Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

dlouhyPředstavení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška (převzato ze stránek Nadace Partnerství)

Ing. Jiří Dlouhý žil v rodině, která byla komunistickým režimem značně postižena. Jeho dědeček byl v r. 1950 odsouzen za spolupráci s Miladou Horákovou, a to znamenalo „kádrový škraloup“, pro který se jeho život odvíjel ve velmi skromných podmínkách. Přesto se Jiří mohl v mládí věnovat trampingu, vést dětské tábory nebo jezdit na divoké vodě. Na vysoké škole pak vystudoval obor technická kybernetika, který dokončil s červeným diplomem; po studiích nastoupil do Fyzikálního ústavu Akademie věd. Ve svém volnu se i nadále věnoval se práci s mládeží, pomáhal přírodě v ČSOP, jezdil na akce Brontosaura, a stal se instruktorem pobytu v přírodě, kanoistiky a lyžování.

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Dolejší Padrťský rybník2

Společnost pro trvale udržitelný život pořádá dne 21. 5. 2016 exkurzi do nově ustavené Chráněné krajinné oblasti Brdy.

Pod vedením průvodkyně ze Správy CHKO Brdy projdeme z Obecnice kolem vodní nádrže Obecnice, hodnotnou bučinou až na Tok, nejvyšší vrchol Brd a navštívíme také stejnojmennou dopadovou plochu...

 DSC4506aNa příjemném setkání v Era světě byla ve čtvrtek 4. 6. předána cena Josefa Vavrouška za rok 2014. Tuto cenu získal náš člen prof. Josef Fanta za svoji roli při založení nejstaršího národního parku, za zásadní roli při záchraně krkonošských lesů a především za zcela klíčovou pozici ve veřejné debatě o ochraně lesů v ČR. Podrobnou nominaci si můžete přečíst na stránkách Ceny Josefa Vavrouška, pár fotografií z udílení ceny si můžete prohlédnout zde.

 

Dokumentace k Truck centru Krásný Les, ke kterému jsme posílali naše vyjádření, byla vrácena zpracovateli k doplnění: "...MŽP jako příslušný úřad vrací dle § 8 odst. 5 zákona dokumentaci k doplnění. Dokumentaci je třeba doplnit na základě veškerých relevantních připomínek a požadavků obsažených ve vyjádřeních k dokumentaci k tomuto záměru."
Podrobnosti viz http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP453

Od začátku roku 2015 používá STUŽ nový účet – jeho číslo je

107-9221470277/0100 

a je u Komerční banky. Použijte ho, prosím, také k placení příspěvků i všechny ostatní platby.

Pokud jste zaplatili příspěvky na starý účet u České spořitelny nic se neděje – cca do konce března 2015 bude tento účet ještě fungovat. 

Zámek DobříšSlovenská STUŽ, ve spolupráci s dalšími organizacem, mj. také naší Společností vyhlašuje již 10. ročník soutěže o nejlepší esej na téma udržitelný způsob života, tentokrát u příležitosti 10. výročí pan-evropské konference ministrů životního prostředí v roce 1991 v Dobříši. Soutěž je určena pro studenty univerzit a vysokých škol v ČR a SR. Podrobnosti najdete zde v letáku soutěže.

Výsledkem semináře Zeleného kruhu, týkajícího se měření společenského blahobytu je publikace Indikátory blahobytu. Stáhnout si ji můžete pod tímto linkem:ind_blahobytu

