Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Brusel/Praha - 10. října 2006 - Drtivá většina členů parlamentního výboru pro životní prostředí (41:17) v dnešním hlasování podpořila povinnou náhradu nejškodlivějších chemických látek v případě, že za ně existuje bezpečnější náhrada. Výbor dále podpořil zavedení obecné garance bezpečnosti (Duty of Care) ze strany chemického průmyslu za bezpečnost i těch jeho produktů, na které by se nevztahovala registrace v rámci směrnice REACH. Do třetice europoslanci podpořili právo spotřebitelů na lepší informace o chemických látkách obsažených ve výrobcích denní potřeby.

"Po mnoha ústupcích výrobcům nebezpečných chemikálií je hlasování europoslanců dobrou zprávu pro ochranu zdraví, spotřebitele, zaměstnance i pro životní prostředí. Povinná náhrada nejškodlivějších chemikálií, za které existuje bezpečnější alternativa, je klíčová pro efektivní ochranu zdraví lidí i přírody před nežádoucím působením chemických látek. REACH v takové podobě by byl velkou nadějí pro ozdravení ekonomiky, protože slibuje značné úspory ve zdravotním a sociálním systému (1), ale také příslibem pro inovativní průmysl a odpovědné firmy sázející na šetrnější technologie", uvedl MUDr. Miroslav Šuta, konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik a člen Mezirezortní komise pro chemickou bezpečnost.

Výbor potvrdil svou pozici z listopadu 2005, kterou však ignorovala Rada EU složená z ministrů členských států EU. Rada EU nyní musí společně s Evropskou komisí a europoslanci hledat dohodu na definitivní podobě REACH - směrnice o registraci, evaluaci (zhodnocení) a autorizaci (povolování) chemických látek.

"Politické dohody by mělo být dosaženo před závěrečným hlasování v plénu Evropského parlamentu, které je plánováno na polovinu listopadu do Štrasburku. Jinak by hrozila složitá dohadovací procedura, která by musela proběhnout počátkem roku 2007 za předsednictví Německa. Doufám, že česká vláda nebude hledání dohody komplikovat a že se zejména ministři Kalaš a Říman jednoznačně vyjádří pro náhradu nejškodlivějších chemikálií, pro garanci bezpečnosti (Duty of Care) i pro posílení práv spotřebitelů", konstatoval MUDr. Šuta.

Poznámky pro editory:

(1) Studie Evropské komise ukázala, že REACH může jen v přínosech pro životní prostředí a zdraví představovat úspory až 95 miliard euro v nejbližších 25 letech. Přetížené systémy zdravotnictví EU by díky REACH mohly ušetřit v nejbližších 10 letech asi 2,5 miliardy euro

Příloha:

REACH = Registrace, Evaluace a Autorizace CHemických látek

REACH je zkratka pro nový návrh evropské právní úpravy regulace chemických látek, který se má týkat látek vyrobených nebo dovezených do EU jedním subjektem v množství větším než 1 t/rok, celkem asi 30 tisíc látek. REACH stanovuje čtyři kategorie dle tonáže roční produkce, pro které jsou odstupňovány nároky na požadované informace i časový harmonogram. Látky dodávané v množství nad 1000 t/rok bude nutno prověřit do 3 let od vstupu REACH v platnost. Až 11 let budou mít na registraci subjekty vyrábějící nad 1 t/rok.

Zhruba třetina z asi 30 tisíc látek se podrobí povinné registraci, z nichž bude asi 80 % jen registrováno. Dalších cca 20 % látek má projít podrobnějším testováním, které bude povinné pro látky karcinogenní, mutagenní, perzistentní, ovlivňující reprodukci nebo akumulující se v živých organismech. Na základě zhodnocení účinků (evaluace) bude látkám udělena autorizace, která může specifikovat podmínky bezpečného užití, případně užití omezit. Odpovědnost za registraci ponesou výrobci či dovozci látky.

Nově má být zřízena Evropské agentura pro chemické látky, která bude zpracovávat registrační dokumentace i výsledky evaluace. Agentura provede konečné posouzení látky a návrh rozhodnutí předloží Evropské komisi, která vydá autorizaci pro uvedení látky na trh EU.

9. října 2006 - Zítra bude mít Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jedinečnou šanci svým hlasováním přispět k vyřazení nejškodlivějších chemických látek, za které existuje bezpečnější náhrada. Europoslanci budu v tzv. druhém čtení rozhodovat o podobě nové chemické politiky EU, pro kterou se vžila zkratka REACH - z názvu směrnice o registraci, evaluaci (zhodnoceni) a autorizaci (povolování) chemických látek.

