Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Zveme vás na další z pravidelných besed STUŽ, tentokrát pod názvem "Skleníkové děti" - konat se bude 7. října 2008 od 16 hod. na Novotného lávce

Pozvánka na diskusní seminář

Skleníkové děti
nová výzva pro ekologickou výchovu

který se bude konat
v úterý 7. října 2008 od 16, 00 hod.,
Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

Program:

Ing. Mnislav Zelený Atapana - Tradiční výchova u indiánů (16.00 hod. - 16.15 hod.)

 • Výchova indiánských dětí je jejich jistota přežití

Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. - První generace ( 16.15 hod. - 16.30 hod.)

 • Současná mladá generace je první generací, která se již narodila do světa kyberprostoru a virtuální reality. Je to generace na rozhraní mezi starým přirozeným světem a budoucím světem kyborgů a umělé inteligence.

Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.  - Co (ne)může říci evoluční biologie k tématu skleníkových dětí (16.30 hod. - 16.45 hod.)

 • Autor publikace Zamrzlá evoluce

Zelený kruh - Informace (16.45 hod - 16.50 hod.)

 • O chystané publikaci v edici APEL

Mgr. Eva Rázgová- Zpátky pod stromy (16.50 hod. - 17.00 hod.)

 • K výzvě Zpátky pod stromy

diskuse, odpovědi panelistů na dotazy z pléna (17.00 hod. - 17.30 hod.)

MUDr. František Koukolík, DrSc. - Vzpoura deprivantů (17.30 hod. - 18.20 hod.)

 • O soudobém epidemickém vývoji poškozené dětské a adolescentní populace a důvodech tohoto jevu.

diskuse, odpovědi na dotazy z pléna (18.20 hod. - 19.00 hod.)

 

VSTUP VOLNÝ

Seminář je organizován za podpory Magistrátu hl. m. Prahy

v úterý 2. září 2008 od 16 hod - Praha, Klub techniků, Novotného lávka

Pozvánka na diskusní seminář

Jemné a ultrajemné částice v ovzduší

který se bude konat

v úterý 2. září 2008 od 16, 00 hod.,

Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

Tento seminář, jehož cílem bude informovat posluchače o novém tématu - problematice vlivu jemných a ultrajemných prachových částic na lidské zdraví -  se bude zabývat odbornou stránkou problému

Na semináři v vystoupí:

 • MUDr. Radim Šrám, Dr.Sc.,Ústav experimentální mediciny AV ČR, oddělení genetické ekotoxikologie 

„Nové poznatky o vlivu jemných prachových částic na zdravotní stav a význam oxidačního poškození a ovlivnění DNA pro hodnocení zdravotního rizika“

 • Dr. Vladimír Ždímal, Dr.Sc.,Ústav chemických procesů AV ČR

„Proč studovat aerosoly, vznik, chování a zánik aerosolu v atmosféře a metody měření“

pozváni byli:

 • Doc. Ing. Jiří Smolík, Dr.Sc.,Ústav chemických procesů AV ČR a
 • Doc. RNDr. Martin Braniš, CSc., Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta University Karlovy

 

Moderátorka:

 • MUDr. Eva Rychlíková, ZÚ Kolín, STUŽ

přispěje aktualitou „Stromy ve městě“.

Koná se na závěr kampaně „Jaro pro zemi": 17. června od 10 do 16 hod v klubu Mánes v Praze 1, Masarykovo nábřeží 250

Liga ekologických alternativ a Společnost pro trvale udržitelný život si Vás dovolují pozvat na workshop

Stopa Ivana Dejmala a my

(aktuální reflexe témat, přístupů a kauz, jimiž žil)
Koná se na závěr kampaně „Jaro pro zemi":
17. června od 10h do 16h
v klubu Mánes v Praze 1, Masarykovo nábřeží 250

 • ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Zeleným kruhem a Spolkem pro obnovu venkova
 • pod záštitou místopředsedy vlády a ministra životního prostředí ČR Martina Bursíka
 • za laskavé podpory Heinrich Böll Stiftung

Účast na workshopu je zdarma, z důvodů přípravy sálu a objednávky občerstvení však prosíme o její závazné potvrzení mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo on-line formulářem na stránkách http://www.lea.ecn.cz/dejmal.html
Děkujeme.
___________________________________

Vážení přátelé,
je tornu již přes čtvrt roku co nás opustil, pro mnohé spolupracovník i kamarád, ekolog Ivan Dejmal, jedna z nejvýraznějších osobností polistopadového vývoje na poli (nejen) environmentálním.
Asi nikoli náhodou vyvstala vzápětí v okruhu Ivanova působení šířeji sdílená potřeba profesního i lidského zastavení, ohlédnutí, poučení a především zvážení dnešních kroků a směrů, jimiž se ubíráme právě v oblastech, kterým se tolik věnoval.
Tento pocit řady z nás vyústil v uspořádání akce, na kterou Vás tímto můžeme i dík pochopení partnerských organizací co nejsrdečněji pozvat (viz příloha).
S očekáváním Vašich podnětů i aktivní účasti
za pořadatele
Karel Merhaut, Liga ekologických alternativ, místopředseda
Eva Vavroušková, Společnost pro trvale udržitelný život, tajemnice

_____________________________________________

Program:

V tematických blocích navodí diskuzi uvozující vystoupení předem oslovených hostů (aktualizace na www.lea.ecn.cz a www.stuz.cz):

Kontext ideový, politický, lidský...

Petruška Šustrová, Pavel Šremer, Jiří Černý...

Kontext občanských a profesních aktivit

Ivan Dejmal a platforma Zelený kruh, Společnost pro trvale udržitelný život a další ekologické nevládní organizace:
Jiří Kulich, Zuzana Drhová, Ivan Rynda, Jiří Dlouhý
v rámci Spolku obnovy venkova
Jan Kruml, Eduard Kavala...
na poli péče o krajinu při multioborových konferencích Tvář naší země - krajina domova a při regionálních krajinářských konferencích
Václav Petříček...

Kontext rezortu životního prostředí v roli ministra a konzultanta ministerstva při tvorbě a obraně klíčových koncepcí

(územní limity těžby v pánevní oblasti severních Čech, zákon o EIA, zákon na ochranu přírody a krajiny, vztah k energetické politice ČR, ekonomické oceňování biotopů a služeb ekosystémů...)
Martin Říha, Svatomír Mlčoch, Josef Seják, Martin Bursík...

na poli vybraných kauz v konkrétních lokalitách
(zlepšení parametrů splavnosti a revitalizace Labe, otázka prolomení územních limitů těžby v SČ...)
Mojmír Vlašín, Miloslav Šindlar, Petr Pakosta...

 


Začátek jednání v 10 h, konec v cca 16 h, - polední přestávka 12.30 - 13.30 h.
(další vystoupení, příspěvky do sborníku z workshopu i náměty pro diskuzi uvítáme, vždy s anotací tématu na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), dotazy a potvrzení účasti též na  723 573 738 

která se bude konat v úterý 3. června 2008 od 16:00 hod., Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

Pozvánka na diskusní seminář

 

Priority pro české předsednictví EU v oblasti životního prostředí“

 

který se bude konat
v úterý 3. června 2008 od 16, 00 hod.,
Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

 • účastníkům semináře bude představen společný dokument nevládních neziskových organizací, který shrnuje nejdůležitější témata a priority pro české předsednictví EU
 • budou diskutovány možnosti zapojení nevládních neziskových organizací do českého předsednictví EU
 • bude představen klimaticko – energetický balíček EU

 

V panelu vystoupí:

Jan Dusík, 1. náměstek ministra životního prostředí, sekce zahraniční, legislativní a státní správy
Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku
Ondřej Rut, koordinátor Centra EU, Zelený kruh
do panelu byl také pozván Aleš Kuták, náměstek ministra životního prostředí, sekce ochrany klimatu a ovzduší

Moderátor: Pavel Šremer, Ministerstvo životního prostředí, STUŽ

Po vystoupení panelistů bude následovat diskuse z pléna.

