Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

23.9.2008 - Poslanecká sněmovna definitivně schválila dvě novely zákonů o životním prostředí – poslaneckou novelu zákona o odpadech a novelu zákona o chemických látkách, která do české legislativy zavádí požadavky evropského nařízení o systému REACH. „Velmi vítám obě rozhodnutí poslanců,“ konstatoval ministr životního prostředí Martin Bursík.

19. září 2008 - Poslaneckou sněmovnu čeká příští týden pokus o přehlasování prezidentského veta novely zákona o chemických látkách, která do českého práva zapracovává hned pět směrnic a čtyři nařízení EU. Nejznámější z nich je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, tedy tzv. REACH. Novela téměř bez diskuse prošla Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Až u prezidenta předloha narazila - připadá mu chybná.

Černou listinu skoro tří stovek nejnebezpečnějších chemických látek, které jsou běžně používány, zveřejnila na konferenci o náhradě nebezpečných chemikálií nevládní organizace Mezinárodní sekretariát pro chemické látky (ChemSec). Jde o látky, které jsou rakovinotvorné, mutagenní, toxické pro reprodukci, perzistentní, bioakumulativní nebo jinak nebezpečné. Seznam zahrnuje například některé ftaláty nebo bromované zpomalovače hoření a jeho cílem je urychlit náhradu nejnebezpečnějších chemikálií v rámci nového systému chemické politiky Evropské unie – REACH.

Více informací v češtině ZDE.

Databáze REACH SIN List 1.0 (for Substitute It Now!) je v angličtině k dispozici ZDE.

Děti Země vydaly doplněné a přepracované vydání publikace „Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví“, jejímž autorem je MUDr. Miroslav Šuta, odborník dlouhodobě se věnující vlivům životního prostředí na zdraví lidí (1).

Publikace obsahuje informuje o zdravotních dopadech 10 chemických látek nebo jejich skupin, které jsou obsaženy ve výfukových plynech automobilů. Zahrnuje i ozón (O3) a fotochemické oxidanty, které vznikají z vypouštěných exhalací vlivem slunečního záření a kterým se také často říká letní nebo fotochemický smog.

Exhalace jsou rozděleny do tří skupin podle svých účinků na lidské zdraví, a to na látky postihující hlavně dýchací cesty, na látky s toxickými účinky a na rakovinotvorné. Text čerpá z více než stovky odborných publikací a pro potřebu neodborníků je doplněn také stručným slovníčkem, který vysvětluje použité odborné termíny.

„Děti Země se negativními dopady automobilové dopravy na životní prostředí už od počátku 90. let, přitom se stále setkáváme se snahou tyto problémy bagatelizovat. Proto jsme se rozhodli nabídnout odbornou publikaci, ve které pracovníci veřejné správy, novináři, experti, ale i studenti nebo zájemci z řad veřejnosti mohou získat přehled současného stavu poznání o vlivech emisí z aut na lidské zdraví,“ uvedl Martin Hyťha z Dětí Země.

„Znečištění ovzduší dnes v České republice i v Evropě představuje nejvýznamnější ekologický problém poškozující zdraví lidí. V EU následky vdechování znečištěného vzduchu předčasně zabíjejí asi 370 tisíc lidí ročně, z toho asi 8 tisíc v ČR. Podle údajů Evropské komise zkrátí znečištěné ovzduší každému z obyvatel EU život v průměru o 9 měsíců. V ČR dýchání jemného prachu zkracuje každému obyvateli život o více než 10 měsíců (2, 3),“ připomíná autor publikace MUDr. Miroslav Šuta, který působí jako expert v oblasti ekologických a zdravotních rizik.

Děti Země vydaly brožuru s laskavou finanční podporou plzeňského nadačního fondu Zelený poklad. Díky tomu je možné získat publikaci u Dětí Země bezplatně, v případě zaslání poštou za úhradu poštovného a balného. Zájemci si publikaci mohou objednat e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či na webové stránce

Poznámky pro editory:

(1) V prvním vydání publikaci „Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví“ vydal Český a Slovenský dopravní klub v roce 1996. Celý její náklad byl již delší dobu beznadějně rozebrán.

(2) Baseline Scenarios for the Clean Air for Europe (CAFE) Programme Final Report

(3) The Swedish NGO Secretariat on Acid Rain, Small but dangerous, Environmental Fact sheet No. 20, April 2006

ECHA Member State Committee (MSC) endorsed a Code of Conduct for observers on its third meeting held on 3-4 September in Helsinki. These rules will be applied at all meetings of ECHA Committees, the Forum and other networks of ECHA.

