Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Dojde k podpoře měst, snažících se o udržitelný rozvoj? Výměna zkušeností měst realizujících místní Agendu 21

„Nová vláda, by neměla opomenout udržitelný rozvoj a zvláště pak udržitelný rozvoj měst, v kterém už města získávají své první zkušenosti i dík místní Agendě 21“ – to byla hlavní myšlenka, která vyplynula z panelové diskuse, kterou organizovala dne 3. 12. 2013 Společnost pro trvale udržitelný život [i] za účasti zástupců Národní sítě zdravých měst[ii].

STUŽ se, spolu s Centrem pro životní prostředí a zdraví, organizací Calla a Zeleným kruhem připjila k dalším více než padesáti ekologickým organizacím ke společnému stanovisku k právě probíhající revizi evropské politiky v oblasti ochrany ovzduší.

Dne 10. 12. 2012 se STUŽ spol s s Institutem pro udržitelný rozvoj sídel, Českou asociací pro udržitelný rozvoj, Zeleným kruhem, Cenelc.cz, Centrem pro implementaci Evropské úmluvy o krajině v ČR a Centrem pro dopravu a energetiku obrátili na ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského s dotazem o umožnění participace občanské společnosti na přípravách nové Strategie regionálního rozvoje České republiky a na aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky. Nyní přišla od ministra i odpověď - vše najdete v článku.

Společná tisková zpráva Mezinárodního sekretariátu pro chemické látky (ChemSec), Centra pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) a Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ)

Stockholm/Plzeň/Praha, 14. září 2011 – Mezinárodní sekretariát pro chemické látky (ChemSec) společně s dalšími nevládními organizacemi analyzoval prach z ložnic v řadě zemí Afriky, Asie a Evropské unie, včetně České republiky (1). Dnes byla zveřejněna výsledná zpráva „Domov, sladký domov - překvapení v prachu pod postelí“ (2), která ukazuje, že nebezpečný mix látek narušujících hormonální systém leží utajen pod postelemi po celém světě, a to ve vyšších koncentracích, než byly nalezeny dříve. Látky narušující endokrinní systém (tzv. endokrinní disruptory) jsou stále více spojovány s celou škálou zdravotních problémů, včetně narušení plodnosti, rakoviny a poruch pozornosti.

Smetanovo nábřeží, od Betlémské ke Karlovým lázním

STUŽ považuje současnou situaci průjezdu individuální osobní dopravy po Smetanově nábřeží kolem Karlova mostu za zcela nepřijatelnou a je velmi zklamána tím, že v rámci rekonstrukce nábřeží v letošním roce nebyl uděláno vůbec žádné opatření ke zklidnění tohoto brutálního průrazu individuální dopravy historickým centrem města. Z tohoto důvodu velmi podporuje snahu iniciativy Auto*Mat k proměně této komunikace na pěší zónu.

Na jaře 1990 – několik měsíců po pádu Berlínské zdi a po konci komunizmu ve střední Evropě- začínají na setkání ministrů životního prostředí v Dublinu a v Bergenu vznikat základy systematické celoevropské spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí jak na oficiální (vládní a mezivládní), tak i na nevládní úrovni. Pouhý rok později – 21.–23. června 1991 dostává tato ambice konkrétní podobu: koná se první pan-evropská konference ministrů životního prostředí na zámku Dobříš nedaleko Prahy. Paralelně je organizována také konference zástupců nevládních organizací. Vzniká proces Životní prostředí pro Evropu, který pod patronací EHK OSN pokračuje dodnes.

riha02Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Nevnímám pozvání do Národního technického muzea jako náznak, kam už patřím - naopak. Připomnělo mi mé mladistvé okouzlení technikou a romány Julese Vernea, ve kterých se snoubil obdiv k jejím možnostem, k vynálezům, spojený vždy s důrazným připomenutím odpovědnosti lidstva za environmentální i sociální důsledky, s varováním před možným zneužitím této lidské kreativity proti lidem i přírodě.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License