Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

4. srpna 2009, Plzeň - Evropská komise minulý týden přijala první pozměňovací návrh k nařízení o testování chemických látek (REACH). Nařízení bylo změněno v tom smyslu, že dvě již platné testovací metody byly aktualizovány a čtyři nové byly přidány. Patří k nim i nová testovací metoda in vitro, která napomůže snížení počtu zvířat, používaných k testování dráždivosti kůže V současnosti jsou k těmto účelům nejčastěji používáni králíci. Znamená to, že králíci již nadále nemohou být ke zjišťování dráždivosti chemických látek, biocidů a kosmetiky využíváni.

REACH-EN-FORCE-1, a joint REACH enforcement project, has started across Europe. National inspectors are checking pre-registrations, registrations and – where applicable – the provisions for Safety Data Sheets. The Forum for Exchange of Information on Enforcement, meeting for the fourth time this week in Helsinki, reviewed the start of the project and agreed on the further steps.

Na první pohled progresivní novela zákona o odpadech, kterou nyní projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, zavdala podnět k poslaneckému návrhu změny stávajícího zákona o odpadech, která může ve svém důsledku vést ke kontaminaci prostředí toxickými polychlorovanými bifenyly (PCB) a v budoucnu mít za následek enormní sumy vydané na dekontaminaci prostředí. Poslanec Vlastimil Aubrecht zvolený za ČSSD v Ústeckém kraji při projednávání zákona ve Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uspěl s návrhem rozšířit definici zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů, jež nemusejí být zlikvidována do konce roku 2010 (1).

Spotřebitelé získali díky nové chemické politice Evropské unie (REACH) (1) právo vyžadovat u obchodníků informaci o tom, zda výrobky obsahují některé nebezpečné chemické látky. Děti Země se proto nyní rozhodly dotázat u vybraných obchodníků, zejména působících v Plzni, na přítomnost nebezpečných chemických látek, které mohou ohrožovat lidské zdraví nebo životní prostředí.

8.4.2009 - „Látky narušující fungování soustavy regulující hormony v lidské těle nás obklopují téměř na každém kroku a ani v České republice tomu není jinak. Dokazují to mimo jiné dnes zveřejněné výsledky zhruba půl roku trvajícího průzkumu sdružení Arnika. Z Integrovaného registru znečišťování jsme zjistili, že je vypouštějí ve velkém průmyslové podniky, ze zadaných analýz PVC obalů na potraviny vyplynulo, že jsou přítomné i v nich,“ shrnul závěry, k nimž v rámci projektu Chemická bezpečnost občanů Evropy financovaného Evropskou komisí (1) dospěla Arnika, vedoucí programu Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík. K největším průmyslovým zdrojům těchto látek v České republice patří především provozy Spolchemie v Ústí nad Labem, Nová Mosilana, a.s. Brno či Hobas CZ, s.r.o. v Uherském Hradišti.

31.3.2009 - The European Trade Union Confederation (ETUC) presented a list of priority chemicals for authorisation under REACH to the European Parliament. ETUC is calling on the Member States and European Commission for the 306 substances of very high concern on its list – especially the 191 that cause recognised occupational diseases – to be included on the candidate list of substances for authorisation under the REACH rules.

24.3.2009 - Evropský parlament dnes podpořil aktualizaci právních předpisů v oblasti kosmetických výrobků. Vzhledem k tomu, že EP dospěl k dohodě s Radou, bude moci tato legislativa vstoupit v platnost v nejbližší době. Nové nařízení odstraňuje nejasná a nekonsistentní ustanovení a posiluje bezpečnost kosmetických výrobků zavedením minimálních standardů pro hodnocení bezpečnosti. Pozměňovací návrhy EP se týkají především bezpečnosti nanomateriálů používaných v kosmetických výrobcích.

10.3.2009 - Znečišťující emise z tisíců průmyslových zařízení v celé Unii musí být snižovány, ale flexibilněji, domnívají se poslanci. Parlament dnes přijal návrh Komise na aktualizaci a zpřísnění platných pravidel, do nějž EP začlenil nová ustanovení týkající se zavedení celoevropských limitů pro emise, větší flexibility při poskytování povolenek a vyjmutí málo využívaných zařízení z působnosti směrnice.

