Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Společná tisková zpráva Společnosti pro trvale udržitelný život a Hnutí DUHA.

Evropští ministři musí zítra v Bruselu schválit opatření, jež pomohou lepší recyklaci, říkají v předvečer klíčového hlasování Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) a Hnutí DUHA. Měli by také umožnit státům EU, aby nedovolily dovoz odpadu k pálení na své území.

Ekologické organizace apelovaly na Martina Bursíka, aby při hlasování Rady ministrů životního prostředí EU o návrhu takzvané rámcové směrnice o odpadech neustupoval z dosavadního českého stanoviska.

Ministři budou mimo jiné rozhodovat, zda z původního návrhu Evropské komise vyškrtnou klauzuli, podle které by se spalování odpadu nehodnotilo jako likvidace – a právně se tak dostalo na úroveň recyklace. Navržené znění by České republice znemožnilo, aby se bránila dovozu odpadků z Německa či dalších zemí do zdejších spaloven.

Podle návrhu směrnice, který Evropská komise předložila v roce 2005, by se totiž spalovny mohly právně prohlásit za energetická zařízení (tedy za elektrárny nebo teplárny) s tím, že odstraňování odpadků je pouze vedlejším efektem. To by jim umožnilo odpad ze zahraničí dovážet legálně. Proti této změně se postavil Evropský parlament a odmítá ji rovněž Česká republika a další státy EU. Podle posledního neformálního sčítání mají oponenti překlasifikování spaloven už dohromady dost hlasů, aby návrh Komise v Radě ministrů vetovali.

Ekologické organizace jsou přesvědčeny, že každá země by se měla postarat o své odpady.

Evropský parlament také schválil několik průlomových změn, které pomohou rozhýbat recyklaci milionů tun odpadu a zvýšit surovinovou efektivnost ekonomiky. STUŽ a Hnutí DUHA úpravy vítají a prosazují, aby je podpořila i Rada ministrů.

Miroslav Šuta, odborný konzultant Společností pro trvale udržitelný život (STUŽ) v oblasti ekologických a zdravotních rizik, řekl. „Ministři životního prostředí svým hlasováním ovlivní budoucnost v hospodaření s odpady na několik desetiletí a musí se rozhodnout. Buď udělají z chudších částí Evropy smetiště pro bohatší státy a regiony. Nebo upřednostní prevenci a recyklaci odpadů, a tím pomohou ochraně zdraví lidí a životního prostředí, ale i modernizaci evropské ekonomiky a snížení její surovinové náročnosti.“

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl: „Hlavním bodem debaty je několik změn, jež by ynamenaly průlom v recyklaci. Ministři musí schválit body, které odhlasoval parlament. Evropské ekonomiky každoročně zbytečně vyhazují desítky milionů tun recyklovatelných materiálů. Pokud by prošel původní návrh směrnice, masivní převážení německých či rakouských odpadků přes hranice bude naprosto legální a republika ztratí jakoukoli možnost se mu bránit. Dovozy do spaloven by několikanásobně překračovaly objem všech doposud nalezených nelegálních skládek.“

Plzeň - 2. února 2007 - Regionální pobočka STUŽ dnes vyzvala vedení firmy TESCOMA, aby respektovala české i evropské právo a přestala vyrábět a prodávat termosky obsahující nebezpečný azbest. Zákaz prodeje několika typů termosek TESCOMA vydaly koncem roku 2006 italské úřady poté, co v nich laboratorní testy prokázaly rakovinotvorný azbest (1). Následně byly tyto výrobky staženy z prodeje také v České republice, na Slovensku a v Řecku. Ačkoli i laboratorní analýzy vzorků odebraných Českou obchodní inspekcí potvrdily obsah nebezpečného azbestu, ČOI koncem ledna v rozporu se zákonem umožnila návrat výrobků s azbestem na pulty českých obchodů (2).

"Konzultovali jsme problém azbestu v termoskách s několika experty v Česku a v zahraničí a všichni se shodli, že firma TESCOMA prodejem výrobků obsahujících azbest jednoznačně porušuje nejen evropskou směrnici 1999/77/EC, ale i platnou českou vyhlášku 221/2004 Sb. Ty zakazují uvádět na trh nebo do oběhu výrobky, jež obsahují azbest, pokud do nich byla tato vlákna přidána záměrně. Zákaz používání azbestu platí vzhledem k jeho nebezpečnosti v Evropské unii už více než 7 let, v Česku skoro 3 roky. Buď je tedy vedení podniku natolik nekompetentní, že nezná základní předpisy týkající se nebezpečných chemikálií nebo platné předpisy v honbě za ziskem vědomě porušovalo," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ pro ekologická a zdravotní rizika.

