Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Tisková zpráva občanského sdružení Arnika z 16.10.2008.

Kronospan OSB, Dřevozpracující družstvo Lukavec a Kronospan CR vedou díky vysokým emisím formaldehydu tabulku největších původců rakovinotvorných a mutagenních látek na Vysočině. V případě obou Kronospanů je to již třetím rokem, kdy se objevují v první trojici. Kronospan CR je navíc na třetím místě v žebříčku zdrojů plynů způsobujících kyselé srážky. Vyplynulo to ze žebříčků největších znečišťovatelů, které dnes na základě analýzy údajů z Integrovaného registru znečišťování za rok 2007 zveřejnilo sdružení Arnika.

V České republice jsou v provozu tři spalovny komunálního odpadu, v Praze, Brně a Liberci. Postavit další jinde se dosud nepodařilo. Lidé to jednak nechtěli, na výstavbu chyběly peníze a z pohledu životního prostředí byly projekty stěží průchodné. To se však loni na podzim změnilo. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že výstavbu nových spaloven komunálního odpadu finančně podpoří.

Pořad NEDEJ SE z 10. února 2010 je k dispozici k přehrání na internetové stránce České televize.

PRAHA / KLADNO - 11. 2. 2010 - Projekt nové spalovny odpadů navržený společností AGMECO LT bude muset projít posouzením vlivu na životní prostředí. Proti záměru se ohradilo jak sdružení Arnika, tak i místní obyvatelé a úřady, a proto nebude k rozhodnutí stačit tzv. zjišťovací řízení, ale projekt bude muset projít komplexním posouzením vlivů na životní prostředí (EIA).

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nesouhlasí s výstavbou kontroverzní spalovny průmyslových odpadů v Rybitví u Pardubic. Úřad dnes vydal nesouhlasné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA). Spalovnu chce přebudováním nevyhovující uzavřené spalovny postavit rakouská společnost AVE CZ. Výstavbu spalovny odmítají místní samosprávy a občanská sdružení. Stanovisko není závazné, jde o doporučení, kterým by se měly řídit další úřady, například stavební.

4. srpna 2009, Plzeň - Evropská komise minulý týden přijala první pozměňovací návrh k nařízení o testování chemických látek (REACH). Nařízení bylo změněno v tom smyslu, že dvě již platné testovací metody byly aktualizovány a čtyři nové byly přidány. Patří k nim i nová testovací metoda in vitro, která napomůže snížení počtu zvířat, používaných k testování dráždivosti kůže V současnosti jsou k těmto účelům nejčastěji používáni králíci. Znamená to, že králíci již nadále nemohou být ke zjišťování dráždivosti chemických látek, biocidů a kosmetiky využíváni.

Rakovinotvorné, toxické i jinak nebezpečné látky včetně těch nejrizikovějších ftalátů odhalili odborníci v sortimentu supermarketů v Plzni. K laboratorní analýze poslali běžné nafukovací pomůcky pro děti, hračky pro zvířata, plastové ubrusy, podlahovou krytinu nebo zateplovací polystyren. Výsledky testů odborníky nepříjemně překvapily, toxických výrobků bylo značné množství.

Tri sudy so zeminou z odpadového kanála podniku Chemko Strážske, ktorá je kontaminovaná polychlórovanými byfenylmi (PCB), dnes doručili aktivisti Greenpeace na Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP). Environmentalisti tak symbolicky preniesli obrovský problém znečistenia východného Slovenska toxickými chemikáliami na pôdu zodpovedného ministerstva, ktoré ani po 25 rokoch od ukončenia výroby PCB v Chemku Strážske nepokročilo a neodstránilo zdroj kontaminácie. Odhaduje sa pritom, že na území kontaminovanom PCB žije približne 250 000 obyvateľov Slovenska.

12. 5. 2009 - Vládní delegáti na 4. konferenci Stockholmské úmluvy (1) v Ženevě učinili historické rozhodnutí, když se po dlouhém vyjednávání usnesli na kontrole či omezení dalších 9 perzistentních organických látek (POPs). „Výjimkou pro recyklaci a opětovné použití dvou typů bromovaných zpomalovačů hoření až do roku 2030 však umožnili, že ještě více než dvacet let nezmizí zdraví nebezpečné látky z našeho běžného života. Ještě horší to je s výjimkami pro perfluoroktansulfonát (PFOS) a jeho soli, pro jehož zákaz platí asi patnáct výjimek a možná bylo tedy jednodušší vyjmenovat, pro jaká použití bude vlastně zakázán,“ uvedla k výsledkům konference Ing. Miroslava Jopková, jež na konferenci zastupovala sdružení Arnika, které je součástí sítě nevládních orgranizaci IPEN.

REACH-EN-FORCE-1, a joint REACH enforcement project, has started across Europe. National inspectors are checking pre-registrations, registrations and – where applicable – the provisions for Safety Data Sheets. The Forum for Exchange of Information on Enforcement, meeting for the fourth time this week in Helsinki, reviewed the start of the project and agreed on the further steps.

