Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Tisková zpráva občanského sdružení Arnika z 16.10.2008.

Kronospan OSB, Dřevozpracující družstvo Lukavec a Kronospan CR vedou díky vysokým emisím formaldehydu tabulku největších původců rakovinotvorných a mutagenních látek na Vysočině. V případě obou Kronospanů je to již třetím rokem, kdy se objevují v první trojici. Kronospan CR je navíc na třetím místě v žebříčku zdrojů plynů způsobujících kyselé srážky. Vyplynulo to ze žebříčků největších znečišťovatelů, které dnes na základě analýzy údajů z Integrovaného registru znečišťování za rok 2007 zveřejnilo sdružení Arnika.

Tisková zpráva občanského sdružení Arnika z 20.10.2008.

Elektrárny Prunéřov patřící společnosti ČEZ se již počtvrté umístily na nejvyšších příčkách žebříčků největších znečišťovatelů Ústeckého kraje sestavených na základě dat v Integrovaném registru znečišťování. Vypustily nejvíce skleníkových plynů, látek rakovinotvorných či pravděpodobně rakovinotvorných a plynů způsobujících kyselé srážky. „Svůj příspěvek k únikům skleníkových plynů a látek potenciálně karcinogenních za rok 2007 oproti předchozímu roku ještě zvýšily. Mnohem více rakovinotvorného formaldehydu vypustil za rok 2007 do ovzduší také Union Lesní Brána. Celkové úniky styrenu, tedy látky reprotoxické a podezřelé z karcinogenních účinků, také meziročně zvýšily laminátovny BV Plast v Klášterci nad Ohří a ve Vernéřově,“ shrnuje letošní výsledky RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

19. září 2008 - Poslaneckou sněmovnu čeká příští týden pokus o přehlasování prezidentského veta novely zákona o chemických látkách, která do českého práva zapracovává hned pět směrnic a čtyři nařízení EU. Nejznámější z nich je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, tedy tzv. REACH. Novela téměř bez diskuse prošla Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Až u prezidenta předloha narazila - připadá mu chybná.

Černou listinu skoro tří stovek nejnebezpečnějších chemických látek, které jsou běžně používány, zveřejnila na konferenci o náhradě nebezpečných chemikálií nevládní organizace Mezinárodní sekretariát pro chemické látky (ChemSec). Jde o látky, které jsou rakovinotvorné, mutagenní, toxické pro reprodukci, perzistentní, bioakumulativní nebo jinak nebezpečné. Seznam zahrnuje například některé ftaláty nebo bromované zpomalovače hoření a jeho cílem je urychlit náhradu nejnebezpečnějších chemikálií v rámci nového systému chemické politiky Evropské unie – REACH.

Více informací v češtině ZDE.

Databáze REACH SIN List 1.0 (for Substitute It Now!) je v angličtině k dispozici ZDE.

Od 1. září 2008 sjednotila Evropská komise povolenou hladinu pesticidů v potravinách. Nové nařízení sjednocuje limity pro pesticidy v potravinách ve všech členských zemích EU. Ekologické nevládní organizaci upozorňují na skutečnost, že řadě případů dojde k legalizaci vyšší kontaminace potravin pesticidy.

Českým řekám hrozí znečištění chemickými látkami jako jsou například léčiva, parfémy, složky kosmetických přípravků a podobně. Podle odborníků z Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech si většina čistíren odpadních vod (ČOV) dokáže poradit s biologickým znečištěním, ale část zmíněných chemických látek nezachytí, ačkoli mohou narušovat hormonální funkce organismů a negativně působí na jejich rozmnožování.

Radikálně zpřísnit a zprůhlednit nakládání s nebezpečnými odpady chce česká vláda po zkušenostech s likvidací nebezpečné skládky v Libčanech na Královéhradecku, která stála daňové poplatníky 30 milionů korun. Ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ) ve středu kabinetu představí sedm opatření, která mají umožnit vznik systému bezpečného zbavování se jedovatých látek. Do konce příštího roku by měl být například připraven návrh on-line informačního systému pohybu jedů a burzy pro nakládání s nespotřebovanými chemikáliemi.

