Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Společná tisková zpráva Arniky, Beleca, České společnosti ornitologické, Greenpeace ČR,
Hnutí DUHA, STUŽ a WWF

Evropský parlament dnes pohodlnou většinou schválil definitivní podobu Nařízení o
obnově přírody (Nature Restoration Law). Právní normu ještě musí schválit členské
státy, to se však již považuje spíše za formalitu. Příprava plánů, které mají zajistit
obnovu významných ekosystémů včetně řek, lesů, zeleně ve městech a zemědělské
krajiny, se tak v členských zemích může rozběhnout naplno.

Praha, 8. února 2024

Celosvětová iniciativa Místní agendy 21 (MA21)pozn.1, která je jedním z velmi dobrých nástrojů udržitelného rozvoje obcí a například ve skandinávských zemích zahrnuje všechny obce, byla vČeskuzcela chaoticky narušena v rámci úsporných opatření Ministerstva životního prostředí, jak jasně ukázali panelisté semináře STUŽ s názvem „Pozastavení Místní agendy 21“, který proběhl 7. února.pozn.2 Vpanelu semináře vystoupili zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Národní sítě zdravých měst, Národní sítě místních akčních skupin, Svazu měst a obcí České republiky, obcí zapojených do MA21 a další odborníci.

NRLSpolečná tisková zpráva Arniky, Beleca, České společnosti ornitologické, Greenpeace ČR, Hnutí Duha, STUŽ a WWF.

V Praze dne 29. 11. 2023 Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu dnes schválil konečné znění zákona o obnově přírody. Byl to předposlední krok nutný ke schválení tohoto zákona, o kterém by měl Evropský parlament definitivně hlasovat koncem února 2024.

Nařízení na obnovu přírody je klíčová právní norma, která má Evropské unii pomoci naplnit závazky vyplývající z mezinárodních dohod o ochraně biodiverzity a klimatu. Obsahuje cíle pro zlepšení stavu řek a potoků, lesů i zemědělské krajiny – ekosystémů, které nejen zaručují pestrou a bohatou krajinu, ale jsou i klíčové pro adaptaci i zmírňování klimatické změny.

koaliceTisková zpráva Klimatické koalice

O krocích nutných k dosažení nízkouhlíkové ekonomiky a k odvrácení klimatického rozvratu ohrožujícího bezpečný život na Zemi budou politické špičky jednat na konferenci COP25, která se koná v Madridu ve dnech 2. – 13. prosince. Jednat se bude také o pravidlech pro mezinárodní obchodování s emisemi, která se nepodařilo dohodnout na loňském summitu v polských Katovicích. Dalším tématem konference je nástroj pro odškodnění ztrát a škod, s nimiž se musejí vyrovnávat nejchudší země vlivem dopadů změny klimatu.

Fridays For Future in Bozen

Veřejné prohlášení Klimatické koalice a Zeleného kruhu a jejich členů a podporovatelů. (STUŽ je přímým signatářem tohoto prohlášení nevládních organizací)

Klimatická koalice (platforma rozvojových a ekologických organizací zabývajících se změnou klimatu) a Zelený kruh (asociace ekologických organizací) velmi vítají, že se studentky a studenti českých středních škol připojují ke globálním akcím mladých lidí a první studentskou stávkou za klima budou tento pátek (15. března) naléhat na řešení nejzávažnějšího globálního problému současnosti.

Ex-Soviet housing in Milovice, CZ

Tisková zpráva Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ/ČR ) a Spoločnosti pre trvalo udržateľný život (STUŽ SR) ze dne 12. 9. 2018

Naše společnosti zorganizovaly ve dnech 7. až 9. září 2018 v obci Bobrovec v Západních Tatrách již své 24. setkání u příležitosti Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových.

Old cadastral map of Praha-Josefov and surround areas

Tisková zpráva Komise životního prostředí Akademie věd České republiky a STUŽ: Metropolitní plán Prahy: občané žádají akademii věd o pomoc 

Odborná i široká veřejnost sleduje se znepokojením uzavřenost přípravy nového územního plánu hl. m. Prahy a upozorňuje na metodické i věcné nedostatky v dosud zveřejněné dokumentaci. Akademie věd ČR může nabídnout jak platformu pro otevřená jednání, tak zapojení svých odborníků.

Jezeri Chateau and Czechoslovak Army Mine

Vláda právě schválila Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, navržený ministerstvem pro místní rozvoj. Jde o další potvrzení, že rozvoj krajů má jít od těžby uhlí k moderní ekonomice, snižování sociálních rozdílů a lepšímu životnímu prostředí. Na strategický rámec má nyní dle rozhodnutí vlády navazovat vytvoření akčního plánu konkrétních kroků.

2015 Climate Conference.svgPraha/Brusel, 12. 12. 2015

Společnost pro trvale udržitelný život spolu s dalšími partnerskými organizacemi, sdruženými v European Environmental Bureau (EEB), velmi vítá dosažení globální klimatické dohody, která byla dnes podepsána v Paříži. Oceňujeme tvrdou práci účastníků COP, ale zároveň si dovolujeme upozornit na fakt, že navzdory celonočním svízelným jednáním v dohodě chybí některé klíčové prvky a vyzýváme proto Evropskou unii, aby posílila své ambice.

Stanovisko STUŽ vládě: Prolomení ekologických limitů těžby uhlí bude ztrátové: s dočasnými, jen dílčími přínosy, ale s trvalými a nenahraditelnými ztrátami hodnot území, sídel, přírody a krajiny1

STUŽ vyzývá vládu a její Radu pro udržitelný rozvoj ke skutečně komplexní analýze dopadů prolomení limitů těžby uhlí v Severozápadních Čechách, nikoliv jen úzce pojatých důsledků ekonomických a sociálních. Limity pro severočeskou hnědouhelnou pánev spolu s limity pro Sokolovsko2 byly vládní zárukou tamějším obcím, že nedojde k dalšímu zhoršování ekonomického, sociálního a environmentálního prostředí, k ohrožování jejich majetku, zdraví a dlouhodobých perspektiv existence.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License