Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Senátní Výbot pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí pořádá ve spolupráci se Společností pro trvale udržitelný život (STUŽ) mezinárodní konferenci "Přísliby a rizika biotechnologií z hlediska udržitelného rozvoje", která se koná ve čtvrtek dne 25. října 2007 od 9:00 hod. do 16:00 hod. v Jednacím sále Valdštejnského paláce, Senátu Parlamentu České republiky, Valdštejnská ulice, Praha 1.

Gestorem konference je senátor Bedřich Moldan, místopředseda výboru.

Konferenci moderuje Mgr. Neela Winkelmannová, Ph.D., nezávislá environmentální konzultantka a pedagožka

P r o g r a m

9.00 – 9.30 registrace účastníků

9.30 – 9.45 Ing. Ivo Bárek – senátor, předseda senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí - úvodní slovo

9.45 – 10.00 Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., senátor, ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK

10.00 – 10.30 Doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, DrSc., Katedra genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty UK - Cesta vede přes vzájemné naslouchání a vstřícnost mezi odpůrci a propagátory genových modifikací

10.30 – 11.00 přestávka – občerstvení

11.00 - 11.30 MSc. Geoff Tansey, nezávislý agrární analytik a publicista, Velká Británie - Biotechnologie, patenty a budoucnost kontroly potravin

11.30 - 12.00 Dr. Christoph Then, nezávislý konzultant v oblasti patentování, Německo – Stav v oblasti patentování života v Evropě

12.00 – 12.30 MSc. Helen Holder, MBA, koordinátorka oblasti biotechnologií evropské kanceláře Přátel Země – Socioekonomická analýza geneticky modifikovaných plodin a ekologického zemědělství

12.30 – 13.30 přestávka - oběd

13.30 – 14.00 Prof. RNDr. František Krahulec, CSc., odborný pracovník Botanického ústavu Akademie věd ČR – Jak se hodnotí rizika GM plodin

14.00 – 14.30 Dr. Les Levidow, odborný pracovník Open University, člen Pracovní skupiny pro biotechnologickou politiku, Velká Británie - Jak EFSA nakládá s nejistotou při hodnocení rizik

14.30 -15.00 přestávka na kávu

15.00 – 15.20 Prof. RNDr. František Sehnal, CSc. ,odborný pracovník Entomologického ústavu AV ČR – Výsledky polních pokusů s Bt kukuřicí

15:20 – 15:40 MSc. Antje Lorch, nezávislá konzultantka v oblasti biotechnologií, Německo– Koncentrace Bt toxinu v GM kukuřicích (MON810, Bt11) v Německu a jejich vliv na hodnocení rizik

15.40 – 16.00 Ing. Martin Leibl, Ph.D., vedoucí oddělení environmentální politiky Ministerstva zemědělství ČR - Ekologické zemědělství a geneticky modifikované organismy

Seminář je spoluorganizován Společností pro trvale udržitelný život (STUŽ) v rámci projektu „INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYUŽITÍ BIOTECHNOLOGIÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“

------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRACE NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI:

„Přísliby a rizika biotechnologií z hlediska udržitelného rozvoje“

25. října 2007, jednací sál Valdštejnského paláce, Senát Parlamentu ČR, Valdštejnská ulice, Praha 1

jméno a příjmení, titul
Organizace
kontaktní adresa
Telefon
Fax
e-mail

Odešlete laskavě poštou nebo elektronicky na adresu:

Společnost pro trvale udržitelný život
Miroslav Šuta, Thámova 21, 301 00 Plzeň
miroslav.suta (zavináč) centrum.cz
tel.  777 75 75 

Společnost pro trvale udržitelný život si dovoluje pozvat zástupce nevládních neziskových organizací na seminář s diskusí nazvaný "Biotechnologie a udržitelný rozvoj z pohledu nevládních organizací" , která se uskuteční v pondělí, 1. října 2007, a to v Praze v restaurace Mánes, od 9.00 do 15.00 hodin.

Seminář se koná s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci projektu "Informační a vzdělávací program pro využití biotechnologií v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje".

Tématem prezentací a následných diskusi budou odpovědi na otázky:

 • Jaké jsou zkušenosti NGOs ve světě s biotechnologiemi? Co přinášejí?
 • Proč jsou předmětem sporu zejména ekologické zemědělství a pěstování geneticky modifikovaných plodin (GMO)?
 • Mohou ohrožovat lidské zdraví? Mohou narušovat biodiverzitu? Jak se hodnotí jejich rizika?
 • Jaké informace může o nich získat veřejnost? Jaké jsou zkušenosti se účastí veřejnosti v rozhodovacím procesu?
 • Jaké jsou možnosti NGO mimo formální procedury (spotřebitelské kampaň, GM-free zóna, landtrust aj.)?
 • Mohou vedle sebe (ko)existovat GMO, konvenční a ekologické zemědělství? Podporují se navzájem nebo se vylučují?

Účast na semináři přislíbili:

 • MUDr. Miroslav Šuta – koordinátor projektu STUŽ, který se zaměřuje na biotechnologie
 • Doc. RNDr. František Krahulec, CSc. – pracovník Botanického ústavu Akademie věd ČR, bývalý člen komise MŽP pro GMO
 • RNDr. Magdalena Klimovičová – odborná konzultantka se praktickými zkušenostmi s účastí veřejnosti s rozhodování o GMO
 • Mgr. Tereza Stockelová – postgraduální studentka Fakulty sociálních věd UK a spolupracovnice Sociologického ústavu Akademie věd ČR dokončující doktorskou prací zabývající se GMO

Společnosti pro trvale udržitelný život je partnerem tohoto projektu koordinovaného firmou ENVISAN-GEM, a.s.

