IPPC (Šremer, Bursík, Velek, Petržílek, Špičák, zást. MŽP, Frantschach Pulp&Paper, a.s. Štětí)
  • 2. ledna - Směřování k trvalé udržitelnosti ČR (garant: T.Hák)

  Rok 2000

  • 5. prosince - Aarhuská úmluva (garanti: Velek, Dlouhý, Šremer)
  • 5. září - Regionální projekty regionálních poboček (garant: Jan Štok)
  • 3. října - Geneticky modifikované organismy (garant: Karel Jech)
  • 7. listopadu - Udržitelné město - Praha?( garanti: P.Šmelhaus, J.Juláková)
  • 6. června - Problémy globalizace (garanti Wunsch, Jech)
  • 2. května - O ekologické orientaci a výchově jedince (garant Rynda)
  • 4. dubna - Regionální rozvoj ČR z hlediska Evropské unie (garamti Jech, Dlouhý)
  • 7. března - Valná hromada STUŽ + beseda: Kam směřuje STUŽ. (garant Šremer)
  • 1. února - Kulturní význam velkoplošných chráněných území (garant Igor Míchal)
  • 4. ledna - 10 let MŽP a státní ochrany životního prostředí (garant I. Rynda)

  Rok 1999

  • 7. prosince - Krajinný ráz (garant Igor Míchal)
  • 2. listopadu - Zákon o EIA (garant Miroslav Martiš)
  • 5. října - Trvale udržitelný rozvoj České republiky (garant Pavel Nováček)
  • 7. září - Novela zákona 114 (garant Milan Macháček)
  • 1. června - Politika životního prostředí (garant Pavel Šremer)
  • 4. května - Péče o vodu v ČR (garant Pavel Punčochář)
  • 6. dubna - Diskusní večer Praha - Bratislava po 10 letech
  • 2. března - Valné shromáždění STUŽ
  • 2. února - Duchovní rozměr vztahu k životnímu prostředí (garant Jiří Nečas)
  • 5. ledna - Vstup do Evropské unie z hlediska nevládních ekologických organizací (garanti: Karel Jech, Jiří Dlouhý)

  Rok 1998

  • 1. prosince - Surovinová politika ČR (garanti Petr Kužvart, Martin Říha)
  • 3. listopadu - Posuzování vlivů na životní prostředí: EIA koncepcí - strategická EIA (garant Miroslav Martiš)
  • 6. října - Prosazování práva životního prostředí v praxi  (garanti Petr Kužvart, Pavel Šremer)
  • 1. září - Energeticky úsporné stavby (garant Jana Plamínková)

  V současné době sdružuje STUŽ více než 300 registrovaných členů. V našich řadách aktivně působí nejen ekologové, ale i přírodovědci, ekonomové, technici, lékaři, právníci, sociologové, filosofové, novináři, umělci a v neposlední řadě pak studenti a ostatní lidé, kteří usilují o stejné cíle. V našem čestném předsednictvu jsou známé osobnosti z vědeckého i uměleckého života.

  Zájemce o členství ve STUŽi vyplní přihlášku s doporučením tří členů STUŽ - přijetí pak schvaluje předsednictvo.

  Podmínky členství: Podmínky členství jsou upraveny stanovami STUŽ čl. 6. O členství podle těchto podmínek rozhoduje předsednictvo (výjimečně valné shromáždění) na základě vyplněné přihlášky a případného vyjádření ostatních členů STUŽ. Přihlášky jsou k dispozici u tajemnice. Zápisné činí jednorázově 100,- Kč, členský příspěvek 500,- Kč za rok. Osoby bez vlastního příjmu: zápisné 50,- Kč, členský příspěvek za rok 100,- Kč.

  Příspěvek lze uhradit buď přímo v hotovosti tajemnici Evě Vavrouškové např. na úterních besedách, nebo bankovním převodem na účet STUŽ. Jako variablní symbol uvádějte, prosím, rodné číslo. Číslo účtu STUŽ: 107-9221470277/0100 u Komerční banky, pobočka Praha 6.

