Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

pri príležitosti kalamity v Tatrách, s dôrazom na vzťah človeka k prírode, budúcnosť národných parkov a udržateľný život v ich zázemí

 

 

Ročník: Štvrtý

 

Termín vyhlásenia súťaže a zverejnenia kritérií: 1.4.2005

Termín vyhlásenia výsledkov súťaže:  1.6.2005

 

Vyhlasovatelia:

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike

Společnost pro trvale udržitelný život v České republice

Regionálne environmentálne centrum Slovensko

Mimovládny výbor Naše Tatry

Týždenník Mosty

 

Pod záštitou Tematickej skupiny Európskeho EcoFora: Hodnoty pre trvalo udržateľnú budúcnosť, Nadace Partnerství a Nadácie Ekopolis

 

Medzinárodná porota súťaže:

Tenley A. Dalstrom, Soňa Čechová, Eugen Gindl, Mikuláš Huba, Vladimír Hudek, Vladimír Ira,  Pavel Nováček, Pavel Šremer, Ľubica Trubíniová, Eva Vavroušková

Účastníci: poslucháči univerzít v  Českej republike a na Slovensku

Jazyk: slovenský, český alebo anglický

Rozsah eseje: 3 - 5 rkp. strán, riadkovanie 1,5, veľkosť písma 12, Times New Roman CE

Kritériá hodnotenia:

- aktuálnosť prístupu a originalita spracovania,

- schopnosť zaujať čitateľa a presvedčivo vyjadriť  vlastný názor,

- seriózna práca s prameňmi,

- literárna hodnota,

- návrhy riešení (aplikabilita).

 

Adresovať: STUŽ/SR, Staroturský chodník 1, 811 01 Bratislava, na vedomie: REC Slovensko, Vysoká 18, 811 06 Bratislava, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

do 20.5.2005.        

Súťažiacich prosíme uviesť presnú adresu domov, do školy, telefón a e-mail!

 

Prečo práve téma (trvalej) udržateľnosti a prečo práve Tatry?

V ostatných desaťročiach si ľudstvo začína pomaly uvedomovať, že doterajší neregulovaný rozvoj či rast, odohrávajúci sa v prostredí obmedzených zdrojov našej planéty, je dlhodobo neudržateľný. V záujme existencie ľudstva i biosféry je treba nahradiť ho niečím udržateľnejším. 

V roku 1987 prijalo Valné zhromaždenie OSN správu Naša spoločná budúcnosť, v ktorej sa trvalo udržateľný rozvoj definoval ako taký rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovať potreby súčasných generácií bez toho, aby sa tým ohrozili možnosti budúcich generácií uspokojovať ich potreby. O päť rokov neskôr túto definíciu prevzal aj náš zákon  o životnom prostredí s tým, že ju rozšíril o potrebu chrániť prírodu (ekosystémy) ako celok.

V júni 1992 sa v brazílskom Rio de Janeiro konala pamätná Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá si  vyslúžila prívlastok Summit Zeme. Životné prostredie a rozvoj sa na nej považovali za dve strany tej istej mince. Za východisko z hroziacej globálnej rozvojovej krízy sa navrhol integrovaný prístup pod názvom trvalo udržateľný rozvoj (angl. sustainable development). Zmysel koncepcie trvalo udržateľného rozvoja je v hľadaní, podpore a uplatňovaní optimálneho vzťahu medzi ekonomickou, sociálnou a environmentálnou dimenziou rozvoja, medzi produktivitou a únosnou zaťažiteľnosťou prírodných systémov, ale aj medzi ľudskou slobodou a zodpovednosťou, efektívnou ekonomikou a solidaritou, uspokojovaním vlastných potrieb a poznaním, kedy spotrebúvame dosť, či dokonca priveľa.

Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len TUR) vychádza z určitých, všeobecne a dlhodobo platných princípov, riadi sa súborom kritérií a meria či vyhodnocuje sa prostredníctvom indikátorov.

Za princípy TUR sa o.i. považujú princíp ekologický, ochrany biodiverzity a životodarných systémov, rozvoja ľudských zdrojov, eko-efektívnostný, rozumnej dostatočnosti, subsidiarity, vnútrogeneračnej i medzigeneračnej rovnosti, spravodlivého prístupu k zdrojom, prevencie a predbežnej opatrnosti, ale aj  celostnosti, optimalizácie, rovnováhy, samoregulácie, šetrnosti a solidarity.