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s ministerstvy zdravotnictví a zemědělství regulují používání chemikálií tzv. zákonem o chemických látkách. Podle §26 odst.3 tohoto zákona stanoví vyhláška číslo 221 ze 14. dubna 2004 seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo omezeno. Konkrétně příloha č. 2 k vyhlášce v část I obsahuje azbest jako položku číslo šest v seznamu látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno. Pro azbest se uvádí: "Uvádění na trh, do oběhu nebo používání těchto vláken a výrobků, do nichž jsou tato vlákna záměrně přidávána, je zakázáno." (3)

"Zcela nepochopitelné je pro nás selhání České obchodní inspekce, která místo postihu nazákonnosti svým jednáním ignorování práva dokonce posvětila. Vrcholem absurdity je pak chování ústředního ředitele ČOI Jiřího Pěkného, který pro deník Právo obvinil italské úřady z nekalé motivace zákazu prodeje výrobků TESCOMA (4). Konzultujeme proto s odborníky možné právní kroky vůči ČOI, včetně případného podání trestního oznámení pro zneužití pravomoci veřejného činitele," dodal Šuta

Podle dostupných informací zahraničních odborníků je nejen nezákonné, ale i zcela zbytečné do termosek vkládat nebezpečný azbest jako to dělá firma TESCOMA. Proto Evropská unie v zákazu používání azbestu vydaném v roce 1999 neudělila proto takové použití výjimku. Vlákna azbestu je však zatím možné používat (do 1. ledna 2008) např v zařízeních pro elektrolýzu, neboť na rozdíl od užití v termoskách za něj v době vyhlášení zákazu vhodná náhrada dostupná nebyla.

"Azbest způsobuje závažné rakovinné onemocnění - mesotheliom, které vzniká na vnitřní výstelce hrudní dutiny. Azbest však může iniciovat i rakovinu plic, která zasahuje vlastní plicní tkáň. Za zvláště rizikovou se považuje práce s azbestem a kombinace vystavení azbestu s kouřením. Azbest je natolik nebezpečný, že Evropská unie postupně zaváděla jeho regulaci již od 80. let minulého století, až v roce 1999 dospěla k jeho zákazu s nepatrnými výjimkami. Azbest se považuje za natolik nebezpečný, že kvůli jeho obsahu bylo v roce 1991 na více než 10 let uzavřeno samotné sídlo Evropské komise - Berlaymont," konstatoval MUDr. Šuta.

Pro další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, předseda plzeňské regionální pobočky STUŽ, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika

e-mail: miroslav.suta(at)centrum.cz

Poznámky pro editory:

(1) Zákaz termosek TESCOMA s rakovinotvorným azbestem, TZ STUŽ Plzeň z 9. ledna 2007 - http://www.stuz.cz/view.php?cisloclanku=2007010010

(2) Dopis JUDr. Miloslava Chmelaře, ředitele inspektorátu ČOI pro Jihomoravský a Zlínský kraj, ze dne 30. ledna 2007

(3) Vyhláška č 221/2004 Sb. ze dne 14. dubna 2004, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno

(4) "Krok italských úřadů, který firmu TESCOMA poškodil, je spíše důsledkem konkurenčního boje a vyřizování účtů," uvedl Pěkný - deník Právo z 24. ledna 2007

Příloha: text dopisu odeslaného firmě TESCOMA

TESCOMA s. r. o. - Jiří Vaculík - jednatel, Petr Chmela - jednatel, Ladislav Vaculík - vedoucí úseku Řízení jakosti

V Plzni, 2. února 2007

Věc: Výzva k zastavení prodeje zboží obsahujícího azbest a jeho výroby

Vážení pánové, obracíme se na Vás s žádosti, aby firma TESCOMA v souladu s platnou evropskou i českou legislativou zastavila prodej a výrobu zboží obsahujícího nebezpečný azbest.

Konzultovali jsme Vaše počínání s několika českými i zahraničními odborníky, kteří se shodují v tom, že uváděním výrobků obsahujících záměrně přidávaný azbest na trh porušuje Vaše společnost jak evropskou směrnici 1999/77/EC, tak českou vyhlášku číslo 221 ze 14. dubna 2004. Ta stanovuje seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo omezeno. Konkrétně jde o přílohu č. 2 k vyhlášce, která v části I obsahuje azbest jako položku číslo šest v seznamu látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno. Pro azbest se doslova uvádí: "Uvádění na trh, do oběhu nebo používání těchto vláken a výrobků, do nichž jsou tato vlákna záměrně přidávána, je zakázáno."

Dovolujeme si Vás upozornit, že zákaz používání azbestu platí vzhledem k jeho nebezpečnosti v Evropské unii už více než 7 let a v Česku skoro 3 roky. Netroufáme si soudit, zda tyto základní předpisy týkající se nebezpečných chemikálií neznáte nebo zda je ignorujete záměrně, ale v každém případě v nás toto počínání vzbuzuje obavy o úrovni firemní kultury Vaší společnosti.

Chápeme, že nepříjemnost Vaší situace i to, že stažení výrobků s azbestem z prodeje a změna technologie patrně představuje nemalé finanční náklady pro Vaši firmu. Ale věříme, že chcete zachovat důvěru svých zákazníků a že se Vám taková investice do budoucna zúročí.