10. března 2009, Štrasburk - Evropský parlament dnes dal zelenou zpřísnění pravidel pro vypouštění emisí z desítek tisíc průmyslových zařízení v EU. Zákonodárci na plenárním zasedání ve Štrasburku totiž s některými úpravami podpořili návrh Evropské komise, která žádá přísnější limity pro určité kategorie spalovacích zařízení a pro znečišťující látky jako oxid siřičitý či oxidy dusíku.

Helsinki, 14. 1. 2009 - ECHA launched today a public consultation on the first draft recommendation of substances to be included in the list of substances subject to authorisation (Annex XIV or Authorisation List). Interested parties can submit comments by using the relevant web forms on the ECHA website until 14 April 2009.

The public consultation on the draft recommendation is part of the process to include substances in Annex XIV of REACH (Authorisation List).

PUBLIC CONSULTATION
Interested parties can comment both on:
• ECHA’s draft recommendation on seven substances (see below) and its reasoning behind their inclusion in Annex XIV and
• ECHA’s justification for prioritising these substances.

Interested parties are invited to comment in particular on uses which should be exempted from the authorisation requirements. The web forms on the ECHA website must be used for commenting. The closing date for comments is 14 April 2009.

ECHA’S DRAFT RECOMMENDATION
Based on an assessment of the available information, ECHA recommends prioritising seven substances out of the 15 substances that are on the Candidate List (published 28 October 2008). The prioritised substances are:
• 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene)
• Alkanes,C10-13,chloro (short chain chlorinated paraffins; SCCPs)
• Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major diastereoisomers identified
• 4,4’-Diamino diphenyl methane (MDA)
• Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
• Benzyl butyl phthalate (BBP)
• Dibutyl phthalate (DBP)

In the first draft recommendation ECHA furthermore proposes that:
• applications for authorisations should be submitted between 24 and 30 months after the above substances have been included in Annex XIV of REACH,
• these substances could not be used after 42 to 48 months after the inclusion date. ECHA proposes to include exemptions for uses of the prioritised substances that are permitted under specific conditions set out in the current legislation on Restrictions onMarketing and Use Directive (76/769/EEC) as explained in the consultation documents.

ECHA has assessed the available information on the substances included on the Candidate List against the three prioritisation criteria listed in the REACH Regulation, related to 1) the intrinsic properties of a substance, 2) the nature of its uses and 3) the volume supplied to uses subject to authorisation. A weight of evidence approach was used to come to an overall conclusion on the priority of a substance. For some substances the regulatory effectiveness of putting the substance under the authorisation regime was also taken into account. The methodology is explained in the consultation documents.

On the basis of the comments received during this consultation, ECHA may modify the draft recommendation. In this process, it will take into account the opinion of the Member State Committee. After this, the ECHA recommendation is submitted to the European Commission for final decision (see attachment to this press release).

The eight substances that have not been prioritised now may be reconsidered by ECHA for prioritisation at a later stage. Any substance on the Candidate List which is not yet included in Annex XIV can be part of a future priority setting.

Further Information

Public consultation for draft recommendations for priority substances for the inclusion in Annex XIV (authorisation list):
http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/draft_recommendations_en.asp

Candidate List published on 28 October 2008:
http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_en.asp

An overview of the authorisation process under REACH:
http://guidance.echa.europa.eu/authorisation_en.htm

Restrictions on Marketing and Use Directive (76/769/EEC):
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm

13.1.2009 - Evropský parlament dnes v druhém čtení široce podpořil legislativní balíček týkající se problematiky využívání pesticidů, který si klade za cíl omezit využívání pesticidů a snížit jejich škodlivý dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Legislativní návrhy obsahují rovněž opatření, která mají zajistit bezpečnější využívání pesticidů v každodenním životě.