Ekologické sdružení Hnutí Duha upozorňuje turisty mířící do slovenských hor na plošné postřiky některých lokalit. Podle Jaromíra Bláhy z Hnutí Duha by se lidé měli zajímat, kam jedou, mohlo by se jim stát, že místo, které chtěli navštívit, bude uzavřeno. Týká se to například Nízkých Tater. "V postříkaných lokalitách nedoporučujeme sběr lesních plodů," řekl Bláha ČTK.

Na jihu Francie unikly z továrny na jaderné palivo tekutiny obsahující přírodní neobohacený uran a část znečištění se dostala do dvou řek. Úřady proto zakázaly pít studniční vodu ve třech okolních městech a zakázaly používat vodu z těchto řek na zalévání plodin.

Zákaz platí i pro koupání, vodní sporty a chytání ryb. Francouzský úřad pro dozor nad jadernou bezpečností dnes uvedl, že riziko je mírné. Uniklo přibližně 30.000 litrů roztoku ze závodu v jaderném středisku Tricastin, řekla tisková mluvčí úřadu. Lokalita se nachází zhruba 40 kilometrů od historického města Avignon.

Další představitel úřadu Charles-Antoine Louet uvedl, že tekutina obsahovala kolem 360 kilogramů neobohaceného přírodního uranu. Ten je radioaktivní jen slabě, ale je jedovatý. "Riziko je mírné," dodal Louet. Závod zpracovával suroviny pro jaderné elektrárny a tekutiny obsahující uran.

Kapalina unikla ze zásobníku, který přetekl. Část se vstřebala do země a část se dostala do řek Gaffiere a Lauzon. Příčina úniku není známa. Místní úřady ale oznámily, že se tak stalo při vymývání zásobníku. Koncentrace uranu v řece Gaffiere je podle úřadu 1000krát vyšší proti normálu, ale rychle klesá, napsala agentura AP.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzvala Senegal, aby urychleně vyčistil olovem zamořené území v jednom senegalském městě. Na otravu olovem zde na podzim loňského roku zemřelo 18 dětí, okolo tisíce osob je i nadále vystaveno účinkům znečištění. Cenný kov získávali místní obyvatelé rozbíjením použitých autobaterií, jejichž obsah vysypávali na zem, uvedla agentura AP.

Státy Evropské unie se dohodly na změnách a zpřísnění pravidel pro používání pesticidů. Nyní ale ještě budou hledat kompromis s Evropským parlamentem, jenž má v této věci spolurozhodovací právo. Pokud nařízení nakonec projde, pak se sníží množství chemikálií, které jsou v "sedmadvacítce" pro zemědělské účely povoleny.

Organizace Greenpeace zveřejnila studii, ze které vyplývá, že téměř polovina pesticidů je nebezpečná lidskému zdraví i pro samotnou přírodu. Jedná se o tzv. "černou listinu", kde jsou seřazeny nejnebezpečnější pesticidy chemických koncernů. Tři čtvrtiny všech pesticidů produkují velké nadnárodní společnosti, nejškodlivější produkty má podle Greenpeace německý koncern Bayer.

Evropská rada ministrů zemědělství se na svém pravidelném setkání v Bruselu 19. května 2008 nenalezla společný názor na podobu regulace pesticidů v Evropské unii. Několik ministrů odmítlo akceptovat kompromisní návrh zpracovaný slovinským předsednictvím EU, který se týkal bezpečnostních kritérií pro schvalování pesticidů.

Pořad z cyklu Planeta věda České televize se tentokrát soustředil na vodu znečištěnou zbytky léčiv. Nebezpečné jsou hlavně hormony z ženské antikoncepce. Ryby kvůli nim mění pohlaví.