Na první pohled progresivní novela zákona o odpadech, kterou nyní projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, zavdala podnět k poslaneckému návrhu změny stávajícího zákona o odpadech, která může ve svém důsledku vést ke kontaminaci prostředí toxickými polychlorovanými bifenyly (PCB) a v budoucnu mít za následek enormní sumy vydané na dekontaminaci prostředí. Poslanec Vlastimil Aubrecht zvolený za ČSSD v Ústeckém kraji při projednávání zákona ve Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uspěl s návrhem rozšířit definici zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů, jež nemusejí být zlikvidována do konce roku 2010 (1).

Spotřebitelé získali díky nové chemické politice Evropské unie (REACH) (1) právo vyžadovat u obchodníků informaci o tom, zda výrobky obsahují některé nebezpečné chemické látky. Děti Země se proto nyní rozhodly dotázat u vybraných obchodníků, zejména působících v Plzni, na přítomnost nebezpečných chemických látek, které mohou ohrožovat lidské zdraví nebo životní prostředí.

8.4.2009 - „Látky narušující fungování soustavy regulující hormony v lidské těle nás obklopují téměř na každém kroku a ani v České republice tomu není jinak. Dokazují to mimo jiné dnes zveřejněné výsledky zhruba půl roku trvajícího průzkumu sdružení Arnika. Z Integrovaného registru znečišťování jsme zjistili, že je vypouštějí ve velkém průmyslové podniky, ze zadaných analýz PVC obalů na potraviny vyplynulo, že jsou přítomné i v nich,“ shrnul závěry, k nimž v rámci projektu Chemická bezpečnost občanů Evropy financovaného Evropskou komisí (1) dospěla Arnika, vedoucí programu Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík. K největším průmyslovým zdrojům těchto látek v České republice patří především provozy Spolchemie v Ústí nad Labem, Nová Mosilana, a.s. Brno či Hobas CZ, s.r.o. v Uherském Hradišti.

31.3.2009 - The European Trade Union Confederation (ETUC) presented a list of priority chemicals for authorisation under REACH to the European Parliament. ETUC is calling on the Member States and European Commission for the 306 substances of very high concern on its list – especially the 191 that cause recognised occupational diseases – to be included on the candidate list of substances for authorisation under the REACH rules.

24.3.2009 - Evropský parlament dnes podpořil aktualizaci právních předpisů v oblasti kosmetických výrobků. Vzhledem k tomu, že EP dospěl k dohodě s Radou, bude moci tato legislativa vstoupit v platnost v nejbližší době. Nové nařízení odstraňuje nejasná a nekonsistentní ustanovení a posiluje bezpečnost kosmetických výrobků zavedením minimálních standardů pro hodnocení bezpečnosti. Pozměňovací návrhy EP se týkají především bezpečnosti nanomateriálů používaných v kosmetických výrobcích.

10.3.2009 - Znečišťující emise z tisíců průmyslových zařízení v celé Unii musí být snižovány, ale flexibilněji, domnívají se poslanci. Parlament dnes přijal návrh Komise na aktualizaci a zpřísnění platných pravidel, do nějž EP začlenil nová ustanovení týkající se zavedení celoevropských limitů pro emise, větší flexibility při poskytování povolenek a vyjmutí málo využívaných zařízení z působnosti směrnice.

10. března 2009, Štrasburk - Evropský parlament dnes dal zelenou zpřísnění pravidel pro vypouštění emisí z desítek tisíc průmyslových zařízení v EU. Zákonodárci na plenárním zasedání ve Štrasburku totiž s některými úpravami podpořili návrh Evropské komise, která žádá přísnější limity pro určité kategorie spalovacích zařízení a pro znečišťující látky jako oxid siřičitý či oxidy dusíku.

Helsinki, 14. 1. 2009 - ECHA launched today a public consultation on the first draft recommendation of substances to be included in the list of substances subject to authorisation (Annex XIV or Authorisation List). Interested parties can submit comments by using the relevant web forms on the ECHA website until 14 April 2009.

The public consultation on the draft recommendation is part of the process to include substances in Annex XIV of REACH (Authorisation List).

PUBLIC CONSULTATION
Interested parties can comment both on:
• ECHA’s draft recommendation on seven substances (see below) and its reasoning behind their inclusion in Annex XIV and
• ECHA’s justification for prioritising these substances.

Interested parties are invited to comment in particular on uses which should be exempted from the authorisation requirements. The web forms on the ECHA website must be used for commenting. The closing date for comments is 14 April 2009.