"Pokud europoslanci zopakují svůj názor vyjádřený v loňském hlasování, otevře se po pěti letech vyjednávání prostor pro povinnou náhradu těch nejškodlivějších chemikálií, za které je dostupná bezpečnější alternativa. To by podle expertů přineslo obrovské úspory nákladů na léčbu nemocí způsobených chemickými látkami a na sociální zabezpečení lidí, kteří jsou nuceni svou práci předčasně opustit z důvodů nemoci ", uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika.

Podle studie expertního týmu University of Shefield a Evropské odborové konfederace (ETUC) by REACH mohl v zemích EU předejít vzniku asi 90 tisíc nemocí z povolání ročně. Jen v případech onemocnění kůže a dýchacího ústrojí by EU mohla v nejbližších 10 letech ušetřit přes 100 miliard korun (cca 3,5 mld euro). Během nejbližších 30 let by REACH podle expertů jen v oblasti respiračních a kožních nemocí z povolání přinesl úspory až 90 miliard euro (cca 2 700 mld Kč) (1).

"Evropské organizace zdravotníků, žen, spotřebitelů, odborářů a ochránců životního prostředí dlouhodobě usilují o zavedení systému REACH, který by kromě povinné náhrady nejškodlivějších chemikálií bezpečnějšími alternativami zahrnoval také právo občanů na informace o chemických látkách ve spotřebním zboží a o účincích těchto látek na životní prostředí a zdraví, garanci zodpovědnosti chemického průmyslu za bezpečnost všech produktů (tzv. Duty of Care) a dostatek dat k identifikaci nebezpečných chemikálií a jejich bezpečnějších náhrad (2,3)", konstatoval MUDr. Šuta a dodal: "Náhradu nejškodlivějších chemikálií odmítá zejména Evropské sdružení chemického průmyslu (CEFIC), které sdružuje výrobce nebezpečných chemikálií a které se snaží zachovat zisky svých členů i z výroby takových rakovinotvorných, mutagenních nebo reprodukci ohrožujících látek, za které existuje bezpečnější alternativa."

Poznámky pro editory:
(1) Simon Pickvance, Jon Karnon, Jean Peters, Karen El-Arifi: The impact of REACH on occupational health with a focus on skin and respiratory diseases, School of Health and Related Research, University of Sheffield, UK
(2) Tony Musu: REACH při práci - Jaký prospěch mohou mít pracovníci z nové evropské politiky o chemických látkách? - Českomoravská komora odborových svazů (ETUC/ČMKOS, 2005)
(3) REACH 2nd reading - Key priorities od Environmental, Health, Consumer and Women´s NGOs, 2006

Příloha: REACH je zkratka pro nový návrh evropské právní úpravy regulace chemických látek, který se má týkat látek vyrobených nebo dovezených do EU jedním subjektem v množství větším než 1 t/rok, celkem asi 30 tisíc látek. REACH stanovuje čtyři kategorie dle tonáže roční produkce, pro které jsou odstupňovány nároky na požadované informace i časový harmonogram. Látky dodávané v množství nad 1000 t/rok bude nutno prověřit do 3 let od vstupu REACH v platnost. Až 11 let budou mít na registraci subjekty vyrábějící nad 1 t/rok.

REACH = Registrace, Evaluace a Autorizace CHemických látek

 

Zhruba třetina z asi 30 tisíc látek se podrobí povinné registraci, z nichž bude asi 80 % jen registrováno. Dalších cca 20 % látek má projít podrobnějším testováním, které bude povinné pro látky karcinogenní, mutagenní, perzistentní, ovlivňující reprodukci nebo akumulující se v živých organismech. Na základě zhodnocení účinků (evaluace) bude látkám udělena autorizace, která může specifikovat podmínky bezpečného užití, případně užití omezit. Odpovědnost za registraci ponesou výrobci či dovozci látky.

Nově má být zřízena Evropské agentura pro chemické látky, která bude zpracovávat registrační dokumentace i výsledky evaluace. Agentura provede konečné posouzení látky a návrh rozhodnutí předloží Evropské komisi, která vydá autorizaci pro uvedení látky na trh EU.