Based on the Code of Conduct for observers, each invited stakeholder organisation is asked to nominate for each body concerned one permanent observer who can be accompanied by an expert on the topic(s) of discussion. Stakeholder organisations can thereby contribute tothe technical and scientific debate while ensuring continuity. The rules also explain how these observers can submit documents to committees and get access to the documents circulated by the Secretariat and the members while preserving the confidentiality.

Executive Director Geert Dancet welcomes this code and stressed that “the presence of observers from stakeholder organisations at meetings of Agency bodies and networks will contribute to the transparency and openness of decision-making under REACH and support the information flow between the Agency and the stakeholder organisations”.

In the meantime, several stakeholder organisations have accepted the invitation to participate in the work of the Committees, the Forum or one of the Agency networks and have nominated permanent observers.

The MSC also agreed that its working procedures will be published on ECHA website for transparency. “We hope that this will make it easier to understand what kind of comments received during the public consultation are relevant at this phase when we are dealing with the identification of substances of very high concern for authorisation,” says Anna-Liisa Sundquist, Chair of the Member State Committee. “Comments related to use, exposure, risks and alternatives will be relevant at a later phase, for priority setting.”

At its meeting in October, the MSC will address the first candidates for the list of substances of very high concern for authorisation. EU Member States´ competent authorities submitted until now 16 Annex XV dossiers on identification of substances of very high concern which were subject to public consultation in July and August.

Od 1. září 2008 sjednotila Evropská komise povolenou hladinu pesticidů v potravinách. Nové nařízení sjednocuje limity pro pesticidy v potravinách ve všech členských zemích EU. Ekologické nevládní organizaci upozorňují na skutečnost, že řadě případů dojde k legalizaci vyšší kontaminace potravin pesticidy.

From 1 September 2008, the maximum legal limits on the level of pesticides allowed in food items sold in the EU will dramatically increase. Dietary exposure to pesticides is set to rise while many residue limits will become unsafe for consumers. The development follows new legislation from the European Commission intended to harmonise food standards across the EU.

Českým řekám hrozí znečištění chemickými látkami jako jsou například léčiva, parfémy, složky kosmetických přípravků a podobně. Podle odborníků z Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech si většina čistíren odpadních vod (ČOV) dokáže poradit s biologickým znečištěním, ale část zmíněných chemických látek nezachytí, ačkoli mohou narušovat hormonální funkce organismů a negativně působí na jejich rozmnožování.

Radikálně zpřísnit a zprůhlednit nakládání s nebezpečnými odpady chce česká vláda po zkušenostech s likvidací nebezpečné skládky v Libčanech na Královéhradecku, která stála daňové poplatníky 30 milionů korun. Ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ) ve středu kabinetu představí sedm opatření, která mají umožnit vznik systému bezpečného zbavování se jedovatých látek. Do konce příštího roku by měl být například připraven návrh on-line informačního systému pohybu jedů a burzy pro nakládání s nespotřebovanými chemikáliemi.

Prezident Václav Klaus vetoval novelu, která má firmám na základě evropské směrnice REACH přinést povinnost registrace používaných chemických látek. Klaus již dříve REACH kritizoval. Například loni v lednu o směrnici prohlásil, že je to nejděsivější věc, která v EU vznikla. O osudu novely tak rozhodne sněmovna, která má možnost prezidentovo rozhodnutí přehlasovat.

Ekologické sdružení Hnutí Duha upozorňuje turisty mířící do slovenských hor na plošné postřiky některých lokalit. Podle Jaromíra Bláhy z Hnutí Duha by se lidé měli zajímat, kam jedou, mohlo by se jim stát, že místo, které chtěli navštívit, bude uzavřeno. Týká se to například Nízkých Tater. "V postříkaných lokalitách nedoporučujeme sběr lesních plodů," řekl Bláha ČTK.

Na jihu Francie unikly z továrny na jaderné palivo tekutiny obsahující přírodní neobohacený uran a část znečištění se dostala do dvou řek. Úřady proto zakázaly pít studniční vodu ve třech okolních městech a zakázaly používat vodu z těchto řek na zalévání plodin.