  Čl.1.
  Název a sídlo

  Společnost pro trvale udržitelný život (dále jen Společnost) se sídlem v Praze 2, Krkonošské 1. Společnost používá zkratky STUŽ. Obvodem její působnosti je území České republiky. Pokud není v daném regionu nebo místě zřízena regionální pobočka, zastupují zde Společnost předsednictvo, předseda a další orgány zřizované valným shromážděním Společnosti. 

  Čl.2.
  Charakter Společnosti 

  Dobrovolná, nevládní, nezisková organizace sdružující odborníky, zabývající se ekologií a navazujícími vědními disciplínami, technickými obory i uměleckými, lékařskými, výchovnými, publicistickými a jinými činnostmi, které souvisejí s hledáním cest umožňujících přežití člověka i všech jiných forem života na Zemi. Společnost je právnickou osobou. 

  Čl.3.
  Základní cíle Společnosti 

  1. ochrana přírody a krajiny, jež je jedním z jejích hlavních poslání,
  2. hlubší poznání vztahů mezi člověkem a přírodou, lidskou společností a jejím životním prostředím;
  3. hledání cest směřujících k trvale udržitelnému rozvoji, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím;
  4. hledání a prosazování lidských hodnot a způsobů života, umožňujících trvale udržitelný kvalitní rozvoj schopností člověka jako reálné alternativy vůči kvantitativnímu růstu založenému na stupňování potřeby energie a hmotných statků v důsledku kolektivistických iluzí nebo sobectví a hedonismu;
  5. vytváření a prosazování koncepcí trvale udržitelného způsobu života na místní, regionální, národní i globální úrovni;
  6. informování veřejnosti o skutečném stavu životního prostředí, jeho příčinách i důsledcích a cestách řešení vzájemně spjatých ekologických, ekonomických, sociálních, zdravotních, politických i dalších problémů;
  7. iniciování mezinárodní sítě organizací zaměřených na prosazování trvale udržitelného způsobu života. 

  Čl.4.
  Základní zaměření činnosti Společnosti zahrnuje 

  1. filosofické, etické, ekologické, biologické, sociální, ekonomické a politické aspekty trvale udržitelného způsobu života;
  2. osvětu, výchovu a vzdělávání zaměřené zejména na prosazování lidských hodnot a způsobů myšlení a jednání umožňujících trvale udržitelný způsob života;
  3. stav a kvalitu životního prostředí člověka;
  4. příčiny narušování přírody a životního prostředí;
  5. zdravotní, ekonomické, sociální, gnoseologické a jiné důsledky změn přírody a životního prostředí;
  6. ochranu přírody a péči o životní prostředí;
  7. právní aspekty trvale udržitelného rozvoje;
  8. instituce pro trvale udržitelný rozvoj;
  9. ekonomický systém umožňující trvale udržitelný způsob života;
  10. ekologicky šetrné technologie a výrobky, ekologické inženýrství;
  11. ekologické hospodaření v krajině a revitalizaci krajinných ekosystémů (vč. vodního režimu krajiny), a to ve vazbě na prostorové plánování;
  12. alternativní zdroje energie a surovin;
  13. ekologickou informatiku;
  14. vyhledávání zdrojů a způsobů financování projektů směřujících k trvale udržitelnému způsobu života;
  15.  uměleckou tvorbu směřující k humanitě vztahů mezi lidmi, k ochraně přírody a k péči o životní prostředí. 

