Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Vážená redakce,

nepříjemné překvapení mne včera čekalo na serveru „Týden.cz" při čtení článku „Letenští bojují za stromořadí, odstartovali petici" od Kryštofa Kubína. Článek je zčásti založen na telefonických rozhovorech a e-mailové korespondenci, které se mnou vedl jiný redaktor Lukáš Werner, a to na obecnější téma úbytků či přírůstků zeleně vPraze vdůsledku výstavby dopravních investic, nikoliv o této konkrétní stavbě. On se sdotazem obrátil na mne, nikoliv že já jsem psala do redakce Týdne.

Společná tisková zpráva Společnosti pro trvale udržitelný život a Hnutí DUHA.

Evropští ministři musí zítra v Bruselu schválit opatření, jež pomohou lepší recyklaci, říkají v předvečer klíčového hlasování Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) a Hnutí DUHA. Měli by také umožnit státům EU, aby nedovolily dovoz odpadu k pálení na své území.

Ekologické organizace apelovaly na Martina Bursíka, aby při hlasování Rady ministrů životního prostředí EU o návrhu takzvané rámcové směrnice o odpadech neustupoval z dosavadního českého stanoviska.

Ministři budou mimo jiné rozhodovat, zda z původního návrhu Evropské komise vyškrtnou klauzuli, podle které by se spalování odpadu nehodnotilo jako likvidace – a právně se tak dostalo na úroveň recyklace. Navržené znění by České republice znemožnilo, aby se bránila dovozu odpadků z Německa či dalších zemí do zdejších spaloven.

Podle návrhu směrnice, který Evropská komise předložila v roce 2005, by se totiž spalovny mohly právně prohlásit za energetická zařízení (tedy za elektrárny nebo teplárny) s tím, že odstraňování odpadků je pouze vedlejším efektem. To by jim umožnilo odpad ze zahraničí dovážet legálně. Proti této změně se postavil Evropský parlament a odmítá ji rovněž Česká republika a další státy EU. Podle posledního neformálního sčítání mají oponenti překlasifikování spaloven už dohromady dost hlasů, aby návrh Komise v Radě ministrů vetovali.

Ekologické organizace jsou přesvědčeny, že každá země by se měla postarat o své odpady.

Evropský parlament také schválil několik průlomových změn, které pomohou rozhýbat recyklaci milionů tun odpadu a zvýšit surovinovou efektivnost ekonomiky. STUŽ a Hnutí DUHA úpravy vítají a prosazují, aby je podpořila i Rada ministrů.

Miroslav Šuta, odborný konzultant Společností pro trvale udržitelný život (STUŽ) v oblasti ekologických a zdravotních rizik, řekl. „Ministři životního prostředí svým hlasováním ovlivní budoucnost v hospodaření s odpady na několik desetiletí a musí se rozhodnout. Buď udělají z chudších částí Evropy smetiště pro bohatší státy a regiony. Nebo upřednostní prevenci a recyklaci odpadů, a tím pomohou ochraně zdraví lidí a životního prostředí, ale i modernizaci evropské ekonomiky a snížení její surovinové náročnosti.“

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl: „Hlavním bodem debaty je několik změn, jež by ynamenaly průlom v recyklaci. Ministři musí schválit body, které odhlasoval parlament. Evropské ekonomiky každoročně zbytečně vyhazují desítky milionů tun recyklovatelných materiálů. Pokud by prošel původní návrh směrnice, masivní převážení německých či rakouských odpadků přes hranice bude naprosto legální a republika ztratí jakoukoli možnost se mu bránit. Dovozy do spaloven by několikanásobně překračovaly objem všech doposud nalezených nelegálních skládek.“

Plzeň - 2. února 2007 - Regionální pobočka STUŽ dnes vyzvala vedení firmy TESCOMA, aby respektovala české i evropské právo a přestala vyrábět a prodávat termosky obsahující nebezpečný azbest. Zákaz prodeje několika typů termosek TESCOMA vydaly koncem roku 2006 italské úřady poté, co v nich laboratorní testy prokázaly rakovinotvorný azbest (1). Následně byly tyto výrobky staženy z prodeje také v České republice, na Slovensku a v Řecku. Ačkoli i laboratorní analýzy vzorků odebraných Českou obchodní inspekcí potvrdily obsah nebezpečného azbestu, ČOI koncem ledna v rozporu se zákonem umožnila návrat výrobků s azbestem na pulty českých obchodů (2).

