Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Smetanovo nábřeží, od Betlémské ke Karlovým lázním

STUŽ považuje současnou situaci průjezdu individuální osobní dopravy po Smetanově nábřeží kolem Karlova mostu za zcela nepřijatelnou a je velmi zklamána tím, že v rámci rekonstrukce nábřeží v letošním roce nebyl uděláno vůbec žádné opatření ke zklidnění tohoto brutálního průrazu individuální dopravy historickým centrem města. Z tohoto důvodu velmi podporuje snahu iniciativy Auto*Mat k proměně této komunikace na pěší zónu.

Na jaře 1990 – několik měsíců po pádu Berlínské zdi a po konci komunizmu ve střední Evropě- začínají na setkání ministrů životního prostředí v Dublinu a v Bergenu vznikat základy systematické celoevropské spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí jak na oficiální (vládní a mezivládní), tak i na nevládní úrovni. Pouhý rok později – 21.–23. června 1991 dostává tato ambice konkrétní podobu: koná se první pan-evropská konference ministrů životního prostředí na zámku Dobříš nedaleko Prahy. Paralelně je organizována také konference zástupců nevládních organizací. Vzniká proces Životní prostředí pro Evropu, který pod patronací EHK OSN pokračuje dodnes.

riha02Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Nevnímám pozvání do Národního technického muzea jako náznak, kam už patřím - naopak. Připomnělo mi mé mladistvé okouzlení technikou a romány Julese Vernea, ve kterých se snoubil obdiv k jejím možnostem, k vynálezům, spojený vždy s důrazným připomenutím odpovědnosti lidstva za environmentální i sociální důsledky, s varováním před možným zneužitím této lidské kreativity proti lidem i přírodě.

riha01Letošním lauerátem Ceny Josefa Vavrouška se stal místopředseda a dlouholetý člen předsednictva STUŽ ing. arch. Martin Říha. Cenu Josefa Vavrouška udělují každoročně Nadace Partnerství a Nadace Charty 77. Jejím smyslem je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Letošní udělování cen proběhlo v pondělí 6. června 2001 ve foyeru Národního technického muzea za účasti mnoha významných hostů včetně místopředsedy vlády Karla Schwarzenberga.

Vážená redakce,

nepříjemné překvapení mne včera čekalo na serveru „Týden.cz" při čtení článku „Letenští bojují za stromořadí, odstartovali petici" od Kryštofa Kubína. Článek je zčásti založen na telefonických rozhovorech a e-mailové korespondenci, které se mnou vedl jiný redaktor Lukáš Werner, a to na obecnější téma úbytků či přírůstků zeleně vPraze vdůsledku výstavby dopravních investic, nikoliv o této konkrétní stavbě. On se sdotazem obrátil na mne, nikoliv že já jsem psala do redakce Týdne.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License