Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Když se tak zamýšlím nad rozhovory mediálně vynášených PR, hledám, zda jejich úvahy a názory mají nějaký společný jmenovatel. Řekl bych, že ano. Tím je jejich podvědomí zatížené sugescí, máme se nejlíp ze všech dob a nejsme ochotni se toho vzdávat ani o píď. 

Kolesové rypadlo - Lom Bílina 5

Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnilo 25. 10. 2018 v informačním systému EIA po předešlém vrácení již doplněnou a upravenou dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí pro těžební záměr Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 – 2035. Dotčené správní úřady, samosprávné orgány a veřejnost mají možnost podat svá stanoviska a vyjádření do 30 dnů.

BratislavaV Bratislavě si ochranáři a historici i další aktéři a badatelé připomenuli třicáté výročí vzniku publikace Bratislava nahlas, kterou Václav Havel nazval slovenskou Chartou 771)

Uskutečnily se dvě akce: nejprve 24. října 2017 konference Bratislava/nahlas: Ochranářské hnutí v zápase s komunistickým režimem, organizovaná Ústavem paměti národa ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung a magistrátem Bratislavy v historické Zrkadlové sieni Primaciálneho paláca v Bratislavě (místě podpisu prešpurského/bratislavského míru mezi Napoleonem a Františkem I po bitvě u Slavkova), 26. října pak vzpomínkové setkání autorů a ochranářů v Pálffyho paláci, které organizovali Maňo Huba a Juraj Flámik – v době vydání Bratislavy nahlas vydavatelé - neboť publikace vyšla jako příloha k zápisu ze společné členské schůze základních organizací Slovenského zväzu č. 6 a 13 a oni byli tehdy předsedy těch organizací.

foto2010PN kopie 1Náš člen doc. Pavel Nováček nám ve svém článku vysvětluje, jak je to s Římským klubem, který se stal součástí některých konspiračních teorii v předvolebních bojích (a v rámci toho byla někdy zmiňována i STUŽ) a také se vyjadřuje k migračním problémům a zavádějící kampani jednoho z prezidentských kandidátů.

Jezeri jezero

Připomínky k 1. pracovní verzi materiálu „Stručný popis návrhů opatření pro aktualizaci Akčního plánu Strategie restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje pro rok 2018 – 2019“ z listopadu 2017

Už samotný Akční plán ke Strategii restrukturalizace postižených krajů pro roky 2018 – 2019 je poznamenán některými nectnostmi podobných materiálů:

Ačkoliv jsem již sedmým rokem občanem Hradce Králové a po odchodu do důchodu z Útvaru rozvoje hlavního města Prahy a odstěhování se z ní v roce 2010 jsem ztratil bezprostřední kontakt s pražským územním plánováním, sleduji nadále alespoň zpovzdálí dění kolem nového územního plánu Prahy; už jen proto, že jsem se ještě podílel na vzniku Zásad územního rozvoje Prahy jako kraje a na později (2012 - po vypořádání připomínek) nepochopitelně zavrženém konceptu nového územního plánu Prahy, zpracovaném ve 2 variantách, z roku 2010. Po primátorem Hudečkem a jeho partou provedeném puči na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, inspirovaném Arch. Kouckým, po kterém z ÚRM nezůstal kámen na kameni, po důsledném odříznutí původního tvůrčího týmu Arch. Szentesiové od pokračování na pracích na nově vzniklém Institutu plánování a rozvoje, a jeho nahrazení Arch. Kouckým a jeho partou, jsem pochopil, že končí nejen původní parta ODS primátora Béma na pražské radnici a její oblíbenci v řadách developerů, ale že se vlády v Praze ujímá parta TOP 09 s jinými oblíbenci, včetně dosud patrně neuspokojených developerů a na ně navázaných architektů.

rihaKrajinaPříspěvek ing. arch. Martina Říhy na semináři STUŽ ČR/SR o krajině a výchově v Bobrovci dne 16. 9. 2016.