Prezentace pánů Čáslavky, Třebického a Háka je přístupná v oddělení  Edice APEL na stejném webu. Naleznete je tedy pod tímto linkem. V případě, že byste měli zájem o zaslání tištěné verze publikace, případně si pro větší množství kusů chtěli přijít přímo do kanceláře Zeleného kruhu, kontaktujte, prosím, pana Jana Skalíka, Evropské centrum, Zelený kruh, Lublaňská 18, 120 00, Praha 2, telefon: (+420) 222 517 143, (+420) 607 185 686, email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Územní ekologické limity těžby v Severočeské hnědouhelné pánvi a na Ostravsku-karvinsku se ukazují být v předvolebních politických turbulencích opět aktuálním tématem. Není na škodu si proto připomenout materiál, který k tomuto tématu pro Severočeskou hnědouhelnoupánev publikovala skupina odborníků - zčásti členů STUŽ, nazvaná "Územní ekologické limity těžby v SHP". Celý materiál ve formátu PDF si lze stáhnout zde.
Ve středu 9. 7. 2008 přijala vláda Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Byl tím úspěšně zakončena příprava dokumentu, na jehož znění se podíleli také členové STUŽ. Celou tiskovou zprávu najdete v článku.

Vláda ve středu 9.7. 2008 schválila Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky pro léta 2008-2015. Jedná se o koncepční dokument aplikující základní principy a témata udržitelného rozvoje do vzdělávání všech typů a úrovní, který ve vzdělávání výrazně akcentuje především propojování souvislostí (zejména mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními aspekty rozvoje společnosti). „Témata, kterých se strategie i vzdělávání pro udržitelný rozvoj týkají, jsou velmi pestrá, řadí se mezi ně například aktivní občanství, zmírňování chudoby, bezpečnost, lidská a občanská práva i ekologická výchova,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík, který strategii vládě předkládal spolu s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Ondřejem Liškou.

Strategie hodlá využívat především rozvoje kompetencí vzdělavatelů na všech stupních vzdělávání (v rámci předškolního, základního a středního, vyššího odborného, vysokoškolského i dalšího vzdělávání), rozvojem kompetencí příjemců vzdělávání a dostatečnou a dostupnou nabídkou vzdělávacích programů. Přijetím Strategie se Česká republika připojila k právě probíhající Dekádě pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji vyhlášené OSN v roce 2005. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) je tématem ve všech zemích EU. Evropská komise si aktuálně nechává zpracovat analýzu stavu a dobré praxe VUR v zemích EU.

Plnění Strategie bude v ČR koordinovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Protože se jedná o dokument mezioborový a meziresortní, bude zároveň vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců resortů, vysokých škol a další odborné veřejnosti. „Strategie by měla být jedním z opěrných dokumentů pro usměrňování finanční podpory
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ale i dalších operačních programů,“ říká ministr školství Ondřej Liška.

Strategie mimo jiné podpoří rozvoj vzdělávacích programů zaměřených na uplatňování inovativních metod kvality řízení ve veřejné správě, v podnikové sféře pomůže rozvoji vzdělávacích programů zaměřených na společenskou odpovědnost firem a systémy environmentálního řízení. V rámci základního a středního školství bude Strategie motivovat k posilování komunitní funkce škol a k dalšímu pokračování kurikulární reformy, ve vysokém školství podpoří rozvoj mezioborových studijních programů, ale i užší spolupráci vysokých škol s praxí prostřednictvím tzv. center expertízy.

Česká republika touto národní strategií odpovídá na regionální Strategii vzdělávání k udržitelnému rozvoji, kterou přijaly v roce 2005 všechny členské státy Evropské hospodářské komise OSN (včetně ČR) v litevském Vilniusu a na jejíž přípravě se ČR od počátku aktivně podílela.

Jakub Kašpar
tiskový mluvčí MŽP
tel.:  267 122 040 
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kateřina Böhmová
ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT
tel.:  257 193 566 
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na základě zjišťovacího řízení Ministerstvo životního prostředí dospělo k závěru, že záměr na vybudování golfového hřiště bude dále posuzován podle zákona 100/2001 Sb.

Na základě zjišťovacího řízení Ministerstvo životního prostředí dospělo k závěru, že záměr „Výstavba golfového hřiště Praha - Klánovice“ má významný vliv na životní prostředí a s ohledem na jeho velikost bude dále posuzován podle zákona 100/2001 Sb.