  Čl.5.
  Formy činnosti Společnosti 

  1. pořádání přednášek a besed;
  2. organizování seminářů a konferencí;
  3. neformální koordinace činnosti členů Společnosti, založená na výměně informací a na vzájemných konzultacích;
  4. aktivní odborná, vzdělávací a výchovná činnost v oborech odpovídajících článku 4 těchto stanov;
  5. ediční, propagační a osvětová činnost v souladu se svými cíli;
  6. poskytování konzultací a odborných stanovisek jiným právnickým a fyzickým osobám v oblastech spadajících do oblasti činnosti Společnosti;
  7. příprava a zveřejňování odborných stanovisek ke klíčovým ekologickým problémům regionálního, národního i mezinárodního dosahu;
  8. účast ve správním řízení v oblasti ochrany přírody a krajiny a při vyhodnocení vlivu činností na životní prostředí a účast v projednávání návrhů územně plánovací dokumentace;
  9. zpracování a realizace projektů v oborech odpovídajících článku 4 těchto stanov;
  10. zveřejňování informací z oblastí, na které je zaměřena činnost Společnosti, a to rovněž prostřednictvím vlastních neperiodických i periodických publikací;
  11. vytváření základu pro budoucí ekologickou komoru sdružující odborníky profesionálně se zabývající vyhodnocováním vlivu činností na životní prostředí, ekologickým auditem, přípravou ekologicky šetrnějších technologií a výrobků, revitalizací krajiny a dalšími ekologicky zaměřenými projekty;
  12. spolupráce s českými i zahraničními vědeckými společnostmi, vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a dalšími právnickými i fyzickými osobami, které mají obdobné zaměření činnosti;
  13. hospodářská činnost v souladu s článkem 4 a to k zajištění prostředků pro naplnění svých cílů;
  14. pořádání a spolupořádání umělecko-kulturních akcí ve smyslu myšlenek trvale udržitelného způsobu života a to doma i v zahraničí. 

  Čl.6.
  Členství ve Společnosti 

  6.1 Členy Společnosti mohou být fyzické osoby starší 18 let zastupující samy sebe (individuální členství). Členství ve Společnosti vzniká na základě podání písemné přihlášky s doporučujícím podpisem jednoho stávajícího člena Společnosti. O přijetí nového žadatele rozhoduje výbor příslušné regionální pobočky s právní subjektivitou. V případě, že v regionu bydliště uchazeče o členství není regionální pobočka zřízena, rozhoduje o jeho přijetí předsednictvo Společnosti. Pokud některý člen Společnosti uplatní závažné námitky proti přijetí, rozhodne o členství žadatele valné shromáždění Společnosti. Podmínkou vzniku členství je dále zaplacení zápisného a členských příspěvků za běžný rok. Pokud člen není přijat, jsou mu zápisné i členské příspěvky vráceny.

  6.2 Člen Společnosti má právo:

  1. volit předsednictvo a další orgány Společnosti a být volen do těchto orgánů;
  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky;
  3. posuzovat a schvalovat programy a zprávy o činnosti Společnosti;
  4. účastnit se akcí pořádaných Společností;
  5. platit jako roční členské příspěvky vyšší částky, než stanoví usnesení valného shromáždění.

  6.3 Člen Společnosti má povinnost:

  1. dodržovat tyto stanovy;
  2. aktivně podporovat cíle Společnosti;
  3. platit zápisné a roční členské příspěvky ve výši stanovené valným shromážděním. Zápisné je splatné při podání přihlášky, roční členský příspěvek za běžný rok platí nově vstupující fyzická osoba zároveň se zápisným. Členové platí roční členské příspěvky vždy do konce prvého čtvrtletí.

  6.4 Členem Společnosti může být právnická osoba (kolektivní členství), pokud její vstup schválí valné shromáždění. Členská práva a členské povinnosti vymezí písemná dohoda uzavřená mezi Společností, zastoupenou jejím předsednictvem, a kolektivním členem.

  6.5 Na návrh předsednictva může valné shromáždění Společnosti zvolit čestné členy. Čestný člen má práva a povinnosti člena Společnosti, je však zproštěn povinnosti platit zápisné a členské příspěvky.

  6.6 Zástupce určený slovenskou Spoločnosťou pre trvale udržateľný život je čestným místopředsedou Společnosti a v případě zřízení čestného předsednictva Společnosti je členem tohoto orgánu Společnosti.