Specifickou činností STUŽ je shromáždění zahraničních zkušeností s hodnocením ekologických a zdravotních rizik vyplývajících z použití biotechnologií, s účastí veřejnosti v rozhodování a s veřejným přístupem k informacím v oblasti biotechnologií.

Tento seminář má sloužit k facilitované vnitřní debatě nevládních neziskových organizací o definování jejich postojů k různým aspektům (rizikům a benefitům) používání biotechnologií z hlediska principů udržitelného rozvoje, posílení vzájemné spolupráce a výměny informací s partnerskými organizacemi v zahraničí, prezentace zkušeností zahraničních NNO v českém prostředí.

Společnost pro trvale udržitelný život si dovoluje pozvat zájemce na seminář s diskusí nazvaný "Biozemědělství a geneticky modifikované plodiny: přísliby a rizika pro udržitelný rozvoj z pohledu různých zájmů a společenských skupin" , který se uskuteční v úterý, 9. října 2007, a to v Praze v restaurace Mánes, od 9.00 do 15.00 hodin.

Zveme vás na seminář s diskusí na téma:

 

Biozemědělství a geneticky modifikované  plodiny: přísliby a rizika pro udržitelný rozvoj z pohledu různých zájmů a společenských skupin.

v úterý 9. října 2007, od 9 do 15 hodin

Restaurace Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1

Obsahem semináře bude základní informace a diskuse se zúastněnými odborníky nad těmito otázkami:

 • Jaké jsou zkušenosti s GMO a ekologickým zemědělstvím ve světě a u nás?
 • Co přinášejí? Mohou představovat riziko pro lidské zdraví nebo biodiverzitu?
 • Jak se hodnotí rizika biotechnologií?
 • Pro jsou ekologické zemědělství a pěstování GMO předmětem sporů ve společnosti? Jak lze tyto spory řešit?
 • Podporují se GM plodiny, konvenční a ekologické zemědělství navzájem nebo se vylučují?
 • Mohou vedle sebe koexistovat? Pokud ano, za jakých podmínek?

Orientační časový harmonogram semináře:

 • 9.00 - 9.30 - registrace účastníků
 • 9.30 - 10.10 - Biotechnologie a udržitelný rozvoj: Aktivity STUŽ a jejich první výsledky - MUDr. Miroslav Šuta - koordinátor projektu STUŽ, konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik
 • 10.10 - 10.50 - Je uvolňování GM rostlin do přírody skutečně bez rizik? - Doc. RNDr. František Krahulec, CSc. - pracovník Botanického ústavu Akademie věd ČR
 • 10.50-11.30 - Problematika koexistence konvenčního a ekologického zemědělství s GM plodinami - RNDr. Magdalena Klimovičová - odborná konzultantka zabývají se GMO a biozemělstvím
 • 11.30 - 12.00 - přestávka/ občerstvení
 • 12.00 -12.40 - GMO jako společenská volba: příspěvek ke vztahu expertizy a veřejnosti - Mgr. Tereza Stockelová - doktorandka Fakulty sociálních věd UK a spolupracovnice Sociologického ústavu Akademie věd ČR
 • 12.40 -13.20 - Ekologické zemědělství, bioprodukce a geneticky modifikované organismy - Ing. Martin Leibl - odborný pracovník Ministerstva zemědělství ČR
 • 13.20. - 14.00 - Ekologické zemědělství a GM plodiny z pohledu MŽP ČR - Mgr. Daniel Vondrouš - vedoucí týmu poradců ministra životního prostředí
 • 14.00 -15.00 - Diskuse

  Seminář je organizován Společností pro trvale udržitelný život (STUŽ) v rámci projektu „INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYUŽITÍ BIOTECHNOLOGIÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE"

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, Greenpeace a Společnost pro trvale udržitelný život si Vás dovolují pozvat na diskusní seminář "Environmentální rizika biotechnologií", který proběhne v pátek, 26. října 2007, od 9.30 do 15 hodin v prostorách Univerzity Karlovy v Celetné ulici, Praha 1.

Předběžný program semináře:

9.30 - 10. 00 - registrace účastníků

10:00 – 10.30 - MSc. Geoff Tansey, nezávislý agrární analytik a publicista, Velká Británie – Světový potravinový systém – globální pravidla a lokální potřeby

10.30 – 11.00 - Dr. Les Levidow, odborný pracovník Open University, člen Pracovní skupiny pro biotechnologickou politiku, Velká Británie – Evropské alternativy „bio-ekonomiky“

11.00 – 11.30 - MSc. Antje Lorch, nezávislá konzultantka v oblasti biotechnologií, Německo – Environmentální rizik GM plodin, zejména Bt kukuřice

11.00 – 11.30 - Dr. Christoph Then, nezávislý konzultant v oblasti patentování, Německo – Patentování osiva a hospodářských zvířat

12.00 – 13:00 - přestávka a občerstvení

13.00 – 14.00 - jednání pracovních skupin
· biotechnologie a biologická rozmanitost
· biotechnologie a potravinová bezpečnost
· biotechnologie, společnost a právo

14.00 – 15.00 - Shrnutí výsledků pracovních skupin

15.00 Závěr

Simultánní tlumočení zajištěno u dopoledního jednání

Seminář je organizován v rámci projektu „INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYUŽITÍ BIOTECHNOLOGIÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA DISKUSNÍ SEMINÁŘ

jméno a příjmení, titul
Organizace
kontaktní adresa
Telefon
Fax
e-mail
preferovaná pracovní skupina

Odešlete laskavě na adresu:¨
Společnost pro trvale udržitelný život
Miroslav Šuta, Thámova 21, 301 00 Plzeň
miroslav.suta (zavinac) centrum.cz
případně ve formě SMS na telefonnní číslo  777 75 75 11 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License