Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Seminář 2302Zveme Vás na hybridní diskusní seminář na téma Hluk – čeho je moc, toho je příliš aneb: Jak se mohu jako občan bránit? 

v úterý 7. února 2023 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418 

K besedě je možné se připojit on-line přes Zoom na adrese http://stuz2302.jdem.cz/, případně sledovat stream na adrese: http://stuz2302yt.jdem.cz/.

Hluk v životním prostředí je v Evropě hlavním zdravotním problémem. Je způsoben různými zdroji, včetně silniční, železniční a letištní dopravy, průmyslu a stavebnictví. Hluk v životním prostředí lze podstatně snížit zavedením nákladově efektivních opatření.

Podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) je hluk v životním prostředí druhou největší příčinou zdravotních problémů hned po znečištění ovzduší (jemné prachové částice v ovzduší). Dlouhodobé vystavení hluku může vést k závažným onemocněním, včetně

IKonference2301nformační centrum OSN v Praze, Komise životního prostředí AV ČR, Klimatická koalice a Společnost pro trvale udržitelný život Vás srdečně zvou na konferenci
Stav ochrany světového klimatu aneb: Jaké jsou výsledky světové konference COP 27?

Po dobu dvou týdnů v listopadu 2022 probíhala v egyptském Šarm aš-Šajchu 27. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu – COP27 za účasti nejvyšších představitelů států a vlád, municipalit, akademické sféry i zástupců občanské společnosti včetně nevládních organizací a soukromých firem. S touto konferencí se pojily naděje i obavy, zda se podaří na světové úrovni dohodnout účinné kroky k snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení odolnosti na změny klimatu, k realizaci adekvátních adaptačních opatření, i řešení kontroverzního financování klimatických opatření v rozvojových zemích. O výsledcích vyjednávání –jak pozitivních, tak negativních– bude tato konference, na kterou jsme pozvali jednak přímé účastníky konference a jednak ty, kteří se některými důležitými, tam projednávanými problematikami zabývají.

Seminář 2301Zveme Vás na diskusní seminář na téma Konference OSN o biodiverzitě COP 15 aneb: Podaří se zpomalit/ zastavit úbytek biodiverzity?

v úterý 3. ledna 2023 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418

Ve dnech 7.–19. prosince 2022 se v kanadském Montrealu uskutečnila 15. konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP 15), 2. část. Na ní se sešli zástupci vlád a institucí z celého světa, akademické i občanské sféry, aby se dohodli na novém souboru cílů, k nimž budou směřovat celosvětová opatření do roku 2030 k zastavení a zvrácení úbytku biodiverzity.

Konference měla řešit následující zásadní body:

  • Přijetí spravedlivého a komplexního globálního rámce pro biologickou rozmanitost, kterému budou odpovídat zdroje potřebné k jeho realizaci.
  • Jasné cíle pro řešení nadměrného využívání, znečištění, fragmentace a neudržitelných zemědělských postupů.
  • Plán, který zajistí práva původních obyvatel a uzná jejich přínos jako správců přírody.
  • Financování biologické rozmanitosti a sladění finančních toků s přírodou s cílem nasměrovat finance k udržitelným investicím a odklonit je od investic škodlivých pro životní prostředí.

O tom, jak se hlavní záměry podařilo či nepodařilo konferencí naplnit nás budou informovat:

Seminář 2212Zveme Vás na diskusní seminář na téma Růst počtu obyvatel naší planetyaneb Jak zvládnout 8 miliard lidí  

v úterý 6. prosince 2022 od 16:00 do 18:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, sál č. 418

Během letošního listopadu přesáhl počet obyvatel Země 8 miliard. Vědci nám ukazují, že 96 % váhy savců na naší planetě jsou lidé (36 %) a jeho dobytek (60 %). I když demografické křivky dnes ukazují, že rychlost nárůstu počtu obyvatel výrazně klesá, demografové očekávají, že absolutní růst může dosáhnout až 11 miliard.

O růstu počtu obyvatel na zemi se moc často nemluví. Veškeré snahy vyvolat diskusi o tom, že lidí je na Zemi moc, totiž velmi často vedou k obviňování z rasismu, sobectví. Jenže ten problém tu je a týká se všech bez rozdílu rasy, pohlaví a národnosti. Přelidnění bude mít čím dál tím větší vliv na světové ekonomiky a na chování společnosti obecně, včetně etických a morálních otázek, pokud nenastane efektivní řešení.

Beseda 202211Zveme Vás na diskusní seminář na téma Světelné znečištění aneb proč svítit zbytečně pánubohu do oken 
v úterý 1. listopadu 2022 od 16:00 do 18:00 hodin
Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost nejspíše č. 417
Světelné znečištění je jedna z oblastí poškozování životního prostředí člověka, která většinou velmi opomíjena a považována za pouhý vrtoch astronomů.
Světelný smog má přitom negativní vliv na lidské zdraví. Hlavní vliv na to má modrá složka umělého světla, která potlačuje produkci hormonu melatoninu. Ten působí jako antioxidant, posiluje imunitní systém a přispívá ke správné funkci štítné žlázy, slinivky, vaječníků, varlat či nadledvinek.
Velká část měst a obcí v ČR světelné znečištění ale příliš neřeší. Podle expertů je za tím především malá informovanost starostů. Světelné znečištění přitom snižuje kvalitu spánku, výrazně se to projevuje zejména v největších městech. Hlavním zdrojem světelného znečištění je zpravidla nevhodné veřejné osvětlení a také reklamy. O tmavou oblohu přichází osm z deseti lidí na planetě.

