Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Seminář 2212Zveme Vás na diskusní seminář na téma Růst počtu obyvatel naší planetyaneb Jak zvládnout 8 miliard lidí  

v úterý 6. prosince 2022 od 16:00 do 18:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, sál č. 418

Během letošního listopadu přesáhl počet obyvatel Země 8 miliard. Vědci nám ukazují, že 96 % váhy savců na naší planetě jsou lidé (36 %) a jeho dobytek (60 %). I když demografické křivky dnes ukazují, že rychlost nárůstu počtu obyvatel výrazně klesá, demografové očekávají, že absolutní růst může dosáhnout až 11 miliard.

O růstu počtu obyvatel na zemi se moc často nemluví. Veškeré snahy vyvolat diskusi o tom, že lidí je na Zemi moc, totiž velmi často vedou k obviňování z rasismu, sobectví. Jenže ten problém tu je a týká se všech bez rozdílu rasy, pohlaví a národnosti. Přelidnění bude mít čím dál tím větší vliv na světové ekonomiky a na chování společnosti obecně, včetně etických a morálních otázek, pokud nenastane efektivní řešení.

Beseda 202211Zveme Vás na diskusní seminář na téma Světelné znečištění aneb proč svítit zbytečně pánubohu do oken 
v úterý 1. listopadu 2022 od 16:00 do 18:00 hodin
Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost nejspíše č. 417
Světelné znečištění je jedna z oblastí poškozování životního prostředí člověka, která většinou velmi opomíjena a považována za pouhý vrtoch astronomů.
Světelný smog má přitom negativní vliv na lidské zdraví. Hlavní vliv na to má modrá složka umělého světla, která potlačuje produkci hormonu melatoninu. Ten působí jako antioxidant, posiluje imunitní systém a přispívá ke správné funkci štítné žlázy, slinivky, vaječníků, varlat či nadledvinek.
Velká část měst a obcí v ČR světelné znečištění ale příliš neřeší. Podle expertů je za tím především malá informovanost starostů. Světelné znečištění přitom snižuje kvalitu spánku, výrazně se to projevuje zejména v největších městech. Hlavním zdrojem světelného znečištění je zpravidla nevhodné veřejné osvětlení a také reklamy. O tmavou oblohu přichází osm z deseti lidí na planetě.

Beseda STUŽ 2210mZveme Vás na diskusní hybridní seminář na téma

Aktuální problémy energetiky aneb Jak jsme na tom s energiemi, jejich cenami a udržitelností?

v úterý 4. října 2022 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost nejspíše č. 417

Současná energetická krize, způsobená převážně ruskou agresí na Ukrajinu představuje pro občany a obce na jednu stranu velkou hrozbu, na druhou stranu je také příležitostí, jak změnit v Česku rychle energetický mix, zvýšit energetickou účinnost a vyčistit naše životní prostředí. Jaké jsou příčiny současných cenových výkyvů cen energií, jaké jsou příležitosti financování přechodu na obnovitelné zdroje energie? To vše jsou náměty naší besedy, na kterou byli pozváni:

Beseda202209Zveme Vás na diskusní seminář na téma 

Cíle udržitelného rozvoje v kontextu regionální politiky a praxe

- aneb: závěrečné představení výsledků projektu Udržitelný rozvoj na místní úrovni
v úterý 6. září 2022 od 16:00 do 18:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, sál č. 417


Naplňování Cílů udržitelného rozvoje není jen záležitostí (mezinárodních, národních) politik a opatření – jsou to právě aktéři na lokální a regionální úrovni, kdo do značné míry ovlivňuje úspěch těchto strategií. Mají totiž důležité (v místním kontextu zakotvené) znalosti a zkušenosti, umí maximálně využít potenciál svého území. Současně se tito aktéři vyznačují různorodými zájmy a pohledy na problematiku rozvoje, což s sebou přináší četné rozvojové výzvy, například nutnost nejen participovat na rozhodování, dohodnout se na společných řešeních, ale také být aktivní v praxi a přehodnotit dosavadní přístup k rozvoji. Díky těmto (konkrétním, situovaným) příležitostem ke spolupráci i možným střetům otevírá koncept udržitelného rozvoje příležitosti pro inovativní projekty či aktivity v daném místě.

