Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Seminář 2312Zveme Vás na diskusní hybridní seminář na téma STAV LEGISLATIVY O OBNOVĚ PŘÍRODY aneb jak se změnilo Nařízení EU o obnově přírody?

v úterý 5. prosince 2023 od 16:00 do cca 18:00 hodin

budova ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5

9. listopadu 2023 došlo k dohodě na textu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obnově přírody mezi zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady (tzv. trialogu).

Seminář 2311Zveme Vás na diskusní seminář na téma Rozvojová pomoc, klima a životní prostředí aneb Jak pomáhat opravdu efektivně, která se bude konat v úterý 7. listopadu 2023 od 16:00 do 18:00 hodin, v Informační centru OSN, sálu Olava Ryttera, Železná 24, Praha 1, 4. patro

Jaká je situace s rozvojovou spoluprací, kterou Česko (a Evropská unie) nabízí rozvojovým zemím? Jsou tyto nemalé peníze využívány správně, nebo někdy zhoršují stav životního prostředí v těchto zemích? Jak je zajištěno vyhodnocení efektivity této pomoci?

Rozvojové země trpí nejvíce důsledky klimatické změny, i když na ní mají nejmenší podíl. Proto se mluví o tom, že by jim měly bohaté země poskytovat klimatické finance, které by jim pomohly přizpůsobit se změnám klimatu a zároveň snižovat emise skleníkových plynů.

Seminář 2310Zveme Vás na diskusní seminář na téma Quo vadis Česká inspekce životního prostředí? 

aneb Jaké jsou cesty obnovení důvěryhodnosti ČIŽP?

v úterý 3. října 2023 od 16:00 do 18:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418

V odborných kruzích i na veřejnosti panují nejasnosti ohledně směřování inspekce v jednotlivých oblastech působení a o změnách kompetencí ČIŽP.  Taktéž není jasné budoucí organizační uspořádání inspekce a změny v počtu inspektorů. Proto jsme pozvali zodpovědné pracovníky MŽP a ČIŽP k objasnění jejich současných i budoucích kroků. Pozvali jsme i pamětníky, kteří ČIŽP zakládali. Následně pak proběhne diskuse s dalšími pozvanými odborníky, jak si oni představují rozvoj ČIŽP a její úlohu při prosazování práva životního prostředí v České republice. Samozřejmě budou možné i dotazy a vyjádření k problematice ČIŽP z auditoria, anebo dálkově elektronickým připojením.

V panelu vystoupí:

Martin Bursik 2Vážení přátelé, zveme Vás na

Podvečer s Martinem Bursíkem aneb Podzimní Stužodennost

v úterý 19. září 2023 od 18. hodiny

Praha 1, kavárna Na Boršově, Náprstkova ul. 272/10

Tradiční posezení, tzv. Stužodennost se koná u příležitosti oslavy podzimní rovnodennosti.

nature earth sustainability leafZveme Vás na diskusní hybridní seminář na téma LIDSTVO a UDRŽITELNOST aneb Kam směřuje antropocén?

v úterý 5. září 2023 od 16:00 do cca 18:00 hodin, pozor, mimořádně bude beseda v Informačním centru OSN, 4. patro, Železná 24, Praha 1, 

Často si klademe otázky, kterým směrem bude směřovat budoucí vývoj lidstva vantropocénu. Požádali jsme panelisty o jejich prognózu. Zároveň též na jejich názor na udržitelnost. Udržitelnost je skloňována ve veřejném prostoru ve všech možných pádech. Vtomto hybridním semináři se formou moderované diskuse mezi panelisty soustředíme na objasnění některých termínů a jejich relevance ve vztahu kudržitelnosti. Jak adekvátní jsou a budou vantropocénu všechna ta tvrzení strategií, politik a politiků o (trvale) udržitelném růstu, (trvale) udržitelném rozvoji či snahy o (trvale) udržitelný život, nebo Vavrouškův trvale udržitelný způsob života? Na semináři bude kdispozici několik výtisků publikace „Ekonomie, ekologie, veřejná politika, eudaimonia. Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace“, vztahující se ktématu.