Beseda STUŽ 2210mZveme Vás na diskusní hybridní seminář na téma

Aktuální problémy energetiky aneb Jak jsme na tom s energiemi, jejich cenami a udržitelností?

v úterý 4. října 2022 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost nejspíše č. 417

Současná energetická krize, způsobená převážně ruskou agresí na Ukrajinu představuje pro občany a obce na jednu stranu velkou hrozbu, na druhou stranu je také příležitostí, jak změnit v Česku rychle energetický mix, zvýšit energetickou účinnost a vyčistit naše životní prostředí. Jaké jsou příčiny současných cenových výkyvů cen energií, jaké jsou příležitosti financování přechodu na obnovitelné zdroje energie? To vše jsou náměty naší besedy, na kterou byli pozváni:

Beseda202209Zveme Vás na diskusní seminář na téma 

Cíle udržitelného rozvoje v kontextu regionální politiky a praxe

- aneb: závěrečné představení výsledků projektu Udržitelný rozvoj na místní úrovni
v úterý 6. září 2022 od 16:00 do 18:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, sál č. 417


Naplňování Cílů udržitelného rozvoje není jen záležitostí (mezinárodních, národních) politik a opatření – jsou to právě aktéři na lokální a regionální úrovni, kdo do značné míry ovlivňuje úspěch těchto strategií. Mají totiž důležité (v místním kontextu zakotvené) znalosti a zkušenosti, umí maximálně využít potenciál svého území. Současně se tito aktéři vyznačují různorodými zájmy a pohledy na problematiku rozvoje, což s sebou přináší četné rozvojové výzvy, například nutnost nejen participovat na rozhodování, dohodnout se na společných řešeních, ale také být aktivní v praxi a přehodnotit dosavadní přístup k rozvoji. Díky těmto (konkrétním, situovaným) příležitostem ke spolupráci i možným střetům otevírá koncept udržitelného rozvoje příležitosti pro inovativní projekty či aktivity v daném místě.

Beseda 2206Společnost pro trvale udržitelný život, Komise životního prostředí AV ČR, Centrum pro otázky životního prostředí UK a Klimatická koalice 

Vás zvou na diskusní seminář na téma

České předsednictví v Radě EU v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí

který se bude konat v pondělí 13. června 2022 od 16 do 18 hodin. v Klubu techniků na Novotného lávce v Praze, sál 319

Seminář bude hybridní, bude tedy možné se ho zúčastnit také on-line (info k připojení níže).

Kvůli dramatickým změnám na mezinárodní scéně a především díky plánovanému rychlému odklonu od fosilních paliv, kupovaných doposud z Ruska se výrazně mění také priority českého předsednictví Rady Evropské unie. Co to ale bude znamenat pro oblast životního prostředí, klimatické krize a krize biodiverzity? Jakým způsobem dojde během našeho předsednictví ke změnám vnaplňování Zelené dohody pro Evropu, co bude EK pod naším vedením prosazovat na mezinárodních jednáních o biodiverzitě a o klimatu?

Beseda STUŽ2205

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Krajina a voda

aneb: Jaké jsou plány v hospodaření s vodou v krajině?

v úterý 3. května 2022 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost nejspíše č. 418

Naše krajina je určována vodními poměry, a naopak vodní poměry závisí na obhospodařování naší převážně kulturní krajiny, Na nápravu stavu české krajiny mají jít dík Zelené dohodě pro Evropu prostřednictvím evropských fondů velké prostředky, další prostředky by měly jít z národních programů. Půjdou na opatření ke zlepšení vodního režimu v krajině, na opatření, která přispívají k zdravému stavu krajiny? Jaká nejdůležitější opatření je třeba učinit k nápravě stavu naší krajiny a jejího vodního režimu?
K těmto otázkám jsme zaměřili tento diskusní seminář, kde si vyslechneme panelisty a budeme mít možnost s nimi diskutovat.
V panelu vystoupí:

Praded-Barborka

Česká a slovenská Společnost pro trvale udržitelný život STUŽ Vás zvou na 27. Memoriál Josefa a Petry Vavrouškových, který se bude letos konat v CHKO Jeseníky, přímo v jejím srdci-národní přírodní rezervaci Praděd, poblíže čarodějnických Petrových kamenů v horské chatě Barborka na svahu nejvyšší moravské hory Pradědu, který se bude konat ve dnech 27. až 29. května.

Memoriál bývá střídavě na Slovensku a v Česku, letos organizace připadá na českou STUŽ. Z mnoha možností jsme vybrali CHKO Jeseníky.

Stručný program Memoriálu

Stuž 2204Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Cirkulární ekonomika
aneb
Jakým způsobem přejít k udržitelné společnosti

který se bude konat v úterý 5. dubna 2022 od 16 do 18 hodin.
v Klubu techniků na Novotného lávce v Praze, sál 418

Seminář bude hybridní, bude tedy možné se ho zúčastnit také on-line (info k připojení níže).

Cirkulární ekonomika je důležitým prvkem přechodu k udržitelné společnosti – čím dál více se ukazuje, že lidstvo musí rychle skončit s plýtváním surovinami, materiály i energiemi.
Materiály jako dřevo, stavební hmoty, plasty, ale i potraviny musíme vnímat jako bohatství, s nímž je nutné dobře hospodařit. To platí jak pro průmysl, tak pro města, regiony či jednot-livce. Koncept cirkulární ekonomiky, jenž klade důraz na minimalizaci plýtvání a prodlou-žení životnosti výrobků, nabízí podle nás jedinou udržitelnou cestu pro českou ekonomiku.
Jaká je současná situace v České republice, co je připravováno v rámci Evropské unie a jaký vliv bude mít i současná situace ruské agrese na Ukrajině, o tom všem budou diskutovat naši panelisté:

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License