Kromě mnoha nesouhlasných podání přijatých, v průběhu zjišťovacího řízení, v tištěné podobě přijalo Ministerstvo životního prostředí také elektronická podání prostřednictvím elektronické pošty. Elektronických podání bylo cca 1430 z velké většiny obsahovaly nesouhlas.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:

 • Podrobně rozpracovat a vyhodnotit nulovou variantu, navrhované varianty a variantu řešení umístění záměru mimo les (mimo pozemky určené k plnění funkce lesa)
 • Podrobně rozpracovat velikost a významnost ovlivnění pozemků určených k plnění funkce lesa záměrem u každé hodnocené varianty, a to pro jednotlivé jeho objekty včetně všech souvisejících zařízení
 • Podrobně rozpracovat velikost a významnost ovlivnění všech dotčených chráněných území realizací záměru u každé hodnocené varianty
 • V dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních.

Blíže viz informace o záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP216

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP216&file=oznameniDOC
Text vyhodnocení na Naturu 2000:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP216&file=vyhodnoceniNaturaOznameniDOC
Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP216&file=infOznamDOC
Závěry zjišťovacího řízení:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP216&file=zjistovaciDOC

Dovolujeme si vám nabídnout odkaz na letní „dávku“ textů, které právě vycházejí v našem  časopise – viz http://www.envigogika.cuni.cz/


Pokud vás zaujmou, budeme rádi, když o nich dáte vědět svým přátelům či známým.

Přejeme krásné letní dny a těšíme se nashledanou

Za RR Envigogiky
Jana Dlouhá

Večer 26. června 2006 udělily Nadace Partnerství a Nadace Charty 77 v Lapidáriu Národního muzea jubilejní desátou Cenu Josefa Vavrouška, která se uděluje za aktivní prosazování udržitelného rozvoje, tedy řešení vzájemně spjatých ekologických, sociálních a ekonomických problémů. Letošními držiteli ceny se stal nedávno zesnulý propagátor pražské cyklistiky Jan Bouchal a ředitelka Ekologické poradny Veronica v Brně Yvonna Gaillyová.

"Josef Vavroušek byl jako federální ministr životního prostředí jedním z hlavních protagonistů konceptu trvale udržitelného rozvoje nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy. Jako vůbec první například uspořádal setkání evropských ministrů jeho rezortu. Rádi bychom proto využili jeho odkaz k propagaci většího respektu vůči životnímu prostředí u širší veřejnosti," vysvětluje Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství.

Osud Josefa Vavrouška, který tragicky zahynul i se svou dcerou ve Vysokých Tatrách, se bohužel podobá i životní pouti letošního držitele ceny. Jan Bouchal byl po dlouhou dobu ikonou pražských cyklistů a systematicky upozorňoval na nedostatečnou péči pražské radnice o bezpečnost a další rozvoj cyklistické dopravy. Je ironií osudu, že Jan Bouchal zahynul letos na jaře poté, co ho srazilo auto, když se vracel na kole domů. Čtenáři časopisu Ekolist si ho také pamatují jako schopného redaktora, mnozí pak jako člověka, který upozorňoval na střety zájmů pražských politiků.

Druhou Cenu Josefa Vavrouška si odnesla ředitelka ekologické poradny Veronica v Brně Yvonna Gaillyová zejména za své zásluhy při přenosu zkušeností ze západní Evropy a zavedení ekologického poradenství v ČR. Veronica mimo jiné buduje Centrum modelových projektů v obci Hostětín v Bílých Karpatech, kde byla realizována již řada ojedinělých projektů: výstavba kořenové čistírny odpadních vod, instalace solárních kolektorů, stavební izolace slámou, obnova tradiční moštárny apod. Hostětín se tak především její zásluhou stává unikátní obcí nejen v České republice, ale i v Evropě, o čemž svědčí četné zahraniční návštěvy a ocenění.

Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Od svého vzniku v roce 1991 podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 160 miliónů korun už na 1700 projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership for Sustainable Development.

Nadace Charty 77 byla založena v roce 1977 ve Švédsku a od roku 1990 působí v Praze. Z podpory nezávislé kultury a lidských práv se její činnost transformovala především na podporu sociálně a zdravotně zaměřených projektů. Šíře působnosti nadace je široká. Nejznámější je projekt Konto BARIÉRY, který od svého založení v roce 1993 rozdělil handicapovaným přes 132 milionů korun. Z dalších projektů nadace: Počítače proti bariérám, Vyrovnávání šancí, Konto MÍŠA, ASTRA 2000, Ostrovy života. V neposlední řadě nadace již od svého založení uděluje ceny: Cenu Toma Stopparda, Cenu Jaroslava Seiferta, Cenu Františka Kriegla a Cenu Josefa Vavrouška od roku 1996.

Doc. Ing. Josef Vavroušek, CSc. se narodil 15. září 1944 v Praze, kde vystudoval strojní fakultu ČVUT. V roce 1968 se zúčastnil expedice směřující do nemocnice A. Schweitzera v Lambarené (Gabon). Cílem expedice, která navštívila čtrnáct afrických zemí, byla jednak materiální pomoc nemocnici, jednak podpora Schweitzerových ideálů humanismu a úcty k životu.
Od roku 1975 pracoval v Ústavu pro ekonomiku a řízení v oblasti kybernetiky a teorie systémů, později se specializací na péči o životní prostředí. Aktivně se účastnil činnosti nevládního ekologického hnutí, zejména Ekologické sekce čs. biologické společnosti při ČSAV. Podílel se na zakládání a činnosti Kruhu nezávislé inteligence (1988) a Občanského fóra (1989).
V březnu 1990 byl jmenován náměstkem Státní komise pro vědeckotechnický rozvoj odpovědným za péči o životní prostředí, v červnu téhož roku ministrem vlády ČSFR, předsedou Federálního výboru pro životní prostředí. V červnu 1991 zorganizoval první celoevropskou konferenci ministrů životního prostředí. Byl vedoucím československé delegace na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro (červen 1992).
Publikoval pět knih, 40 studií a asi 150 odborných článků, zejména z oblasti kybernetiky, teorie systémů, teorie rozhodování a péče o životní prostředí.
Zahynul pod lavinou ve věku 50 let 19. března 1995 spolu s dvacetiletou dcerou Petrou.

Tisková zpráva MŽP ze dne 4. června, jako reakce na naší včerejší besídku.

Na včerejším setkání s neziskovými a nevládními organizacemi představil 1. náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík priority blížícího se českého předsednictví pro oblasti životního prostředí. Co tedy bude ČR prosazovat v Radě EU od ledna 2009?

„Hlavní prioritou bude ochrana klimatu, která vychází z jednoho ze šesti klíčových témat celého českého předsednictví nazvaného Energetika a změna klimatu,“ uvedl Dusík a dodal, že minulý pátek v Paříži ministři životního prostředí Francie, Česka a Švédska znovu potvrdili, že ochrana klimatu je v oblasti životního prostředí jednoznačnou prioritou všech tří předsednictví. Základní směřování v tomto ohledu je podlě něj pevně nastaveno závěry loňské březnové Evropské rady a návrhem energeticko-klimatického balíčku. „Schválení balíčku v Radě a v Evropském parlamentu nejpozději v prvních třech měsích českého předsednictví je jeden z úkolů, který si MŽP stanovilo,“ dodal Dusík.