  6.7 Členství ve Společnosti zaniká:

  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsednictvu nebo výboru regionální pobočky Společnosti;
  2. rozhodnutím předsednictva Společnosti o vyloučení člena dle čl. 6.8,
  3. nezaplacením členských příspěvků Společnosti ve dvou po sobě následujících letech;
  4. úmrtím člena Společnosti;
  5. zánikem právnické osoby, jež je kolektivním členem;
  6. zánikem Společnosti.

  6.8. Člena může vyloučit předsednictvo STUŽ pro závažné jednání v rozporu s cíli a charakterem STUŽ nebo pro hrubé poškození STUŽ na veřejnosti, a to 2/3 většinou všech svých členů a zástupců regionálních poboček. Tento bod jednání musí být členům předsednictva i regionálním pobočkám předem písemně oznámen.

  Vyloučený člen se může písemným podáním předsedovi STUŽ odvolat k valnému shromáždění. Toto podání musí být doručeno do doby zahájení nejbližšího zasedání valného shromáždění. O včas podaném odvolání musí toto zasedání rozhodnout. Rozhodnutí valného shromáždění je konečné.

  6.9 Předsednictvo může členovi na jeho vlastní žádost pozastavit členství. Tento mechanizmus může být využit především v případě konfliktu zájmu. Člen s pozastaveným členstvím ztrácí dočasně práva a povinnosti člena STUŽ, je však nadále informován o činnosti Společnosti obdobně jako normální člen. Na vlastní žádost člena s pozastaveným členstvím obnoví předsednictvo normální členství. 

  Čl.7.
  Organizační uspořádání 

  7.1 Nejvyšším orgánem Společnosti je valné shromáždění jejích členů, které se schází nejméně jednou ročně. Valnému shromáždění je vyhrazeno, aby:

  1. schválilo stanovy Společnosti a změny těchto stanov, pokud nezmocní v konkrétním případě výslovně předsednictvo k provedení nezbytné změny;
  2. případně zvolilo čestné předsednictvo Společnosti z řad významných osobností, sympatizujících s cíli Společnosti. Kandidáta na člena čestného předsednictva má právo navrhnout každý člen Společnosti;
  3. schválilo zprávu o činnosti Společnosti a zprávu o hospodaření za minulé období, předkládanou předsednictvem Společnosti;
  4. vzalo na vědomí revizní zprávu, předkládanou revizní komisí (revizorem);
  5. určilo koncepci činnosti Společnosti a její cíle na příští období;
  6. stanovilo výši zápisného a členských příspěvků pro ty členy STUŽ, kteří nejsou členy některé z regionálních poboček a výši odvodů ze zápisného a členských příspěvků členů regionálních poboček;
  7. schválilo rozpočet Společnosti na příští období;
  8. schválilo čestné členy Společnosti;
  9. zvolilo případně čestné předsednictvo na dvouleté období. Členem čestného předsednictva je rovněž čestný místopředseda určený podle čl. 6 odst. 6 těchto stanov. Čestné předsednictvo Společnosti má ve vztahu k ostatním voleným orgánům Společnosti poradní funkci.
  10. schválilo vstup právnické osoby, případně určilo obsah dohody uzavírané podle čl. 6 odst.4;
  11. rozhodlo o odvolání vyloučeného člena Společnosti dle čl. 6.8
  12. řešilo případné spory uvnitř Společnosti;
  13. rozhodlo o případném zániku Společnosti;
  14. rozhodlo o jakékoliv jiné věci, kterou si k rozhodnutí vyhradí

  7.2 Zasedání valného shromáždění Společnosti svolává minimálně 28 dní předem písemně předsednictvo Společnosti – uveřejnění pozvánky na valné shromáždění ve Zpravodaji STUŽ je považováno za písemné svolání. Valné shromáždění přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných a zastoupených členů Společnosti. Každý člen může písemně pověřit jiného člena zastupováním a hlasováním na valném shromáždění.