Tisková zpráva STUŽ- regionální pobočky Plzeň
27. září 2006 - Evropský parlament hlasoval pro odložení platností klíčových standardů pro ochranu zdraví lidí před znečištěným ovzduším až na rok 2014. Tento odklad zahrnuje stávající limity pro oxid dusíku a polétavý prach, které přímo ohrožují zdraví lidí a způsobují předčasnou smrt stovek tisíc lidí ročně (1). K návrhům europoslanců na změny ve směrnici pro kvalitu ovzduší se nyní vyjádří Evropská komise a Rada EU složená z ministrů členských států EU. Poté se návrh směrnice do europarlamentu vrátí k tzv. druhému čtení.

"Hlasování europoslanců bohužel podkopává stávající právní úpravu a vytváří v právu nové mezery. Odložení platnosti klíčových standardů by patrně vedlo k ještě menší ochotě politiků prosazovat opatření k vyčištění vzduchu, který musíme dýchat. I pro firmy zamořující ovzduší by takový odklad byl výhodnou výmluvou. Z hlediska ochrany zdraví jde nepochybně o špatnou zprávu, vždyť nepřijatelně znečištěný vzduch ohrožuje každé dva za tří obyvatel České republiky a okrádá každého z nás v průměru o více než 10 měsíců života," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika.

Evropský parlament podpořil také pozměňovací návrhy, které by vedly k širokému spektru výjimek pro řadu míst, na které by se standardy kvality ovzduší nevztahovaly. Europoslanci dále schválili změny, který by umožnily některým sektorům průmyslu vyhnout se opatřením pro snížení znečišťovaní ovzduší. Europarlament dále hlasoval pro snížení limitní hodnoty pro jemný prach (PM 2,5) a pro zpřísnění ročního limitu pro prach (PM 10), ale pro zvýšení hodnoty denního limit znečištění prachem.

"V praxi by to znamenalo, že lidé zdravotně nejvíce postižení znečištěným ovzduším by mohli být vystavení většímu znečištění po větší počet dní v roce. Proto se k tomuto návrhu kriticky vyjádřil např. komisař pro životní prostředí Stavros Dimas", konstatoval MUDr. Šuta a dodal: "Znečištění ovzduší dnes v zemích EU způsobuje předčasné úmrtí asi 370 tisíc lidí ročně a způsobuje škody v řádu miliard euro. Společenský přínos z čistějšího ovzduší by měl být podle expertů 4 až 6 vyšší než náklady na vyčištění vzduchu."

Poznámky pro editory:

(1) Limity pro prach (PM 10) a oxid dusnatý byly přijaty v roce 1999, přičemž závazným se stal limit pro prach v lednu 2005. Limit pro oxid dusnatý se má stát právně závazným v roce 2010. Limitní hodnota pro PM 10 je kombinací denního a ročního standardu. Denní limit činí 50 µg/m3, přičemž smí být překročen maximálně 35 dnů v roce. Roční limit činí 40 µg/m3 pro celoroční průměrné znečištění.

Společnost pro trvale udržitelný život zřizuje na svých webových stránkách elektronickou poradnu.

Na Vaše dotazy z oblasti ochrany životního prostředí a účasti veřejnosti na rozhodování ve společnosti Vám odpoví členové Společnosti pro trvale udržitelný život, kteří odborně pokrývají oblasti nakládání s odpady, ochranu ovzduší, ochranu vod, chemickou politiku, GMO, obnovitelné zdroje energie, ochranu přírody a krajiny, územního plánování, účasti veřejnosti, státní správy atd. Koordinátorem Ekologické poradny je Ing. Eva Tylová, která působila jako náměstkyně ministra životního prostředí a ředitelka ČIŽP. Dotazy posílejte na adresu eva.tylova (zavinac) ecn.cz.
Stránky poradny
Poradna je podpořena z programu STEP.
Praha (10. února 2006) - Nový projekt usilující o zahájení společenské diskuse o biotechnologiích z hlediska principů udržitelného rozvoje odstartovala Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ). Projekt je součástí širšího "Informačního a vzdělávacího programu o využití biotechnologií v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje", na kterém STUŽ spolupracuje s firmami ENVISAN-GEM, VZ Ekomonitor a WASTECH, s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR a s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (1).