Beseda 2206Společnost pro trvale udržitelný život, Komise životního prostředí AV ČR, Centrum pro otázky životního prostředí UK a Klimatická koalice 

Vás zvou na diskusní seminář na téma

České předsednictví v Radě EU v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí

který se bude konat v pondělí 13. června 2022 od 16 do 18 hodin. v Klubu techniků na Novotného lávce v Praze, sál 319

Seminář bude hybridní, bude tedy možné se ho zúčastnit také on-line (info k připojení níže).

Kvůli dramatickým změnám na mezinárodní scéně a především díky plánovanému rychlému odklonu od fosilních paliv, kupovaných doposud z Ruska se výrazně mění také priority českého předsednictví Rady Evropské unie. Co to ale bude znamenat pro oblast životního prostředí, klimatické krize a krize biodiverzity? Jakým způsobem dojde během našeho předsednictví ke změnám vnaplňování Zelené dohody pro Evropu, co bude EK pod naším vedením prosazovat na mezinárodních jednáních o biodiverzitě a o klimatu?

Beseda STUŽ2205

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Krajina a voda

aneb: Jaké jsou plány v hospodaření s vodou v krajině?

v úterý 3. května 2022 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost nejspíše č. 418

Naše krajina je určována vodními poměry, a naopak vodní poměry závisí na obhospodařování naší převážně kulturní krajiny, Na nápravu stavu české krajiny mají jít dík Zelené dohodě pro Evropu prostřednictvím evropských fondů velké prostředky, další prostředky by měly jít z národních programů. Půjdou na opatření ke zlepšení vodního režimu v krajině, na opatření, která přispívají k zdravému stavu krajiny? Jaká nejdůležitější opatření je třeba učinit k nápravě stavu naší krajiny a jejího vodního režimu?
K těmto otázkám jsme zaměřili tento diskusní seminář, kde si vyslechneme panelisty a budeme mít možnost s nimi diskutovat.
V panelu vystoupí:

Praded-Barborka

Česká a slovenská Společnost pro trvale udržitelný život STUŽ Vás zvou na 27. Memoriál Josefa a Petry Vavrouškových, který se bude letos konat v CHKO Jeseníky, přímo v jejím srdci-národní přírodní rezervaci Praděd, poblíže čarodějnických Petrových kamenů v horské chatě Barborka na svahu nejvyšší moravské hory Pradědu, který se bude konat ve dnech 27. až 29. května.

Memoriál bývá střídavě na Slovensku a v Česku, letos organizace připadá na českou STUŽ. Z mnoha možností jsme vybrali CHKO Jeseníky.

Stručný program Memoriálu

Stuž 2204Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Cirkulární ekonomika
aneb
Jakým způsobem přejít k udržitelné společnosti

který se bude konat v úterý 5. dubna 2022 od 16 do 18 hodin.
v Klubu techniků na Novotného lávce v Praze, sál 418

Seminář bude hybridní, bude tedy možné se ho zúčastnit také on-line (info k připojení níže).