Zákaz platí i pro koupání, vodní sporty a chytání ryb. Francouzský úřad pro dozor nad jadernou bezpečností dnes uvedl, že riziko je mírné. Uniklo přibližně 30.000 litrů roztoku ze závodu v jaderném středisku Tricastin, řekla tisková mluvčí úřadu. Lokalita se nachází zhruba 40 kilometrů od historického města Avignon.

Další představitel úřadu Charles-Antoine Louet uvedl, že tekutina obsahovala kolem 360 kilogramů neobohaceného přírodního uranu. Ten je radioaktivní jen slabě, ale je jedovatý. "Riziko je mírné," dodal Louet. Závod zpracovával suroviny pro jaderné elektrárny a tekutiny obsahující uran.

Kapalina unikla ze zásobníku, který přetekl. Část se vstřebala do země a část se dostala do řek Gaffiere a Lauzon. Příčina úniku není známa. Místní úřady ale oznámily, že se tak stalo při vymývání zásobníku. Koncentrace uranu v řece Gaffiere je podle úřadu 1000krát vyšší proti normálu, ale rychle klesá, napsala agentura AP.

Poslanci Evropského parlamentu (EP) schválili ve druhém čtení soubor čtyř nařízení týkajících se užívání aditiv, aromatických látek a enzymů do potravin. Jde o soubor čtyř nařízení, která mají stávající legislativu modernizovat a zjednodušit pravidla pro používání potravinářských aditiv.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzvala Senegal, aby urychleně vyčistil olovem zamořené území v jednom senegalském městě. Na otravu olovem zde na podzim loňského roku zemřelo 18 dětí, okolo tisíce osob je i nadále vystaveno účinkům znečištění. Cenný kov získávali místní obyvatelé rozbíjením použitých autobaterií, jejichž obsah vysypávali na zem, uvedla agentura AP.

Maribor, 23rd June 2008 - Today Ministers of Agriculture from all EU member states decide about their common position about relevant legislation on pesticides. Before this meeting of ministers, NGO experts from 11 European countries* discussed main improvements on proposals of new legislation on international 2 day workshop held in Maribor in Slovenia.

Státy Evropské unie se dohodly na změnách a zpřísnění pravidel pro používání pesticidů. Nyní ale ještě budou hledat kompromis s Evropským parlamentem, jenž má v této věci spolurozhodovací právo. Pokud nařízení nakonec projde, pak se sníží množství chemikálií, které jsou v "sedmadvacítce" pro zemědělské účely povoleny.

Organizace Greenpeace zveřejnila studii, ze které vyplývá, že téměř polovina pesticidů je nebezpečná lidskému zdraví i pro samotnou přírodu. Jedná se o tzv. "černou listinu", kde jsou seřazeny nejnebezpečnější pesticidy chemických koncernů. Tři čtvrtiny všech pesticidů produkují velké nadnárodní společnosti, nejškodlivější produkty má podle Greenpeace německý koncern Bayer.

Evropská rada ministrů zemědělství se na svém pravidelném setkání v Bruselu 19. května 2008 nenalezla společný názor na podobu regulace pesticidů v Evropské unii. Několik ministrů odmítlo akceptovat kompromisní návrh zpracovaný slovinským předsednictvím EU, který se týkal bezpečnostních kritérií pro schvalování pesticidů.

Nový právní předpis EU v oblasti chemických látek, označovaný zkratkou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), vstoupil v platnost dne 1. června 2007. Vztahuje se na všechny chemické látky vyráběné v EU nebo dovážené do EU v množství nejméně jedna tuna ročně. Nové látky budou povinně registrovány od 1. června 2008. Pro látky, které byly registrovány předběžně, jsou stanoveny pozdější lhůty. Ty závisí na množství těchto látek a týkají se období od listopadu 2010 do května 2018. Společnost, které se nepodařilo předběžně zaregistrovat zavedenou látku do 1. prosince 2008, ji nebude moci po tomto datu dovážet ani vyrábět, dokud neprovede úplnou registraci této látky u Evropské agentury pro chemické látky.

Pořad z cyklu Planeta věda České televize se tentokrát soustředil na vodu znečištěnou zbytky léčiv. Nebezpečné jsou hlavně hormony z ženské antikoncepce. Ryby kvůli nim mění pohlaví.