Besedu pořádá STUŽ ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze

Seminář 2306Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Udržitelná doprava ve městě – zvláště pak v metropoli Praze
v úterý 6. června 2023 od 16:00 do 18:00 hodin,
budova ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, sál bude upřesněn

Intenzita silniční dopravy ve velkých českých městech dlouhodobě roste a s ní veškeré ne-gativní dopady v podobě záboru veřejného prostoru, hluku, znečišťujících látek v ovzduší a emisí skleníkových plynů.

Existuje mnoho opatření, která ke zlepšení situace zavádí řada evropských měst, mezi nimi změna režimu využívání veřejného prostoru k parkování, snižování povolené rychlosti, ex-tenzivní výstavba infrastruktury pro nemotorové způsoby dopravy, zpoplatnění vjezdu do center nebo nízkoemisní zóny. 

O tom, co by taková opatření mohla přinést dopravní situaci v Praze jsou pozváni diskutovat:

Memoriál2023Dovolujeme si pozvat všechny, kteří mají zájem o aktivity STUŽ ČR či SR, ale také o přírodu Bílých Karpat na obou stranách hranic na 29. ročník Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových, Hostětín, 16.–18. 6. 2023

Pořádající organizace: Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike, Společnost pro trvale udržitelný život (Česká republika), Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Geografický ústav SAV, v.v.i, Ústav manažmentu STU, ve spolupráci se Správami CHKO Bílé a Biele Karpaty, Veronica, Centrum Hostětín a ZO ČSOP Kosenka

Místo konání: Veronica, Centrum Hostětín (49.0505761N, 17.8788903E)

Seminář 2304Seminář byl velmi nabitý panelisty, jako obvykle máme k dispozici jak videozáznam, tak i prezentace jednotlivých panelistů.

Panelista Videozáznamy Prezentace
Jan Šíma a Eva Volfová videozáznam Prezentace
Vlastimil Zedek videozáznam  
Vít Růžička videozáznam Prezentace
Klára Čámská videozáznam Prezentace
Karel Prach videozáznam Prezentace
Klára Salzmann videozáznam Prezentace
Zdeněk Vermouzek videozáznam  
diskuse videozáznam  
     

 

Seminář 2305Zveme Vás na diskusní hybridní seminář na téma Ekologické škody na Ukrajině a možnosti jejich nápravy
v úterý 2. května 2023 od 16:00 do 18:00 hodin, budova ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5 

Během besedy se chceme dozvědět bližší informace o ekologických škodách, které vznikly a vznikají během ozbrojeného konfliktu, o možnosti mezinárodního uznání zločinu ekocidy – způsobení škod na životním prostředí a také o plánech na environmentálně příznivou rekon-strukci Ukrajiny po skončení ozbrojeného konfliktu.

Seminář 2304Zveme Vás na diskusní hybridní seminář na téma 

Příležitost pro udržitelnější hospodaření s krajinou aneb bude k tomu vést nařízení o obnově přírody?

v úterý 4. dubna 2023 od 16:00 do 18:00 hodin, budova ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5 

Evropská komise předložila 22.června 2022 balíček legislativních opatření na obnovu poškozených přírodních ekosystémů v Evropě do r. 2050 a snížení používání pesticidů o polovinu do r. 2030. V balíčku obsažený Návrh nařízení EP a Rady o obnově přírody je součástí plnění strategie Evropské zelené dohody a zároveň i Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Cílem naří-zení je stanovení právně závazných cílů pro obnovu a udržení ekosystémů v dobrém stavu (když se dobrovolné plnění neosvědčilo) a vytvořit účinný rámec pro zajištění provádění, zejména pro-střednictvím povinnosti členských států hodnotit ekosystémy, vypracovat národní plán obnovy, podávat zprávy a provádět přezkum.

Seminář 2303Zveme Vás na hybridní diskusní seminář na téma Problematika požárního nebezpečí v lesích

v úterý 7. března 2023 od 16:00 do 18:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418

 K besedě je možné se připojit on-line přes Zoom na adrese http://stuz2303.jdem.cz/, případně sledovat stream na adrese: http://stuz2303yt.jdem.cz/ 

Velký požár v NP České Švýcarsko v Česku vyvolal diskusi nejen o bezzásahovosti v chráněných územích, ale také o tom, jakým způsobem jsou jak lesy, tak také sídla v jejich blízkosti chráněny proti škodám, způsobeným požáry. Diskuse je vedena i o tom, co jsou vlastně škody způsobené požáry a také o tom, že požáry nemusí v lesích i chráněných územích vždy nutně škodit.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License