19.12.2008, Helsinki - Today, ECHA has published on its website a list of pre-registered substances. The list contains about 150,000 substances which were pre-registered by 65,000 companies between 1 June and 1 December 2008. ECHA has been screening part of the information submitted and due to the high number of pre-registrations ECHA will continue to check the information into the New Year. The fully screened list will be published at a later date.

18.12.2008 - Poslanci EP dnes přijali novou směrnici, která má zvýšit bezpečnost vyráběných hraček, zejména pokud jde o obsah nebezpečných chemických a karcinogenních látek a těžkých kovů. Dalším cílem nové legislativy, u níž se Parlament a Rada dohodly na kompromisním znění, je harmonizovat pravidla pro výrobu hraček s požadavky evropských právních předpisů o zboží (tzv. „goods package”), které mají zanedlouho vstoupit v platnost.

5.12.2008 - Following months of political negotiations, the Parliamentary Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) today voted on proposals for a Regulation and Framework Directive on the use and authorisation of pesticides. The Committee backed away from previous commitments to eliminate hazardous pesticides from use in food produce, instead agreeing a substantially diluted set of proposals.

23.9.2008 - Poslanecká sněmovna definitivně schválila dvě novely zákonů o životním prostředí – poslaneckou novelu zákona o odpadech a novelu zákona o chemických látkách, která do české legislativy zavádí požadavky evropského nařízení o systému REACH. „Velmi vítám obě rozhodnutí poslanců,“ konstatoval ministr životního prostředí Martin Bursík.

Děti Země vydaly doplněné a přepracované vydání publikace „Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví“, jejímž autorem je MUDr. Miroslav Šuta, odborník dlouhodobě se věnující vlivům životního prostředí na zdraví lidí (1).

Publikace obsahuje informuje o zdravotních dopadech 10 chemických látek nebo jejich skupin, které jsou obsaženy ve výfukových plynech automobilů. Zahrnuje i ozón (O3) a fotochemické oxidanty, které vznikají z vypouštěných exhalací vlivem slunečního záření a kterým se také často říká letní nebo fotochemický smog.

Exhalace jsou rozděleny do tří skupin podle svých účinků na lidské zdraví, a to na látky postihující hlavně dýchací cesty, na látky s toxickými účinky a na rakovinotvorné. Text čerpá z více než stovky odborných publikací a pro potřebu neodborníků je doplněn také stručným slovníčkem, který vysvětluje použité odborné termíny.

„Děti Země se negativními dopady automobilové dopravy na životní prostředí už od počátku 90. let, přitom se stále setkáváme se snahou tyto problémy bagatelizovat. Proto jsme se rozhodli nabídnout odbornou publikaci, ve které pracovníci veřejné správy, novináři, experti, ale i studenti nebo zájemci z řad veřejnosti mohou získat přehled současného stavu poznání o vlivech emisí z aut na lidské zdraví,“ uvedl Martin Hyťha z Dětí Země.

„Znečištění ovzduší dnes v České republice i v Evropě představuje nejvýznamnější ekologický problém poškozující zdraví lidí. V EU následky vdechování znečištěného vzduchu předčasně zabíjejí asi 370 tisíc lidí ročně, z toho asi 8 tisíc v ČR. Podle údajů Evropské komise zkrátí znečištěné ovzduší každému z obyvatel EU život v průměru o 9 měsíců. V ČR dýchání jemného prachu zkracuje každému obyvateli život o více než 10 měsíců (2, 3),“ připomíná autor publikace MUDr. Miroslav Šuta, který působí jako expert v oblasti ekologických a zdravotních rizik.

Děti Země vydaly brožuru s laskavou finanční podporou plzeňského nadačního fondu Zelený poklad. Díky tomu je možné získat publikaci u Dětí Země bezplatně, v případě zaslání poštou za úhradu poštovného a balného. Zájemci si publikaci mohou objednat e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či na webové stránce

Poznámky pro editory:

(1) V prvním vydání publikaci „Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví“ vydal Český a Slovenský dopravní klub v roce 1996. Celý její náklad byl již delší dobu beznadějně rozebrán.