Zásadní údalostí pro další vývoj budou prezidentské volby v USA. V návaznosti na jejich výsledek EU očekává návrat Spojených států k diskusi nad Kjótským protokolem a vstřícnější postoj k budoucím závazkům po roce 2012. „Jedním z nejviditelnějších politických témat v Evropě v období našeho předsednictví bude vyjednávání o nastavení závazků po ukončení prvního kontrolního období Kjótského protokolu a zejména pak vyjednávání s USA a dalšími zeměmi o jejich závazcích, kterými jsou podmíněny závazky EU,“ řekl Dusík. Česká republika se tak stane klíčovým aktérem politického jednání jak v rámci unie, tak jejím jménem na nejvyšší světové úrovni. Cílem bude vést jednání o závazcích po roce 2012 tak, aby nová dohoda, tzv. post-Kjoto, byla uzavřena do konce roku 2009.

Dalšími prioritami v oblasti životního prostředí budou také ochrana lidského zdraví a životního prostředí, konkrétně například revize směrnice o národních emisních stropech a návrh směrnice o průmyslových emisích. V neposlední řadě bude ministerstvo aktivně otevírat a vést diskusi v oblastí udržitelné spotřeby a výroby.

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Jakub Kašpar, ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
tel.:  267 122 040 ,  724 175 927 , fax: 267 311 496
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.env.cz

Geografický ústav SAV sa rozhodol vyhlásiť súťaž o najlepšiu esej na tému Udržateľný spôsob života. Súťaže sa môže zúčastniť každý poslucháč vysokoškolského štúdia na ktorejkoľvek univerzite na Slovensku i v Českej republike.

Dobrý deň,

v nadväznosti na výzvu, ktorú sme začiatkom tohto mesiaca doručili na Váš rektorát a dekanát, si Vám dovoľujeme oznámiť,  že sme sa rozhodli vyhlásiť súťaž o najlepšiu esej na tému Udržateľný spôsob života. Súťaže sa môže zúčastniť každý  poslucháč vysokoškolského štúdia na ktorejkoľvek univerzite na Slovensku i v Českej republike.

Dňom oficiálneho vyhlásenia súťaže je 22. apríl 2008. Dňom jej ukončenia je 31. august 2008 (posledný termín na odoslanie súťažných príspevkov).

Výsledky súťaže plánujeme vyhlásiť  v októbri t.r., kedy si zároveň pripomenieme 65. výročie vzniku Geografického ústavu SAV, 15. výročie vzniku Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v SR a 20. výročia vydania publikácie Historické štruktúry krajiny.

Podmienky súťaže a komentár k nej nájdete v prílohe tohto listu. Priebežné informácie budú dostupné na web-stránkach www.geography.sav.sk, www.stuz.sk a www.rec.sk.

Dovoľujeme si Vás v tejto súvislosti požiadať, aby ste súťaži zabezpečili na Vašej univerzite dostatočnú publicitu, za čo Vám vopred ďakujeme.

Zostávame so srdečným pozdravom a nádejou, že študenti Vašej školy budú v práve vyhlasovanej súťaži úspešní a obohatia diskusiu o hľadaní čistejšieho, zdravšieho a harmonickejšieho prostredia v kontexte vyššej kvality  a udržateľnosti spôsobu života.

Bratislava  15.5. 2008

Mikuláš Huba
(za organizačný výbor súťaže)

Apokalypsa v českých lesích, takovou daň si vybrala lednová vichřice hlavně na smrkových monokulturách. Pozornost politiků i médií ale směřuje hlavně na Šumavu. Na osudu Národního parku záleží zkrátka všem; ponechat však přírodu přírodě, nebo spadané dřevo důsledně odstranit? Pro druhou variantu jsou hlavně zástupci obcí a krajů. Největším strašákem je pro ně kůrovec, díky polomům ho čekají doslova hody. Rozmnoží se? Sežere polovinu Šumavy?

Inspirací může být pro české lesníky třeba Bavorský les, Národní park na německé straně Šumavy se s kůrovcovou kalamitou z konce 80. let vyrovnal po svém, bez pomoci člověka. Na první pohled mrtvý les ožil během několika let.

