Společnost pro trvale udržitelný život

Kalendář akcí

září 2017
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Stanovisko předsednictva STUŽ k navrženým zněním nového správního řádu

Předsednictvo Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) vydává nesouhlasné stanovisko s navrženým zněním nového správního řádu, který je projednáván v Poslanecké sněmovně pod č. tisku 1070.

Důvodem nesouhlasu je:protiústavní a diskriminující pojetí účastníků, kterým není zaručena rovnost práv, bezdůvodné omezování kvalitativních nároků na rozhodování orgánů veřejné správy, zejména omezení povinnosti úřadů rozhodovat podle spolehlivě zjištěného stavu věcí a povinnosti poskytovat účastníkům řízení potřebnou pomoc, aby pro neznalost právních předpisů neutrpěli v řízení újmu, bezdůvodné omezování možnosti nápravy nesprávných či nezákonných rozhodnutí úřadů, návrh nepřispívá právům občanů, ale snižuje dosavadní standardy úředního rozhodování, vytváří prostor pro korupci a široké ovlivňování úřadu, diskriminuje některé účastníky a omezuje možnosti využití opravných prostředků.

Stanovisko předsednictva STUŽ k části věcného záměru nového stavebního zákona věnované územnímu plánování

Toto stanovisko bylo zpracováno v návaznosti na iniciativy Domácí rady Klubu Za starou Prahu v dubnu 2002, tedy až poté, co byl Návrh věcného záměru stavebního zákona v červnu 2001 schválen vládou ČR. Na konferenci o územním plánování a stavebním řádu v Hradci Králové koncem roku 2001 byli vyzváni odborníci ke spolupráci, diskusi a oponentuře k paragrafovému znění nového stavebního zákona. Tento postup považujeme za prozíravý a moudrý vzhledem k velkému významu územního plánování a jeho přímé souvislosti s vývojem společnosti, včetně vývoje ekonomického. Za hlavní příčinu nedostatků návrhu nového stavebního zákona na úseku územního plánování považujeme, že bez ohledu na vývojové tendence světové a evropské pokračuje v pojetí územního plánování jako administrativního nástroje, nereflektujícího ekonomické kategorie, důležité v tržním hospodářství, a potřebu aktivní spolupráce kapitálu a veřejnosti při koncipování vývoje v území.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License