Setkání se bude konat 27. května 2008 od 17, 30 hod., ve sklepení Literární kavárny DAMÚZA, Řetězová 10, Praha 1, Staré Město

Pozvánka na diskusní podvečer na téma

Památné stromy

Čas a místo konání:
27. května 2008 od 17, 30 hod.,
 ve sklepení Literární kavárny DAMÚZA,
Řetězová 10, Praha 1, Staré Město

O památných stromech si budeme povídat s paní

Marií Hruškovou

autorkou knih o památných stromech, např. Paměť stromů (spolu s Bedřichem Ludvíkem), Kult stromů v zemních Koruny České a Tajemství starého dubu (spolu s Andreou Soukupovou a Jaroslavem Turkem)
Na kytaru bude podvečerem provázet pan Bedřich Ludvík

************

Termín památný strom provázel celou historii našeho ochranářského a okrašlovacího hnutí od konce 19. století a byl obsažen již v názvu prvního soupisu pozoruhodných stromů z roku 1899. Památné stromy patří mezi naše přírodní, ale také kulturní bohatství. Přítomnost nebo absence památných stromů v krajině souvisí s historií osídlení a hospodaření konkrétní oblasti v průběhu několika posledních staletí. Místní přírodní podmínky pak určují, s kterými druhy památných stromů se můžeme v oblasti setkat.
A jak takové památné stromy obvykle vypadají? Jedná se nejčastěji o jedince výjimečných rozměrů (a předpokládaného vysokého stáří), významné krajinné dominanty, stromy s vysokou estetickou hodnotou a stromy, ke kterým se váží pověsti či skutečné historické události. Mezi památnými stromy převažují domácí listnaté dřeviny, hlavně lípy, duby, méně buky, javory, jasany, jilmy, topoly… Jehličnany, kromě tisů, jsou chráněny zřídka. Ojediněle jsou památnými stromy vyhlašovány cenné a zpravidla také mohutné nepůvodní dřeviny (platany, jinany, sekvojovce…). Je pochopitelné, že výběr takových jedinců je do velké míry subjektivní. Nejčastějším důvodem k vyhlášení památného stromu je jeho mimořádná mohutnost. V našich podmínkách mívají nejsilnější kmen lípy a duby. Logicky tak představují většinu památných stromů. U nejmohutnějších stromů jdou stranou i ostatní kritéria, chráněná zůstávají dokonce mrtvá nebo dožívající torza starých stromů. Ta zaniknou až přirozeným rozkladem. Do té doby slouží nejen jako připomínka velkoleposti přírodního výtvoru a ukázka hrdého vzdoru živé přírody a cenný biotop.
VSTUP VOLNÝ
Mapku místa konání naleznete na: http://supermapy.centrum.cz/?bbox=3457788.2,5550136.2,3459123.8,5550994.8&poi=2,6,7,12,13


která se bude konat v úterý 6. května 2008 od 16, 00 hod., Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

Pozvánka na pravidelný  diskusní seminář

UDRŽITELNÁ ARCHITEKTURA,

který se bude konat
v úterý 6. května 2008 od 16, 00 hod.,
Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

V rámci besedy bychom vás chtěli seznámit se zásadami udržitelné architektury.

Zelená budova není jen dobře zateplená budova s malými ztrátami, ale jedná se o celou sérii požadavků od stavebního pozemku přes využití vody, zeleně, osvětlení, vytápění, řešení otázek hluku, recyklaci odpadů atd. atd. A zelené mohou být nejen malé rodinné domky, ale i obrovské administrativní budovy, a také celé obce.