„Kulturní krajina“ je pojem, který je často chápán zjednodušeně jako „opak divočiny“, tedy krajiny a přírody, nedotčené lidskou činností. Na naší planetě se 7,25 mld. lidských obyvatel, se vším tím zemědělstvím, průmyslem, dopravou, rybářstvím a turistikou však striktně vzato krajina a příroda zcela nedotčená lidskými aktivitami sotva existuje. I rozsáhlé pláně Antarktidy, tundry dálné Sibiře, Aljašky, lesy severovýchodu USA a Kanady či severní Skandinávie, rovníkové pralesy Afriky, Jižní Ameriky, jihovýchodní Asie a ostrovy v Tichomoří, dokonce i hladiny a hlubiny oceánů jsou více či méně kontaminovány lidskou činností, i když to může být kontaminace lidským okem neviditelná.

Spálené Poříčí-Rybník u zámku

Dlouhodobou udržitelností venkovského osídlení se nelze zabývat jen z hlediska stavu a vnitřního rozvojového potenciálu samotných venkovských obcí, krajiny, kterou jsou obklopeny a ve které hospodaří dnes už jen malá část jejich obyvatel. Je nutné brát v potaz kontext struktury osídlení a jejího fungování v okolí včetně středisek osídlení - měst - s jejich obyvateli a vzájemné toky energie, surovin, lidí i informací, potřebami vody, potravin, služeb a rekreačních možností, ale také s jejich pracovními příležitostmi, občanskou a technickou vybaveností, sloužící i okolním venkovským obcím a rovněž kvalitu dopravní infrastruktury a dostupnosti obou.

Vystoupení ing. arch. Martina Říhy na semináři Školy obnovy venkova v Třanovicích o Udržitelnosti rozvoje venkova 23. 2. 2012

 

Již poosmé se konala 21. května 2016 v Praze na Vyšehradě přehlídka tvořivosti a úspěchů obcí, měst a krajů ČR a některých státních i nestátních subjektů ke zvelebení prostředí, společenského a kulturního života jejich občanských komunit, spojená s výstavou realizovaných stavebních, rekonstrukčních či zkrášlovacích akcí, s bohatým kulturním programem a setkáním osobností. Letos akci pod širým nebem přálo i počasí a tomu odpovídala i návštěva. Od rána proudily na vyšehradskou akropoli stovky návštěvníků, kteří si mohli užít kromě výstavy a programu také nabídky regionálních výrobků, jídel a nápojů. Letos kromě tradičního vyhlášení oceněných akcí, kontroly zdravotního stavu srdcí jednotlivých krajů kardiologem Prof. MUDr. Janem Pirkem, předání štafety kamenného srdce z Ústeckého do Zlínského kraje a sázení stromu s Mgr. Václavem Větvičkou přijeli na koních do areálu výstavy i král a císař Karel IV. s chotí a setkali se zde s jeho matkou Eliškou Přemyslovnou k připomenutí 700 let od jeho narození. Mezi vystupujícími promluvil jako host i architekt Josef Pleskot. Vystoupil i zástupce Spolku pro obnovu venkova, který připomenul některé osobnosti, stojící na počátku této iniciativy zdola a její státní podpory. Jmenoval správně exministra životního prostředí Ing. Ivana Dejmala, expremiéra JUDr. Petra Pitharta, za jejichž působení ve vládě se dostalo Programu obnovy vesnice poprvé finanční podpory ze státního rozpočtu, Doc. Ing. arch. Miroslava Bašeho z Fakulty architektury ČVUT Praha, který se tématem zabýval na akademické půdě a vedl k němu své  studenty. V jeho vystoupení však chyběla některá jména osobností, které stály opravdu na začátku hnutí, a které si při adaptaci a propagaci tohoto programu dle vzoru Dolního Rakouska a Bavorska odpracovali nejvíce – sluší se jmenovat alespoň Ing. arch. Jana Krumla z Druposu, Ing. arch. Jana Floriána a Ing. arch. Bělu Vlčkovou z KNV v Brně, kteří myšlenku obnovy venkova prosazovali už dávno před Listopadem 1989 v 80. letech minulého století, a realizovali ji poprvé s předsedou MNV a dalšími nadšenci v obci Hnánice u hranic s Rakouskem. Sluší se jmenovat Doc. RNDr. Aloise Andrleho, CSc., ředitele Terplanu Praha, který pozval z Bavorska na první pražský seminář o „Dorferneuerung“ Prof. Holgera Magela z bavorské zemské vlády a z Univerzity v Mnichově (autora věty „ke každé marce, kterou podpoří obnovu vesnice vláda, se sejde dalších 7 marek od jiných subjektů, takže investovat do toho veřejné prostředky se více než vyplatí“), ale také Ing. arch. Bohuslavu Kolářovou a Ing. arch. Olgu Tausingerovou, které se v Terplanu Praha pustily do konkrétních projektů obnov vesnic. Sluší se připomenout znovu Ing. arch. Jana Floriána a také Ing. arch. Vlastimila Kutěje, kteří po jejich přijetí na v roce 1990 nově vzniklé Ministerstvo životního prostředí dokázali v mé sekci připravit, meziresortně projednat a prostřednictvím ministra Dejmala předložit do vlády onen společný materiál ministerstev životního prostředí, kultury, zemědělství a tehdy ještě i ministerstva hospodářství (později místního rozvoje), kterým bylo poprvé na podporu obnovy venkova pamatováno ve státním rozpočtu. To byl husarský kousek, který by se dnes, při spíše konkurenčních než kooperativních vztazích mezi ministerstvy, která jsou kořistí rivalizujících politických stran, stěží podařil. I tuto historii osvíceného vládnutí bychom si měli připomínat. Na výstavě obrázků z úspěšných realizací potěšilo, že jsou na železnici vedle vlakových souprav konečně obnovována i zanedbaná nádraží, že se v expozici Královéhradeckého kraje objevila i obnova fary v Horním Maršově na Dům obnovy tradic, ekologie a kultury (DOTEK), odpracovaná tamními nadšenci pod vedením členů STUŽ Jiřího a Hanky Kulichových, že se křísí k životu mnohé kostely, kaple a Boží muka, ne jen v okrese Děčín, které jsem už považoval vzhledem k jejich stavu před rekonstrukcí za ztracené, že se péče začíná dostávat i krajině. Je to i obnova hrdosti na naši vlast. Uvědomil jsem si to, když se Vesnicí roku poprvé stal Jiřetín pod Jedlovou, obec v té části bývalých Sudet, kde se mnozí dosídlenci dlouho dívali na hodnoty, ponechané zde po II. světové válce vystěhovanými Němci, spíše jako na kořist, než na kulturní dědictví hodné ochrany. Dnes už rozkvétá i sousední Dolní Podluží, na výstavě prezentované akce z Fukova, Lipové, Lísky, Markvartic a dalších míst v mém rodném okrese Děčín, dříve chátrajících.

