Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Nový právní předpis EU v oblasti chemických látek, označovaný zkratkou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), vstoupil v platnost dne 1. června 2007. Vztahuje se na všechny chemické látky vyráběné v EU nebo dovážené do EU v množství nejméně jedna tuna ročně. Nové látky budou povinně registrovány od 1. června 2008. Pro látky, které byly registrovány předběžně, jsou stanoveny pozdější lhůty. Ty závisí na množství těchto látek a týkají se období od listopadu 2010 do května 2018. Společnost, které se nepodařilo předběžně zaregistrovat zavedenou látku do 1. prosince 2008, ji nebude moci po tomto datu dovážet ani vyrábět, dokud neprovede úplnou registraci této látky u Evropské agentury pro chemické látky.

Itálie dnes dočasně uzavřela 83 mléčných farem, u nichž je podezření, že jejich dodávky producentům známého sýru mozzarella obsahovaly nadlimitní úrovně nebezpečné látky dioxin. Sdělilo to dnes večer italské ministerstvo zdravotnictví. Italské úřady uskutečnily mimořádné kontroly poté, co dovozy mozzarelly zablokovaly Japonsko a Jižní Korea.

Odpadní látky vypouštěné z čističky společnosti Chemopetrol během mimořádného provozu způsobily v červenci tak silné znečištění řeky Bíliny, že ohrozily život ve vodním toku. K tomuto závěru došla oblastní pobočka České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem. Právu to v úterý potvrdila její ředitelka Jana Moravcová. Litvínovskému Chemopetrolu hrozí několikamiliónová pokuta.

Není špatné, když podniky mají strach z chemické legislativy REACH, říká Geert Dancet, prozatímní ředitel Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách, která bude mít na starosti registraci, hodnocení a povolování všech chemických látek používaných v evropském průmyslu. Podle Danceta totiž všechny firmy čeká obrovské množství práce, se kterou musejí začít už nyní.

Evropský parlament dnešním hlasováním de facto uvedl do života novou chemickou politiku Evropské unie v podobě směrnice o Registraci, Evaluaci a Autorizaci Chemických látek (REACH). Směrnice sice představuje zlepšení stávajícího stavu, ale její konečná podoba obsahuje i celou řadu záměrně vytvořených "děr", které budou v budoucnu ztěžovat snahu zajistit ochranu zdraví lidí a životního prostředí před nebezpečnými chemickými látkami. K radosti výrobců nejnebezpečnějších chemikálií, ale k žalosti lékařů, spotřebitelů, odborářů a ekologických organizací.

REACH je zkratka pro nový návrh evropské právní úpravy regulace chemických látek, který se má týkat látek vyrobených nebo dovezených do EU jedním subjektem v množství větším než 1 t/rok, celkem asi 30 tisíc látek. REACH stanovuje čtyři kategorie dle tonáže roční produkce, pro které jsou odstupňovány nároky na požadované informace i časový harmonogram. Látky dodávané v množství nad 1000 t/rok bude nutno prověřit do 3 let od vstupu REACH v platnost. Až 11 let budou mít na registraci subjekty vyrábějící nad 1 t/rok.

Podle Evropské environmentální agentury je v EU evidováno asi 100 tisíc chemických látek uvedených na trh do roku 1981. Zjednodušeně se jim říká „staré“ látky na rozdíl od „nových“, jež byly na trh uvedeny a registrovány po roce 1981. U "nových" látek byla zavedena povinnost prověřit účinky na lidské zdraví i životní prostředí, která se vztahovala na každého, kdo vyrobí nebo doveze více než 10 kg „nové“ substance. REACH je zkratka pro novou směrnici Evropské unie, která má tento rozdil mezi "starými" a "novými" látkami změnit.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License