 Američtí vědci vydali v březnu šokující studii - voda v amerických domácnostech je podle nich znečištěná zbytky léčivých přípravků - najdete v ní stopy antikoncepce, léků proti bolesti nebo antidepresiv a zřejmě to není problém jen Spojených států amerických. Spotřeba léků roste a ty se z lidského organismu dostávají do odpadních vod. Současné čističky si s nimi neporadí a tak vody s obsahem hormonálního kokteilu tečou do řek. U řady vodních organismů už vědci pozorovali nebezpečné změny - samci se mění na samice. Průvodcem Planety věda bude Stanislav Smrček z Katedry jaderné a organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Jeho tým se snaží najít způsob jak léčiva z vody dostat. Slibně vypadají například některé druhy vodních rostlin, které látky z vody prostě vytáhnou. Pořad z cyklu Planeta věda je možné si přehrát na internetové stránce České televize  ZDE

Itálie dnes dočasně uzavřela 83 mléčných farem, u nichž je podezření, že jejich dodávky producentům známého sýru mozzarella obsahovaly nadlimitní úrovně nebezpečné látky dioxin. Sdělilo to dnes večer italské ministerstvo zdravotnictví. Italské úřady uskutečnily mimořádné kontroly poté, co dovozy mozzarelly zablokovaly Japonsko a Jižní Korea.

Ministerstvo zdravotnictví varuje před sadou dětského nádobí z Číny. Nádobí s obrázky zajíců a zaječích stop obsahuje formaldehyd nebezpečný zdraví. Látka může vyvolat bolesti hlavy, zánět sliznice nebo alergické reakce na kůži a podráždění zažívacího traktu. Sdělil to hlavní hygienik ČR Michael Vít.

Sadu melaninového nádobí z Číny tvoří tvarovaný dělený talíř, lžička a vidlička. Talíř je bílý se zeleným lemem, lžička a vidlička mají bílý podklad, rukojeť má zelený dekor. Průměr talíře je 21 krát 26 centimetrů a na jeho spodní straně jsou vylisovány nápisy MELANINE WARE a MADE IN CHINA. Výrobek je zabalen v plastovém průhledném sáčku.

 Laboratorní testy prokázaly, že množství formaldehydu více než trojnásobně přesahuje přípustný hygienický limit. Nádobí je proto nevhodné pro kontakt s potravinami a pokrmy.

 Podle ministerstva jsou distributoři povinni nebezpečné výrobky okamžitě stáhnout z trhu a prodané kusy přijmout od zákazníků zpět.

Ministerstvo životního prostředí předloží v pondělí 25. 2.2008 vládě návrh novely zákona o chemických látkách, která má zásadně změnit dosavadní praxi testování chemikálií. Do českého prostředí uvede pravidla, která po dlouhé diskusi s ekology a zástupci chemického průmyslu na konci roku 2006 přijal Evropský parlament. Evropská chemická legislativa známá pod zkratkou REACH má do budoucna zajistit používání bezpečnějších chemikálií ve výrobě.

Díky Kronospanu lidé žijí a pracují v prostředí, které nevyhovuje hygienickým normám. Vyplývá to z rozsáhlé studie, zpracované Státním zdravotním ústavem (SZÚ) v Brně. Největšími problémy podniku jsou nadměrný hluk a zvýšené koncentrace formaldehydu, zejména v pracovním prostředí (1). Podnik přesto označil zdravotní rizika za zanedbatelná nebo malá, a tvrdil, že studie dopadla dle očekávání (2). „Vedení Kronospanu možná četlo jinou studii. S jeho závěry rozhodně nesouhlasíme,“ říká vedoucí jihlavské pobočky Arniky Ing. Jana Vitnerová. Po vyhodnocení koncentrací formaldehydu zjištěných ve venkovním ovzduší zpráva SZÚ připouští, že „určitá (zdravotní) rizika existují“ a hodnotí je jako „akceptovatelná“. Podle rozptylového modelu je vyšším než obvyklým koncentracím formaldehydu vystaveno skoro 7 000 lidí (3).

Ministerstvo zdravotnictví varuje před zdraví nebezpečnou kosmetikou, která je k dostání na českém trhu. Jde o oční stíny Baolishi zelené a modré barvy a dívčí kosmetickou sadu Supere Compact Cosmetic Case. Sdělil to hlavní hygienik ČR Michael Vít. Zmíněné výrobky obsahují olovo, které může nepříznivě ovlivnit krvetvorbu a nervový systém.

Podkategorie

Projekt Ekologicky šetrná doprava ve městě i v krajině

Grant z rozpočtových prostředků Pardubického kraje

Evidenční číslo smlouvy : ŽP/2006/0076

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License