"Konzultovali jsme problém azbestu v termoskách s několika experty v Česku a v zahraničí a všichni se shodli, že firma TESCOMA prodejem výrobků obsahujících azbest jednoznačně porušuje nejen evropskou směrnici 1999/77/EC, ale i platnou českou vyhlášku 221/2004 Sb. Ty zakazují uvádět na trh nebo do oběhu výrobky, jež obsahují azbest, pokud do nich byla tato vlákna přidána záměrně. Zákaz používání azbestu platí vzhledem k jeho nebezpečnosti v Evropské unii už více než 7 let, v Česku skoro 3 roky. Buď je tedy vedení podniku natolik nekompetentní, že nezná základní předpisy týkající se nebezpečných chemikálií nebo platné předpisy v honbě za ziskem vědomě porušovalo," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ pro ekologická a zdravotní rizika.

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s ministerstvy zdravotnictví a zemědělství regulují používání chemikálií tzv. zákonem o chemických látkách. Podle §26 odst.3 tohoto zákona stanoví vyhláška číslo 221 ze 14. dubna 2004 seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo omezeno. Konkrétně příloha č. 2 k vyhlášce v část I obsahuje azbest jako položku číslo šest v seznamu látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno. Pro azbest se uvádí: "Uvádění na trh, do oběhu nebo používání těchto vláken a výrobků, do nichž jsou tato vlákna záměrně přidávána, je zakázáno." (3)

"Zcela nepochopitelné je pro nás selhání České obchodní inspekce, která místo postihu nazákonnosti svým jednáním ignorování práva dokonce posvětila. Vrcholem absurdity je pak chování ústředního ředitele ČOI Jiřího Pěkného, který pro deník Právo obvinil italské úřady z nekalé motivace zákazu prodeje výrobků TESCOMA (4). Konzultujeme proto s odborníky možné právní kroky vůči ČOI, včetně případného podání trestního oznámení pro zneužití pravomoci veřejného činitele," dodal Šuta

Podle dostupných informací zahraničních odborníků je nejen nezákonné, ale i zcela zbytečné do termosek vkládat nebezpečný azbest jako to dělá firma TESCOMA. Proto Evropská unie v zákazu používání azbestu vydaném v roce 1999 neudělila proto takové použití výjimku. Vlákna azbestu je však zatím možné používat (do 1. ledna 2008) např v zařízeních pro elektrolýzu, neboť na rozdíl od užití v termoskách za něj v době vyhlášení zákazu vhodná náhrada dostupná nebyla.

"Azbest způsobuje závažné rakovinné onemocnění - mesotheliom, které vzniká na vnitřní výstelce hrudní dutiny. Azbest však může iniciovat i rakovinu plic, která zasahuje vlastní plicní tkáň. Za zvláště rizikovou se považuje práce s azbestem a kombinace vystavení azbestu s kouřením. Azbest je natolik nebezpečný, že Evropská unie postupně zaváděla jeho regulaci již od 80. let minulého století, až v roce 1999 dospěla k jeho zákazu s nepatrnými výjimkami. Azbest se považuje za natolik nebezpečný, že kvůli jeho obsahu bylo v roce 1991 na více než 10 let uzavřeno samotné sídlo Evropské komise - Berlaymont," konstatoval MUDr. Šuta.

Pro další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, předseda plzeňské regionální pobočky STUŽ, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika

e-mail: miroslav.suta(at)centrum.cz

Poznámky pro editory:

(1) Zákaz termosek TESCOMA s rakovinotvorným azbestem, TZ STUŽ Plzeň z 9. ledna 2007 - http://www.stuz.cz/view.php?cisloclanku=2007010010

(2) Dopis JUDr. Miloslava Chmelaře, ředitele inspektorátu ČOI pro Jihomoravský a Zlínský kraj, ze dne 30. ledna 2007

(3) Vyhláška č 221/2004 Sb. ze dne 14. dubna 2004, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno

(4) "Krok italských úřadů, který firmu TESCOMA poškodil, je spíše důsledkem konkurenčního boje a vyřizování účtů," uvedl Pěkný - deník Právo z 24. ledna 2007

Příloha: text dopisu odeslaného firmě TESCOMA

TESCOMA s. r. o. - Jiří Vaculík - jednatel, Petr Chmela - jednatel, Ladislav Vaculík - vedoucí úseku Řízení jakosti

V Plzni, 2. února 2007

Věc: Výzva k zastavení prodeje zboží obsahujícího azbest a jeho výroby

Vážení pánové, obracíme se na Vás s žádosti, aby firma TESCOMA v souladu s platnou evropskou i českou legislativou zastavila prodej a výrobu zboží obsahujícího nebezpečný azbest.