  7.3 Předsedu, členy předsednictva Společnosti a členy revizní komise (revizora) volí valné shromáždění na svém zasedání tajnou volbou nebo mimo zasedání korespondenční volbou Volební období všech jmenovaných je dvouleté. O způsobu a termínu volby rozhoduje valné shromáždění. Termínem zahájení voleb se rozumí den příslušného zasedání valného shromáždění nebo den rozeslání kandidátních listin v případě korespondenční volby. Korespondenční volba může být provedena formou listinnou, elektronickou i oběma formami zároveň. V případě korespondenční volby činí lhůta pro hlasování 30 dnů. Počet členů předsednictva a počet členů revizní komise stanoví valné shromáždění.

  7.4 Kandidátem do orgánů Společnosti může být každý člen Společnosti, který podá nejpozději den před zahájením voleb předsednictvu návrh. V případě volby na valném shromáždění může být kandidátem i ten, který za jinak stejných podmínek podá návrh na zasedání valného shromáždění v den voleb před jejich zahájením. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů. V případě obsazování více mandátů jediným hlasováním jsou mandáty obsazovány podle pořadí získaných hlasů. Pokud je při obsazování posledního mandátu zjištěna rovnost počtu hlasů odevzdaných pro více kandidátů, jsou zvoleni všichni tito kandidáti. V takových případech pak neplatí počty členů volených orgánů uvedené v článku 7.3.

  7.5 Volby organizuje minimálně tříčlenná volební komise jmenovaná předsednictvem z členů Společnosti. Volební komise odpovídá za demokratický a bezchybný průběh voleb valnému shromáždění. Shledá-li valné shromáždění taková pochybení, která by mohla mít vliv na výsledek voleb, rozhodne o neplatnosti voleb a nařídí jejich opakování.

  Předběžný seznam kandidátů (odděleně pro předsedu, členy předsednictva i členy revizní komise) připravuje předsednictvo. Tento seznam obdrží volební komise nejpozději druhý následující den po uzávěrce návrhů dle čl. 7.4. Na základě seznamu a dalších návrhů dle článku 7.4 vytvoří volební komise kandidátní listinu, kterou v okamžiku zahájení voleb předloží na zasedání valného shromáždění nebo rozešle s poučením o způsobu a době hlasování členům Společnosti.

  Volební komise ihned po ukončení hlasování sečte hlasy a zveřejní vhodným způsobem výsledky voleb s uvedením počtu hlasů u všech kandidátů. Nově zvolené předsednictvo se ujímá funkce představením na schůzi valného shromáždění.

  7.6 Korespondenční forma může být použita na jakékoliv jiné rozhodování valného shromáždění, pokud se na tom usnese. Valné shromáždění je povinno zajistit vhodnou formou regulérnost těchto rozhodnutí.

  7.7 Činnost Společnosti v období mezi zasedáním valného shromáždění Společnosti řídí její předsednictvo. Předsednictvo STUŽ se skládá z předsedy a členů předsednictva volených valným shromážděním. Zasedání předsednictva je otevřené členům Společnosti, kteří zde mají poradní hlas.

  Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud není stanoveno jinak. Počet členů předsednictva se snižuje o ty členy, kterým bylo podle čl. 7.11 pozastaveno členství.

  7.8. Pouze za účasti nadpoloviční většiny zástupců regionálních poboček může předsednictvo rozhodnout o

  1. převodech nemovitého majetku,
  2. vyloučení člena,
  3. o změně pravidel hospodaření regionálních poboček nebo jiných pravidel, jež se přímo týkají jejich fungování,
  4. jiných otázkách, pokud o to požádá alespoň 1/3 členů předsednictva nebo kterákoliv z regionálních poboček.

  Zástupci regionálních poboček mají při takovém rozhodování hlasovací právo a hlasují spolu s členy předsednictva.

  7.9. Rozhodnutí předsednictva, (resp. předsednictva rozšířeného o zástupce regionálních poboček dle čl. 7.8.) mohou být přijímána též korespondenční či elektronickou formou. Předsednictvo je povinno zajistit vhodnou formou regulérnost těchto rozhodnutí.

