Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Včerejší první přednášku k prezentaci konceptu územního plánu hlavního města Prahy, pořádanou Odborem územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy jako pořizovatelem ve spolupráci s Útvarem rozvoje hlavního města Prahy jako projektantem a firmou EKOLA-group spol. s r. o. jako posuzovatelem vlivů na udržitelný rozvoj území ve velké zasedací síni Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí, „obohatili" zástupci nevládní neziskové organizace Arnika o jakýsi happening, jehož hlavním ironickým mottem bylo „poděkování developerů a investorů pražským radním za to, že neumožňují na prvních dvou veřejných představeních konceptu diskusi a tím aktivní účast na tvorbě územního plánu".

Text příspěvku Martina Říhy, který přednesl na závěr večerní besedy členů české i slovenské STUŽ v rámci tradičního Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových po výletě do doliny Parichvost jako výraz vděčnosti za konání této každoroční akce, která nám dovoluje nejen zavzpomínat na Josefa a Petru Vavrouškových, ale přijít i na jiné myšlenky, utahat těla, ale osvěžit duše, vyprahlé děním v Česku.

Zároveň si můžete prohlédnout několik snímků autora z letošního Memoriálu.

Veškeré území bylo původně přírodou, přirozenou krajinou, která poskytuje společnosti nenahraditelné služby. Příroda a její ekosystémy poskytují lidské společnosti a všem dalším živým druhům škálu služeb, které permanentně vytvářejí základní existenční podmínky pro udržování a rozvoj života. Vegetace spolu s vodou či obecněji autotrofní ekosystémy poskytují nejen základní biomasu k výživě všech heterotrofních druhů, ale také udržují stabilní složení ovzduší k dýchání lidské populace a dalších heterotrofních forem života. Evapotranspirací destilují vodu, fotosyntézou konzumují odpadní plyn z lidského dýchání, oxid uhličitý, a do atmosféry vydávají kyslík, který vzniká fotolýzou vody, tvoří půdu atd. (Seják, Pokorný, VH č.1/2009).

Letošní dvoje volby se konají, podobně jako Velikonoce, vždy poblíž dnů významných pro dění v naší sluneční soustavě: volby do Evropského parlamentu dva týdny před letním slunovratem, volby do Poslanecké sněmovny našeho parlamentu dva týdny po podzimní rovnodennosti. Možná proto v nich, podobně jako o Velikonocích, hrají významnější roli, než sami kandidáti, vejce. Kde hledat vysvětlení? Ve hvězdách?

V odborném časopise ASB č. 5 se objevil článek Ing. arch. Tomáše Vícha „Jaká bude mapa Prahy za 10 let", který reaguje na zpracované a veřejně projednané Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy. Článek výrazně vybočuje z převážně kritického tónu, který doprovází odezvu veřejnosti a zejména nevládních environmentálních hnutí na veřejné projednání ZÚR. Liší se tím, že ZÚR hl. m. Prahy „podmínečně chválí".

Komunikace mezi úřady, projektanty, environmentálními nevládními organizacemi a veřejností je poznamenána již léta nedůvěrou, podezříváním a negativními emocemi. Každý, kdo se snaží tomuto jevu porozumět, dříve nebo později dojde k závěru, že překonat tuto zakořeněnou bariéru mezi těmi, kdo jsou setrvačně považováni a někdy se i sami považují za jakousi „vrchnost“ a těmi, kdo si připadají jako touto vrchností manipulovaní, nebude lehké.

Podkategorie

Články v této kategorii vyjadřují pouze osobní názory jednotlivých autorů a nemusí se shodovat s postojem Společnosti pro trvale udržitelný život.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License