Zástupci Vaší firmy také několikrát v médiích uvedli, že azbest používají údajně ve svém zboží i další výrobci přítomní na českém trhu. Na naše dotazy však prodejci tohoto zboží tvrdí, že prodávané termosky žádný azbest neobsahují. Nenašli jsme v ČR ani v EU také žádný materiál, který by prokázal užívání azbestu v termoskách jiných firem. Můžete tedy, prosím, uvést jména konkrétních firem, které podle Vašich informací prodávají zboží údajně také obsahující azbest? Můžete uvést o jaké podklady se Vaše tvrzení opírají? Děkujeme. Chtěli bychom se na tyto firmy obrátit se stejnou výzvou jako na Vás, neboť naše aktivita směřuje k naplňovaní platné regulace nebezpečných chemikálií u všech firem stejnou měrou.

S pozdravem

za plzeňskou regionální pobočku STUŽ

MUDr. Miroslav Šuta, předseda

Na vědomí: sdělovací prostředky, spotřebitelské organizace, ČOI, MŽP ČR, MZd ČR

Evropský systém varování před nebezpečnými výrobky RAPEX informoval, že italské úřady zakázaly prodej devíti kuchyňských výrobků firmy TESCOMA, které pocházejí z České republiky (1, 2). Italské úřady v několika typech termosek značky TESCOMA prokázaly laboratorním testy rakovinotvorný azbest ve formě tvz. krocidolitu i chrysotilu (modrý a bílý azbest).

"Pokud se potvrdí, že se v České republice skutečně vyráběly termosky obsahující rakovinotvorný azbest, mohlo dojít k závažnému porušení české i evropské legislativy. Evropská směrnice 1999/77/EC totiž zakazuje uvádět na trh a používat azbestová vlákna a výrobky, které jej obsahují, pokud do nich byla tato vlákno přidáno záměrně. Také v České republice je práce s azbestem omezena s výjimkou výzkumných a analytických prací, likvidace zásob azbestu, odpadů a zařízení obsahujících azbest. Proto se plzeňská regionální pobočka STUŽ obrátila na příslušné státní orgány s žádostí o prošetření tohoto případu, " uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ pro ekologická a zdravotní rizika.

Italskými úřady byl podle informace varovného systému RAPEX zakázán prodej devíti typů kuchyňského zboží (termosek) s následujícími kódy výrobků - 311019, 312010, 312210, 312610, 314101, 314102, 314105, 314107, 314110. Pod těmito kódy firma TESCOMA na svých českých internetových stránkách nabízí v katalogu 5 typu termosek v devíti modifikacích pod komečními názvy PRIMA, LOVELY, LUNCH s hrníčkem, COFFEE a termoska s pumpičkou.

"Azbest způsobuje závažné rakovinné onemocnění - mesotheliom, které vzniká na vnitřní výstelce hrudní dutiny. Azbest však může iniciovat i rakovinu plic, která zasahuje vlastní plicní tkáň. Za zvláště rizikovou se považuje kombinace vystavení azbestu a kouření. Azbest je natolik nebezpečný, že Evropská unie postupně zaváděla jeho regulaci již od 80. let minulého století. Kvůli nebezpečnému azbestu dokonce byla v roce 1991 na více než 10 let uzavřena přímo budova Evropské komise -  Berlaymont," uvedl MUDr. Miroslav Šuta

Poznámky pro editory:

RAPEX (The Rapid Alert System for Non-Food Products) je Evropskou komisí každý týden publikovaný přehled nepotravinářského zboží, ve kterém příslušné orgány členských států varují své kolegy a spotřebitele před nebezpečnými výroby. Systém obsahuje charakteristiku výrobku - obvykle včetně jeho fotografie a uvedení země původu - a příčinu jeho zařazení na seznam (popis nebezpečných vlastností).

Weekly overview report of RAPEX notifications - week 51, 2006 - http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=111

Internetový katalog firmy TESCOMA - http://www.tescoma.cz

Plzeň (17. října 2006) - Příprava výstavby spalovny odpadů byla pro období 2007 až 2013 zařazena Plzeňským krajem na tzv. indikativní seznam projektů pro dotace z Evropské unie. Podle zjištění plzeňské regionální pobočky STUŽ o tomto zařazení údajně neví vrcholní představitelé města Plzně a minimálně tří stávající plzeňští radní výstavbu spalovny ve městě odmítají.

"V indikativním seznamu sice není uvedena ani lokalita pro výstavbu spalovny ani příjemce evropské dotace. Námi oslovení odborníci se ale shodují, že nejpravděpodobnější místem pro případnou spalovnu je právě Plzeň. Už před časem byl pro možnou výstavbu spalovny v centru Plzně změněn území plán města a schválen plán odpadového hospodářství, který ve dvou ze čtyř variant počítá s výstavbou velkokapacitní spalovny nevytříděného komunálního odpadu. Navíc městem vlastněná firma Plzeňská teplárenská a. s. už utratila několik milionů korun za zpracování tzv. studie proveditelnosti pro výstavbu velkospalovny komunální odpadů v Plzni", uvedl MUDr. Miroslav Šuta, předseda plzeňské regionální pobočky STUŽ.