Za ešte komplexnejšiu a vnútorne menej rozpornú v porovnaní v koncepciou TUR sa považuje koncepcia trvalo udržateľného života (TUŽ), či ešte lepšie povedané žitia alebo spôsobu existencie. Týka sa všetkých stránok života/žitia, a nielen niektorých parciálnych aspektov rozvoja. Rozvíjanie a uplatňovanie koncepcie (trvalo)udržateľného života/žitia je vedené snahou čo najviac sa priblížiť k ideálom humanizmu a harmónie s prírodou, založeným na úcte k životu ako aj k neživým zložkám prírody.

Od roku 1992 tvorí TUR, vďaka zákonu č. 17/1992 o životnom prostredí, súčasť nášho právneho systému.  Od júna 1999 by mala na Slovensku pôsobiť Rada vlády pre trvalo udržateľný rozvoj, v októbri 2001 vláda SR a v apríli 2002 NR SR schválili Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja SR.

Optimizmus však v tomto prípade nie je na mieste. Výskum, ktorý na túto tému uskutočnila na reprezentatívnej vzorke verejnosti agentúra FOCUS pre potreby Regionálneho environmentálneho centra Slovensko (REC), dokumentoval minimálnu orientáciu našej verejnosti v problematike TUR.

Viaceré predchádzajúce anketové prieskumy potvrdili, že jednoznačne najpozitívnejšiu úlohu v tejto oblasti plnia mimovládne organizácie, okrem iných STUŽ, REC, Partnerství, Ekopolis, VLK a ďalšie. Z médií patrí v tejto oblasti medzi pozitívne výnimky týždenník Mosty.

Univerzity na Slovensku i v Českej republike zohrávajú v príprave odborníkov na problematiku trvalo udržateľného rozvoja/života/žitia stále dôležitejšiu úlohu. Pribúda katedier, na ktorých sa takto nazvaný i zameraný predmet prednáša. Na niektorých univerzitách už dokonca vznikli  pracoviská špecializované na problematiku TUR. Podľa našich skúseností majú  študenti  o tento predmet  značný záujem.

Desať rokov po Summite Zeme sa koncom leta 2002 uskutočnil v juhoafrickom Johannesburgu ďalší významný globálny summit, tentoraz pod názvom  Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji. Jeho účastníci sa mali možnosť oboznámiť aj s výsledkami  I. ročníka súťaže o najlepšiu študentskú esej na tému udržateľného spôsobu života.

Štvrtý ročník súťaže sme zamerali na problematiku Tatier, tatranského regiónu, národných parkov, ako aj vzťahu medzi človekom a prírodou, ochranou a rozvojom a s tým súvisiace témy, ktoré v slovenskej i českej spoločnosti rezonujú s novou naliehavosťou najmä v súvislosti s veternou smršťou, ktorá a prehnala Tatrami a niektorými ďalšími pohoriami 19. novembra 2004. Veríme, že k hľadaniu odpovede na otázku: Ako ďalej? prispejú aj Vaše eseje, konkrétne myšlienky, postrehy a návrhy v nich obsiahnuté.

 

 

Bratislava  31. 3. 2005                                                              Mikuláš Huba

                                                  predseda STUŽ/SR a koordinátor MVNT (za organizačný výbor súťaže)

Zveme Vás na již 13. ročník setkání ca Česko - Slovenské hranici

Společnost přátel Slovenska

ve spolupráci s obcí Strání, Přípravným výborem Slavností bratrství Čechů a Slováků na Javořině a turistickým oddílem T.J. Sokol Uh. Brod

 

 

 

13. Česko-Slovenský Silvestr na Pomezí

 

tentokrát první „evropský"

 

29.12.2004 -  od 17,00 hod. sraz ve Starém Hrozenkově na chatě Kordárna.

 

30.12.2004 -  přechod hraničního hřebene Bílých Karpat ze Starého Hrozenkova do Strání (jen pro zdatné turisty), odchod ze Starého Hrozenkova od restaurace U Kubáníka mezi 8,30-9,30 hod. (zavazadla budu přepravena), příchod do Strání do restaurace Zámeček mezi 16,00-18,00 hod., večer setkání účastníků se starosty příhraničních obcí, představiteli Zlínského kraje a Trenčianského samosprávného kraja a dalšími hosty.

 

31.12.2004 -  výstup na Velkou Javořinu (odchod ze Strání od restaurace Zámeček mezi (9,00-10,00 hod)., ve 13,00 hod. setkání u hraničního kamene bratrství Čechů a Slováků a obnovení památeční mohyly Josefa Vavrouška (kámen či kamínek si každý donese z domova), návrat do Strání, kde bude v restauraci Zámeček probíhat společenský večer s lidovou muzikou a oslava konce starého a začátku nového roku - půlnoc přivítáme u vatry přátelství na náměstí U Zámečku za tónů československé hymny.