Cirkulární ekonomika je důležitým prvkem přechodu k udržitelné společnosti – čím dál více se ukazuje, že lidstvo musí rychle skončit s plýtváním surovinami, materiály i energiemi.
Materiály jako dřevo, stavební hmoty, plasty, ale i potraviny musíme vnímat jako bohatství, s nímž je nutné dobře hospodařit. To platí jak pro průmysl, tak pro města, regiony či jednot-livce. Koncept cirkulární ekonomiky, jenž klade důraz na minimalizaci plýtvání a prodlou-žení životnosti výrobků, nabízí podle nás jedinou udržitelnou cestu pro českou ekonomiku.
Jaká je současná situace v České republice, co je připravováno v rámci Evropské unie a jaký vliv bude mít i současná situace ruské agrese na Ukrajině, o tom všem budou diskutovat naši panelisté:

kniha fantaKŽP AVČR a STUŽ si Vás dovolují pozvat na společný seminář ke knize
Jiné klima – jiný les
úterý 29. 3. 2022, 13:00–15:30 hod.
sál 206, II. patro
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Seminář bude přenášen také on-line na následujícím odkazu:

https://cesnet.zoom.us/j/92068585974?pwd=eWlrNHRSTVhtME95c1V6TkZVY2tTUT09
(Meeting ID: 920 6858 5974, passcode: 629875)

Pro veškerou lesnickou činnost je klima nezávislým stanovištním faktorem. Změna klimatu proto znamená podstatnou změnu podmínek pro vývoj, fungování a růst lesa jako nenahraditelné součásti naší krajiny. Tuto změnu musí respektovat i hospodářské využívání lesa. Důsledkem zanedbání tohoto principu je mj. kůrovcová kalamita; co do rozsahu a dopadů je jednou z největších v historii středoevropského lesnictví.
Cílem publikace Jiné klima – jiný les (Academia 2021) je pobídnout k tomu, aby se změnilo jednostranné uvažování a abychom nastoupili jinou cestu pro nakládání s lesem než jen spotřební. Přechod k neschematickému, přírodě blízkému hospodaření s využitím přírodních procesů v lesích je za této nejisté situace jedinou cestou k dosažení vyváženého vztahu funkcí lesa na různých stanovištích a k zachování principu trvalé udržitelnosti lesa včetně biodiverzity. O těchto otázkách budete moci diskutovat.

PROGRAM:

Stuž 2203Zveme Vás na diskusní webinář na téma Nové trendy v boji se změnou klimatu v úterý 1. března 2022 od 16:00 do 17:30 hodin

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) zve zájemce, kteří se chtějí dozvědět o nových trendech v ochraně klimatu.
Během našeho webináře představím některé aktuální zajímavé trendy v ochraně klimatu – slovo dáme odborníkům v různých oblastech – jak v tzv. „tvrdých vědách“, kde bychom se měli dozvědět o nových trendech ve fotovoltaice i v jaderné energetice, tak i ve společen-skovědních oborech, kde bychom měli diskutovat o sociálně-ekonomických podmínkách pro uspokojování lidských potřeb při nízké spotřebě energie a o nerůstu.
V našem webináři nám tyto trendy představí naši panelisté (abecedně).

TurowmZveme Vás na diskusní webinář na téma Kauza Turów aneb Přeshraniční problémy životního prostředí

v úterý 1. února 2022 od 16:00 do 18:00 hodin

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) zve zájemce, kteří se chtějí dozvědět o růz-ných aspektech přeshraničních problémů životního prostředí se zaměřením na aktuální pro-blém rozvoje hnědouhelného dolu Turów.
První předseda společnosti pro trvale udržitelný život ing. Vavroušek prosazoval mezi dal-šími zásadami, že problematiku životního prostředí je nutno řešit ne podle hranic jednotli-vých států, ale na úrovni regionů, povodí, celé Evropy a to byla také hlavní myšlenka se kte-rou inicioval první setkání evropských ministrů životního prostředí v Dobříši v červnu 1991.
Ukazuje se, že ani po 30 letech se nedaří tyto myšlenky naplňovat a stále se uplatňují parci-ální zájmy a environmentální hrozby nejsou řešeny společně. Ukázkou takového problému je určitě případ hnědouhelného velkodolu v těsné blízkosti českých a německých hranic. V našem webináři se nad tímto problémem zamyslí naši panelisté (abecedně).

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License