Kapacita spalovny komunálních odpadů musí být z ekonomických důvodu alespoň 100 000 tun ročně. Podle nedávno schváleného plánu odpadového hospodářství, ale v Plzni nevznikne za rok ani 30 tisíc tun komunálních odpadů. Přes 70 tisíc tun odpadů by se tedy do Plzně muselo svážet z jiných lokalit. Zájem o dovoz odpadů do českých spaloven odpadů ale projevují také firmy z Německa. Jedna z nich dokonce žaluje ministerstvo životního prostředí za to, že nepovolilo dovoz německého smetí do Česka.

„Postrádám od politiků kandidujících v komunálních volbách jasné slovo, zda v případě zvolení výstavbu spalovny odpadů v Plzni podpoří nebo odmítnou. Podle dostupných informací možnost výstavbu spalovny odpadů podporují zejména někteří politici ODS (např. náměstek primátora Stanislav Hajný) nebo ČSSD (např. Jiří Bis). Naopak jednoznačně se veřejně proti spalovně postavili zástupci Plzeňské aliance (např. Miroslav Zábranský) a Pravé volby pro Plzeň (náměstek primátora Vladimír Duchek)", uvedl MUDr. Šuta.

Projekty velkospaloven odpadů vzbuzují odpor veřejnosti v ředě míst České republiky. Jen v tomto roce odmítlo projekt na výstavbu spalovny odpadů město Mladá Boleslav a v referendu spalovnu odmítli obyvatelé východočeských Opatovic. Pro odpor veřejnosti a ekonomickou nevýhodnost oznámila počátkem října společnost E.ON Česká republika, že po 15 letech příprav ruší záměr na výstavu spalovny v jihočeských Mydlovarech. Záměr na výstavbu spalovny odmítají také všechny politické strany ve středočeských Kosmonosech.

Příloha:

Výběr z Indikativního seznamu projektů pro Operační program životní prostředí

Krajský úřad Plzeňského kraje

Integrovaný systém nakládání s odpady a výstavba zařízení pro sběr, třídění a zpracování odpadů
Náklady: 30 mil. Kč
Konečný příjemce podpory: Není uveden
Časový horizont realizace: 2007 - 2013
Lokalizace: Plzeňský kraj

Integrované centrum nakládání s odpady Plzeňské teplárenské a.s. na skládce
Chotíkov Náklady: 300 mil. Kč
Konečný příjemce podpory: Není uveden
Časový horizont realizace: 2007 - 2013
Lokalizace: Plzeňský kraj

Výstavba zařízení na energetické využívání směsných komunálních odpadů
Náklady: 1 000 mil. Kč
Konečný příjemce podpory: Není uveden
Časový horizont realizace: 2007 - 2013
Lokalizace: Plzeňský kraj

Výstavba kompostárny ve Spáleném Poříčí
Náklady: 3 mil. Kč
Konečný příjemce podpory: Obecní úřad Spálené Poříčí
Časový horizont realizace: 2007 - 2008
Lokalizace: Plzeňský kraj, Spálené Poříčí

Brusel/Praha - 10. října 2006 - Drtivá většina členů parlamentního výboru pro životní prostředí (41:17) v dnešním hlasování podpořila povinnou náhradu nejškodlivějších chemických látek v případě, že za ně existuje bezpečnější náhrada. Výbor dále podpořil zavedení obecné garance bezpečnosti (Duty of Care) ze strany chemického průmyslu za bezpečnost i těch jeho produktů, na které by se nevztahovala registrace v rámci směrnice REACH. Do třetice europoslanci podpořili právo spotřebitelů na lepší informace o chemických látkách obsažených ve výrobcích denní potřeby.

"Po mnoha ústupcích výrobcům nebezpečných chemikálií je hlasování europoslanců dobrou zprávu pro ochranu zdraví, spotřebitele, zaměstnance i pro životní prostředí. Povinná náhrada nejškodlivějších chemikálií, za které existuje bezpečnější alternativa, je klíčová pro efektivní ochranu zdraví lidí i přírody před nežádoucím působením chemických látek. REACH v takové podobě by byl velkou nadějí pro ozdravení ekonomiky, protože slibuje značné úspory ve zdravotním a sociálním systému (1), ale také příslibem pro inovativní průmysl a odpovědné firmy sázející na šetrnější technologie", uvedl MUDr. Miroslav Šuta, konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik a člen Mezirezortní komise pro chemickou bezpečnost.

Výbor potvrdil svou pozici z listopadu 2005, kterou však ignorovala Rada EU složená z ministrů členských států EU. Rada EU nyní musí společně s Evropskou komisí a europoslanci hledat dohodu na definitivní podobě REACH - směrnice o registraci, evaluaci (zhodnocení) a autorizaci (povolování) chemických látek.

