Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

STUZ2103Zveme Vás na diskusní webinář na téma Sociální problémy udržitelného rozvoje

 v úterý 2. března 2021 od 16:00 do 17:30 hodin.

Sociální pilíř udržitelného rozvoje je stejně důležitý, jako pilíř environmentální. Naše republika se do roku 2050 zavázala k uhlíkové neutralitě, což znamená nejen významné technologické změny, ale také radikální změny ve všech složkách společnosti. Jak dosáhnout této transformace bez toho, aby byli postiženi ti méně majetní, sociálně slabší? O tom všem budou diskutovat:

 •  Klára Laurenčíková – speciální pedagožka, předsedkyně Vládního výboru pro práva dítěte, členka Rady vlády pro lidská práva
 • Vladimír Špidla– politik, bývalý předseda vlády a eurokomisař 

Navržené okruhy diskuse jsou:

 • obecné sociální problémy transformace k nízkouhlíkové společnosti
 • konec uhlí – důsledky možného překotného ústupu od užívání uhlí v teplárenství – zvláště v chudších regionech
 • transformace školního vzdělávání k sociálně spravedlivému
 • problémy bydlení, ekonomicky slabší rodiny, mladá generace. 

Webinář bude moderovat Jiří Dlouhý, předseda STUŽ

Připojení Zoom: http://jdem.cz/fguzk9

Stream YouTube: https://youtu.be/_euGog_QmIs

 

Účast zdarma

Beseda 2102n

Zveme Vás na diskusní webinář na téma Epidemiologická bezpečnost planety Země aneb Epidemie a životní prostředí, jak do budoucna?

v úterý 2. února 2021 od 16:00 do 18:00 hodin. On-line na adrese http://stuz2102.jdem.cz/

Letošní „Výzkum vnímání globálních rizik“, připravený, jako každoročně, pro Světové ekonomické fórum v Davosu, označuje jako největší hrozbu, co se týče následků, infekční nemoci. Celosvětová pandemie covid–19 jasně ukázala, že naše společnost není připravena na tyto hrozby. I když můžeme diskutovat o tom, kdo zemřel na covid a kdo s covidem, statistiky celkově zemřelých, ať už české, nebo celosvětové ukazují na prudký nárůst celkově zemřelých za posledních 12 měsíců.

Co můžeme dělat pro to, abychom do budoucna byli lépe připraveni? Souvisí šíření infekčních nemocí se stavem našeho životního prostředí, s klimatickou krizí? To vše jsou otázky, které budou diskutovat naši panelisté:

b2101Zveme Vás na diskusní online seminář na téma Návrh Státní politiky životního prostředí 2030 s výhledem do 2050 aneb Jaké jsou jeho klady a zápory?

v úterý 5. ledna 2021 od 16:00 do 18:00 hodin

On-line na adrese http://stuzleden2101.jdem.cz

Ministerstvo životního prostředí dokončuje po meziresortním připomínkovém řízení návrh nové Státní politiky životního prostředí 2030 s výhledem do r. 2050 a má v plánu předložit v nejbližším termínu výslednou verzi na projednání vládou. Na diskusi nad tímto strategickým materiálem MŽP jsme pozvali jak ty, kteří za návrh zodpovídají, tak zástupce nevládních organizací, kteří se podíleli na připomínkování jednotlivých verzí. Bude nás zajímat, jaké budou možnosti prosazení účinnější ochrany životního prostředí touto státní politikou a jak např. reflektuje nové cíle Zeleného údělu pro Evropu. Účastníci tohoto webináře budou mít možnost aktivně se do něj zapojit.

stuzovrat 2020mDovolujeme si vás pozvat na přátelské setkání členů a příznivců české i slovenské STUŽ, které se uskuteční v on-line formě

ve čtvtek 17. prosince 2020 od 17 hod.

S příspěvky vystoupí

 • předseda slovenské STUŽ Juraj Mesík, 
 • předseda české STUŽ Jiří Dlouhý,
 • velvyslanec EU na Slovensku Ladislav Miko,
 • Ján Szöllös, poslanec NR SR,
 • bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan
 • a další hosté
 • součástí setkání by měla být i volná diskuse a kulturní vložka.

 

Jak se připojite...

Udriteln rozvoj na mstn rovni uvodni slide FinalZveme vás na webinář který pořádá Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí ve spolupráci s Národní sítí místních akčních skupin a Společností pro trvale udržitelný život pod názvem

Budoucí uplatnění fondů a programů EU ve prospěch splnění závazků a cílů Česka v oblasti udržitelnosti,

který se bude konat v úterý 1. prosince 2020 od 16 hod a bude veřejně přístupný pro zájemce z řad členů Místních akčních skupin, členů akademické sféry i nevládních organizací.

