Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Ačkoliv to bude v březnu 2005 již 10 let, co zahynuli pod lavinou v dolině Parichvost Josef a Petra Vavrouškových, do letošního léta jsem ještě nebyl na žádném Memoriálu, konaném STUŽ na místě tragedie každoročně od podzimu 1995. Letos jsem se rozhodl to napravit, vzít sebou i svou ženu Jarku a nabídl jsem Evě Vavrouškové, že vezmu naše auto a “odřídím to“ tam i zpět. Dva dny před odjezdem se připojil i Pavel Šremer a tak jsme jeli ve čtyřech. Kupodivu jsme se i se zavazadly vešli do naší krátké Fábie.

Vyjeli jsme v 9.00 ráno, naložili škatuli materiálů u Karla Jecha na MŽP a vyrazili po dálnici na východ. Obědvali jsme v motorestu „Na peci“ před Prostějovem. Až před město Hranice na Moravě, kde končí čtyřpruhová komunikace, ubíhala cesta hladce, tam však nastaly problémy. Zácpa před městem, způsobená stavební činností na vozovce a svedením dopravy do jediného pruhu pro oba směry, několikeré špatné odbočení ve Valašském Meziříčí v dalších zácpách nás zdržely natolik, že namísto v plánovaných 17.00 hodin jsme dorazili do Ondrášové u Liptovského Mikuláše až v 18.00 hodin.

Zde se již podesáté sešli přátelé a známí s české i slovenské Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) s Evou Vavrouškovou v Západních Tatrách – Roháčích, aby uctili památku Josefa a Petry Vavrouškových. Jubilejní desátý ročník Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových se konal 17. – 19. září 2004, tedy o víkendu po týdnu, kdy by se Josef Vavroušek dožil 60 let a kdy slavila narozeniny i Eva Vavroušková.

Zhruba 30 účastníků se sešlo tentokrát v hotelu Pyramída v Ondrášové u Liptovského Mikuláše. Program víkendu byl zahájen již v pátek 17. 9. večer vyhlášením výsledků studentské soutěže o nejlepší environmentální esej a odměněním jejích vítězů. K dispozici účastníkům byly četné dovezené publikace a další odborné i osvětové materiály, zpracované v obou zemích. Jídelna hotelu byla pro tyto dny vyzdobena vlajkou světového summitu OSN o životním prostředí v Rio de Janeiro 1992, kterou Josef Vavroušek přivezl a věnoval později Pavlovi Šremerovi. Večer byla příležitost popovídat si se starými známými a seznámit se s dalšími zajímavými lidmi. Objevem pro nás byla zejména neobyčejně zajímavá a samorostlá paní Iskrová odněkud od Bánské Bystrice.

V sobotu 18. 9. ráno se zdraví účastníci Memoriálu vecpali do aut, které byly k dispozici a odjeli do výchozího místa cesty do doliny Parichvost na začátek Jalovecké doliny. Zmínka o zdravých účastnících je na místě, neboť akutní trávicí potíže, způsobené patrně požitím tatarské omáčky v nádražní restauraci, připoutaly do blízkosti hotelu a zejména WC manžele Zemanovi tak, že se nemohli zúčastnit. Poté se v krásném slunečném počasí a za cinkání zvonců pasoucích se ovcí vydali účastníci na několikahodinový výstup Jaloveckou dolinou do doliny Parichvost. Zástup se brzy roztrhal na menší skupinky podle nasazeného tempa, což zejména v závěru, při odbočení do doliny Parichvost, vzbudilo u opozdilců pochyby, zda jdou správným směrem. Označení doliny Parichvost totiž po navázání zelené a modré na žlutou turistickou značku zmizelo z rozcestníků a zůstalo tam jen Baníkovské sedlo, což mohlo vzbuzovat dojem, že jsme někde přehlédli a minuli správnou odbočku. Naštěstí se vše v dobré obrátilo, když i skupinka, zdržovaná pomalejším postupem nedoléčeného a bolestivého kotníku po „zvrtnutí“ s výronem krve Jarky Říhové, dorazila na správné místo. Bylo jím místo nálezu těl Josefa a Petry Vavrouškových po zasypání lavinou v březnu 1995, na malé kamenité moréně v korytě potoka, vytékajícího ze závěru doliny Parichvost. Zde ti rychlejší již odpočívali a obědvali poté, co každý přidal svůj kámen na malou kamennou mohylu, připomínající tragédii z před 9 a ½ roku. Přidali jsme tedy své první kameny, neboť jsme zde byli poprvé, poseděli a zavzpomínali s Evou Vavrouškovou na ty světlé chvíle, kdy byli Pepík a Petra ještě mezi námi. Část účastníků se vydala ještě výše do Baníkovského sedla, ale většina poseděla zde a pak se vracela pomalu dolů. I tak se začalo při sestupu v hluboké Jalovecké dolině již šeřit, jak se slunce sklánělo k západu a začalo se ochlazovat, takže bylo příjemné, když jsme znovu vyšli na slunné louky u výstupu z doliny a ještě se mohli ohřát v paprscích slunce. Odjeli jsme zpět do hotelu, vysprchovali se, převlékli do čistého a suchého prádla a oblečení a byl čas k večeři. Ještě jsme stačili vyfotografovat krásný západ slunce a sešli jsme do jídelny k večeři.