"Politické dohody by mělo být dosaženo před závěrečným hlasování v plénu Evropského parlamentu, které je plánováno na polovinu listopadu do Štrasburku. Jinak by hrozila složitá dohadovací procedura, která by musela proběhnout počátkem roku 2007 za předsednictví Německa. Doufám, že česká vláda nebude hledání dohody komplikovat a že se zejména ministři Kalaš a Říman jednoznačně vyjádří pro náhradu nejškodlivějších chemikálií, pro garanci bezpečnosti (Duty of Care) i pro posílení práv spotřebitelů", konstatoval MUDr. Šuta.

Poznámky pro editory:

(1) Studie Evropské komise ukázala, že REACH může jen v přínosech pro životní prostředí a zdraví představovat úspory až 95 miliard euro v nejbližších 25 letech. Přetížené systémy zdravotnictví EU by díky REACH mohly ušetřit v nejbližších 10 letech asi 2,5 miliardy euro

Příloha:

REACH = Registrace, Evaluace a Autorizace CHemických látek

REACH je zkratka pro nový návrh evropské právní úpravy regulace chemických látek, který se má týkat látek vyrobených nebo dovezených do EU jedním subjektem v množství větším než 1 t/rok, celkem asi 30 tisíc látek. REACH stanovuje čtyři kategorie dle tonáže roční produkce, pro které jsou odstupňovány nároky na požadované informace i časový harmonogram. Látky dodávané v množství nad 1000 t/rok bude nutno prověřit do 3 let od vstupu REACH v platnost. Až 11 let budou mít na registraci subjekty vyrábějící nad 1 t/rok.

Zhruba třetina z asi 30 tisíc látek se podrobí povinné registraci, z nichž bude asi 80 % jen registrováno. Dalších cca 20 % látek má projít podrobnějším testováním, které bude povinné pro látky karcinogenní, mutagenní, perzistentní, ovlivňující reprodukci nebo akumulující se v živých organismech. Na základě zhodnocení účinků (evaluace) bude látkám udělena autorizace, která může specifikovat podmínky bezpečného užití, případně užití omezit. Odpovědnost za registraci ponesou výrobci či dovozci látky.

Nově má být zřízena Evropské agentura pro chemické látky, která bude zpracovávat registrační dokumentace i výsledky evaluace. Agentura provede konečné posouzení látky a návrh rozhodnutí předloží Evropské komisi, která vydá autorizaci pro uvedení látky na trh EU.

9. října 2006 - Zítra bude mít Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jedinečnou šanci svým hlasováním přispět k vyřazení nejškodlivějších chemických látek, za které existuje bezpečnější náhrada. Europoslanci budu v tzv. druhém čtení rozhodovat o podobě nové chemické politiky EU, pro kterou se vžila zkratka REACH - z názvu směrnice o registraci, evaluaci (zhodnoceni) a autorizaci (povolování) chemických látek.

"Pokud europoslanci zopakují svůj názor vyjádřený v loňském hlasování, otevře se po pěti letech vyjednávání prostor pro povinnou náhradu těch nejškodlivějších chemikálií, za které je dostupná bezpečnější alternativa. To by podle expertů přineslo obrovské úspory nákladů na léčbu nemocí způsobených chemickými látkami a na sociální zabezpečení lidí, kteří jsou nuceni svou práci předčasně opustit z důvodů nemoci ", uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika.

Podle studie expertního týmu University of Shefield a Evropské odborové konfederace (ETUC) by REACH mohl v zemích EU předejít vzniku asi 90 tisíc nemocí z povolání ročně. Jen v případech onemocnění kůže a dýchacího ústrojí by EU mohla v nejbližších 10 letech ušetřit přes 100 miliard korun (cca 3,5 mld euro). Během nejbližších 30 let by REACH podle expertů jen v oblasti respiračních a kožních nemocí z povolání přinesl úspory až 90 miliard euro (cca 2 700 mld Kč) (1).

"Evropské organizace zdravotníků, žen, spotřebitelů, odborářů a ochránců životního prostředí dlouhodobě usilují o zavedení systému REACH, který by kromě povinné náhrady nejškodlivějších chemikálií bezpečnějšími alternativami zahrnoval také právo občanů na informace o chemických látkách ve spotřebním zboží a o účincích těchto látek na životní prostředí a zdraví, garanci zodpovědnosti chemického průmyslu za bezpečnost všech produktů (tzv. Duty of Care) a dostatek dat k identifikaci nebezpečných chemikálií a jejich bezpečnějších náhrad (2,3)", konstatoval MUDr. Šuta a dodal: "Náhradu nejškodlivějších chemikálií odmítá zejména Evropské sdružení chemického průmyslu (CEFIC), které sdružuje výrobce nebezpečných chemikálií a které se snaží zachovat zisky svých členů i z výroby takových rakovinotvorných, mutagenních nebo reprodukci ohrožujících látek, za které existuje bezpečnější alternativa."