Konzultovali jsme Vaše počínání s několika českými i zahraničními odborníky, kteří se shodují v tom, že uváděním výrobků obsahujících záměrně přidávaný azbest na trh porušuje Vaše společnost jak evropskou směrnici 1999/77/EC, tak českou vyhlášku číslo 221 ze 14. dubna 2004. Ta stanovuje seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo omezeno. Konkrétně jde o přílohu č. 2 k vyhlášce, která v části I obsahuje azbest jako položku číslo šest v seznamu látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno. Pro azbest se doslova uvádí: "Uvádění na trh, do oběhu nebo používání těchto vláken a výrobků, do nichž jsou tato vlákna záměrně přidávána, je zakázáno."

Dovolujeme si Vás upozornit, že zákaz používání azbestu platí vzhledem k jeho nebezpečnosti v Evropské unii už více než 7 let a v Česku skoro 3 roky. Netroufáme si soudit, zda tyto základní předpisy týkající se nebezpečných chemikálií neznáte nebo zda je ignorujete záměrně, ale v každém případě v nás toto počínání vzbuzuje obavy o úrovni firemní kultury Vaší společnosti.

Chápeme, že nepříjemnost Vaší situace i to, že stažení výrobků s azbestem z prodeje a změna technologie patrně představuje nemalé finanční náklady pro Vaši firmu. Ale věříme, že chcete zachovat důvěru svých zákazníků a že se Vám taková investice do budoucna zúročí.

Zástupci Vaší firmy také několikrát v médiích uvedli, že azbest používají údajně ve svém zboží i další výrobci přítomní na českém trhu. Na naše dotazy však prodejci tohoto zboží tvrdí, že prodávané termosky žádný azbest neobsahují. Nenašli jsme v ČR ani v EU také žádný materiál, který by prokázal užívání azbestu v termoskách jiných firem. Můžete tedy, prosím, uvést jména konkrétních firem, které podle Vašich informací prodávají zboží údajně také obsahující azbest? Můžete uvést o jaké podklady se Vaše tvrzení opírají? Děkujeme. Chtěli bychom se na tyto firmy obrátit se stejnou výzvou jako na Vás, neboť naše aktivita směřuje k naplňovaní platné regulace nebezpečných chemikálií u všech firem stejnou měrou.

S pozdravem

za plzeňskou regionální pobočku STUŽ

MUDr. Miroslav Šuta, předseda

Na vědomí: sdělovací prostředky, spotřebitelské organizace, ČOI, MŽP ČR, MZd ČR

Evropský systém varování před nebezpečnými výrobky RAPEX informoval, že italské úřady zakázaly prodej devíti kuchyňských výrobků firmy TESCOMA, které pocházejí z České republiky (1, 2). Italské úřady v několika typech termosek značky TESCOMA prokázaly laboratorním testy rakovinotvorný azbest ve formě tvz. krocidolitu i chrysotilu (modrý a bílý azbest).

"Pokud se potvrdí, že se v České republice skutečně vyráběly termosky obsahující rakovinotvorný azbest, mohlo dojít k závažnému porušení české i evropské legislativy. Evropská směrnice 1999/77/EC totiž zakazuje uvádět na trh a používat azbestová vlákna a výrobky, které jej obsahují, pokud do nich byla tato vlákno přidáno záměrně. Také v České republice je práce s azbestem omezena s výjimkou výzkumných a analytických prací, likvidace zásob azbestu, odpadů a zařízení obsahujících azbest. Proto se plzeňská regionální pobočka STUŽ obrátila na příslušné státní orgány s žádostí o prošetření tohoto případu, " uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ pro ekologická a zdravotní rizika.

Italskými úřady byl podle informace varovného systému RAPEX zakázán prodej devíti typů kuchyňského zboží (termosek) s následujícími kódy výrobků - 311019, 312010, 312210, 312610, 314101, 314102, 314105, 314107, 314110. Pod těmito kódy firma TESCOMA na svých českých internetových stránkách nabízí v katalogu 5 typu termosek v devíti modifikacích pod komečními názvy PRIMA, LOVELY, LUNCH s hrníčkem, COFFEE a termoska s pumpičkou.