"Cílem STUŽ je shromáždit v oblasti biotechnologií zahraniční zkušenosti, které se týkají účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech, přístupu veřejnosti k informacím a hodnocení ekologických a zdravotních rizik různých aplikací. Na základě pozitivních i negativních příkladů ze zahraničí chceme podnítit společenskou diskusi, která by vedla k definování postojů vůči různým aspektům používání biotechnologií z hlediska principů udržitelného rozvoje. A to jednak mezi nevládními neziskovými organizacemi (NNO) navzájem, jednak mezi zástupci NNO, veřejné správy, akademické obce a byznysu, " uvedl MUDr. Miroslav Šuta, koordinátor projektu STUŽ.

Problematika biotechnologií je velice široká - od potravinářského průmyslu, přes geneticky modifikované organismy (GMO) a jejich velmi problematické uvolňování do životního prostředí až třeba po čištění zamořených lokalit za pomocí speciálních dekontaminačních technologií. Výsledky aktivit STUŽ budou v průběhu dvouletého projektu prezentovány např. prostřednictvím internetové stránky a tiskovin nebo formou seminářů.

"Biotechnologie mohou být jako cokoli jiného dobrým sluhou nebo špatným pánem. Myšlenka trvale udržitelného rozvoje je založena pokusu nastolit ve společnosti rovnováhu mezi třemi stejně důležitými pilíři - ekologickým, ekonomickým a sociálním. Nedávné rozhodnutí Světové obchodní organizace (WTO) ve sporu o geneticky modifikované zemědělské plodiny a potraviny z nich vyrobené bohužel tuto rovnováhu ignoruje. Povyšuje zájem několika agrochemických firem na zisku nad právo stamilionů lidí na základní volbu co chtějí nebo nechtějí jíst. Tím náš projekt nabývá nečekané aktuálnosti a naléhavosti". konstatoval MUDr. Šuta.

Poznámky pro editory:
(1) Jedná se o projekt Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha.

Tisková zpráva STUŽ - Plzeň/Brusel, 17. února 2006 - Nejnovější studie Evropské komise ukázala, že schválení návrhu nové chemické politiky EU může jen v přínosech pro životní prostředí a zdraví představovat úspory až 95 miliard euro v nejbližších 25 letech (1). Například jen přetížené systémy zdravotnictví EU by díky REACH mohly ušetřit v nejbližších 10 letech asi 2,5 miliardy euro (2).

"Doposud se většina studií zaměřovala na to, kolik průmysl za zavedení REACH zaplatí. Nyní se konečně mluví nahlas o přínosu REACH pro zdraví lidí, včetně stovek případů rakoviny, kterým každoročně může REACH předejít. Doufám, že nejnovější zjištění povzbudí i české europoslance a ministry Ambrozka a Ratha, aby se aktivně postavili proti zavádějící propagandě chemického průmyslu, který se systematicky pokouší návrh REACH zmrzačit," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ pro ekologická a zdravotní rizika.

Studie nazvaná "Vliv REACH na životní prostředí a zdraví lidí" se zabývala třemi rozdílnými typy společenských nákladů, které jsou způsobovány chemickými látkami. Hodnotila známé zdravotní náklady spojené s vybranými čtyřmi nebezpečnými chemikáliemi, posuzovala úspory v nákladech na čistění zamořeného životní prostředí a dále možné úspory při čištění pitné vody od chemické kontaminace.

"Bylo již známo, že systém REACH je příslibem značných ekonomických přínosů, které převáží očekávané náklady na zavedení systému, ale nejnovější studie mnohé společenské přínosy konečně srozumitelně vyčíslila. Naprosto nepochybné dnes tedy je, že největší přínosy REACH by vyplynuly ze zavedení povinné náhrady (substituce) nebezpečných chemikálií jako jsou karcinogeny, mutageny a látky narušující reprodukci. Pro dobré fungování REACH v budoucnosti je klíčová též povinnost výrobců poskytnout co nejúplnější informace o ekologických a zdravotních vlivech jimi produkovaných chemikálií", uvedl MUDr. Šuta.

Poznámky pro editory: (1) Nová studie Evropské komise "The impact of REACH on the environment and human health" je pro zájemce k dispozici v angličtině. "The impact of REACH on the environment and human health"

 

(2) Studie odhaduje úspory pro zdravotní systémy “minimálně na 150-500 milionů euro ročně do roku 2017 s potenciálními další dlouhodobými přínosy 2,8 až 9,0 mld euro ve výhledu 25-ti let”.