Poznámky pro editory:
(1) Simon Pickvance, Jon Karnon, Jean Peters, Karen El-Arifi: The impact of REACH on occupational health with a focus on skin and respiratory diseases, School of Health and Related Research, University of Sheffield, UK
(2) Tony Musu: REACH při práci - Jaký prospěch mohou mít pracovníci z nové evropské politiky o chemických látkách? - Českomoravská komora odborových svazů (ETUC/ČMKOS, 2005)
(3) REACH 2nd reading - Key priorities od Environmental, Health, Consumer and Women´s NGOs, 2006

Příloha: REACH je zkratka pro nový návrh evropské právní úpravy regulace chemických látek, který se má týkat látek vyrobených nebo dovezených do EU jedním subjektem v množství větším než 1 t/rok, celkem asi 30 tisíc látek. REACH stanovuje čtyři kategorie dle tonáže roční produkce, pro které jsou odstupňovány nároky na požadované informace i časový harmonogram. Látky dodávané v množství nad 1000 t/rok bude nutno prověřit do 3 let od vstupu REACH v platnost. Až 11 let budou mít na registraci subjekty vyrábějící nad 1 t/rok.

REACH = Registrace, Evaluace a Autorizace CHemických látek

 

Zhruba třetina z asi 30 tisíc látek se podrobí povinné registraci, z nichž bude asi 80 % jen registrováno. Dalších cca 20 % látek má projít podrobnějším testováním, které bude povinné pro látky karcinogenní, mutagenní, perzistentní, ovlivňující reprodukci nebo akumulující se v živých organismech. Na základě zhodnocení účinků (evaluace) bude látkám udělena autorizace, která může specifikovat podmínky bezpečného užití, případně užití omezit. Odpovědnost za registraci ponesou výrobci či dovozci látky.

Nově má být zřízena Evropské agentura pro chemické látky, která bude zpracovávat registrační dokumentace i výsledky evaluace. Agentura provede konečné posouzení látky a návrh rozhodnutí předloží Evropské komisi, která vydá autorizaci pro uvedení látky na trh EU.

Tisková zpráva STUŽ- regionální pobočky Plzeň
27. září 2006 - Evropský parlament hlasoval pro odložení platností klíčových standardů pro ochranu zdraví lidí před znečištěným ovzduším až na rok 2014. Tento odklad zahrnuje stávající limity pro oxid dusíku a polétavý prach, které přímo ohrožují zdraví lidí a způsobují předčasnou smrt stovek tisíc lidí ročně (1). K návrhům europoslanců na změny ve směrnici pro kvalitu ovzduší se nyní vyjádří Evropská komise a Rada EU složená z ministrů členských států EU. Poté se návrh směrnice do europarlamentu vrátí k tzv. druhému čtení.

"Hlasování europoslanců bohužel podkopává stávající právní úpravu a vytváří v právu nové mezery. Odložení platnosti klíčových standardů by patrně vedlo k ještě menší ochotě politiků prosazovat opatření k vyčištění vzduchu, který musíme dýchat. I pro firmy zamořující ovzduší by takový odklad byl výhodnou výmluvou. Z hlediska ochrany zdraví jde nepochybně o špatnou zprávu, vždyť nepřijatelně znečištěný vzduch ohrožuje každé dva za tří obyvatel České republiky a okrádá každého z nás v průměru o více než 10 měsíců života," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika.

Evropský parlament podpořil také pozměňovací návrhy, které by vedly k širokému spektru výjimek pro řadu míst, na které by se standardy kvality ovzduší nevztahovaly. Europoslanci dále schválili změny, který by umožnily některým sektorům průmyslu vyhnout se opatřením pro snížení znečišťovaní ovzduší. Europarlament dále hlasoval pro snížení limitní hodnoty pro jemný prach (PM 2,5) a pro zpřísnění ročního limitu pro prach (PM 10), ale pro zvýšení hodnoty denního limit znečištění prachem.

"V praxi by to znamenalo, že lidé zdravotně nejvíce postižení znečištěným ovzduším by mohli být vystavení většímu znečištění po větší počet dní v roce. Proto se k tomuto návrhu kriticky vyjádřil např. komisař pro životní prostředí Stavros Dimas", konstatoval MUDr. Šuta a dodal: "Znečištění ovzduší dnes v zemích EU způsobuje předčasné úmrtí asi 370 tisíc lidí ročně a způsobuje škody v řádu miliard euro. Společenský přínos z čistějšího ovzduší by měl být podle expertů 4 až 6 vyšší než náklady na vyčištění vzduchu."

Poznámky pro editory:

(1) Limity pro prach (PM 10) a oxid dusnatý byly přijaty v roce 1999, přičemž závazným se stal limit pro prach v lednu 2005. Limit pro oxid dusnatý se má stát právně závazným v roce 2010. Limitní hodnota pro PM 10 je kombinací denního a ročního standardu. Denní limit činí 50 µg/m3, přičemž smí být překročen maximálně 35 dnů v roce. Roční limit činí 40 µg/m3 pro celoroční průměrné znečištění.