Po ní podali zástupci české i slovenské STUŽ krátké informace o činnosti organizace za období od minulého setkání a o aktuálních problémech životního prostředí v obou zemích. Při tom velmi rušil fakt, že personál jídelny nedokázal zabránit vstupu do jídelny jiným hostům, neboť v sousední restauraci se konala uzavřená oslava narozenin nějakého domorodce a hosté hotelu se neměli kde jinde najíst. To by nevadilo, kdyby se dokázali tiše najíst a odešli, jenže oni měli chuť pít a bavit se a tak zoufale rušili, zejména jacísi Poláci hned u stolu vedle nás.

Proto jsme se vydali do jiného podniku, který sice měl mít od 22 hodin zavřeno, ale kvůli nám a ještě jedné společnosti z Liptovského Mikuláše „přetáhl“ zavírací hodinu až téměř do 2.00 v noci. Vinárna „U Muzikantů“ se ukázala jako výborný nápad. Dobré víno, příjemná obsluha a zpěv za doprovodu kytar střídavě v „naší“ místnosti a vedlejším baru s místní společností byly velmi příjemným zážitkem. Ani z cen nás neranila mrtvice, takže spát jsme šli ve výborném rozpoložení.

Ráno jsme sbalili, nasnídali se, se zdvořilým odmítnutím kvůli dlouhé cestě a povinnostem doma poděkovali Mikulášovi Hubovi za pozvání ještě na jeho soukromou chalupu „po cestě“ a vyjeli jsme zpět do Prahy. Na rozdíl od páteční nervózní cesty se zácpami na silnicích už od Hranic na Moravě cesta zpět proběhla až po Prahu hladce. Pavla jsme vysadili na Jižním Městě, Evu u ní doma i se škatulí materiálů ze Slovenska a po natankování u benzinové pumpy jsme ve zdraví dorazili v 17.00 hodin domů.

Tak jsme v klidu stihli se vybalit, převléci a připravit na návštěvu dcery Štěpánky s manželem Pepínem a vnukem Matějem, který 20. září slaví 3 roky od svého narození.

Druhý den jsem dal přenést obrázky z digitálního fotoaparátu na CD-disk a uložil si je do počítače, vytiskl jednu sadu na barevné tiskárně a poslal e-mailem Evě Vavrouškové, Pavlovi Šremerovi i na Slovensko a dal je udělat i jako fotografie do alba. Teprve tím pro mne celá zdařilá akce skončila. Se ženou jsme se shodli, že jsme rádi, že jsme se k té cestě konečně odhodlali a že to rozhodně stálo za tu námahu. Bylo to fajn a můžeme to jen doporučit i ostatním členům STUŽ, dalším přátelům a spolupracovníkům nebo ctitelům odkazu Josefa Vavrouška. Je to krásný kus země a lze potkat výborné lidi. Co víc si přát?

Beseda STUŽ 2406Zveme Vás na diskusní hybridní seminář na téma Komunitní energetika aneb Ledy se pohly

v úterý 4. června 2024 od 16:00 do cca 18:00 hodin, budova ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5

Rok 2024 je prvním rokem účinnosti novely energetického zákona, tzv. Lex OZE II. Jedná se o právní úpravu komunitní energetiky a znamená proto vyšší stupeň energetické nezávislosti a spolupráce na úrovni občanů a komunit. Novela zavádí nový institut energetického společenství, společenství pro obnovitelné zdroje (společenství pro OZE). Taková společenství představují inovativní způsob, jak lidé, firmy a veřejné instituce mohou společně vyrábět, spravovat a sdílet energii, hlavně z obnovitelných zdrojů. Členové těchto společenství společně investují do instalace převážně udržitelných zdrojů energie: fotovoltaických systémů, solárních elektráren, větrných turbín nebo využívání biomasy a co je též důležité-vyrobenou energii pak mohou vzájemně sdílet.