Na webináři bychom chtěli diskutovat poslední vývoj v návrzích využití fondů a programů EU v Česku:

 • Modernizační fond jako klíčový nový finanční nástroj pro energetickou transformaci (alokace 120–150+ mld Kč do r. 2030)
 • Fond spravedlivé transformace (alokace 1,6 mld. EUR do r. 2027)
 • Národní plán obnovy (alokace 7,3 mld. EUR do r. 2023)
 • Operační programy 2021–27

Beseda ListopadZveme Vás na diskusní on-line seminář na téma Letecká doprava a změna klimatu aneb Má létání budoucnost?

v úterý 3. listopadu 2020 od 16:00 do 17:30 hodin

beseda proběhne on-line pomocí platformy Zoom a bude streamována také na Youtube (podrobnosti na konci pozvánky).

Jak je to s emisemi z letecké dopravy a jaké další faktory mohou přispívat ke klimatické krizi? Jakým způsobem reaguje letecký průmysl, jaké novinky připravuje? Co přinášejí letadla pro meteorologii a výzkum změny klimatu? A jak je to konkrétně v Praze, máme se opravdu připravovat na navýšení leteckého provozu? To vše jsou otázky, které jsou spojené s leteckou dopravu a na které se budou snažit odpovědět naši panelisté

KneziceZveme Vás na diskusní webinář na téma Udržitelná energetika na místní úrovni aneb co mohou udělat obce pro energetickou udržitelnost?

V úterý 6. října 2020 od 16:00 do 17:30 hodin

Beseda proběhne on-line pomocí platformy Zoom a bude streamována také na Youtube viz níže.

Energetika je jedním z největších přispěvatelů ke globální změně klimatu a je třeba, aby prošla hlubokou transformací, během které se musí transformovat na nízkoemisní. Důležitým příspěvkem k tomuto kroku mohou být také místní energetická řešení jednotlivých obcí. Jaká řešení a jaké překážky tohoto přechodu dnes existují? Co mohou udělat jednotlivé obce, aby snížily svoji uhlíkovou stopu právě v energetické oblasti?

Cracked earth after prolonged drought. 2020

STUŽ a Centrum pro otázky životního prostředí UK vás zvou na diskusní seminář na téma

Hrozba sucha aneb jsou dosavadní a plánovaná opatření dostatečná?

v úterý 1. září 2020 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, nejspíše místnost č. 418

Pozvánka ke stažení

Pekelník, Veľký Kriváň

Prosíme zájemce, aby se hlásili co nejdříve - přihláška je zde - organizátoři potřebují vědet počty účastníků.

Každoroční Memoriál Josefa a Petry Vavrouškových proběhne, s ohledem na současnou pandemickou krizi, v odloženém termínu a to od 18. do 20. září v Malé Fatře a to v zařízení Správy Národního parku Malá Fatra ve Varíně.

V pátek večer a v sobotu večer proběhne minikonference budeme diskutova téma "Ochrana přírody, krajiny a životního prostředí – aktuální výzvy" – zajímavé příspěvky jsou vítány.

V sobotu proběhne exkurze do NPR Šrámková pod vedením pracovníka Správny NP Malá Fatra.

Ubytování: Zařízení Správy NP ve Varíně – 3-4 lůžkové pokoje...

Jezeří01

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) Vás zve na diskusní seminář na téma Problematika pánevních oblastí severních Čech

v úterý 2. června od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418

Beseda se bude tentokrát zabývat velmi bolavým místem naší vlasti – Severočeskými pánevními oblastmi, v nedávné minulosti silně poškozenými necitlivou těžbou hnědého uhlí, jeho spalováním, ale také odsunem původních obyvatel po druhé světové válce. Během besedy se vrátíme k této historii, ale také se budeme zabývat spravedlivou transformací regionu po definitivním ukončení těžby uhlí...

C-141 Starlifter contrail crop1

Na naší následující besedě se budeme bavit o tom, jak je to s létáním a jeho vlivem na změnu klimatu. Jsou to pouze emise CO2, nebo jsou i jiné faktory, které v případě letecké dopravy škodí klimatu, co způsobuje dramatický nárůst počtu letecky přepravovaných osob, jak je to opravdu s daňovými úlevami, dotacemi a dalšími ekonomickými nerovnostmi v případě letecké dopravy. O tom všem bude tato beseda, kde přislíbilo účast několik zajímavých odborníků.

 

Pozvánka bude brzy aktualizována o panelisty a další podrobnosti.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License