(2) Baseline Scenarios for the Clean Air for Europe (CAFE) Programme Final Report

(3) The Swedish NGO Secretariat on Acid Rain, Small but dangerous, Environmental Fact sheet No. 20, April 2006

ECHA Member State Committee (MSC) endorsed a Code of Conduct for observers on its third meeting held on 3-4 September in Helsinki. These rules will be applied at all meetings of ECHA Committees, the Forum and other networks of ECHA.

Based on the Code of Conduct for observers, each invited stakeholder organisation is asked to nominate for each body concerned one permanent observer who can be accompanied by an expert on the topic(s) of discussion. Stakeholder organisations can thereby contribute tothe technical and scientific debate while ensuring continuity. The rules also explain how these observers can submit documents to committees and get access to the documents circulated by the Secretariat and the members while preserving the confidentiality.

Executive Director Geert Dancet welcomes this code and stressed that “the presence of observers from stakeholder organisations at meetings of Agency bodies and networks will contribute to the transparency and openness of decision-making under REACH and support the information flow between the Agency and the stakeholder organisations”.

In the meantime, several stakeholder organisations have accepted the invitation to participate in the work of the Committees, the Forum or one of the Agency networks and have nominated permanent observers.

The MSC also agreed that its working procedures will be published on ECHA website for transparency. “We hope that this will make it easier to understand what kind of comments received during the public consultation are relevant at this phase when we are dealing with the identification of substances of very high concern for authorisation,” says Anna-Liisa Sundquist, Chair of the Member State Committee. “Comments related to use, exposure, risks and alternatives will be relevant at a later phase, for priority setting.”

At its meeting in October, the MSC will address the first candidates for the list of substances of very high concern for authorisation. EU Member States´ competent authorities submitted until now 16 Annex XV dossiers on identification of substances of very high concern which were subject to public consultation in July and August.

From 1 September 2008, the maximum legal limits on the level of pesticides allowed in food items sold in the EU will dramatically increase. Dietary exposure to pesticides is set to rise while many residue limits will become unsafe for consumers. The development follows new legislation from the European Commission intended to harmonise food standards across the EU.

Prezident Václav Klaus vetoval novelu, která má firmám na základě evropské směrnice REACH přinést povinnost registrace používaných chemických látek. Klaus již dříve REACH kritizoval. Například loni v lednu o směrnici prohlásil, že je to nejděsivější věc, která v EU vznikla. O osudu novely tak rozhodne sněmovna, která má možnost prezidentovo rozhodnutí přehlasovat.

Poslanci Evropského parlamentu (EP) schválili ve druhém čtení soubor čtyř nařízení týkajících se užívání aditiv, aromatických látek a enzymů do potravin. Jde o soubor čtyř nařízení, která mají stávající legislativu modernizovat a zjednodušit pravidla pro používání potravinářských aditiv.

Maribor, 23rd June 2008 - Today Ministers of Agriculture from all EU member states decide about their common position about relevant legislation on pesticides. Before this meeting of ministers, NGO experts from 11 European countries* discussed main improvements on proposals of new legislation on international 2 day workshop held in Maribor in Slovenia.

Toxické ftaláty, kvůli kterým stáhla Česká obchodní inspekce z trhu již desítky dětských hraček a výrobků pro děti, se mohou vyskytovat i ve školních pomůckách vyrobených z PVC. Upozornilo na to sdružení Arnika v souvislosti s nedávno zveřejněnou studií dánské Agentury pro životní prostředí (1). Ta odhalila přítomnost rizikových ftalátů jako DEHP či DINP v rozmezí od 17 – 70 % ve všech devíti typech mazacích gum z PVC (2). Ve zbývajících 17 gumách vyrobených z jiného materiálu ftaláty nebyly.

„V České republice nevíme o žádné podobné studii, která se by se ftaláty ve školních pomůckách zabývala. Je však velmi pravděpodobné, že řada pomůcek z PVC bude tyto látky obsahovat. Tato pravděpodobnost je o to vyšší, že v Česku neexistuje žádná právní norma, která by ftaláty ve školních pomůckách zakazovala jako je tomu například u hraček a předmětů péče o děti (3),“ vysvětlila vedoucí kampaně Arniky „Nehrajme si s PVC“ Ing. Miroslava Jopková.

