Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

V roce 2006 zahájila svoji činnost Ekologická poradna Společnosti pro trvale udržitelný život.

Členové STUŽ radili občanům v nejrůznějších oblastech životního prostředí, podávání informací úřady a účasti veřejnosti ve správních řízeních. Na poradnu se obrátily desítky občanů. Radu dostali po telefonu, mailem, při osobní schůzce či výjezdu do terénu. Nejčastější dotazy se týkaly nadměr-ného hluku, nakládání s odpady, kácení dřevin a možnostem bránit se proti velkým stavbám. Dotaz občané mohou položit i přes webovou stránku www.stuz.cz, rubriku Ekologická poradna.

„V červenci a srpnu probíhalo schvalování územních plánů velkých územních celků Benešovsko a Pražský region, ve kterých je trasa dálnice D3 zakreslena. Většina občanů o možnosti podávat připomínky a námitky nevěděla. Členové STUŽ rozvěsili na veřejné informační desky v obcích mapy, kudy dálnice v okolí obce povede, a informace, kam a jak podat námitky a připomínky. Na základě těchto informací podaly námitky a připomínky desítky majitelů pozemků a nemovitostí dotčených trasou dálnice a obča-nů. Krajský úřad Středočeského kraje je povinen tyto námitky a připomínky vyrovnat“, říká Eva Tylová koordinátorka Ekologické poradny a místopředsedkyně STUŽ.

Eva Tylová pokračuje: „Občané mají velký zájem i o praktické otázky. Hodně dotazů dostáváme k tří-dění odpadu. Ptají se na to, jak odpad třídit, co se z vytříděného odpadu dá vyrobit. Pro řadu z nich je překvapení, že z nápojových obalů lze vyrobit papír či z PET lahví střiž do bund. Větší osvěta by občany určitě motivovala k většímu třídění.“

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License