Společnost pro trvale udržitelný život zřizuje na svých webových stránkách elektronickou poradnu.

Na Vaše dotazy z oblasti ochrany životního prostředí a účasti veřejnosti na rozhodování ve společnosti Vám odpoví členové Společnosti pro trvale udržitelný život, kteří odborně pokrývají oblasti nakládání s odpady, ochranu ovzduší, ochranu vod, chemickou politiku, GMO, obnovitelné zdroje energie, ochranu přírody a krajiny, územního plánování, účasti veřejnosti, státní správy atd. Koordinátorem Ekologické poradny je Ing. Eva Tylová, která působila jako náměstkyně ministra životního prostředí a ředitelka ČIŽP. Dotazy posílejte na adresu eva.tylova (zavinac) ecn.cz.
Stránky poradny
Poradna je podpořena z programu STEP.
Praha (10. února 2006) - Nový projekt usilující o zahájení společenské diskuse o biotechnologiích z hlediska principů udržitelného rozvoje odstartovala Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ). Projekt je součástí širšího "Informačního a vzdělávacího programu o využití biotechnologií v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje", na kterém STUŽ spolupracuje s firmami ENVISAN-GEM, VZ Ekomonitor a WASTECH, s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR a s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (1).

"Cílem STUŽ je shromáždit v oblasti biotechnologií zahraniční zkušenosti, které se týkají účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech, přístupu veřejnosti k informacím a hodnocení ekologických a zdravotních rizik různých aplikací. Na základě pozitivních i negativních příkladů ze zahraničí chceme podnítit společenskou diskusi, která by vedla k definování postojů vůči různým aspektům používání biotechnologií z hlediska principů udržitelného rozvoje. A to jednak mezi nevládními neziskovými organizacemi (NNO) navzájem, jednak mezi zástupci NNO, veřejné správy, akademické obce a byznysu, " uvedl MUDr. Miroslav Šuta, koordinátor projektu STUŽ.

Problematika biotechnologií je velice široká - od potravinářského průmyslu, přes geneticky modifikované organismy (GMO) a jejich velmi problematické uvolňování do životního prostředí až třeba po čištění zamořených lokalit za pomocí speciálních dekontaminačních technologií. Výsledky aktivit STUŽ budou v průběhu dvouletého projektu prezentovány např. prostřednictvím internetové stránky a tiskovin nebo formou seminářů.

"Biotechnologie mohou být jako cokoli jiného dobrým sluhou nebo špatným pánem. Myšlenka trvale udržitelného rozvoje je založena pokusu nastolit ve společnosti rovnováhu mezi třemi stejně důležitými pilíři - ekologickým, ekonomickým a sociálním. Nedávné rozhodnutí Světové obchodní organizace (WTO) ve sporu o geneticky modifikované zemědělské plodiny a potraviny z nich vyrobené bohužel tuto rovnováhu ignoruje. Povyšuje zájem několika agrochemických firem na zisku nad právo stamilionů lidí na základní volbu co chtějí nebo nechtějí jíst. Tím náš projekt nabývá nečekané aktuálnosti a naléhavosti". konstatoval MUDr. Šuta.

Poznámky pro editory:
(1) Jedná se o projekt Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha.

Tisková zpráva STUŽ - Plzeň/Brusel, 17. února 2006 - Nejnovější studie Evropské komise ukázala, že schválení návrhu nové chemické politiky EU může jen v přínosech pro životní prostředí a zdraví představovat úspory až 95 miliard euro v nejbližších 25 letech (1). Například jen přetížené systémy zdravotnictví EU by díky REACH mohly ušetřit v nejbližších 10 letech asi 2,5 miliardy euro (2).

"Doposud se většina studií zaměřovala na to, kolik průmysl za zavedení REACH zaplatí. Nyní se konečně mluví nahlas o přínosu REACH pro zdraví lidí, včetně stovek případů rakoviny, kterým každoročně může REACH předejít. Doufám, že nejnovější zjištění povzbudí i české europoslance a ministry Ambrozka a Ratha, aby se aktivně postavili proti zavádějící propagandě chemického průmyslu, který se systematicky pokouší návrh REACH zmrzačit," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ pro ekologická a zdravotní rizika.

Studie nazvaná "Vliv REACH na životní prostředí a zdraví lidí" se zabývala třemi rozdílnými typy společenských nákladů, které jsou způsobovány chemickými látkami. Hodnotila známé zdravotní náklady spojené s vybranými čtyřmi nebezpečnými chemikáliemi, posuzovala úspory v nákladech na čistění zamořeného životní prostředí a dále možné úspory při čištění pitné vody od chemické kontaminace.

"Bylo již známo, že systém REACH je příslibem značných ekonomických přínosů, které převáží očekávané náklady na zavedení systému, ale nejnovější studie mnohé společenské přínosy konečně srozumitelně vyčíslila. Naprosto nepochybné dnes tedy je, že největší přínosy REACH by vyplynuly ze zavedení povinné náhrady (substituce) nebezpečných chemikálií jako jsou karcinogeny, mutageny a látky narušující reprodukci. Pro dobré fungování REACH v budoucnosti je klíčová též povinnost výrobců poskytnout co nejúplnější informace o ekologických a zdravotních vlivech jimi produkovaných chemikálií", uvedl MUDr. Šuta.