Podle Jopkové by se měl zákaz ftalátů na školní pomůcky rozšířit. „Ftaláty se běžně používají jako změkčovadlo PVC, ze kterého se mimo jiné vyrábí například penály, obaly na sešity, podložky, desky či mazací gumy. Jelikož jsou to předměty, s nimiž děti přicházejí do úzkého kontaktu, mohou se tyto látky snadno dostat do jejich těla a ohrozit tak zdraví dítěte. U školních pomůcek je velmi reálné riziko, že by je děti mohly vkládat do úst,“ uvedla Jopková.

Protože žádný takový zákaz v Česku neplatí, mají rodiče v podstatě jedinou možnost, jak se s jistotou vyhnout výrobkům s obsahem ftalátů a to koupit svým dětem školní pomůcky z jiného materiálu než z PVC. „Alternativ k PVC je celá řada, ať jde o jiné plasty jako polypropylen či polyethylen nebo jiné materiály. PVC lze poznat podle recyklačního trojúhelníku, ve kterém je buď číslice „3“ nebo písmeno „v“. Pod trojúhelníkem je pak nápis „PVC“, „V“ nebo „vinyl“. Někdy však výrobce neuvádí, z čeho je konkrétní produkt vyroben. Pak je dobré obrátit se na prodejce nebo kontaktovat přímo výrobce školní pomůcky,“ radí Jopková.

(1) Svendsen N., Bjarnov E., Poulsen P. B., Force Technology. Survey as well as health assesment of chemical substances in school bags, toy bags, pencil cases and erasers. 2007. EPA. Studie je ke stažení na tomto odkaze:
http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?pg=http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2007/978-87-7052-547-3/html/default_eng.htm

(2) Stručné shrnutí výsledků studie: Celkem bylo testováno 26 gum různých typů (tradiční bez potisku, s potiskem např. dinosaura či Batmana až po zábavné gumy různých tvarů a barev). Ftaláty byly nalezeny v 9 mazacích gumách (9 z 26 testovaných gum byly z PVC, všechny obsahovaly ftaláty). DEHP obsahovaly tři gumy v rozmezí od 17 - 44 % obsahu hmotnosti. Ftalát DINP obsahovalo 6 gum v rozmezí 32 - 70 % obsahu hmotnosti.

(3) Rostoucí obavy související s nebezpečím zvýšené expozice ftaláty vyústily až v přijetí direktivy Evropské unie 2005/84 o zákazu ftalátů v dětských hračkách a zboží. Na novou direktivu v České republice reaguje vyhláška 284/2006, která vyjmenovává zakázané estery kyseliny ftalové (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP a DNOP) v hračkách a předmětech pro péči o děti. Vyhláška vešla v platnost 16. ledna 2007.

Brusel/Plzeň (23. listopadu 2006) - Velké evropské firmy požadují lepší ochranu zdraví svých pracovníků a veřejnosti před nebezpečnými chemikáliemi než česká vláda pro své občany a voliče. Evropská federace vodohospodářských firem (EUREAU) a společnost Skanska, která patří k největším stavebním firmám v ČR i ve světě, vyzvaly ve společném otevřeném dopise europoslance a ministry hospodářství a životního prostředí členských států EU, aby podpořili novou směrnici o chemických látkách (REACH) v podobě odsouhlasené 10. října výborem pro životní prostředí Evropského parlamentu (EP).

Brusel/Praha - 10. října 2006 - Drtivá většina členů parlamentního výboru pro životní prostředí (41:17) v dnešním hlasování podpořila povinnou náhradu nejškodlivějších chemických látek v případě, že za ně existuje bezpečnější náhrada. Výbor dále podpořil zavedení obecné garance bezpečnosti (Duty of Care) ze strany chemického průmyslu za bezpečnost i těch jeho produktů, na které by se nevztahovala registrace v rámci směrnice REACH. Do třetice europoslanci podpořili právo spotřebitelů na lepší informace o chemických látkách obsažených ve výrobcích denní potřeby.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License