Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

TurowmZveme Vás na diskusní webinář na téma Kauza Turów aneb Přeshraniční problémy životního prostředí

v úterý 1. února 2022 od 16:00 do 18:00 hodin

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) zve zájemce, kteří se chtějí dozvědět o růz-ných aspektech přeshraničních problémů životního prostředí se zaměřením na aktuální pro-blém rozvoje hnědouhelného dolu Turów.
První předseda společnosti pro trvale udržitelný život ing. Vavroušek prosazoval mezi dal-šími zásadami, že problematiku životního prostředí je nutno řešit ne podle hranic jednotli-vých států, ale na úrovni regionů, povodí, celé Evropy a to byla také hlavní myšlenka se kte-rou inicioval první setkání evropských ministrů životního prostředí v Dobříši v červnu 1991.
Ukazuje se, že ani po 30 letech se nedaří tyto myšlenky naplňovat a stále se uplatňují parci-ální zájmy a environmentální hrozby nejsou řešeny společně. Ukázkou takového problému je určitě případ hnědouhelného velkodolu v těsné blízkosti českých a německých hranic. V našem webináři se nad tímto problémem zamyslí naši panelisté (abecedně).

Beseda prosinec 21m

Pozor, s ohledem na současnou epidemickou situace se bude seminář konat výhradně ve formátu on-line, na platformě Zoom a bude streamována na Youtube.

Zveme Vás na diskusní webinář spolupořádaný STUŽ a Klimatickou koalicí
Světový summit o klimatu v Glasgow COP26 aneb budou mít naše děti a vnoučata kde žít?
v úterý 7. prosince 2021 od 16:00 do 18:00 hodin,
Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, sál 418 pouze on-line
Seminář proběhne pouze on-line – Účastníci se mohou připojit buď přes aplikaci Zoom (http://cop26klik.jdem.cz/ ), nebo bude možné sledovat stream na YouTube (http://cop26klikyoutube.jdem.cz/).

Ve dnech 31. října až 13. listopadu proběhla v britském Glasgow o rok odložená Světová konference OSN o klimatu (COP 26). Od konce summitu do našeho semináře již proběhl dostatečně dlouhý čas, abychom mohli s odstupem vyhodnotit, co nám doopravdy konference přinesla, jaké jsou další celosvětové vyhlídky na zastavení hrozivého nárůstu průměrných teplot.

Měla pravdu Greta Thunberg, když před časem řekla na Klimatickém summitu mládeže v Itálii, že celé COP26 bude pouze bla bla projevy bez reálných závazků? Povedlo se alespoň o kus snížit propast mezi potřebnými kroky a reálnými závazky, jak nám ukazuje Světový výhled energetiky 2021, vypracovaný Mezinárodní energetickou agenturou? Jaké byly další zážitky přímých účastníků Summitu? A jaká je role Velké Británie při jednáních i při vlastním snižování emisí skleníkových plynů?

Beseda STUŽ 2022 01Zveme Vás na diskusní webinář na téma Klimatický plán Prahy aneb Praha na cestě k uhlíkové neutralitě

v úterý 4. ledna 2022 od 16:00 do 18:00 hodin

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) zve zájemce, kteří se chtějí dozvědět o pokro-ku Prahy na cestě k uhlíkové neutralitě k účasti na diskusním webináři.
Praha přijala klimatický závazek snížit do roku 2030 emise CO2 o 45 % oproti 2010 a dosáh-nout uhlíkové neutrality nejpozději do 2050. Přistoupila k iniciativě UN FCCC „Race to Ze-ro“ (celosvětové kampani, jejímž cílem je zmobilizovat vedení a podporu podniků, měst, regionů a investorů pro zdravou, odolnou a bezuhlíkovou obnovu) a představila Klimatický plán hl. m. Prahy na klimatické konferenci OSN COP 26 v Glasgow. Detaily klimatického plánu, který si můžete stáhnout z https://klima.praha.eu/, budou prezentovat jeho autoři:

Beseda Listopad 21Zveme Vás na diskusní seminář spolupořádaný STUŽ, Národní síť Místních akčních skupin a RCE Česko na téma
Zelená dohoda pro Evropu – ve světle současných problémů energetiky
v úterý 2. listopadu 2021 od 16:00 do 18:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, sál 418
Seminář proběhne v kombinované formě – bude možné se zúčastnit jak fyzicky, tak také on-line. Účastníci se mohou připojit buď přes aplikaci Zoom (http://stuz2111.jdem.cz/), nebo bude možné sledovat stream na YouTube (https://youtu.be/2T7kPG12rw0).

Změna klimatu a zhoršování životního prostředí představují pro Evropu a celý svět existenci-ální hrozbu. K překonání těchto výzev vznikla Zelená dohoda pro Evropu, která má Unii trans-formovat na moderní, konkurenceschopnou ekonomiku, která účinně využívá zdroje a kde:
• se do roku 2050 dosáhne nulových čistých emisí skleníkových plynů,
• křivka hospodářského růstu bude oddělena od míry využívání zdrojů,
• nebude opomenut žádný jednotlivec ani region.

Seminář 202110mZveme Vás na diskusní seminář na téma Efektivita veřejné správy
v úterý 5. října 2021 od 16:00 do 18:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS
Seminář bude v kombinované formě – bude možné se zúčastnit jak fyzicky, tak také on-line – buď přes aplikaci Zoom, nebo bude možné sledovat stream na YouTube (odkazy na konci této pozvánky). Také někteří panelisté budou on-line.

Dlouhodobá efektivita vládnutí záleží zejména na dlouhodobé efektivitě institucí veřejné správy. Veřejná správa by měla být transparentní, předvídatelná, do-stupná a neměla by porušovat princip nestrannosti ve snaze dopomoci někomu k neoprávněnému soukromému zisku. Její postup by měl být účinný a měla by účelně vynakládat prostředky. Měla by být schopná reagovat na změny a doká-zat se poučit ze zkušenosti. (SR ČR2030)...

Change in Average TemperatureNáš pravidelný seminář se bude po dlouhé době konat nejen ve virtuální podobě. Pozor ale - čas i místo konání jsou jiné, než bylo tradicí.

Komise pro životní prostředí AV ČR, Centrum pro dopravu a energetiku a Společnost pro trvale udržitelný život

si Vás dovolují pozvat na společný diskusní seminář

Volby a klima: co by měla dělat nová vláda?
Úterý 7. 9. 2021, 15:00 – 17:00 hod.
sál 206, II. patro Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Zveme Vás na diskusní webinář na téma Chráníme půdu dostatečně? aneb Půda jako Popelka
v úterý 1. června 2021 od 16:00 do 18:00 hodin.Webinář půda
Webinář bude proběhne v Zoomu na adrese http://stuz2106.jdem.cz/

Zachování úrodnosti půdy bylo v minulosti podmínkou existence celých civilizací. Po dvou letech od našeho posledního semináře k problematice ochrany půdy se budeme chtít dozvědět, zda přece jen nepokročil vývoj i v této u nás a bohužel i v Evropě upozaďované záležitosti. Rádi bychom vyslechli informace o možnos-tech právní a institucionální ochrany půdy i o procesech probíhajících v půdě, které by bylo potřebné podpořit a naopak které by zasluhovaly potlačit. Jaká je situace s půdní biotou? Co všechno je třeba uskutečnit, aby byl zastaven pokles či dokonce posílena úrodnost našich půd? Tyto a další otázky se můžete dozvě-dět na tomto semináři ať již od panelistů, anebo v rámci následné diskuse.

