Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

k přípravě energetického zákona.

Výroba energie je jedním z nejvýznamnějších zdrojů znečištění životního prostředí v naší republice. Dočasný pokles výroby v minulých letech vedl ke snížení spotřeby energie a tím přispěl i k podstatnému zlepšení některých faktorů životního prostředí. V současnosti však opět dochází k růstu spotřeby energie, především elektrické a tím i k nárůstu produkce škodlivých látek.

Stanovisko STUŽ k prospekci zlata v Čechách a k horní legislativě.

Dne 3. září tohoto roku se v rámci činnosti našeho občanského sdružení konala veřejná diskuse o problematice prospekce a případné těžby zlata v Čechách. Na závěr této diskuse byly formulovány a schváleny tyto náměty a návrhy:

ke kompetencím v lesním hospodářství při příležitosti projednávání kompetenčního zákona v Parlamentu ČR.

Ministerstvo životního prostředí České republiky bylo založeno bezprostředně po listopadu 1989 pro komplexní výkon státní správy jako extendované ministerstvo vnitra, jemuž byly zákonem svěřeny péče o všechny složky životního prostředí i ochrana životního prostředí jako celku. Ve volebním období 1992 - 1996 byly kompetence MŽP ČR omezovány způsobem, jehož pokračování by směřovalo ke zjevné zbytečnosti tohoto úřadu.

Ministr životního prostředí František Benda ostře vytkl autorům pořadu České televize „Nedej se“ , že se dopouštějí osobních útoků i útoků na celou transformaci naší ekonomiky, že prosazují zájmy politické opozice a zkreslují problematiku životního prostředí. Rada České televize se vyjádřila, že uvažuje o tom, že podá řediteli České televize na pořad „Nedej se“ stížnost a žádost o nápravu.

V lednu 1996 provedlo Ministerstvo životního prostředí ČR v jediném pololetí již druhou reorganizaci nejkonsolidovanějšího pracoviště státní ochrany přírody - Střediska monitoringu a ekologie krajiny v Brně a jeho vedoucí RNDr. Mojmír Vlašín bly propuštěn pro údajné porušovnání pracovní kázně. Protože odborná i organizační způsobilost dr. Vlašína je mimo jakoukoliv pochybnost. důvodem výpovědi mohly být pouze jeho veřejně zastávané postoje v kauzách, na nichž se projevuje obzvlášť vypoukle sterilnost, ne-li společenská škodlivost postojů současného vedení Ministerstva životního prostředí ČR: sabotáž rebitalizace vodního díla Nové Mlýny na Dyji, okleštění návrhu národního parku České Švýcarsko, ponechání vojenské střelnice v Národním parku Podyjí, pokusy o privatizaci jeskyní a stavba lanovky v národní přírodní rezervaci Moravský kras - střed, rozbředlé postoje v kauzách prospekce a těžby zlata a dalších nerostných surovin a do budoucna - obábáme se - další výstavba v chráněné krajinné oblasti a biosferické rezervace Pálava.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License