Panelisté:

 • Petra Hajná - GSU Green Construction, Skanska AB
 • Aleš Brotánek - architekt
 • Yvonna GaillyováVeronica Brno, ředitelka

Moderátor -  Jiří Dlouhý

VSTUP VOLNÝ

Úterý 18. března 2008 od 17,30 hod., Literární kavárna DAMÚZA, Řetězová 10, Praha 1

Pozvánka na diskusní podvečer

Vážení,
přijměte srdečné pozvání na diskusní podvečer, který tentokrát pořádáme na téma

Proměny Sudetské krajiny
a
 Zmizelé Sudety

Ing. arch. Martin Říha nás uvede do problematiky soužití Čechů, Němců a Židů v předválečné ČSR, válečných a poválečných přesunů obyvatel, ztráty vztahu k přírodnímu
i lidmi vytvořenému bohatství po předešlých generacích obyvatel Sudet a jejich důsledcích na osídlení, krajinu, kulturu hospodaření atd.

Povídat si budeme nad knížkami Antikomplexu *), zejména nad knihou Proměny Sudetské krajiny kolektivu autorů Prof. Ing. arch. Mirek Baše, Mgr. Bohuslav Blažek, Ing. Ivan Dejmal, , dále PhDr. Irena Bukačová a PhDr. Stanislav Bucharovič ze západních Čech,, novinář Tomáš Feřtek, Ing. Lubomír Jiřiště z Podkrkonoší, RNDr. Pavel Klimeš z Krkonoš, PhDr Miloslav Lapka, CSc. z AV ČR - v Českých Budějovicích, PhDr. Václav Maidl z Rakouského kulturního fóra v Praze, Mgr. Ondřej Matějka, Mgr. Petr Mikšíček (oba z Antikomplexu), PhDr. Jitka Ortová, CSc. z Filosofické fakulty UK, Ing. arch. Ivan Plicka z FA ČVUT, fotograf Zdeněk Procházka, Ing.arch. Martin Říha, STUŽ, Mgr. Matěj Spurný z Antikomplexu, Ing. Martin Weber z VÚKOZ Průhonice, Ing. Stanislav Wieser z CHKO Slavkovský les.
Místo a čas konání

18. března 2008 od 17,30 hod.,
 Literární kavárna DAMÚZA, Řetězová 10, Praha 1

Posezení bude v suterénu kavárny, kde je chladněji, takže se doporučuje teplejší oblečení.
Konzumace z nabídky kavárny

VSTUP VOLNÝ

*) Antikomplex je občanské sdružení, založené v roce 1998 studenty se zájmem o česko - německou minulost a problematiku pohraničí. Postupně se přidávali další lidé a dnes sdružuje nejen studenty. Sdružení vydalo knihy Proměny Sudetské krajiny, Zmizelé Sudety a také knihu Sudetské osudy, sepsané z vyprávění pamětníků, vč. odsunutých Němců.

která se bude konat v úterý 8. ledna 2008 od 16 hod, Klub techniků, Novotného lávka 5, místnost č. 319

Pozvánka na diskusní seminář
Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj
který se bude konat
v úterý 8. ledna 2008 od 16, 00 hod.,
Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

 
 
Beseda by měla osvětlit posluchačům situaci se Strategií vzdělávání pro UR na úrovní UN ECE, a zvláště potom situaci se schvalováním Národní strategie vzdělávání pro UR.
 
Rádi bychom našli odpověď na otázky, proč národní strategie nebyla doposud přijata, jakým způsobem probíhá její příprava, jak se do ní mohou zapojit další zájemci a odborníci a jaká je perspektiva jejího přijetí.
 
 
 
Panelisté:
 
Jana Dlouhá, Centrum pro otázky životního prostředí UK,
Tomáš Kazmierski, MŽP, odbor environmentálního vzdělávání,
Pavel Šremer, MŽP, odbor politiky životního prostředí,
zástupce MŠMT (bude upřesněno),
Kateřina Jančaříková, Pedagogická fakulta UK.
 
