Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Cracked earth after prolonged drought. 2020

STUŽ a Centrum pro otázky životního prostředí UK vás zvou na diskusní seminář na téma

Hrozba sucha aneb jsou dosavadní a plánovaná opatření dostatečná?

v úterý 1. září 2020 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, nejspíše místnost č. 418

Pozvánka ke stažení

Pekelník, Veľký Kriváň

Prosíme zájemce, aby se hlásili co nejdříve - přihláška je zde - organizátoři potřebují vědet počty účastníků.

Každoroční Memoriál Josefa a Petry Vavrouškových proběhne, s ohledem na současnou pandemickou krizi, v odloženém termínu a to od 18. do 20. září v Malé Fatře a to v zařízení Správy Národního parku Malá Fatra ve Varíně.

V pátek večer a v sobotu večer proběhne minikonference budeme diskutova téma "Ochrana přírody, krajiny a životního prostředí – aktuální výzvy" – zajímavé příspěvky jsou vítány.

V sobotu proběhne exkurze do NPR Šrámková pod vedením pracovníka Správny NP Malá Fatra.

Ubytování: Zařízení Správy NP ve Varíně – 3-4 lůžkové pokoje...

Jezeří01

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) Vás zve na diskusní seminář na téma Problematika pánevních oblastí severních Čech

v úterý 2. června od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418

Beseda se bude tentokrát zabývat velmi bolavým místem naší vlasti – Severočeskými pánevními oblastmi, v nedávné minulosti silně poškozenými necitlivou těžbou hnědého uhlí, jeho spalováním, ale také odsunem původních obyvatel po druhé světové válce. Během besedy se vrátíme k této historii, ale také se budeme zabývat spravedlivou transformací regionu po definitivním ukončení těžby uhlí...

C-141 Starlifter contrail crop1

Na naší následující besedě se budeme bavit o tom, jak je to s létáním a jeho vlivem na změnu klimatu. Jsou to pouze emise CO2, nebo jsou i jiné faktory, které v případě letecké dopravy škodí klimatu, co způsobuje dramatický nárůst počtu letecky přepravovaných osob, jak je to opravdu s daňovými úlevami, dotacemi a dalšími ekonomickými nerovnostmi v případě letecké dopravy. O tom všem bude tato beseda, kde přislíbilo účast několik zajímavých odborníků.

 

Pozvánka bude brzy aktualizována o panelisty a další podrobnosti.

Jana Hybášková

Beseda s významnou českou diplomatkou a političkou Janou Hybáškovou, bývalou českou velvyslankyní v Slovinsku a Kuvajtu, evropskou velvyslankyní v Iráku a Namíbii, členkou Evropského parlamentu se koná v  úterý 3. března od 17 do 18 hodin v rámci Valného shromážění STUŽ v Praze v Klubu techniků, Novotného lávka, sál 418.

Vstup volný

stuz logoZveme všechny řádné členy Společnosti pro trvale udržitelný život na zasedání valného shromáždění STUŽ, které se bude konat v Klubu techniků v Praze, na Novotného lávce, místnost 319, v úterý 3. března 2020 od 16:00 hod.

Tato pozvánka je písemným svoláním valného shromáždění STUŽ ve smyslu č. 7.2 platných stanov. Za předsednictvo STUŽ Jiří Dlouhý, předseda, v. r.

Předběžný program...

Clean mobility instead of dirty traffic

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) Vás zve na diskusní seminář na téma UDRŽITELNÁ MOBILITA aneb Idea a realita udržitelnosti dopravy

v úterý 4. února od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418

Jak se daří plnit cíle udržitelné mobility? A jsou vůbec reálné? Odborníci nabídnou pohledy filozofické i technické, teoretické i ryze praktické. Zvláštní pozornost bude věnována mobilitě ve městě, nastupující elektromobilitě   a také vztahu územního plánování k udržitelné mobilitě. V panelu nebude chybět ani skeptik, to abychom nebyli zapouzdřeni jen v jedné bublině.  V diskusi mohou zaznít i další otázky související s uplatňováním konceptu udržitelné mobility.