Podle názoru českých přírodovědců patří vítr i kůrovec k přirozenému životu horského lesa. Záleží jenom na tom, jaký les zasáhne - slabý umělý nebo přirozeně odolný. Svou roli mohou sehrát třeba odolné místní druhy nebo množství listnatých stromů. Průvodcem Planety věda o pomoci českým lesím bude Jakub Hruška z České geologické služby.

Celý pořad si můžete přehrát přímo na internetové stránce České televize na adrese: http://www.ct24.cz/vysilani/?id=150923

P.S: První cca 2 minuty můžete s klidem přeskočit, neboť ČT před pořad přilepila několik reklam. (MiŠ)

Děkujeme všem, kdo nás podporují v našem úsilí o záchranu pražských Letenských sadů před výstavbou silnice a zaslali projev svého nesouhlasu primátoru Bémovi. Metrostav i magistrát nakonec tlaku občanů ustoupili a silnici posunuli na místo dnešního staveniště. Děkujeme za vaši podporu.

STUŽ byla jednou z organizací, které se pod otevřený dopis primátoru Bémovi podepsaly - viz původní článek.
Popis současné situace najdete v článku v Lidových novinách a také na stránkách Arniky.
Mnohé děti dnes rozvíjejí své schopnosti velmi jednostranně. Ztrácejí kontakt s přírodou a s reálným světem; naopak stále více času tráví ve světě virtuálním...

Výzva k výchově dětí v kontaktu s přírodou

Mnohé děti dnes rozvíjejí své schopnosti velmi jednostranně. Ztrácejí kontakt s přírodou a s reálným světem; naopak stále více času tráví ve světě virtuálním. Většinu svého života prožívají v interiéru -ve škole, v tělocvičně, na různých kroužcích, v autě... Smyslem naší výzvy je důkladněji poznat tento trend i související problémy a hledat cesty k řešení. K výzvě se může připojit každý, komu tato otázka není lhostejná. Vítáme i kritické připomínky a hlavně konkrétní náměty k řešení situace.

Popis problému -co o něm (ne)víme?

Výchova dětí se stále více odehrává v interiéru (byt, učebna, sportovní hala, supermarket...) a pomocí zprostředkovaných informací. Pokud se děti dovídají něco o reálném, potažmo živém světě, děje se tak ponejvíce prostřednictvím obrázků, textů, počítačových animací apod. Tento způsob výchovy či výuky není v principu špatný, ale sám o sobě nestačí. Spoléhá na to, že "někdy a někde" dojde k propojení (či konfrontaci) předávaných poznatků a vlastních zkušeností. Nebo že při nějakém konfliktu s reálným životem dojde ke správnému a trvalému „nazření“. K tomu ale nedochází, pokud dítě včas (s ohledem na své vývojové fáze a takzvané kritické body vývoje) a soustavně nedostává možnost učit se pomocí vlastního prožitku a kontaktu s realitou.Tím, že se děti stále více uzavírají do virtuálního světa, jsou nedostatečně naplňovány i jejich biologické potřeby -jejich evolučně podmíněné očekávání. Co to konkrétně znamená? Například výzkumy na opicích již v 60. letech minulého století ukázaly, že když v určitém období života znemožníme mláděti přímý fyzický kontakt s matkou, vyvine se z něj asociální jedinec, neschopný dokonce i přirozeného rozmnožování. Víme, že kontakt s matkou je podobně důležitý i pro lidská mláďata, i když konkrétní důsledky mohou být jiné. Co ovšem zatím nevíme, je to, jaké další podněty musí na lidská mláďata ve správný okamžik působit, aby se z nich vyvinuli zdraví, psychicky vyzrálí jedinci. (Co když je to například běhání venku, házení, šplhání, skákání, zápasení, získávání nejrůznějších zkušeností hmatem, sluchem, zrakem, ochutnáváním... a další činnosti, které ve škole ani doma obvykle nejsou na denním pořádku, případně nejsou ani dovolené? Evoluce nemohla předem očekávat, že v moderním světě budou našim dětem tyto podněty odepřeny.)
Aniž si to v každodenním životě uvědomujeme či připouštíme, popsaná "skleníková" výchova dětí může souviset s řadou civilizačních problémů nebo dokonce onemocnění (nuda a hledání různých forem "úniku ze světa", deprese, neschopnost a nezájem starat se o cokoli živého, nejrůznější výkyvy oproti normálnímu vývoji osobnosti jako přetrvávající infantilita, přecitlivělost či naopak bezcitnost, bojácnost nebo narušení pudu sebezáchovy, neschopnost vnímat přímé informace z přírodního prostředí a pružně na ně reagovat, různé civilizační choroby až celkový pokles vitality).
Poznatky týkající se této problematiky jsou velmi útržkovité, protože soustavný výzkum v dané oblasti není zatím považován za prioritu. V letech 2004-5 byl v Ekologickém centru hl. m. Prahy Toulcův dvůr realizován pilotní výzkum nazvaný "Odcizování člověka přírodě". Přinesl řadu důležitých zjištění (výsledky najdete například na adrese www.detiamesto.cz), pochopitelně však nemohl toto komplexní téma zcela obsáhnout. Lze samozřejmě využít dílčích informací z různých vědních oborů, získaných i při výzkumu jiných témat. Dosud získané poznatky jsou v každém případě velmi znepokojivé a ukazují, že tato problematika zasluhuje další a soustavnější pozornost.

