Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

MemorialSTUŽ ČR a STUŽ SR zorganizovaly ve dnech 7. až 9. září 2018 v obci Bobrovec v Západních Tatrách již své 24. setkání u příležitosti Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových. Hlavním letošním tématem tohoto setkání bylo sté výročí vzniku společného státu a spolupráce obou zemí při ochraně přírody a krajiny. Z tohoto semináře je k dispozici filmový záznam, prezentace jednotlivých panelistů a také fotodokumentace.

Carica 15, São Paulo Downtown, Brazil

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Kraje, města a obce a sociální bydlení, který se koná v úterý 4. září 2018 od 16. 00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS.

Z říjnových komunálních voleb vzniknou nová zastupitelstva, která budou čelit starým a stále nedostatečně řešeným problémům, jakými jsou mimo jiných i sociální bydlení, sociální začleňování a sociálně vyloučené lokality.

Prague skyline at dawn

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Metropolitní plán hlavního města Prahy aneb Jaké jsou zásadní připomínky pro revizi návrhu nového územního plánu Prahy?

který se koná v pondělí 4. června 2018 od 15. 00 do 18:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, nejspíše místnost č. 417

 DSC4430mZveme Vás na diskusní seminář na téma Záchrana venkova aneb Jaké jsou možnosti odvrácení nepříznivých trendů? - koná se ve středu 2. května 2018 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 319

Náš venkov trápí mnoho problémů – počínaje ztrátou identity, nedostatkem pracovních i volnočasových příležitostí, přes dopravní obslužnost a nahrazování venkovského zemědělství latifundistickým s následky na charakter české krajiny, až po migraci mladých lidí z malých obcí, zvláště v periferních územích. V okolí velkých měst se naopak potýká se sídelní kaší. Budeme proto diskutovat o opatřeních, která by pomohla odvrátit anebo alespoň zmírnit nepříznivé trendy. Diskutovat budeme mít samozřejmě příležitost i o dalších problémech a jejich předcházení či řešení.

Březina zastavení u rybníčků

V sobotu 28. dubna pořádáme výlet do CHKO Českého středohoří – do oblasti Milešovky, na který vás srdečně zveme.

Jsme potěšeni, že nám průvodce bude dělat Daniel Pitek, sedlák z pod Milešovky, který nás provede po lesích a pastvinách, kde uvidíme vedle květin (možná i orchideje), ptáků, hmyzu, tůní a mokřadů také agrolesnické systémy. Podíváme se na rašeliniště a bukový prales a obnovu původní skladby lesních dřevin v místních porostech.

Mikroplastasarp

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Plasty v životním prostředí který se koná

v úterý 3. dubna 2018 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 319

V Česku se o mikroskopických částečkách plastu (mikroplastech), které se dostávají do životního prostředí a z něj pak do potravin, začíná mluvit až v poslední době. V přímořských zemích jde ale už řadu let o velmi diskutované téma. Problém studovali donedávna hlavně mořští biologové, kteří pozorovali rostoucí množství mikroplastů v mořské vodě, v sedimentech, ale také v tělech některých mořských organismů. Protože v mnoha zemích tvoří ryby a plody moře tradiční součást místní kuchyně, začali odborníci zkoumat také to, kolik mikroplastů se může dostávat do lidského těla a zda mohou škodit zdraví.

Česká Lípa 2014 (1)

Zveme vás na besedu s panem RNDr. Václavem Cílkem, CSc. která se bude konat v úterý 6. března od 17,00 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce

Téma besedy je DETROIT – jak rozpustit civilizaci

Přednáška se bude týkat amerického Detroitu, který během posledních 70 let zažil období rozkvětu i úpadku. Detroit, největší město amerického státu Michigan, je prvním post – americkým městem, o kterém se říká, že je i post – apokalyptickým městem.

Město, které mělo téměř 2 milióny obyvatel, jich dnes má necelých 700 000. Dr. Václav Cílek nám ukáže, že podobný osud může v budoucnu potkat i některá naše města, např. Ostravu nebo Mladou Boleslav.

Dr. Cílek dokáže svým srozumitelným povídáním vysvětlit složité vědecké teorie a i laické veřejnosti osvětlit netušené souvislosti.

Vstup na besedu je volný.

 

Záznam ze semináře najdete zde

 

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Budoucnost českých lesů aneb Jak dále v obhospodařování i ochraně našich lesů?

který se koná v úterý 2. ledna 2018 od 16. 00 do 19:00 hodin Novotného lávka 5, budova ČSVTS, nejspíše místnost č. 319

V posledních letech se ti, kterým jde o naše lesy, obávají o jejich osud: násobí se nepříznivé vlivy abiotických i biotických faktorů – v prvé řadě vichřic, sucha a kůrovců. Budeme proto diskutovat o opatřeních, která by stavu našich lesů pomohla a do budoucna je je připravila na možné změny zapříčiněné pokračující klimatickou změnou. Diskutovány budou samozřejmě i další otázky a podněty, které padnou z auditoria.

Globalni toky energie cs

Zveme vás na diskusní seminář Globální změna klimatu - dva roky po Pařížském summintu který se koná v úterý 6. února 2018 od 16:00 do 19:00 hodin Novotného lávka 5, budova ČSVTS, nejspíše místnost č. 319
Jaká je situace 2 roky po klimatickém summitu v Paříži, co se děje po odstoupení USA od klimatické dohody, jaké jsou aktivity Evropské unie a dalších států a také jaké je aktuální novinky klimatologů.

Zinnwaldite-150086

Zveme vás na diskusní seminář na téma Surovinová politika ČR v souvislostech s možnou těžbou lithia

který se koná v úterý 5. prosince 2017 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

Ač těžbu surovin na našem území zajišťují soukromé subjekty již mnoho století, zdá se, že v dnešní době vyspělých technologií se musíme znovu zamyslet nad správnou mírou „odvodů“ z vytěžené suroviny tak, aby její využití kromě zisku generovalo benefity ve prospěch státu i jeho občanů. Jaké právní problémy jsou dnes spojeny s vlastnictvím surovin a jejich spotřebováním, jak lze ještě nevytěženou surovinu ocenit, jak se vyvíjejí technologie těžby a zpracování surovin? Kdy se vyplatí surovinu netěžit a nechat příštím generacím, které ji budou umět využít efektivněji?

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License