Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Dne 6. května 1997 se konal v Praze diskusní pořad týkající se řešení dálničního obchvatu Plzně. Byla na něj pozvána řada úředních činitelů, kteří v minulosti do věci zasáhli (úředníci z MŽP, plzeňský primátor, ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR), kteří se nedostavili. Jedinými zastánci oficiální verze obchvatu tak byli náměstek primátora Plzně Ing. Petr Náhlík a Ing. Jiří Balihar, vedoucí odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně. Těmto dvěma jmenovaným patří naše uznání, že přišli obhajovat své názory na věc a nevymluvili se, jako mnozí jiní.

V současnosti se rozhoduje o budoucí podobě oblasti Lysolaje-jih na severozápadním okraji Prahy, v těsné blízkosti přírodního parku Šárka-Lysolaje. Koncept územního plánu hl.m.Prahy označuje toto území zčásti jako nestabilizované, zčásti stabilizované jako zeleň. Ve skutečnosti se jedná o neurbanizovanou plochu obklopenou ze tří stran přírodním parkem, v sousedství zvláště chráněných území Dolní Šárky a Housle v Lysolajích. Převážně ji tvoří dosud zemědělský využívaná orná půda, historické polní cesty a meze. Těsné okolí tvoří luční a lesní porosty a oblast přiléhá k historické části obce Lysolaje.

Dne 28. ledna 1997 na zasedání rady sdružení "Čechy nad zlato" v Blatné vydali zde přítomní starostové měst a obcí a zástupci občanských sdružení prohlášení, kterým se solidarizují s vedením města Kašperské Hory, jež nese nyní i za jiné regiony plnou tíži střetu zájmů s prospektory a možnými budoucími těžaři zlaté rudy. Situace se zde rychle dramatizuje.

k přípravě energetického zákona.

Výroba energie je jedním z nejvýznamnějších zdrojů znečištění životního prostředí v naší republice. Dočasný pokles výroby v minulých letech vedl ke snížení spotřeby energie a tím přispěl i k podstatnému zlepšení některých faktorů životního prostředí. V současnosti však opět dochází k růstu spotřeby energie, především elektrické a tím i k nárůstu produkce škodlivých látek.

Podkategorie

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License