Beseda volby EPZveme Vás na diskusi s kandidáty do Evropského parlamentu na environmentální a klimatická témata

v úterý 21. května 2024 od 16:00 do cca 18:00 hodin

budova ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, sál 418

Beseda Společností pro trvale udržitelný život ve spolupráci se Zeleným kruhem a Klimatickou koalicí

Ve dnech 7. a 8. června proběhnou v Česku volby do Evropského parlamentu. Tyto volby jsou ve velké míře veřejností přehlížené, volební účast je tradičně jedna z nejnižších v celé Evropské unii.

Z hlediska ochrany životního prostředí a klimatu jsou to ovšem volby velmi důležité, výrazně důležitější, než národní volby s ohledem na to, že naprostá většina environmentální a klimatické legislativy k nám přichází právě z EU, určitě je proto hodně důležité, koho si do Evropského parlamentu zvolíme.

Jak to vypadá s budoucností Zelené dohody pro Evropu, kdy reálně skončí fosilní paliva, zvládneme budoucnost bez naftových motorů a kdy se konečně dočkáme zákazu klecových chovů? To vše jsou otázky, které položíme jednotlivým kandidátům na poslance EP.

Zveme vás na 30. ročník Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových  který se bude konat ve dnech 17.až 19. května 2024 v CHKO Beskydy
***
Česká a slovenská Společnost pro trvale udržitelný život STUŽ spolu s Ústavem manažmentu STU,Geografickým ústavem SAV,v.v.i. a Centrem pro otázky životního prostředí UKvás zvou na 30. Memoriál Josefa a Petry Vavrouškových, který se bude letos konat v CHKO Beskydy se spoluprací Správy CHKO a Valašského ekocentra. Součástí Memoriálu je konference na téma Udržitelné budoucnosti ČR a SR, k nedožitým osmdesátým narozeninám Josefa Vavrouška ve Valašském ekocentru Valašské Meziříčí a dvě terénní exkurze. Bylo zažádáno o záštitu hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše a župana Trenčianskeho samosprávnehokraja Ing. Jaroslava Bašky. Záštity jsou nyní procesovány.

Zveme Vás na diskusní hybridní seminář na téma Jak se adaptovat na klimatickou změnu aneb co můžeme udělat i my v našem městě nebo obci
v úterý 2. dubna 2024 od 16:00 do cca 18:00 hodin budova ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5 

Adaptace na klimatickou změnu je významným tématem i na lokální úrovni. Právě města a obce mají možnost realizovat strategii adaptace na klimatickou změnu konkrétními adaptačními opatřeními. Důsledné využití prvků modrozelené infrastruktury vede ke zlepšení mikroklimatu, snížení tepelného ostrova, lepšímu využití dešťové vody ve městech. Využití obnovitelných zdrojů energie snižuje uhlíkovou stopu. Zadržování vody v krajině a podpora biodiverzity při hospodaření na zemědělských pozemcích zlepší odolnost krajiny proti důsledkům klimatické změny. Nadace partnerství v soutěži Adapterra Awards oceňuje nejzajímavější projekty adaptace na klimatickou změnu.

Seminář 2403 01Zveme Vás na diskusní seminář na téma Cesty k udržitelné výrobě a spotřebě v ČR – změna pravidel, inovace, ekodesign

v úterý 5. března 2024 od 16:00 do cca 18:00 hodin budova ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, sál 418

Beseda je spolupořádána Společností pro trvale udržitelný život a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v rámci projektu CEVOOH.

