Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Úvodem je nutné konstatovat, že státní správa - zejména její ústřední orgán - by měla primárně zajistit: trvalé dodržování emisních standardů dle stávající legislativy (tj. dle Nařízení vlády 171/92 Sb. a následné novely po jejím přijetí).

(STUŽ je členem Světového svazu ochrany přírody IUCN)

Na vápencovém bradle Děvín, viditelném z celé jižní Moravy i Rakouska, v nejcennější části chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Pálava v okrese Břeclav byl za totality postaven televizní vysílač a přístupová cesta, které narušily chráněné území mezinárodního významu a věhlasu. Pokusy o rozšíření výstavby koncem osmdesátých let se podařilo odvrátit koordinovanou aktivitou veřejnosti a státních orgánů, ačkoliv se tehdy argumentovalo blíže nespecifikovanými vojenskými zájmy. Vojáci tehdy projevili ochotu přesunout výstavbu do náhradní lokality. V roce 1990 zamítlo ministerstvo další výstavbu na Děvíně s odůvodněním, že objekty TV vysílače zde jsou určeny na dožití.

k vývoji v dopravě

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) se znepokojením sleduje poslední vývoj v dopravním systému ČR, směřující k dalšímu zhoršování těch způsobů dopravy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, tj. veřejné osobní dopravy a železniční dopravy. Jde o několikeré skokové zdražení jízdného městské dopravy, linkových autobusů i železnice, drastické rušení dopravních spojů a ztrátu časové návaznosti u spojů zbývajících a v posledních měsících dokonce o rušení osobní dopravy i na tratích v ekologicky citlivých oblastech. Důsledkem by byl mimo jiné hospodářský úpadek dopravně odlehlých oblastí a další vylidňování venkova a na druhé straně zvýšený tlak na využívání osobních automobilů s přetěžováním silnic a místních komunikací, hlavně v městských aglomeracích. Kromě toho nedostatečná motivace k přepravě nákladů po železnici vede k jejímu přesunu na silnici, a to dokonce i při přepravě na velké vzdálenosti, kde dříve dominovala železnice.

V roce 1996 obdržely dvě konkurenční společnosti EuroTel a Radiomobil od Ministerstva hospodářství ČR (nyní v resortu Ministerstva dopravy a spojů) pověření ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě podle normy GSM a k poskytování služeb, které příslušejí k této síti. Tím byl ukončen monopol na trhu  mobilních telekomunikací v ČR. V důsledku toho dochází k výstavbě  dvou sítí, které mají pokrýt celé území ČR. Dle údajů Radiomobilu  je pro základní pokrytí území ČR v rámci jejich společnosti třeba  vybudovat síť s více než 850 základovými stanicemi. Tyto stanice  lze budovat jednak na vyšších budovách, pokud se jedná o zastavěná  území, nebo na stožárech ve volné krajině. Na volné ploše je třeba  k vybudování jedné stanice plocha 80 m2 a často i nová příjezdová cesta. Nosiče antén ve volné krajině jsou minimálně 45 m vysoké. Obdobné nároky má i společnost konkurenční. V krajině tak "ve veřejném zájmu" vyrostou nekoordinovaně stovky nevzhledných stožárů.

Milý pane Foglare !

Blahopřejeme Vám k Vašemu vzácnému jubileu jako členové organizace, na jejímž vzniku máte velkou zásluhu.

Devadesáté narozeniny jsou vhodnou příležitostí, abychom Vám prozradili naše tajemství.

Společnost pro trvale udržitelný život založil v roce 1992 Josef Vavroušek, Váš věrný čtenář, skaut, horolezec, ekolog, první československý ministr životního prostředí. Také díky němu byly v letech 1990 až 1992 přijaty ekologické zákony, z nichž některé nám závidí celá Evropa.

S pohnutím a v úctě jsme přijali zprávu, že po vrchovatě naplněném životě opustil tento svět náš velký učitel a blízký přítel, kapitán Cousteau.

Jacques-Yves Cousteau se narodil v roce 1910 v Saint-André-de-Cubzac ve Francii. Lidem celé planety je znám jako oceánograf a ekolog, proslulý pro své rozsáhlé podmořské výzkumy. Jeho aktivita v ochraně životního prostředí pramenila z hlubokého vědeckého poznání i výjimečné lidské moudrosti.

V roce 1948 se Jacques-Yves Cousteau stal korvetním kapitánem a presidentem Francouzských oceánografických výprav, v roce 1950 velitelem lodi Calypso.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License