 

Zváni jsou všichni, kteří chtějí strávit Silvestra 2004 v netradičním duchu, podpořit myšlenku česko-slovenské vzájemnosti a vzdát hold Josefu Vavrouškovi (autoru myšlenky této akce), jeho dceři Petře a všem, kteří přispěli či přispívají k naplňování společných ideálů.

 

Je možná účast jen v jednom dnu či kterékoliv části. Ubytování ve vícelůžkových pokojích nebo ve vlastních spacácích, občerstvení a stravování zajištěno, vše za rozumné ceny na náklady účastníků.

 

Prosíme zájemce, aby se nejpozději do 20.12. písemně ohlásili na adrese Společnost přátel Slovenska, Slovanské nám. 3929, 767 01 Kroměříž nebo e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. včetně požadavků na ubytování (a na který den). Počet postelí je omezen.

 

Akce je podporována z Fondu kultury Zlínského kraje

Proběhne ve dnech 17. - 19. 9. 2004

dovoľujeme si Vám oznámiť, že memoriál sa v tomto roku uskutoční v Penzióne Pyramída v Ondrašovej (súčasť Lipt. Mikuláša neďaleko ústia Jaloveckého potoka, necelé 2 km od rýchlikovej stanice v Mikuláši smerom na Aquacentrum Tatralandia, Lipt. Maru, Kvačany, resp. Bobrovec-Jalovec).

Pyramída sa nachádza na hornom konci dediny medzi ev. kostolom, futbalovým ihriskom a potokom. Ide o zariadenie s dobrou polohou, slušnou povesťou, vhodnými spoločenskými priestormi, teplou stravou do 22.00, viacerými druhmi piva a s 1 – 3 posteľovými izbami s príslušenstvom (v prípade 3-posteľovej izby je cena ubytovania s polpenziou 500 Sk, čiže o niečo menej ako vlani, napriek tohtoročnému zvýšeniu DPH).

Jediný problém je, že počet nocľahov je treba (záväzne) nahlásiť do polovice augusta. Veľmi naliehavo Vás preto žiadame, aby ste tento termín rešpektovali.

Apelujúc na Váš zmysel pre zodpovednosť a kolegialitu a s nádejou na skoré stretnutie,

 

Vaši

 

             Maňo, Vlado, Erika a Katarína

 

P.S. Pre istotu pripájame opäť aj návratku, ktorú prosíme kompletne vyplniť a podpísanú vrátiť najneskôr do 15. augusta t.r.!!!

 

M+V+E+K

V článku najdete kompletní program letošních Ozvěn Ekofilmu v kině Evald 24. až 27. února 2004

Videotéka

Ministerstva životního prostředí

a

 

Společnost pro trvale udržitelný život

 

Vás zvou na

 

 > OZVĚNY EKOFILMU 2003 <

Vybrané filmy z XXIX. ročníku Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM 2003, který se konal 6. - 12. října 2003 v Českém Krumlově a Českých Budějovicích budeme promítat

 

v kině EVALD

Národní 28, Praha 1

ve dnech 24. - 27.února 2004

 

úterý a čtvrtek 9,00 - 12,00, 13, 00 - 16,00

středa a pátek 9,00 - 13,00

 

Promítané pořady jsou vhodné pro studenty základních, středních a vysokých škol

i pro širokou odbornou a laickou veřejnost.

 

Zahraniční pořady s českým komentářem nebo titulky.

 

Při hromadných návštěvách (platí zejména pro školy) prosíme o předchozí objednávku

e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., obratem Vám sdělíme, zda je v požadovaném termínu volno, nebo telefonicky na čísle:  26...

 

 

Kapacita sálu 70 míst

 

 

VSTUP VOLNÝ

 

 

 

PROGRAM

 

Dopolední promítání pro základní školy

 

Úterý 24.2 . 2004

Čtvrtek 26.2. 2004

 

  • Doporučeno zejména pro II. stupeň základních škol

9,00 - 10,25

                ABCD Ekologie II. - Auta versus chodci  4´

                Ekologie všedního dne.

542          Neuvěřitelný Hulik a jeho bobři (Rakousko, čs. komentář) 50´

                Film sleduje každodenní život a dramatické okamžiky  pětičlenné  bobří rodiny.

524          Orlí pár (Slovensko) 24´

                Příběh o životě nejohroženějšího evropského orla - orla královského.

536          Bhópál: Rukojmí osudu (Holandsko, titulky)  6´

Nadnárodní společnost Dow odmítá převzít odpovědnost za následky tragédie v indickém Bhópálu, kde při úniku jedovatého plynu z areálu chemické továrny zahynulo tisíce lidí.