Společná tisková zpráva STUŽ, Hnutí DUHA, Arniky, CZ Biom, KOSA a Zeleného kruhu

Praha/Plzeň (6. února 2006) - Ekologické a spotřebitelské nevládní organizace vítají, že dnes v Bruselu prezentovaná oficiální pozice České republiky sdílí jejich vážné výhrady k návrhu Rámcové směrnice o odpadech a Tématické strategie pro předcházení vzniku a recyklaci odpadů (1).

"Považujeme za správné, že se Česká republika postavila proti změně odpadové hierarchie a proti návrhu na změnu klasifikace spaloven odpadů na zařízení pro využití odpadů. České stanovisko je dobrou zprávou hlavně pro obyvatele Prahy, Liberce a Brna, které by nová legislativa EU ohrozila nekontrolovaným dovozem odpadů ze zahraničí. České vyjednavače v Bruselu by měli pečlivě sledovat také lidé z česko-německého a česko-rakouského pohraničí a obyvatelé Českých Budějovic, Opatovic, Plzně a Ostravy, které by mohly dovozy odpadů ohrožovat buď vzhledem k blízkosti hranic nebo vzhledem k plánům na výstavbu obřích spaloven komunální odpadů," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ pro ekologická a zdravotní rizika.

 

"Případné schválení nové evropské legislativy by fakticky zbavilo Českou republiku možnosti zabránit masovému dovozu odpadů z Německa a Rakouska do českých spaloven, proti kterému Hnutí DUHA bojuje už pět let. Vítáme, že se ministr Ambrozek snaží těmto dovozům bránit v rámci českých zákonů a je velmi důležité, že se postavil i proti tomuto bruselskému návrhu," prohlásil ing. Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA.

"Dovoz odpadů do Česka by ohrozil plnění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR. Navíc spalovny komunálních odpadů mohou ohrožovat životní prostředí nejen ve svém okolí, ale i daleko od místa kde stojí, protože toxické látky ze spaloven putují až tisíce kilometrů. Odstrašujícím je i způsob, jakým se v Česku nakládá s odpady ze spaloven, např. toxickými látkami zamořená směs popílku a strusky ze spalovny společnosti Termizo z Liberce již kontaminovala životní prostředí v Jizerských horách a na řadě dalších míst," varoval ing. Milan Havel ze sdružení Arnika.

"Podporujeme stanovisko České republiky, aby problematika bioodpadu byla co nejdříve regulována na úrovni Evropské unie směrnicí, která by pomohla efektivnímu využívání biologicky rozložitelných odpadů. Tuto pozici spolu s námi sdílí i ostatní členové European Composting Network (Evropské kompostářské sítě)," konstatoval ing. Antonín Slejška, místopředseda Českého sdružení pro biomasu - CZ Biom.

"Pokud EU zvýhodní spalování odpadů na úkor prevence vzniku a recyklace odpadů, vedlo by to k neodpovědnému plýtvání materiálními hodnotami obsaženými v odpadech, ohrozilo by tisíce pracovních míst v recyklačním průmyslu a vedlo by k dalšímu tlaku na těžbu surovin", uvedla ing. Eva Tylová, místopředsedkyně STUŽ.

Nevládní organizace se shodují, že návrhy Evropské komise bohužel postrádají kontrolovatelné cíle i efektivní nástroje pro prevenci vzniku a recyklaci odpadů. Oslabují také koordinaci odpadové politiky v rámci EU a směřují i k oslabení principu zodpovědnosti výrobců za odpad.

Poznámky pro editory: (1) Návrhy Rámcové směrnice o odpadech a Tématické strategie pro předcházení vzniku a recyklaci odpadů zveřejnila Evropská komise v prosinci 2005. Rada ministrů životního prostředí členských států EU ustanovila k jejich projednání speciální pracovní skupinu J1, jejíž 3. zasedání probíhá v Bruselu 6. února 2006.
Oficiální pozici České republiky k návrhům Evropské komise připravilo Ambrozkovo ministerstvo životního prostředí a schválily ostatní resorty.
Na základě výsledků z jednání pracovní skupiny se bude návrhy obou dokumentů zabývat rada ministrů životního prostředí na svém nejbližší zasedání 9. března 2006.

 

Vyhlášená Spoločností pro trvale udržatelný spôsob života

Vážený pán kolega /Vážená pani kolegyňa,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri príležitosti nedožitých 60. narodenín bývalého ministra životného prostredia a zakladateľa Spoločnosti pre trvalo udržateľný život Josefa Vavrouška  sme sa rozhodli vyhlásiť súťaž o najlepšiu esej na tému Udržateľný spôsob života. Súťaže sa môže zúčastniť každý  poslucháč vysokoškolského štúdia na ktorejkoľvek univerzite na Slovensku i v Českej republike.