"Azbest způsobuje závažné rakovinné onemocnění - mesotheliom, které vzniká na vnitřní výstelce hrudní dutiny. Azbest však může iniciovat i rakovinu plic, která zasahuje vlastní plicní tkáň. Za zvláště rizikovou se považuje kombinace vystavení azbestu a kouření. Azbest je natolik nebezpečný, že Evropská unie postupně zaváděla jeho regulaci již od 80. let minulého století. Kvůli nebezpečnému azbestu dokonce byla v roce 1991 na více než 10 let uzavřena přímo budova Evropské komise -  Berlaymont," uvedl MUDr. Miroslav Šuta

Poznámky pro editory:

RAPEX (The Rapid Alert System for Non-Food Products) je Evropskou komisí každý týden publikovaný přehled nepotravinářského zboží, ve kterém příslušné orgány členských států varují své kolegy a spotřebitele před nebezpečnými výroby. Systém obsahuje charakteristiku výrobku - obvykle včetně jeho fotografie a uvedení země původu - a příčinu jeho zařazení na seznam (popis nebezpečných vlastností).

Weekly overview report of RAPEX notifications - week 51, 2006 - http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=111

Internetový katalog firmy TESCOMA - http://www.tescoma.cz

Plzeň (17. října 2006) - Příprava výstavby spalovny odpadů byla pro období 2007 až 2013 zařazena Plzeňským krajem na tzv. indikativní seznam projektů pro dotace z Evropské unie. Podle zjištění plzeňské regionální pobočky STUŽ o tomto zařazení údajně neví vrcholní představitelé města Plzně a minimálně tří stávající plzeňští radní výstavbu spalovny ve městě odmítají.

"V indikativním seznamu sice není uvedena ani lokalita pro výstavbu spalovny ani příjemce evropské dotace. Námi oslovení odborníci se ale shodují, že nejpravděpodobnější místem pro případnou spalovnu je právě Plzeň. Už před časem byl pro možnou výstavbu spalovny v centru Plzně změněn území plán města a schválen plán odpadového hospodářství, který ve dvou ze čtyř variant počítá s výstavbou velkokapacitní spalovny nevytříděného komunálního odpadu. Navíc městem vlastněná firma Plzeňská teplárenská a. s. už utratila několik milionů korun za zpracování tzv. studie proveditelnosti pro výstavbu velkospalovny komunální odpadů v Plzni", uvedl MUDr. Miroslav Šuta, předseda plzeňské regionální pobočky STUŽ.

Kapacita spalovny komunálních odpadů musí být z ekonomických důvodu alespoň 100 000 tun ročně. Podle nedávno schváleného plánu odpadového hospodářství, ale v Plzni nevznikne za rok ani 30 tisíc tun komunálních odpadů. Přes 70 tisíc tun odpadů by se tedy do Plzně muselo svážet z jiných lokalit. Zájem o dovoz odpadů do českých spaloven odpadů ale projevují také firmy z Německa. Jedna z nich dokonce žaluje ministerstvo životního prostředí za to, že nepovolilo dovoz německého smetí do Česka.

„Postrádám od politiků kandidujících v komunálních volbách jasné slovo, zda v případě zvolení výstavbu spalovny odpadů v Plzni podpoří nebo odmítnou. Podle dostupných informací možnost výstavbu spalovny odpadů podporují zejména někteří politici ODS (např. náměstek primátora Stanislav Hajný) nebo ČSSD (např. Jiří Bis). Naopak jednoznačně se veřejně proti spalovně postavili zástupci Plzeňské aliance (např. Miroslav Zábranský) a Pravé volby pro Plzeň (náměstek primátora Vladimír Duchek)", uvedl MUDr. Šuta.

Projekty velkospaloven odpadů vzbuzují odpor veřejnosti v ředě míst České republiky. Jen v tomto roce odmítlo projekt na výstavbu spalovny odpadů město Mladá Boleslav a v referendu spalovnu odmítli obyvatelé východočeských Opatovic. Pro odpor veřejnosti a ekonomickou nevýhodnost oznámila počátkem října společnost E.ON Česká republika, že po 15 letech příprav ruší záměr na výstavu spalovny v jihočeských Mydlovarech. Záměr na výstavbu spalovny odmítají také všechny politické strany ve středočeských Kosmonosech.

Příloha:

Výběr z Indikativního seznamu projektů pro Operační program životní prostředí

Krajský úřad Plzeňského kraje

Integrovaný systém nakládání s odpady a výstavba zařízení pro sběr, třídění a zpracování odpadů
Náklady: 30 mil. Kč
Konečný příjemce podpory: Není uveden
Časový horizont realizace: 2007 - 2013
Lokalizace: Plzeňský kraj

Integrované centrum nakládání s odpady Plzeňské teplárenské a.s. na skládce
Chotíkov Náklady: 300 mil. Kč
Konečný příjemce podpory: Není uveden
Časový horizont realizace: 2007 - 2013
Lokalizace: Plzeňský kraj