 Američtí vědci vydali v březnu šokující studii - voda v amerických domácnostech je podle nich znečištěná zbytky léčivých přípravků - najdete v ní stopy antikoncepce, léků proti bolesti nebo antidepresiv a zřejmě to není problém jen Spojených států amerických. Spotřeba léků roste a ty se z lidského organismu dostávají do odpadních vod. Současné čističky si s nimi neporadí a tak vody s obsahem hormonálního kokteilu tečou do řek. U řady vodních organismů už vědci pozorovali nebezpečné změny - samci se mění na samice. Průvodcem Planety věda bude Stanislav Smrček z Katedry jaderné a organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Jeho tým se snaží najít způsob jak léčiva z vody dostat. Slibně vypadají například některé druhy vodních rostlin, které látky z vody prostě vytáhnou. Pořad z cyklu Planeta věda je možné si přehrát na internetové stránce České televize  ZDE

Ministerstvo zdravotnictví varuje před sadou dětského nádobí z Číny. Nádobí s obrázky zajíců a zaječích stop obsahuje formaldehyd nebezpečný zdraví. Látka může vyvolat bolesti hlavy, zánět sliznice nebo alergické reakce na kůži a podráždění zažívacího traktu. Sdělil to hlavní hygienik ČR Michael Vít.

Sadu melaninového nádobí z Číny tvoří tvarovaný dělený talíř, lžička a vidlička. Talíř je bílý se zeleným lemem, lžička a vidlička mají bílý podklad, rukojeť má zelený dekor. Průměr talíře je 21 krát 26 centimetrů a na jeho spodní straně jsou vylisovány nápisy MELANINE WARE a MADE IN CHINA. Výrobek je zabalen v plastovém průhledném sáčku.

 Laboratorní testy prokázaly, že množství formaldehydu více než trojnásobně přesahuje přípustný hygienický limit. Nádobí je proto nevhodné pro kontakt s potravinami a pokrmy.

 Podle ministerstva jsou distributoři povinni nebezpečné výrobky okamžitě stáhnout z trhu a prodané kusy přijmout od zákazníků zpět.

Díky Kronospanu lidé žijí a pracují v prostředí, které nevyhovuje hygienickým normám. Vyplývá to z rozsáhlé studie, zpracované Státním zdravotním ústavem (SZÚ) v Brně. Největšími problémy podniku jsou nadměrný hluk a zvýšené koncentrace formaldehydu, zejména v pracovním prostředí (1). Podnik přesto označil zdravotní rizika za zanedbatelná nebo malá, a tvrdil, že studie dopadla dle očekávání (2). „Vedení Kronospanu možná četlo jinou studii. S jeho závěry rozhodně nesouhlasíme,“ říká vedoucí jihlavské pobočky Arniky Ing. Jana Vitnerová. Po vyhodnocení koncentrací formaldehydu zjištěných ve venkovním ovzduší zpráva SZÚ připouští, že „určitá (zdravotní) rizika existují“ a hodnotí je jako „akceptovatelná“. Podle rozptylového modelu je vyšším než obvyklým koncentracím formaldehydu vystaveno skoro 7 000 lidí (3).

Ministerstvo zdravotnictví varuje před zdraví nebezpečnou kosmetikou, která je k dostání na českém trhu. Jde o oční stíny Baolishi zelené a modré barvy a dívčí kosmetickou sadu Supere Compact Cosmetic Case. Sdělil to hlavní hygienik ČR Michael Vít. Zmíněné výrobky obsahují olovo, které může nepříznivě ovlivnit krvetvorbu a nervový systém.

Největším producentem rakovinotvorných a mutagenních látek v Ústeckém kraji je podle sdružení Arnika společnost Knauf Insulation v Krupce u Teplic. Sdružení vychází z údajů integrovaného registru znečištění. Předseda Arniky Jindřich Petrlík dnes v Ústí nad Labem novinářům řekl, že se firma vyhoupla do čela, ačkoli výrobu zahájila teprve v průběhu roku. Podle mluvčího Knaufu Milana Křivohlavého jejich společnost žádné předpisy neporušuje.
In the past two decades the availability of oral contraceptives has significantly reduced the number of abortions annually performed in the Czech Republic. However the use of these contraceptives has had an unfortunate side-effect - traces of the female hormone estrogen which end up in Czech rivers may be doing more environmental damage than we know.

Evropská komise zaslala vládě České republiky varování, že řádně neuvedla do praxe evropskou direktivu zkráceně nazývanou Seveso II, která nařizuje zpracování havarijních plánů pro průmyslové podniky nakládající s nebezpečnými chemikáliemi. Varování Evropské komise kromě České republiky týká dalších 11 zemí, např. Francie, Německa, Španělska, Itálie nebo Nizozemska.

