„Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi“

Konference s mezinárodní účastí – 1. oznámení a výzva k zasílání přihlášek

Udržitelný rozvoj – stav a perspektivy v roce 2010

Pořádající:

  • Katedra rozvojových studií a Katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
  • Katedra biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
  • Česká a slovenská asociace Římského klubu
  • Společnost pro trvale udržitelný život v České republice
  • Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike
  • Geografický ústav SAV

Termín a místo konání:

5. – 8. září 2010, aula Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

Účelem konference je formulování a prosazování vybraných aspektů dlouhodobě udržitelného způsobu života. Konference bude rozdělena na část anglickou (5. září večer – 7. září dopoledne) a česko-slovenskou (7. září odpoledne – 8. září dopoledne). Zájemci se mohou přihlásit na obě části či jen na jednu část konference, tlumočení však nebude zajištěno.

Anglická část konference bude zaměřena především na různé aspekty klíčového principu dlouhodobě udržitelného rozvoje – princip předběžné opatrnosti – v globálním kontextu.

V česko-slovenské části konference budou diskutovány především aspekty udržitelného rozvoje, týkající se vytváření žádoucí vize rozvoje české a slovenské společnosti (hodnotové orientace, krajina jako kulturní dědictví, angažovanost ČR a SR v zemích tzv. Třetího světa).

Podrobné informace o konferenci jsou ke stažení dne