 

Dňom oficiálneho vyhlásenia súťaže je 1. február 2004. Dňom jej ukončenia 

je 10. máj 2004 (posledný termín na odoslanie súťažných príspevkov).

 

Výsledky súťaže plánujeme vyhlásiť  na Medzinárodný deň životného prostredia, 5. júna 2004, kedy si zároveň pripomíname 12. výročie začiatku Summitu Zeme v Rio de Janeiro.

Podmienky súťaže a komentár k nej nájdete v prílohe tohto listu. Priebežné informácie budú dostupné na web-stránkach www.stuz.sk a www.rec.sk.

Víťazné práce budú publikované v týždenníku Mosty a víťazi súťaže budú odmenení.

Dovoľujeme si Vás v tejto súvislosti požiadať, aby ste súťaži zabezpečili na Vašej univerzite dostatočnú publicitu, za čo Vám vopred ďakujeme.

Zostávame so srdečným pozdravom a nádejou, že študenti Vašej školy budú v práve vyhlasovanej súťaži úspešní a obohatia diskusiu o našej udržateľnej budúcnosti novými myšlienkami a podnetmi

Bratislava  26.2. 2004

 

                                                                                                Mikuláš Huba

                                                              predseda Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v SR

                                                                                     (za organizačný výbor súťaže)

                                                                                                                                        

Súťaž o najlepšiu esej na tému:

 

udržateľný spôsob života

 

(pri príležitosti 60. nedožitých narodenín Josefa Vavrouška)

 

 

Ročník: Tretí

 

Termín vyhlásenia súťaže a zverejnenia kritérií: 1.3.2004

Termín vyhlásenia výsledkov súťaže:  5.6.2004

 

Vyhlasovatelia:

 

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike

Společnost pro trvale udržitelný život v České republice

Regionálne environmentálne centrum Slovensko

Týždenník Mosty

 

Pod záštitou Tematickej skupiny Európskeho EcoFora: Hodnoty pre trvalo udržateľnú budúcnosť

 

Medzinárodná porota súťaže:

 

Tenley A. Dalstrom, Soňa Čechová, Eugen Gindl, Mikuláš Huba, Vladimír Hudek, Vladimír Ira, Juraj Mesík, Pavel Nováček, Pavel Šremer, Eva Vavroušková

 

Účastníci: poslucháči univerzít v Slovenskej republike a v Českej republike

 

Jazyk: slovenský, český alebo anglický

 

Rozsah eseje: 5 - 7 rkp. strán, riadkovanie 1,5, veľkosť písma 12, Times New Roman CE

 

Kritériá hodnotenia:

 

- aktuálnosť  témy zvolenej autorom/autorkou,

- originalita spracovania,

- schopnosť zaujať a presvedčivo vyjadriť  vlastný názor,

- seriózna práca s prameňmi,

- literárna hodnota,

- návrhy riešení (aplikabilita).

 

Adresovať: STUŽ/SR, Staroturský chodník 1, 811 01 Bratislava, na vedomie: REC Slovensko, Vysoká 18, 811 06 Bratislava, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 10.5.2004.        

 

Súťažiacich prosíme uviesť presnú adresu domov, do školy, telefón a e-mail!

 


 

Prečo práve téma (trvalej) udržateľnosti?

 

V ostatných desaťročiach si ľudstvo začína pomaly uvedomovať, že doterajší neregulovaný rozvoj či rast, odohrávajúci sa v prostredí obmedzených zdrojov našej planéty, je dlhodobo neudržateľný. V záujme existencie ľudstva i biosféry je treba nahradiť ho niečím udržateľnejším. 

V roku 1987 prijalo Valné zhromaždenie OSN správu Naša spoločná budúcnosť, v ktorej sa trvalo udržateľný rozvoj definoval ako taký rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovať potreby súčasných generácií bez toho, aby sa tým ohrozili možnosti budúcich generácií uspokojovať ich potreby. O päť rokov neskôr túto definíciu prevzal aj náš zákon  o životnom prostredí s tým, že ju rozšíril o potrebu chrániť prírodu (ekosystémy) ako celok.

