Společnost pro trvale udržitelný život

Kalendář akcí

říjen 2017
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Oficiální text nařízení včetně příloh v češtině ve formátu PDF

Asi 30 000 v současnosti používaných chemických látek (např. kyselin, kovů, rozpouštědel, povrchově aktivních látek, lepidel) musí být předběžně registrovány u Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) v období od 1. června do 1. prosince 2008.

Nový právní předpis EU v oblasti chemických látek, označovaný zkratkou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), vstoupil v platnost dne 1. června 2007. Vztahuje se na všechny chemické látky vyráběné v EU nebo dovážené do EU v množství nejméně jedna tuna ročně. Nové látky budou povinně registrovány od 1. června 2008. Pro látky, které byly registrovány předběžně, jsou stanoveny pozdější lhůty. Ty závisí na množství těchto látek a týkají se období od listopadu 2010 do května 2018. Společnost, které se nepodařilo předběžně zaregistrovat zavedenou látku do 1. prosince 2008, ji nebude moci po tomto datu dovážet ani vyrábět, dokud neprovede úplnou registraci této látky u Evropské agentury pro chemické látky.

Itálie dnes dočasně uzavřela 83 mléčných farem, u nichž je podezření, že jejich dodávky producentům známého sýru mozzarella obsahovaly nadlimitní úrovně nebezpečné látky dioxin. Sdělilo to dnes večer italské ministerstvo zdravotnictví. Italské úřady uskutečnily mimořádné kontroly poté, co dovozy mozzarelly zablokovaly Japonsko a Jižní Korea.

Odpadní látky vypouštěné z čističky společnosti Chemopetrol během mimořádného provozu způsobily v červenci tak silné znečištění řeky Bíliny, že ohrozily život ve vodním toku. K tomuto závěru došla oblastní pobočka České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem. Právu to v úterý potvrdila její ředitelka Jana Moravcová. Litvínovskému Chemopetrolu hrozí několikamiliónová pokuta.

DNES: Malá obec jde proti PKN Orlen
 Malá severočeská obec Želenice se postavila petrolejářskému gigantu PKN Orlen, kterému patří litvínovský Chemopetrol. Znečištěním řeky Bíliny se tak budou zabývat policejní vyšetřovatelé.

Není špatné, když podniky mají strach z chemické legislativy REACH, říká Geert Dancet, prozatímní ředitel Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách, která bude mít na starosti registraci, hodnocení a povolování všech chemických látek používaných v evropském průmyslu. Podle Danceta totiž všechny firmy čeká obrovské množství práce, se kterou musejí začít už nyní.

Evropský parlament dnešním hlasováním de facto uvedl do života novou chemickou politiku Evropské unie v podobě směrnice o Registraci, Evaluaci a Autorizaci Chemických látek (REACH). Směrnice sice představuje zlepšení stávajícího stavu, ale její konečná podoba obsahuje i celou řadu záměrně vytvořených "děr", které budou v budoucnu ztěžovat snahu zajistit ochranu zdraví lidí a životního prostředí před nebezpečnými chemickými látkami. K radosti výrobců nejnebezpečnějších chemikálií, ale k žalosti lékařů, spotřebitelů, odborářů a ekologických organizací.

Podle Evropské environmentální agentury je v EU evidováno asi 100 tisíc chemických látek uvedených na trh do roku 1981. Zjednodušeně se jim říká „staré“ látky na rozdíl od „nových“, jež byly na trh uvedeny a registrovány po roce 1981. U "nových" látek byla zavedena povinnost prověřit účinky na lidské zdraví i životní prostředí, která se vztahovala na každého, kdo vyrobí nebo doveze více než 10 kg „nové“ substance. REACH je zkratka pro novou směrnici Evropské unie, která má tento rozdil mezi "starými" a "novými" látkami změnit.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License