Poznámky pro editory: (1) Nová studie Evropské komise "The impact of REACH on the environment and human health" je pro zájemce k dispozici v angličtině. "The impact of REACH on the environment and human health"

 

(2) Studie odhaduje úspory pro zdravotní systémy “minimálně na 150-500 milionů euro ročně do roku 2017 s potenciálními další dlouhodobými přínosy 2,8 až 9,0 mld euro ve výhledu 25-ti let”.

Společná tisková zpráva STUŽ, Hnutí DUHA, Arniky, CZ Biom, KOSA a Zeleného kruhu

Praha/Plzeň (6. února 2006) - Ekologické a spotřebitelské nevládní organizace vítají, že dnes v Bruselu prezentovaná oficiální pozice České republiky sdílí jejich vážné výhrady k návrhu Rámcové směrnice o odpadech a Tématické strategie pro předcházení vzniku a recyklaci odpadů (1).

"Považujeme za správné, že se Česká republika postavila proti změně odpadové hierarchie a proti návrhu na změnu klasifikace spaloven odpadů na zařízení pro využití odpadů. České stanovisko je dobrou zprávou hlavně pro obyvatele Prahy, Liberce a Brna, které by nová legislativa EU ohrozila nekontrolovaným dovozem odpadů ze zahraničí. České vyjednavače v Bruselu by měli pečlivě sledovat také lidé z česko-německého a česko-rakouského pohraničí a obyvatelé Českých Budějovic, Opatovic, Plzně a Ostravy, které by mohly dovozy odpadů ohrožovat buď vzhledem k blízkosti hranic nebo vzhledem k plánům na výstavbu obřích spaloven komunální odpadů," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ pro ekologická a zdravotní rizika.

 

"Případné schválení nové evropské legislativy by fakticky zbavilo Českou republiku možnosti zabránit masovému dovozu odpadů z Německa a Rakouska do českých spaloven, proti kterému Hnutí DUHA bojuje už pět let. Vítáme, že se ministr Ambrozek snaží těmto dovozům bránit v rámci českých zákonů a je velmi důležité, že se postavil i proti tomuto bruselskému návrhu," prohlásil ing. Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA.

"Dovoz odpadů do Česka by ohrozil plnění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR. Navíc spalovny komunálních odpadů mohou ohrožovat životní prostředí nejen ve svém okolí, ale i daleko od místa kde stojí, protože toxické látky ze spaloven putují až tisíce kilometrů. Odstrašujícím je i způsob, jakým se v Česku nakládá s odpady ze spaloven, např. toxickými látkami zamořená směs popílku a strusky ze spalovny společnosti Termizo z Liberce již kontaminovala životní prostředí v Jizerských horách a na řadě dalších míst," varoval ing. Milan Havel ze sdružení Arnika.

"Podporujeme stanovisko České republiky, aby problematika bioodpadu byla co nejdříve regulována na úrovni Evropské unie směrnicí, která by pomohla efektivnímu využívání biologicky rozložitelných odpadů. Tuto pozici spolu s námi sdílí i ostatní členové European Composting Network (Evropské kompostářské sítě)," konstatoval ing. Antonín Slejška, místopředseda Českého sdružení pro biomasu - CZ Biom.

"Pokud EU zvýhodní spalování odpadů na úkor prevence vzniku a recyklace odpadů, vedlo by to k neodpovědnému plýtvání materiálními hodnotami obsaženými v odpadech, ohrozilo by tisíce pracovních míst v recyklačním průmyslu a vedlo by k dalšímu tlaku na těžbu surovin", uvedla ing. Eva Tylová, místopředsedkyně STUŽ.

Nevládní organizace se shodují, že návrhy Evropské komise bohužel postrádají kontrolovatelné cíle i efektivní nástroje pro prevenci vzniku a recyklaci odpadů. Oslabují také koordinaci odpadové politiky v rámci EU a směřují i k oslabení principu zodpovědnosti výrobců za odpad.

Poznámky pro editory: (1) Návrhy Rámcové směrnice o odpadech a Tématické strategie pro předcházení vzniku a recyklaci odpadů zveřejnila Evropská komise v prosinci 2005. Rada ministrů životního prostředí členských států EU ustanovila k jejich projednání speciální pracovní skupinu J1, jejíž 3. zasedání probíhá v Bruselu 6. února 2006.
Oficiální pozici České republiky k návrhům Evropské komise připravilo Ambrozkovo ministerstvo životního prostředí a schválily ostatní resorty.
Na základě výsledků z jednání pracovní skupiny se bude návrhy obou dokumentů zabývat rada ministrů životního prostředí na svém nejbližší zasedání 9. března 2006.

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License