Moderátor -  Jiří Dlouhý
 

VSTUP VOLNÝ

který se bude konat v úterý 4. prosince 2007 od 16, 00 hod., Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

Pozvánka na diskusní seminář pořádaný ve spolupráci se Zeleným kruhem

územní plán Prahy
který se bude konat
v úterý 4. prosince 2007 od 16, 00 hod.,
Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

Panelová diskuse bude zaměřena zejména na:

 1. proceduru přípravy nového územního plánu Prahy, aktuální stav příprav
 2. aktuální otázky a problémy rozvoje hlavního města Prahy, které by měly být v novém územní plánu zohledněny
 3. možnosti zapojení veřejnosti do procesu přípravy územního plánu – zkušenosti s přípravou územního plánu Brna

Panelisté:

 1. Ing. arch. Kateřina Szentesiová, Útvar rozvoje hl. m. Prahy
 2. prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Fakulta architektury ČVUT Praha
 3. Mgr. Hana Chalupská, Veronica
 4. Ing. Zuzana Drhová, PhD., Zelený kruh

Moderátorka: PhDr. Kateřina Ptáčková, Zelený kruh

Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodlo svým usnesením z 31. května 2007 o pořízení nového územního plánu. Jeho zpracovatelem je Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Z harmonogramu přípravy vyplývá, že nový územní plán by měl být hotov do konce roku 2010. Zároveň s přípravou územního plánu probíhá také příprava tzv. zásad územního rozvoje, které by měly být vydány na konci roku 2008.

Územní plánování je jedním z nejdůležitějších procesů, ve kterém se rozhoduje o budoucí podobě území. Již během něho se začíná rozhodovat o tom, kde budou v budoucnu stát domy, kde parky, kde se bude moci stavět, kde naopak zůstanou nezastavěné plochy, kudy povedou nové silnice. Občané, kteří se v dané lokalitě pohybují, mají samozřejmě právo se procesů územního plánování účastnit.

 

VSTUP VOLNÝ

Úterý 6. listopadu od 16.00 hod. Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

Životní prostředí
pro Evropu,
aneb jak naplňujeme Aarhuskou úmluvu

který se bude konat
v úterý 6. listopadu 2007 od 16, 00 hod.,
Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

 

Jak proběhla nedávná 5. konference ministrů životního prostředí Evropského regionu v Bělehradě a o problematice naplňování Aarhuské konvence budou povídat:

 

Panelisté:

Jiří Dlouhý, STUŽ
Pavel  Šremer, Ministerstvo životního prostředí
Zuzana Drhová, Zelený kruh
Pavel Černohous, Ateliér pro životní prostředí
Alena Dodoková, Ústav pro ekopolitiku

Moderátor -  Jiří Dlouhý a Zuzana Drhová (STUŽ)

Bude se konat v úterý 2. října 2007 od 16, 00 hod., Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

Pozvánka na diskusní seminář

 Životní prostředí, etika a informace

 který se bude konat

v úterý 2. října 2007 od 16, 00 hod.,

Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

Jak se máme chovat v měnícím se životním prostředí? Jak máme reagovat na informace o jeho stavu a vývoji? Jak máme sdělovat své vlastní poznatky, zkušenosti a závěry? Jak promítnout osobní odpovědnost do informování o životním prostředí?

Panelisté:

RNDr. Jiří Bendl, CSc, environmentální geochemik

Mgr. Milan Horák, informatik a kněz

Mgr. Jan Krajhanzl, sociální psycholog a ekopsycholog

RNDr. Jan Pavlík, meteorolog

MUDr. Eva Rychlíková,  odbornice na zdravotní rizika

RNDr. Jiří Nečas, matematik a prognostik

 

Moderátor -  RNDr. Jiří Nečas (STUŽ)

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License