Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Na webu "Prahou na kole" byla zveřejněna nová interaktivní cyklomapa Prahy - doporučuji tuto mapu vaší pozornosti - i když stav pražských cyklostezek hluboce pokulhává za civilizovanou Evropou, takovouto dokonalou mapu snad nikde na západ od Prahy nenajdete. Vše je k prohlédnutí na http://www.prahounakole.cz/2011/12/nova-cyklomapa-prahou-na-kole/#more-16960 

Populace Moravskoslezského kraje (MSK) představuje cca 1 milion obyvatel, proto lze hovořit o celospolečenském problému. Zátěž znečištěným ovzduším je ve srovnání s jinými částmi ČR (po odečtení zatížení z dopravy a lokálních topenišť) více působena emisemi z těžkého průmyslu a je patrně nejhorší v EU.

Jak hlasují poslanci jednotlivých politických stran ve prospěch či v neprospěch životního prostředí. Jako tradičně dělal tento rozbor Zelený kruh a výsledky jsou víc, než zajímavé - "nejzeleněji se chová TOP09, na druhém konci spektra se ocitala jednozančně ČSSD. Celý rozbor si můžete přečíst v dokumentu Poslanecká rosnička 2011.

Praha, 2. března 2011 - Na nově schválené opatření vlády ČR pro roky 2011-2012 „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“[1] reagují akademici a pedagogové založením nezávislé platformy. Ta vítá schválení dokumentu, avšak upozorňuje na nestandardní postupy Dobešova ministerstva, které přípravu tohoto dokumentu provázelo. Nově vzniklá Nezávislá expertní skupina Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je připravena spolupracovat s MŠMT, které bylo předkladatelem tohoto opatření, ale také dohlížet na jeho realizaci. Viz též elektronický časopis Envigogika.

Autoři Akčního plánu Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj se bouří proti zásahům MŠMTEducation - převzato z Wikimedia Commons

Zástupci akademické sféry, neziskových a příspěvkových organizací, kteří od loňského roku spolupracovali s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, píší otevřený dopis ministru Josefu Dobešovi (plné znění zde). 

Od 22. března do 22. dubna 2010 je možné v rámci procesu hodnocení dopadů koncepce na životní prostředí (SEA) připomínkovat návrh Politiky ochrany klimatu v České republice včetně dokumentace vyhodnocení vlivů Politiky na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Slova hýbají, příklady táhnou. Znáte ve svém okolí někoho, kdo by mohl být svými aktivitami ve prospěch životního prostředí motivací a vzorem pro ostatní? Navrhněte ho na prestižní Cenu Josefa Vavrouška, kterou chtějí Nadace Partnerství a Nadace Charty 77 zviditelnit a ocenit konkrétní ekologické činy v minulém roce! Nominace můžete zasílat do konce dubna. Generálním partnerem ceny je společnost Českomoravský cement.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License