  7.10. Předsednictvo stanoví počet místopředsedů. Tyto místopředsedy následně volí ze svého středu. Činnost předsednictva Společnosti řídí předseda společnosti. Jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů v předsednictvu Společnosti. V případě, že v průběhu volebního období přestane předseda vykonávat svou funkci, zastoupí ho místopředseda určený předsednictvem.

  7.11. Předsednictvo pozastavuje členství v předsednictvu členu předsednictva pro odůvodněnou neúčast (nemoc) a konstatuje zánik členství v předsednictvu pro pasivitu – neodůvodněnou neúčast během 3 měsíců a členem předsednictva Společnosti se stává člen Společnosti, který mezi nezvolenými kandidáty při volbě předsednictva dosáhl nejvyššího počtu odevzdaných hlasů. Obdobně je nahrazen i člen předsednictva, kterému zaniklo členství v předsednictvu Společnosti zároveň se skončením členství ve Společnosti, nebo který se členství v předsednictvu vzdal. Předsednictvo může též konstatovat zánik členství členů STUŽ z důvodu nezaplacení členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech.

  7.12 Předsednictvo schvaluje vznik a zánik odborných sekcí a regionálních skupin.

  7.13 Předsednictvo Společnosti je povinno svolat valné shromáždění do šesti týdnů, pokud o to písemně požádá alespoň jedna pětina členů Společnosti.

  7.14 Revizní komise (Revizor)  kontroluje hospodaření Společnosti a připravuje revizní zprávy, které předkládá valnému shromáždění. Revizní komise si volí ze svého středu předsedu.

  7.16 Jménem Společnosti jedná její předseda nebo libovolný z místopředsedů; každý z nich může jednat samostatně. Mají právo vydávat stanoviska a prohlášení Společnosti, a to zpravidla na základě projednání věci na valném shromáždění nebo v předsednictvu Společnosti. 

  Čl 8
  Regionální pobočky, regionální skupiny a odborné sekce 

  8.1 V rámci Společnosti mohou existovat její regionální pobočky, regionální skupiny a odborné sekce. Tyto organizační součásti Společnosti vznikají na základě iniciativy členů Společnosti, kteří usilují o koordinovanou činnost v rámci určitého regionu nebo kteří se zaměřují na řešení určitého specifického problému, spadajícího do zaměření činnosti Společnosti.

  8.2 Regionální pobočku může založit minimálně 5 členů Společnosti. Vznik regionální pobočky musí schválit předsednictvo Společnosti.

  8.3 Orgánem regionální pobočky Společnosti je schůze členů, jež volí na dvouleté volební období nejméně tříčlenný výbor v čele s předsedou, případně další funkcionáře. Členové regionální pobočky volí na dvouleté volební období revizora nebo 3–5 člennou revizní komisi. Volení funkcionáři regionální pobočky, regionální skupiny nebo odborné sekce zastupují tyto organizační součásti v rámci daném stanovami, případně organizačním řádem Společnosti. Statutárním zástupcem pobočky je její předseda.

  8.4 Regionální pobočka má právní subjektivitu. V dohodě s předsednictvem si regionální pobočka vymezuje svou územní působnost.

  8.5. Regionální pobočka zaniká:

  1. rozhodnutím členské schůze pobočky,
  2. rozhodnutím valného shromáždění Společnosti, k takovémuto zrušení může dojít jen v případě opakovaného hrubého porušování Stanov společnosti, či zákonů touto pobočkou, resp. při poklesu členů pobočky pod 5 osob po dobu minimálně 12 měsíců.

  V případě zániku regionální pobočky se provede majetková likvidace. Členové regionální pobočky zůstávají členy Společnosti. V případě zrušení podle článku 8.5 a) je majetek regionální pobočky předán jiné právnické nebo fyzické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Společnosti na základě rozhodnutí členské schůze pobočky. Pokud členská schůze toto rozhodnutí nepřijme do dvou měsíců od rozhodnutí o zániku pobočky a případě zrušení pobočky podle článku 8.5b) rozhodne o předání majetku valné shromáždění s přihlédnutím k usnesení členské schůze pobočky.

