Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Věc: zásadní nesouhlas s návrhem změn 07 územního plánu č. Z 1562 a 1569 u parcel 1159/2. 1160, 1161/1, 1161/2, 1163, 1164 k.ú. Jinonice ze stávajícího funkčního využití (sady a zahrady – PSZ a louky, pastviny – LN) na území „čistě obytné-OC“ a dalšími změnami v blízkém okolí Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Nesouhlas i se změnou č. Z 1864

Stanovisko předsednictva STUŽ k návrhům prováděcích vyhlášek k novému stavebnímu zákonu, které jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v podobě rozeslané do meziresortního připomínkového řízení, podává Společnost pro udržitelný rozvoj (STUŽ) po prostudování následující stanovisko:

Na základě prostudování posuzované koncepce „Operační program podnikání a inovace na období 2007-2013“ Ministerstva průmyslu a obchodu a Vyhodnocení vlivů na životní prostředí této koncepce (SEA), zpracovaného REC ČR a spolupracovníky a dále na základě účasti našeho zástupce na veřejném projednání této koncepce na MPO dne 11. 7. 2006 podáváme k posuzovaným materiálům tyto připomínky:

Ministerstvo životního prostředí
Sekce ochrany přírody a krajiny
RNDr. František Pojer, náměstek ministra
Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Věc: Návrh na změnu ochrany Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí ve vyšší kategorii podle zákona č. 114//1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Dle našeho názoru je předložený návrh Národního alokačního plánu ČR (NAP) zásadně neslučitelný s řadou schválených strategických dokumentů. Navržený plán je také v rozporu s cílem vyjádřeným článkem 1 směrnice 2003/87/ES, neboť výraznou nadalokací, kterou lze sledovat při porovnání navrhovaného objemu alokace a skutečných emisí za rok 2005, může jen těžko podporovat efektivním a účinným způsobem snižování emisí skleníkových plynů na úrovni evropského systému obchodování jako celku.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License