ECHA’S DRAFT RECOMMENDATION
Based on an assessment of the available information, ECHA recommends prioritising seven substances out of the 15 substances that are on the Candidate List (published 28 October 2008). The prioritised substances are:
• 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene)
• Alkanes,C10-13,chloro (short chain chlorinated paraffins; SCCPs)
• Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major diastereoisomers identified
• 4,4’-Diamino diphenyl methane (MDA)
• Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
• Benzyl butyl phthalate (BBP)
• Dibutyl phthalate (DBP)

In the first draft recommendation ECHA furthermore proposes that:
• applications for authorisations should be submitted between 24 and 30 months after the above substances have been included in Annex XIV of REACH,
• these substances could not be used after 42 to 48 months after the inclusion date. ECHA proposes to include exemptions for uses of the prioritised substances that are permitted under specific conditions set out in the current legislation on Restrictions onMarketing and Use Directive (76/769/EEC) as explained in the consultation documents.

ECHA has assessed the available information on the substances included on the Candidate List against the three prioritisation criteria listed in the REACH Regulation, related to 1) the intrinsic properties of a substance, 2) the nature of its uses and 3) the volume supplied to uses subject to authorisation. A weight of evidence approach was used to come to an overall conclusion on the priority of a substance. For some substances the regulatory effectiveness of putting the substance under the authorisation regime was also taken into account. The methodology is explained in the consultation documents.

On the basis of the comments received during this consultation, ECHA may modify the draft recommendation. In this process, it will take into account the opinion of the Member State Committee. After this, the ECHA recommendation is submitted to the European Commission for final decision (see attachment to this press release).

The eight substances that have not been prioritised now may be reconsidered by ECHA for prioritisation at a later stage. Any substance on the Candidate List which is not yet included in Annex XIV can be part of a future priority setting.

Further Information

Public consultation for draft recommendations for priority substances for the inclusion in Annex XIV (authorisation list):
http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/draft_recommendations_en.asp

Candidate List published on 28 October 2008:
http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_en.asp

An overview of the authorisation process under REACH:
http://guidance.echa.europa.eu/authorisation_en.htm

Restrictions on Marketing and Use Directive (76/769/EEC):
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm

13.1.2009 - Evropský parlament dnes v druhém čtení široce podpořil legislativní balíček týkající se problematiky využívání pesticidů, který si klade za cíl omezit využívání pesticidů a snížit jejich škodlivý dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Legislativní návrhy obsahují rovněž opatření, která mají zajistit bezpečnější využívání pesticidů v každodenním životě.

19.12.2008, Helsinki - Today, ECHA has published on its website a list of pre-registered substances. The list contains about 150,000 substances which were pre-registered by 65,000 companies between 1 June and 1 December 2008. ECHA has been screening part of the information submitted and due to the high number of pre-registrations ECHA will continue to check the information into the New Year. The fully screened list will be published at a later date.

18.12.2008 - Poslanci EP dnes přijali novou směrnici, která má zvýšit bezpečnost vyráběných hraček, zejména pokud jde o obsah nebezpečných chemických a karcinogenních látek a těžkých kovů. Dalším cílem nové legislativy, u níž se Parlament a Rada dohodly na kompromisním znění, je harmonizovat pravidla pro výrobu hraček s požadavky evropských právních předpisů o zboží (tzv. „goods package”), které mají zanedlouho vstoupit v platnost.

5.12.2008 - Following months of political negotiations, the Parliamentary Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) today voted on proposals for a Regulation and Framework Directive on the use and authorisation of pesticides. The Committee backed away from previous commitments to eliminate hazardous pesticides from use in food produce, instead agreeing a substantially diluted set of proposals.

V objektu bývalých kasáren ve Strašicích na Rokycansku hořel sklad starých lednic a televizorů. Starosta obce dokonce včera ráno obyvatele vyzval, aby nevětrali, pro děti ze základní a mateřské školy vydal zákaz vycházení. Odborníci totiž naměřili vysoké koncentrace škodlivin v ovzduší. Nařízení starosta zrušil ve 12:00. Celý den požár ve Strašicích na Rokycansku sledoval Jan Dvořák.

Tisková zpráva občanského sdružení Arnika z 20.10.2008.

Elektrárny Prunéřov patřící společnosti ČEZ se již počtvrté umístily na nejvyšších příčkách žebříčků největších znečišťovatelů Ústeckého kraje sestavených na základě dat v Integrovaném registru znečišťování. Vypustily nejvíce skleníkových plynů, látek rakovinotvorných či pravděpodobně rakovinotvorných a plynů způsobujících kyselé srážky. „Svůj příspěvek k únikům skleníkových plynů a látek potenciálně karcinogenních za rok 2007 oproti předchozímu roku ještě zvýšily. Mnohem více rakovinotvorného formaldehydu vypustil za rok 2007 do ovzduší také Union Lesní Brána. Celkové úniky styrenu, tedy látky reprotoxické a podezřelé z karcinogenních účinků, také meziročně zvýšily laminátovny BV Plast v Klášterci nad Ohří a ve Vernéřově,“ shrnuje letošní výsledky RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

Podkategorie

Projekt Ekologicky šetrná doprava ve městě i v krajině

Grant z rozpočtových prostředků Pardubického kraje

Evidenční číslo smlouvy : ŽP/2006/0076

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License