  8.6 Regionální skupiny mají minimální počet 5 členů, nemají však právní subjektivitu a organizační strukturu poboček.

  8.7 Odborná sekce vzniká z členů dobrovolnou iniciativou a navrhne předsednictvu téma, složení a předsedu. Odborná sekce nemá právní subjektivitu a nemá vlastní majetek 

  Čl.9.
  Hospodaření Společnosti

   9.1 Příjmy Společnosti tvoří zápisné a příspěvky jejích členů, dary, dotace a příjmy z vědecké, poradenské, projektové a jiné činnosti v souladu s cíli Společnosti. Výdaje Společnosti jsou zaměřeny na podporu uskutečňování cílů Společnosti uvedených v článcích 3. a 4., a to v souladu s formami činnosti uvedenými v článku 5.

  9.2. Regionální pobočky si samostatně stanovují výši zápisného a členských příspěvků, jsou však povinny odvést za každého člena část zápisného a členských příspěvků ve výši stanovené valným shromážděním. Tyto fondy jsou centralizovány a využity k financování společných projektů a aktivit Společnosti. Z těchto centralizovaných prostředků mohou být rovněž poskytovány příspěvky regionálním pobočkám nebo na podporu projektů, případně i jiných právnických osob.

  9.3 Návrh rozpočtu Společnosti připravuje předsednictvo Společnosti a schvaluje valné shromáždění. Běžné hospodaření řídí a za toto hospodaření odpovídá ekonom Společnosti. Hospodaření kontroluje její revizní komise.

  9.4 Společnost neodpovídá za závazky regionálních poboček. 

  Čl.10.
  Způsob majetkového vypořádání při zániku Společnosti

  V případě zániku Společnosti bude její majetek předán jiné právnické nebo fyzické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Společnosti.

   

   ______________________

  Tyto stanovy byly schváleny ustavujícím valným shromážděním Společnosti dne 6. 10. 1992 v Praze a vzaty na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne 16. 10. 1992 pod čj. VH/1-15787/92-R a byly změněny a doplněny valnými shromážděním dne 2. 2. 1993, 7. 2. 1995,4. 2. 1997, 2. 3. 1999, 1 .6. 1999, 6. 3. 2001 a 3. 3. 2003. Další změny stanov byly provedeny valným shromážděním dne 3. 3. 2009, Ministerstvo vnitra ČR ji vzalo na vědomí dne xxxx pod č.j. VSC/1 – 15787/92

   

  STUŽ je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení), která vznikla v září 1992 z iniciativy prvního ministra životního prostředí Československa Josefa Vavrouška.

  Jaké máme cíle

  Základním cílem Společnosti je hledání cest směřujících k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím. Svou činnost zaměřujeme na zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného způsobu života na místní, regionální, národní i globální úrovni. Přechod na trvalou udržitelnost chápeme jako jedinou alternativu k trendům prohlubujícím ekologickou krizi, jež by v místním a posléze i globálním měřítku devastovala biosféru i společnost. Zároveň nezastíráme, že přechod společnosti na trvale udržitelný způsob života si v budoucích několika desetiletích vyžádá zásadní a mnohostranné společenské změny. Jedním z našich cílů je proto i studium společenských aspektů a rizik předpokládaných budoucích změn.

  Na prvním zasedání nového předsednistva byli zvoleni místopředsedové STUŽ

  Na svém prvním zasedání dne 1. dubna zvolilo nové předsednictvo tyto místopředsedy:

  ing. Jiří Dlouhý

  ing. Karel Jech

  ing. Miroslav Martiš

   

  Kromě toho proběhla obsáhlá diskuse s ing. Vinšem, zastupujícím Národní lesnický komitét k dopisu Hnutí duha k problematice Šumavského národního parku, ke kterému se STUŽ připojila.

  Předsednitvo také projednalo přípravu besedy, která se bude konat dne 6. června.

  Společnost pro trvale udržitelný život
  Zpravodaj STUŽ
  ISSN 1802-3053


  Creative Commons License