Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Ministerstvo životního prostředí předloží v pondělí 25. 2.2008 vládě návrh novely zákona o chemických látkách, která má zásadně změnit dosavadní praxi testování chemikálií. Do českého prostředí uvede pravidla, která po dlouhé diskusi s ekology a zástupci chemického průmyslu na konci roku 2006 přijal Evropský parlament. Evropská chemická legislativa známá pod zkratkou REACH má do budoucna zajistit používání bezpečnějších chemikálií ve výrobě.

Celkem 26 zdraví nebezpečných hraček a výrobků z měkčeného PVC pro děti do tří let objevilo ministerstvo zdravotnictví při kontrole na pultech českých obchodů. Obsahovaly toxické ftaláty, které mohou poškodit oběhový a reprodukční systém, játra a ledviny. Jejich seznam dnes zveřejnilo ministerstvo na svých webových stránkách.

Nově navržený systém registrace, evaluace a autorizace chemických látek (REACH) by se měl týkat chemikálií vyráběných nebo dovážených do EU jedním subjektem v množství větším než 1 tuna ročně, tedy asi 30 tisíc látek. REACH stanovuje 4 kategorie dle roční produkce (do 10, do 100, do 1000 a nad 1000 tun), pro které jsou odstupňovány nároky na požadované informace i časový harmonogram. Látky dodávané v množství nad 1000 t/rok jedním podnikatelským subjektem bude nutno prověřit do 3 let od vstupu legislativy v platnost. Až 11 let budou mít na registraci subjekty vyrábějící do 1 tuny jednotlivé látky ročně.

Evropská unie je největším světovým trhem s chemickými látkami a jejich nejvýznamnější výrobce. Skandály spojené s chemickým průmyslem v posledních desetiletích (např. PCB, Bhópál, Seveso, ftaláty) vedly k zavádění dílčích právních regulací výroby chemických látek a nakládání s nimi. Tento historický vývoj vedl ke vzniku roztříštěného a nepřehledného právního propletence, který není efektivní ani z pohledu ochrany lidského zdraví (např. každý pátý zaměstnanec v EU přichází do kontaktu s karcinogeny).

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License