10,35 - 12,00

                ABCD Ekologie II. - Máme šanci proti povodním?  4´

                Ekologie všedního dne.

047          Měkkýši  24´

Měkkýši provázejí lidstvo od jeho nejrannějšího počátku. Lidé od nepaměti měkkýše studují, zajímají se o jejich životní prostředí a nechávají se inspirovat tvarem i barevnými vzory schránek těchto jedinečných tvorů.

023          Spolu 15´

Příběh lidí z jednoho města, z jedné vesnice.... Film získal Cenu Jihočeského kraje.

045          Paměť stromů - Stromy panovníků 18´

Film upozorňuje na stromy jako takové a současně ukazuje na sepětí života lidí a přírody. Tento díl je o stromech spojovaných pověstmi s českými panovníky

035          Mineralog Vojta Bárta 19´

Seriál o výrazných mladých osobnostech posedlých svým koníčkem, představuje mineraloga Vojtěcha Bártu.Film získal Cenu Ministerstva životního prostředí.

538          Velryby - globální den akce  (Holandsko, bez dialogu)  3´

Přestože moratorium na lov velryb platí od roku 1986, Japonsko stále loví tyto kytovce pod záminkou „vědeckého" výzkumu.

 

Středa 25. 2. 2004

 

  • Doporučeno zejména pro I. stupeň základních škol

9,00- 9,30

                ABCD Ekologie II.- Poslední halali v přírodě 4´

Ekologie všedního dne.

039          Rybník I. - Rybník a jeho živočichové 10´

                0 vztahu rostlin a živočichů v rybníce.

527          Liškolovení (Slovensko, bez komentáře)  4´

                Kreslený snímek o tom, jak divoká zvěř nahání lišku. Film získal Cenu za volnou tvorbu.

040          Pole, louka I. - Proměny krajiny 10´

Snímek  vypráví o vztazích mezi rostlinami a ostatními živočichy.

9,40 - 10,15

ABCD Ekologie II. - Co můžete udělat pro krajinu  4´

                Ekologie všedního dne.

018          Co jsou ptáci  24´

Pořad předkládá stručnou charakteristiku ptáků jako zajímavou skupinu obratlovců.                      

589          Můj svět  (Španělsko, bez dialogu)  6´

                Poetický příběh vodní želvy a její pohled na vodní říši, ve které žije

10,25 - 11,00

ABCD Ekologie II. - Špatná dobra pro přírodu

Ekologie všedního dne.

504          Proč ne vrabec (USA, s českým komentářem) 13´

Bajka o dívce, bílé vráně, která si vyzkouší křídla, aby poznala radosti a strasti zvířecí říše.

040          Pole, louka II. - Narušování přírodní rovnováhy 10´

Snímek Pole  vypráví o vztazích  mezi rostlinami a ostatními živočichy.

                ABCD Ekologie II. - Plastové obaly nás přežijí  4´

Ekologie všedního dne.

 

11,10 - 12,00

039          Rybník II. - Rybník a rybníkářství 10´

O vztahu rostlin a živočichů v rybníce                                                                                                                                             

                ABCD Ekologie II. - Jak nahradit domácí chemii 

Ekologie všedního dne.

589          Můj svět  (Španělsko, bez komentáře)  6´

                Poetický příběh vodní želvy a její pohled na vodní říši, ve které žije

524          Orlí pár   (Slovensko) 24´

                Příběh o životě nejohroženějšího evropského orla - orla královského.

                ABCD Ekologie II. - Špatná dobra pro přírodu  

Ekologie všedního dne.

12,10 - 13,00

042          S bráchou na Aljašce - Srub na Taylorově jezeře 57´

                Dva dvanáctiletí chlapci zachraňují zraněného dědečka v divoké přírodě Aljašky.

587          Kroniky oceánu (Španělsko, s titulky)   6´

Kaleidoskop obrazů a zvuků odrážející vztah člověka a moře.

                ABCD Ekologie II. - To nejlepší dětem! 

                Ekologie všedního dne.

 

Pátek 27. 2. 2004

 

·        Doporučeno zejména pro střední a vysoké školy a veřejnost

 

9,00 - 10,55

561          Budoucnost je divoká - Ledový svět (Velká Británie, s titulky) 52´

Jak by svět vypadal v budoucnosti, kdyby přestali existovat lidé? Vize vědců o světě v  budoucnosti.

Film získal Cenu za vědecký a vzdělávací pořad.