Zveme Vás na diskusní webinář na témaSTUZ 202105

Příklady dobré praxe klimatických opatření

v úterý 4. května 2021 od 16:00 do 17:30 hodin

On-line na adrese http://stuz2105.jdem.cz/

Průměrná teplota v Česku narostla za posledních 50 let o 2,1 °C, což je více, než dvojnásobek světového průměru. Ještě vyšší vzestup teploty pozorují odborníci v intravilánech měst – díky tzv. městským tepelným ostrovům. V boji s klimatickou krizí nejsou důležitá jen velká, celosvětová a celostátní opatření, ale také opatření na lokální úrovni – ve městech a v obcích. Příklady takových opatření vám budou na webináři demonstrovat naši panelisté:

STUZ2103Zveme Vás na diskusní webinář na téma Sociální problémy udržitelného rozvoje

 v úterý 2. března 2021 od 16:00 do 17:30 hodin.

Sociální pilíř udržitelného rozvoje je stejně důležitý, jako pilíř environmentální. Naše republika se do roku 2050 zavázala k uhlíkové neutralitě, což znamená nejen významné technologické změny, ale také radikální změny ve všech složkách společnosti. Jak dosáhnout této transformace bez toho, aby byli postiženi ti méně majetní, sociálně slabší? O tom všem budou diskutovat:

  •  Klára Laurenčíková – speciální pedagožka, předsedkyně Vládního výboru pro práva dítěte, členka Rady vlády pro lidská práva
  • Vladimír Špidla– politik, bývalý předseda vlády a eurokomisař 

Navržené okruhy diskuse jsou:

  • obecné sociální problémy transformace k nízkouhlíkové společnosti
  • konec uhlí – důsledky možného překotného ústupu od užívání uhlí v teplárenství – zvláště v chudších regionech
  • transformace školního vzdělávání k sociálně spravedlivému
  • problémy bydlení, ekonomicky slabší rodiny, mladá generace. 

Webinář bude moderovat Jiří Dlouhý, předseda STUŽ

Připojení Zoom: http://jdem.cz/fguzk9

Stream YouTube: https://youtu.be/_euGog_QmIs

 

Účast zdarma

Beseda 2102n

Zveme Vás na diskusní webinář na téma Epidemiologická bezpečnost planety Země aneb Epidemie a životní prostředí, jak do budoucna?

v úterý 2. února 2021 od 16:00 do 18:00 hodin. On-line na adrese http://stuz2102.jdem.cz/

Letošní „Výzkum vnímání globálních rizik“, připravený, jako každoročně, pro Světové ekonomické fórum v Davosu, označuje jako největší hrozbu, co se týče následků, infekční nemoci. Celosvětová pandemie covid–19 jasně ukázala, že naše společnost není připravena na tyto hrozby. I když můžeme diskutovat o tom, kdo zemřel na covid a kdo s covidem, statistiky celkově zemřelých, ať už české, nebo celosvětové ukazují na prudký nárůst celkově zemřelých za posledních 12 měsíců.

Co můžeme dělat pro to, abychom do budoucna byli lépe připraveni? Souvisí šíření infekčních nemocí se stavem našeho životního prostředí, s klimatickou krizí? To vše jsou otázky, které budou diskutovat naši panelisté:

b2101Zveme Vás na diskusní online seminář na téma Návrh Státní politiky životního prostředí 2030 s výhledem do 2050 aneb Jaké jsou jeho klady a zápory?

v úterý 5. ledna 2021 od 16:00 do 18:00 hodin

On-line na adrese http://stuzleden2101.jdem.cz

Ministerstvo životního prostředí dokončuje po meziresortním připomínkovém řízení návrh nové Státní politiky životního prostředí 2030 s výhledem do r. 2050 a má v plánu předložit v nejbližším termínu výslednou verzi na projednání vládou. Na diskusi nad tímto strategickým materiálem MŽP jsme pozvali jak ty, kteří za návrh zodpovídají, tak zástupce nevládních organizací, kteří se podíleli na připomínkování jednotlivých verzí. Bude nás zajímat, jaké budou možnosti prosazení účinnější ochrany životního prostředí touto státní politikou a jak např. reflektuje nové cíle Zeleného údělu pro Evropu. Účastníci tohoto webináře budou mít možnost aktivně se do něj zapojit.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License