Medzi prvé podujatia v Európe, ktoré zdôraznili potrebu prechodu na cestu trvalej udržateľnosti, bola Prvá pan-európska konferencia ministrov životného prostredia v r. 1991 na zámku Dobříš pri Prahe. Jej hlavný iniciátor a organizátor Josef Vavroušek, ktorý už žiaľ nie je medzi nami, by sa bol v tomto roku dožil 60.  narodenín. Spomienke na jeho nedožité jubileum venujeme tretí ročník našej súťaže.

V júni 1992 sa v brazílskom Rio de Janeiro konala pamätná Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá si  vyslúžila prívlastok Summit Zeme. Životné prostredie a rozvoj sa na nej považovali za dve strany tej istej mince. Za východisko z hroziacej globálnej rozvojovej krízy sa navrhol integrovaný prístup pod názvom trvalo udržateľný rozvoj (angl. sustainable development). Zmysel koncepcie trvalo udržateľného rozvoja je v hľadaní, podpore a uplatňovaní optimálneho vzťahu medzi ekonomickou, sociálnou a environmentálnou dimenziou rozvoja, medzi produktivitou a únosnou zaťažiteľnosťou prírodných systémov, ale aj medzi ľudskou slobodou a zodpovednosťou, efektívnou ekonomikou a solidaritou, uspokojovaním vlastných potrieb a poznaním, kedy spotrebúvame dosť, či dokonca priveľa.

     Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len TUR) vychádza z určitých, všeobecne a dlhodobo platných princípov, riadi sa súborom kritérií a meria či vyhodnocuje sa prostredníctvom indikátorov.

Za princípy TUR sa o.i. považujú princíp ekologický, ochrany biodiverzity a životodarných systémov, rozvoja ľudských zdrojov, eko-efektívnostný, rozumnej dostatočnosti, subsidiarity, vnútrogeneračnej i medzigeneračnej rovnosti, spravodlivého prístupu k zdrojom, prevencie a predbežnej opatrnosti, ale aj  celostnosti, optimalizácie, rovnováhy, samoregulácie, šetrnosti a solidarity.

Za ešte komplexnejšiu a vnútorne menej rozpornú v porovnaní v koncepciou TUR sa považuje koncepcia trvalo udržateľného života (TUŽ), či ešte lepšie povedané žitia alebo spôsobu existencie. Týka sa všetkých stránok života/žitia, a nielen niektorých parciálnych aspektov rozvoja. Rozvíjanie a uplatňovanie koncepcie (trvalo)udržateľného života/žitia je vedené snahou čo najviac sa priblížiť k ideálom humanizmu a harmónie s prírodou, založeným na úcte k životu ako aj k neživým zložkám prírody.

Od roku 1992 tvorí TUR, vďaka zákonu č. 17/1992 o životnom prostredí, súčasť nášho právneho systému.  Od júna 1999 by mala na Slovensku pôsobiť Rada vlády pre trvalo udržateľný rozvoj, v októbri 2001 vláda SR a v apríli 2002 NR SR schválili Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja SR.

Optimizmus však v tomto prípade nie je na mieste. Výskum, ktorý na túto tému uskutočnila na reprezentatívnej vzorke verejnosti agentúra FOCUS pre potreby Regionálneho environmentálneho centra Slovensko (REC), dokumentoval minimálnu orientáciu našej verejnosti v problematike TUR.

Viaceré predchádzajúce anketové prieskumy potvrdili, že jednoznačne najpozitívnejšiu úlohu v tejto oblasti plnia mimovládne organizácie, okrem iných Spoločnosť pre trvalo udržateľný život (STUŽ) či REC. Z médií patrí v tejto oblasti medzi pozitívne výnimky týždenník Mosty.

Univerzity na Slovensku i v Českej republike zohrávajú v príprave odborníkov na problematiku trvalo udržateľného rozvoja/života/žitia stále dôležitejšiu úlohu. Pribúda katedier, na ktorých sa takto nazvaný i zameraný predmet prednáša. Na niektorých univerzitách už dokonca vznikli  pracoviská špecializované na problematiku TUR. Podľa našich skúseností majú  študenti  o tento predmet  značný záujem.

Desať rokov po Summite Zeme sa koncom leta 2002 uskutočnil v juhoafrickom Johannesburgu ďalší významný globálny summit, tentoraz pod názvom  Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji. Jeho účastníci sa mali možnosť oboznámiť aj s výsledkami  I. ročníka súťaže o najlepšiu študentskú esej na tému udržateľného spôsobu života.