Výstava má letos poprvé vydaný i katalog a je putovní, uvidí ji tedy i v jiných místech republiky. Hlavním iniciátorům a pořadatelům – Asociaci Entente Florale CZ – Souznění, z. s., Národní kulturní památce Vyšehrad a oné duši obou, která to vše vždy odpracuje – Drahomíře Kolmanové, i všem jejím partnerům a spolupracovníkům, za to patří vroucí dík. 

 

Včerejší neschválení „protikuřáckého“ zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR rozpoutalo vášně ve vládní koalici, v opozici, ve sdělovacích prostředcích i ve veřejnosti. Mnozí z odpůrců zákazu kouření v restauracích (např. Miroslav Korecký v článku „Těžký kouř ministra Němečka“ v MF Dnes z 26. 5.) tvrdí, že by jeho přijetím byla nepřijatelně omezena svoboda - míněna samozřejmě svoboda kuřáků. O svobodě nekuřáků, kterých je v dospělé populaci většina, nemluvě o žádoucí ochraně dětí, tito zastánci lidských práv nemluví, ačkoliv jsou to právě nekuřáci, kdo jsou nuceni dýchat znečištěný vzduch a namísto vůně jídel či nápojů v restauracích, kavárnách či čajovnách musejí cítit spaliny z tabáku. Ti prý mají svobodu do kuřáckých restaurací nechodit, jakoby všude bylo na výběr, a nekuřáci měli vždy dost času nekuřácké hledat. Přitom již prostý fakt, že nekuřáků je v populaci více než kuřáků, usvědčuje ty, kdo mají obavy ze ztráty tržeb, že je to nesmysl. Restaurace by se tím staly atraktivnější nejen pro dospělou většinu populace, ale pro celé rodiny i s dětmi, a tržby by naopak měly vzrůst. Ostatně to potvrzují zkušenosti těch restauratérů, kteří už zákaz kouření ve svých podnicích zavedli.

Podkategorie

Články v této kategorii vyjadřují pouze osobní názory jednotlivých autorů a nemusí se shodovat s postojem Společnosti pro trvale udržitelný život.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License