Skutečnost, že ftalát DEHP(1) je toxický a působí zdravotní problémy, je známá již nejméně patnáct let. Přesto je přelomovým okamžikem, že jeho škodlivost ve zdravotnických pomůckách včera uznal Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika EU ve své rozsáhlé zprávě (2,3). Ještě v roce 2002 totiž Výbor tvrdil, že množství ftalátu DEHP není třeba ve zdravotnických pomůckách omezovat, neboť není dostatek důkazů o jeho negativním působení na léčené pacienty. Výbor včera poprvé otočil. Uznání škodlivosti ftalátu ve zdravotnických pomůckách tak může poprvé v historii otevřít seriózní diskuzi o změnách zákonů a cestu k vymýcení škodlivých látek ze zdravotnictví.

Jedna z letošních nejdůležitějších bitev na bruselské půdě začala nenápadně: Nákupem v supermarketu Evropského parlamentu. Osm kousků ovoce, které tam nizozemští aktivisté za pár eur nakoupili, poslali do laboratoře a teď zveřejnili neveselé výsledky. Všech osm druhů ovoce obsahovalo stopy po pesticidech, jedovatých látkách používaných zemědělci k hubení škůdců. V pomerančích, hroznovém vínu a meruňkách konzumovaných obvykle s chutí evropskými poslanci bylo těchto jedů dokonce víc než povolují evropské limity, jejich prodej byl tedy nelegální. Pomeranče pěstované ve Španělsku obsahovaly podle zprávy ekologické organizace Milieudefensie toxický pesticid v koncentraci zásadně přesahující limit "denní dávky akceptovatelné" pro pětileté dítě.

Spálené jehličnany a odumírající ovocné stromy. Fluor – tato chemická látka ničí zahrady obyvatelům Mělníka. Podle nich za to může společnost Mefrit – továrna na skleněnou drť potřebnou pro výrobu smaltů a glazur. Velké investice do zahrádek a každoroční vyhazování dřevin, tak komentují obyvatelé výsledek. Výskyt fluoru v rostlinách potvrzuje i laboratorní rozbor jehličí.

Místní se proto několikrát obrátili na odbor životního prostředí městského úřadu. Ten s Mefritem jednal a vyjednal. „Mefrit dlouhodobě zatěžuje prostředí této lokality. Dojde ke změně technologie především při výrobě bílých fritů tak, aby došlo ke snížení množství emisí vypouštěných do ovzduší,“ popisuje Ctirad Mikeš z Odboru životního prostředí mělnického Městského úřadu.

K vytékající chemikálii, takzvanému dehtofenolu, vyjeli ústečtí hasiči do bývalé plynárny Úžín.

„Látka vytékala z potrubí na ploše asi 40x40m. Jednotka na místě kolem 11 hodiny dopoledne nezasahovala. Případ byl nahlášen odboru životního prostředí ústeckého magistrátu a České inspekci životního prostředí. Ti by měli rozhodnou o způsobu odstranění,“ řekl včera operační důstojník hasičů. „Zřejmě šlo o odpadní produkt, který tady kdysi vznikal při výrobě,“ dodal operační důstojník. Látka vytékala z válcových nádrží v jednom z areálů. Většina jí skončila v záchytných jímkách.

Na místo dorazila i pracovnice magistrátu. „Byla tam specialistka na vodu z odboru životního prostředí. Výsledky jejího šetření zatím nemáme. Ale varovné SMS zprávy rozesílat lidem nebudeme,“ řekl mluvčí magistrátu Milan Knotek. Vyvodit se z toho tedy dá, že magistrát zatím nepovažuje havárii za vážnou. V opačném případě lidem, které má v registru, varování na mobilní telefony posílá.

Dehtofenoly patří mezi aromatické uhlovodíky a jsou zdraví nebezpečné. Škodí hlavně vodě, rostlinám i člověku. „V úžínském areálu vznikaly jako zbytkový produkt při výrobě svítiplynu,“ řekla Hana Rathánová z České inspekce životního prostředí.

V celém opuštěném areálu je řada objektů s množstvím chemikálií. Nyní je vlastníkem Tlaková plynárna Úžín.