Tématem semináře jsou nové trendy vudržitelné výrobě a spotřebě (SDG 12), a jak se promítají do české legislativy, praxe firem, informačního prostředí, včetně vzdělávání. Výchozí tezí je, že vtéto oblasti dochází kzásadním změnám pravidel, o kterých česká veřejnost vč. zainteresovaných aktérů neví nebo se na novou situaci nedostatečně připravuje. Předpisy cílí i na spotřebitele, kterým nabízí širokou škálu možností odpovědného rozhodování, kněmuž ale musí být motivováni. Seminář má nejen částečně zaplnit informační mezery, které otevírají prostor populistickému výkladu toho, co nás čeká, ale především ukázat (složité) cesty, kterými lze přeložit obecnou odpovědnost do konkrétních opatření. Ta mají potenciál zásadně proměnit výrobní postupy i naše zvyklosti a životní styl – samozřejmě pokud je všichni vezmeme za své.

Zde si můžete stáhnout celou pozvánku v pdf.

Josef Fanta ecologist 02Zveme Vás na Podvečer s profesorem Josefem Fantou aneb Zimní Stužovrat

Ve čtvrtek 14. prosince 2023 od 17. hodiny Praha 1, Café Therapy, Školská ul. 30

Tradiční posezení, tzv. Stužovrat, se koná u příležitosti oslavy zimního slunovratu a hlavně oslavy udělení státního vyznamenání prof. Fanty prezidentem republiky Petrem Pavlem.

MA21 logoZveme Vás na diskusní seminář na téma Pozastavení podpory místní Agendy 21 aneb jak dál s podporou MA 21 v ČR?

který se koná v úterý 6. února 2024 od 16. 00 do cca 18:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost nejspíše č. 418

Místní Agenda 21 je v České republice strukturovaným systémem, zajišťujícím směřování municipalit až regionů k udržitelnému rozvoji. Je součástí celosvětové iniciativy, na počátku vrcholící v základním strategickém dokumentu OSN Agenda 21, kde je v kap. 28 Iniciativy místních úřadů na podporu Agendy 21 dokonce stanoveno, že všechny místní úřady by měly vstoupit do dialogu s občany, místními organizacemi a soukromými podniky a přijmout „místní Agendu 21“.

Seminář 2312Zveme Vás na diskusní hybridní seminář na téma STAV LEGISLATIVY O OBNOVĚ PŘÍRODY aneb jak se změnilo Nařízení EU o obnově přírody?

v úterý 5. prosince 2023 od 16:00 do cca 18:00 hodin

budova ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5

9. listopadu 2023 došlo k dohodě na textu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obnově přírody mezi zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady (tzv. trialogu).

Seminář 2311Zveme Vás na diskusní seminář na téma Rozvojová pomoc, klima a životní prostředí aneb Jak pomáhat opravdu efektivně, která se bude konat v úterý 7. listopadu 2023 od 16:00 do 18:00 hodin, v Informační centru OSN, sálu Olava Ryttera, Železná 24, Praha 1, 4. patro

Jaká je situace s rozvojovou spoluprací, kterou Česko (a Evropská unie) nabízí rozvojovým zemím? Jsou tyto nemalé peníze využívány správně, nebo někdy zhoršují stav životního prostředí v těchto zemích? Jak je zajištěno vyhodnocení efektivity této pomoci?

Rozvojové země trpí nejvíce důsledky klimatické změny, i když na ní mají nejmenší podíl. Proto se mluví o tom, že by jim měly bohaté země poskytovat klimatické finance, které by jim pomohly přizpůsobit se změnám klimatu a zároveň snižovat emise skleníkových plynů.

Seminář 2310Zveme Vás na diskusní seminář na téma Quo vadis Česká inspekce životního prostředí? 

aneb Jaké jsou cesty obnovení důvěryhodnosti ČIŽP?

v úterý 3. října 2023 od 16:00 do 18:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418

V odborných kruzích i na veřejnosti panují nejasnosti ohledně směřování inspekce v jednotlivých oblastech působení a o změnách kompetencí ČIŽP.  Taktéž není jasné budoucí organizační uspořádání inspekce a změny v počtu inspektorů. Proto jsme pozvali zodpovědné pracovníky MŽP a ČIŽP k objasnění jejich současných i budoucích kroků. Pozvali jsme i pamětníky, kteří ČIŽP zakládali. Následně pak proběhne diskuse s dalšími pozvanými odborníky, jak si oni představují rozvoj ČIŽP a její úlohu při prosazování práva životního prostředí v České republice. Samozřejmě budou možné i dotazy a vyjádření k problematice ČIŽP z auditoria, anebo dálkově elektronickým připojením.

V panelu vystoupí:

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License