1024px Change in Average TemperatureZveme Vás na diskusní seminář na téma Změna klimatu aneb Co je nového na poli boje s klimatickou změnou?

v úterý 7. ledna 2020 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418 

Změna klimatu je ve světě čím dál tím naléhavějším tématem, jednotlivé státy postupně přijímají strategie přechodu k uhlíkové neutralitě, hledají se konkrétní technická a ekonomická řešení. Za poslední rok hrají velkou úlohu studenti, kteří berou změnu klimatu jako ohrožení své budoucnosti. Pro novou Evropskou komisi je klima téma číslo jedna.

 DSC8232Vážení přátelé, přijměte pozvání na diskusní seminář a STUŽovrat - tradiční a neformální podvečerní setkání (pod záminkou oslavy zimního slunovratu) členů, příznivců a přátel Společnosti pro trvale udržitelný život i všech dalších zájemců,

který se koná v úterý  10. prosince 2019 od 17. 00

v Podnikatelském a inovačním centru Magistrátu hl.m. Prahy ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, Praha 1 (ze zadního vchodu z Charvátovy ulice je Podnikatelské a inovační centrum v přízemí  vpravo)

díky spolupráci s Podnikatelským a inovačním centrem MHMP

Milovice - building construction

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Nový stavební zákon – moderní právní předpis, nebo katastrofa pro přírodu a památky?

 v úterý 3. prosince 2019 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418 

Podle autorů je novela zákona z hlediska ochrany veřejných hodnot, jako je příroda, ale i veřejný prostor, prostupnost krajiny, kvalita architektury, podpora pěších a cyklistů, zadržování vody v krajině apod. velký přínos oproti dnešnímu, velmi technicistnímu a přeformalizovanému zákonu. Přesun orgánů ochrany přírody ze samospráv na státní stavební úřad také nemůže být na škodu. Specializované orgány typu CHKO či AOPK zůstanou. A účast veřejnosti, která vypadla od 1.1.2018 z územního řízení, se novelou vrací.

První živá hala na světě - LIKO-Vo - Foto: Liko-S

Na tuto pozvánku omylem směřuje odkaz na pozvánku na prosincovou besedu v Aktualitách STUŽ 18/2019.

Správnou pozvánku na besedu

na besedu o Novém stavebním zákoně najdete zde.

Omlouváme se.

=========================

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Architektura a změna klimatu aneb jak mohou architekti pomoci řešit klimatickou krizi,

v úterý 5. listopadu 2019 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418 

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy zve zájemce, kteří mají zájem se dozvědět více.

Současná společnost čelí dvěma závažným problémům: klimatickým změnám a obrovské ztrátě biodiverzity. Stavby na to mají značný vliv, a to díky téměř 40 % podílu na celkových emisích skleníkových plynů spojených se svým provozem (43 % v rámci ČR). To má samozřejmě výrazný dopad na naše životní prostředí a na klimatickou krizi.

Je proto nezbytně nutné, aby všichni, kdo mají co dělat se stavebnictvím, ať již jako architekti, investoři, stavaři nebo uživatelé staveb, změnili svůj přístup a uvažování dřív, než nenávratně překročíme hranice udržitelnosti planety Země, takové jakou známe. Společně musíme budovat a projektovat města, stavby a infrastrukturu tak, aby se staly součástí širšího obnovitelného a soběstačného systému.

Výzkumy a technologie, které máme k dispozici, ukazují, že je možné začít se změnou hned. Jediné, čeho se nám nedostává, je společná vůle.

Do panelu byli pozváni:

  • Marie Davidová – architektka
  • Jiří Karásek – SEVEn
  • Libor Musil – předseda představenstva LIKO-S, a.s.
  • Jan Soukup – architekt
  • Karel Wirth – odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj
  • zástupce firmy Skanska

Moderuje: Jiří Dlouhý, STUŽ 

 

Vstup volný

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License