ANDREA ANGERMANNOVÁ

Mladá fronta DNES - severní Čechy

Vážným nebezpečím pro lidi i životní prostředí jsou látky v bývalém skladu pesticidů v Klatovech-Lubech. Vyplývá to z výsledků nejnovějších odborných rozborů, které v objektu v zastavěné části města nechalo udělat sdružení Arnika ze vzorků z omítek, podlahy a půdy. Mnohé látky jsou karcinogenní, tedy rakovinotvorné.

Sdružení lékařských komor a asociací z 29 zemí Evropy (CPME - The Standing Committee of European Doctors) vyzvalo v otevřeném dopise Evropskou komisi, aby v rámci směrnice REACH podpořila 6 klíčových prvků pro lepší ochranu zdraví před průmyslovými chemikáliemi. Jedná se např. o povinnou náhradu nebezpečných chemikálií, právo na informace o chemických látkách nebo ochrana nejzranitelnějších skupin společnosti jako jsou děti a těhotné ženy. CPME reprezentuje asi 2 miliony lékařů sdružených v členských národních lékařských asociacích, včetně České lékařské komory.

Přední evropské lékařské asociace ve středu 18. října vyzvaly podle deníku International Herald Tribune europoslance, aby se nedali zlomit tlakem chemického průmyslu a neoslabili návrh směrnice REACH, který by průmyslu uložil povinnou náhradu těch nejškodlivějších chemikálií, za které je dostupná bezpečnější alternativa. Evropský parlament má v závěrečném hlasování o podobě směrnice REACH rozhodovat 14 listopadu a Rada EU složená ze zástupců vlád členských zemí pak 4. prosince. Systém REACH - registrace, evaluace a autorizace chemických látek - by měl vstoupil v platnost počátkem roku 2007.

Tisková zpráva STUŽ - Plzeň/Brusel, 17. února 2006 - Nejnovější studie Evropské komise ukázala, že schválení návrhu nové chemické politiky EU může jen v přínosech pro životní prostředí a zdraví představovat úspory až 95 miliard euro v nejbližších 25 letech (1). Například jen přetížené systémy zdravotnictví EU by díky REACH mohly ušetřit v nejbližších 10 letech asi 2,5 miliardy euro (2). 

"Doposud se většina studií zaměřovala na to, kolik průmysl za zavedení REACH zaplatí. Nyní se konečně mluví nahlas o přínosu REACH pro zdraví lidí, včetně stovek případů rakoviny, kterým každoročně může REACH předejít. Doufám, že nejnovější zjištění povzbudí i české europoslance a ministry Ambrozka a Ratha, aby se aktivně postavili proti zavádějící propagandě chemického průmyslu, který se systematicky pokouší návrh REACH zmrzačit," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ pro ekologická a zdravotní rizika.

Studie nazvaná "Vliv REACH na životní prostředí a zdraví lidí" se zabývala třemi rozdílnými typy společenských nákladů, které jsou způsobovány chemickými látkami. Hodnotila známé zdravotní náklady spojené s vybranými čtyřmi nebezpečnými chemikáliemi, posuzovala úspory v nákladech na čistění zamořeného životní prostředí a dále možné úspory při čištění pitné vody od chemické kontaminace.

"Bylo již známo, že systém REACH je příslibem značných ekonomických přínosů, které převáží očekávané náklady na zavedení systému, ale nejnovější studie mnohé společenské přínosy konečně srozumitelně vyčíslila. Naprosto nepochybné dnes tedy je, že největší přínosy REACH by vyplynuly ze zavedení povinné náhrady (substituce) nebezpečných chemikálií jako jsou karcinogeny, mutageny a látky narušující reprodukci. Pro dobré fungování REACH v budoucnosti je klíčová též povinnost výrobců poskytnout co nejúplnější informace o ekologických a zdravotních vlivech jimi produkovaných chemikálií", uvedl MUDr. Šuta.

Poznámky pro editory:

(1) Nová studie Evropské komise "The impact of REACH on the environment and human health" je pro zájemce k dispozici v angličtině. "The impact of REACH on the environment and human health"

(2) Studie odhaduje úspory pro zdravotní systémy “minimálně na 150-500 milionů euro ročně do roku 2017 s potenciálními další dlouhodobými přínosy 2,8 až 9,0 mld euro ve výhledu 25-ti let”.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License