 

Bratislava  26. 2. 2004                                                                 Mikuláš Huba

                                                                            predseda STUŽ/SR (za organizačný výbor súťaže)

Společná tisková zpráva STUŽ, Zeleného kruhu a Ústavu pro ekopolitiku

Nekontrolovaný rozmach sektoru dopravy, výstavba silniční infrastruktury, dálnice přecpané kamiony a nárůst emisí skleníkových plynů z dopravy – i takový scénář může potkat Českou republiku po vstupu do EU, pokud se nebude sama aktivně zasazovat o ekologizaci evropské dopravní politiky.
Doprava je zřejmě nejvážnějším ekologickým problémem ČR po vstupu do EU. Její ozelenění je jednou z hlavních priorit, které by měli čeští zástupci na evropské politické scéně od počátku důsledně uplatňovat. Jinak ČR hrozí stát se z důvodu své polohy a rozlohy tranzitní zemí, přes kterou by se v budoucnu mohl začít přepravovat mnohem větší objem osob a nákladů, včetně těch nebezpečných. Shodlo se na tom v anketním šetření 18 předních českých odborníků na udržitelný rozvoj a životní prostředí, působící v státní i nestátní sféře, nevládních a odborných institucích. Jejich názor potvrdilo téměř 80 účastníků diskuse Priority udržitelného rozvoje ČR v rámci EU.
Dalším zájmem ČR při vytváření společné evropské environmentální politiky se ukázalo co největší omezování zásahů do české krajiny a zachování jejího rázu. Krajinu je potřeba vnímat jako přírodní i kulturní bohatství země. „Naše zachovalá a pestrá příroda, rovnoměrně rozptýlená struktura osídlení a velmi hustá síť železnic vytváří předpoklady pro to, abychom byli vnímáni jako čistá, ekologicky orientovaná země v centru Evropy“, říká k tomu ministr životního prostředí Libor Ambrozek.
Řada odborníků považuje za specifické priority postkomunistických států - vzhledem k jejich minulosti - účast občanů v rozhodovacích procesech a posilování práva na informace ve věcech životního prostředí. V ČR stojí často za záminkou pro omezování těchto svobod údajná potřeba usnadnit příliv zahraničních investic. V celoevropském měřítku roste význam informovanosti občanů z důvodu sílícího tlaku na politické rozhodování jdoucí proti zájmům životního prostředí ze strany vlivných nátlakových a lobbystických skupin, např. chemického, jaderného či biotechnologického průmyslu.
Mezi dalšími zájmy, které by měla naše země hájit, patří dále uplatňování ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí a stejně jako v dalších částech světa ochrana klimatu.
Kampaň Priority udržitelného rozvoje ČR v rámci EU je společným projektem Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s., Zeleného kruhu a Společnosti pro trvale udržitelný život. Plné znění odpovědí respondentů anketního šetření na téma Jaké národní zájmy by měla ČR prosazovat při formování společné evropské politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje najdete na www.ekopolitika.cz, v sekci Fórum, nebo v Evropském environmentálním občasníku, č. 3, prosinec 2003. Diskusní seminář na totéž téma se konal v Senátu ČR, 3. března 2004.

Příloha tiskové zprávy: Manifest životního prostředí pro evropské volby 2004.


Barbora Šafářová
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
tisková mluvčí
Tel:  224 826 593 , e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

DOE Kózle

Vyplývá to ze shrnujícího stanoviska, které zpracovala ekonomka z Masarykovy Univerzity

Brno, 12. června 2019

"Z našeho hodnocení předběžně vyplývá, že plavební koridor Dunaj-Odra -Labe ani koridor Dunaj-Odra nejsou společensky přínosnou stavbou a ekonomicky se nevyplatí," stojí v závěru jedenáctistránkového dokumentu, který včera publikovala on-line katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. 

Své odmítavé stanovisko k výstavbě plavebního stupně Děčín (PSD) zveřejnila Komise pro životní prostředí AVČR poměrně nedávno a to v dubnu 2016. V něm konstatovala, že snahy o výstavbu PSD jsou problematické z ekonomického i environmentálního hlediska. Z ekonomického hlediska ohrožuje vklad veřejných prostředků do tohoto projektu jejich velmi pravděpodobná nenávratnost, z ekologického hlediska pak hrozí znásobení společenských škod nevratným poškozením dotčených jedinečných pobřežních ekosystémů Labe, jejichž zničení nelze na území ČR nijak ekologicky kompenzovat.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License