Výstavba zařízení na energetické využívání směsných komunálních odpadů
Náklady: 1 000 mil. Kč
Konečný příjemce podpory: Není uveden
Časový horizont realizace: 2007 - 2013
Lokalizace: Plzeňský kraj

Výstavba kompostárny ve Spáleném Poříčí
Náklady: 3 mil. Kč
Konečný příjemce podpory: Obecní úřad Spálené Poříčí
Časový horizont realizace: 2007 - 2008
Lokalizace: Plzeňský kraj, Spálené Poříčí

Brusel/Praha - 10. října 2006 - Drtivá většina členů parlamentního výboru pro životní prostředí (41:17) v dnešním hlasování podpořila povinnou náhradu nejškodlivějších chemických látek v případě, že za ně existuje bezpečnější náhrada. Výbor dále podpořil zavedení obecné garance bezpečnosti (Duty of Care) ze strany chemického průmyslu za bezpečnost i těch jeho produktů, na které by se nevztahovala registrace v rámci směrnice REACH. Do třetice europoslanci podpořili právo spotřebitelů na lepší informace o chemických látkách obsažených ve výrobcích denní potřeby.

"Po mnoha ústupcích výrobcům nebezpečných chemikálií je hlasování europoslanců dobrou zprávu pro ochranu zdraví, spotřebitele, zaměstnance i pro životní prostředí. Povinná náhrada nejškodlivějších chemikálií, za které existuje bezpečnější alternativa, je klíčová pro efektivní ochranu zdraví lidí i přírody před nežádoucím působením chemických látek. REACH v takové podobě by byl velkou nadějí pro ozdravení ekonomiky, protože slibuje značné úspory ve zdravotním a sociálním systému (1), ale také příslibem pro inovativní průmysl a odpovědné firmy sázející na šetrnější technologie", uvedl MUDr. Miroslav Šuta, konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik a člen Mezirezortní komise pro chemickou bezpečnost.

Výbor potvrdil svou pozici z listopadu 2005, kterou však ignorovala Rada EU složená z ministrů členských států EU. Rada EU nyní musí společně s Evropskou komisí a europoslanci hledat dohodu na definitivní podobě REACH - směrnice o registraci, evaluaci (zhodnocení) a autorizaci (povolování) chemických látek.

"Politické dohody by mělo být dosaženo před závěrečným hlasování v plénu Evropského parlamentu, které je plánováno na polovinu listopadu do Štrasburku. Jinak by hrozila složitá dohadovací procedura, která by musela proběhnout počátkem roku 2007 za předsednictví Německa. Doufám, že česká vláda nebude hledání dohody komplikovat a že se zejména ministři Kalaš a Říman jednoznačně vyjádří pro náhradu nejškodlivějších chemikálií, pro garanci bezpečnosti (Duty of Care) i pro posílení práv spotřebitelů", konstatoval MUDr. Šuta.

Poznámky pro editory:

(1) Studie Evropské komise ukázala, že REACH může jen v přínosech pro životní prostředí a zdraví představovat úspory až 95 miliard euro v nejbližších 25 letech. Přetížené systémy zdravotnictví EU by díky REACH mohly ušetřit v nejbližších 10 letech asi 2,5 miliardy euro

Příloha:

REACH = Registrace, Evaluace a Autorizace CHemických látek

REACH je zkratka pro nový návrh evropské právní úpravy regulace chemických látek, který se má týkat látek vyrobených nebo dovezených do EU jedním subjektem v množství větším než 1 t/rok, celkem asi 30 tisíc látek. REACH stanovuje čtyři kategorie dle tonáže roční produkce, pro které jsou odstupňovány nároky na požadované informace i časový harmonogram. Látky dodávané v množství nad 1000 t/rok bude nutno prověřit do 3 let od vstupu REACH v platnost. Až 11 let budou mít na registraci subjekty vyrábějící nad 1 t/rok.

Zhruba třetina z asi 30 tisíc látek se podrobí povinné registraci, z nichž bude asi 80 % jen registrováno. Dalších cca 20 % látek má projít podrobnějším testováním, které bude povinné pro látky karcinogenní, mutagenní, perzistentní, ovlivňující reprodukci nebo akumulující se v živých organismech. Na základě zhodnocení účinků (evaluace) bude látkám udělena autorizace, která může specifikovat podmínky bezpečného užití, případně užití omezit. Odpovědnost za registraci ponesou výrobci či dovozci látky.

Nově má být zřízena Evropské agentura pro chemické látky, která bude zpracovávat registrační dokumentace i výsledky evaluace. Agentura provede konečné posouzení látky a návrh rozhodnutí předloží Evropské komisi, která vydá autorizaci pro uvedení látky na trh EU.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License