570          Minus plus (Izrael, čs komentář) 20´

Shaul, bývalý kytarista a sériový vynálezce, je rozpolcený mezi láskou k Yael a svojí válkou s elektrárenskou společností, která jim vypíná přívod proudu - studentský snímek. Film získal Cenu za scénář.

588          Styďte se! (Španělsko, s titulky)  4´

                Obrazové zamyšlení nad tím, čeho se dopouštíme na našem životním prostředí.

044          Manticory - šavlozubá smrt  36´

Námětem je život největšího brouka z rodu svižníků, největšího dravce z říše hmyzu. Takzvaná manticora, černý brouk s ohromnými kusadly, je opředen mnoha legendami afrických kmenů.

11,05 - 13,00

587          Kroniky oceánu (Španělsko, s titulky)   6´

Kroniky oceánu je kaleidoskop obrazů a zvuků odrážející vztah člověka a moře.

031          Ekosystémy říční krajiny - Řeka a její krajina 30´

O výzkumu říční krajiny, jednotlivých sub-ekosystémů, jejich funkci a ochraně.

564          Kočkodani husarští - Základna na krokodýlí řece (Německo, s titulky) 50´

Základna kočkodanů husarských u řeky Grumeti v Tanzanii se v extrémním počasí ocitá pod tlakem. Ale nápadité opice mají pár triků schovaných v rukávě. když soupeří se svými největšími rivaly, paviány

07            Maj kompjutr / My Computer 30´

Režisér, houslista a majitel sex shopu v zajetí virtuálního démona. Dokumentární horor své doby - studentský film.

Film získal Cenu hlavního partnera Ekofilmu ČSOB, a.s.

 

 

Odpolední promítání vybraných vítězných pořadů určené zejména pro střední a vysoké školy

a veřejnost

Úterý 24.2 . 2004

 

13, 00 - 16,00

Zobákem a drápem/ With Beak and Claw / 53´

režie:       Krystian Matysek

země původu: Polsko

Velká cena EKOFILMU

Obrazové-zpracování bohatství  a různorodost světa ptáků, hnízdících v severovýchodní oblasti Polska.

 

Mapa míst svatých a klatých/ The Map of Places Sacred and Cursed 28´

režie:       Josef Císařovský

země původu: Česká republika

Zvláštní cena poroty

Film sleduje výtvarným pohledem klíčové události českých myšlenkových a duchovních dějin a naznačuje souvislosti změn v zemi, se změnami v našem myšlení.

 

Loupežná výprava do tajgy/ Pirate Expedition to the Tajga / 29´

režie:       Udo Lielischkies

země původu:         Německo

Cena za publicistiku, zpravodajství

Publicistické zpracování problému drancování lesů sibiřské tajgy.

 

Minus Plus/ Mínus plus 20´

scénář:     Shahar Cohen

země původu:         Israel / Izrael

Cena za scénář

Příběh, který prostřednictvím vtipné pointy propaguje alternativní energetické zdroje.

 

Nomádi severu / Nomads of the North / 50´

režie:       Andreas Kieling

země původu:         Německo

Cena za dokument

O hojnosti a hladu - věčný koloběh, se kterým se musí zvířata Aljašky celý život potýkat.

 

 

Čtvrtek 26.2. 2004

13, 00 - 16,00

Tam, kde ryby spí na stromech/ Where the Fish Sleep in the Trees / 52´

režie:       Michael Havas

země původu: Německo

Cena za režii

Filmové vyprávění osudů lidí dnešní Kambodže, kteří přežili teror Červených kmérů a hledají nový způsob života v prostředí, kde někdy ryby spí na stromech.

 

Maj kompjutr/ My Computer 30´

režie:       Jakub Sommer

země původu:         Česká republika

Cena hlavního partnera ČSOB, a.s..

Režisér, houslista a majitel sex shopu v zajetí virtuálního démona. Dokumentární horor své doby. Studentský fim.

 

Schönbrunn - Studnice krásy/Schönbrunn - Well of Beauty / 48´

kamera:                   Georg Riha, Thomas Kirschner

země původu:         Rakousko

Cena za kameru

Vídeňský královský palác obklopený přepychovým parkem a první evropskou zoologickou zahradou. Zajímavá, obrazová dramaturgie, novátorská řešení snímací techniky a tvůrčí využití trikových postupů.

 

Modrý zázrak - Papoušek v ohrožení/ Blue Wonder - a Parrot of Peril / 43´

režie:       Michael Sutor

země původu: Německo

Cena města Český Krumlov

Okouzlující snímek o existenci vzácného modrého papouška ara v bujné zeleni brazilské přírody.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License