Co by pomohlo?

 • Více vědecky podložených informací k tématu, rešerše odborné literatury, větší zájem odborníků.
 • Zohlednění příslušných poznatků při výchově dětí od nejútlejšího věku a dále ve výuce (v rodině, ve škole i při zájmové mimoškolní činnosti); vzdělávání pedagogů i rodičů v této oblasti.
 • Zapracování tématu do metodických doporučení a strategických materiálů (poznámka: primárně není naším cílem vytváření nových teoretických strategií a metodik -tedy produkování stohů papíru a zavalení pedagogů dalšími studijními materiály).
 • Upozornění na legislativní bariéry a náměty vedoucí k jejich vylepšení.

Koho chceme oslovit:

(nehledě na uvedené pořadí jsou všechny skupiny stejně důležité)

 • odborníky z různých vědních oborů, kteří by mohli přispět k hlubšímu poznání problematiky (vlastními výsledky i shromážděním již existujících poznatků);
 • tvůrce metodických doporučení a didaktických materiálů, odborníky na ekologickou výchovu;
 • tvůrce strategií souvisejících se vzděláváním, výchovou a ochranou životního prostředí;
 • nadace a nadační fondy, veřejné orgány odpovědné za dotační politiku;
 • pedagogické pracovníky;
 • rodiče dětí všech věkových kategorií;
 • zájemce z řad široké veřejnosti;
 • ... a samozřejmě média.

Proč "Zpátky pod stromy" aneb o co (ne)usilujeme

Nechceme takzvaně brzdit pokrok a nehlásáme "návrat na stromy". Domníváme se však, že kdyby děti dostaly ve správný čas a ve správné míře příležitost strávit část svého času pod stromy (míněno obrazně i doslova), byly by všestrannější, spokojenější, životaschopnější, lépe vybavené pro život.

O co nám tedy jde...

"Pouze" o to, aby se ve výchově dětí nezapomínalo na kontakt s přírodou a s reálným světem vůbec, na přímý prožitek a zkušenost.

... a co to znamená v praxi?

V praxi budeme považovat za úspěch, pokud například pomůžeme některým rodičům pochopit, že "patlání se v hlíně" nebo válení sudů na louce je pro jejich dítě stejně důležité jako výuka angličtiny (přestože se na první pohled může zdát, že výsledek zde není měřitelný úspěchem u přijímacích zkoušek na prestižní školu). Nebo pokud dokážeme kompetentní osoby přesvědčit, že je důležité finančně podporovat udržování a budování školních zahrad (jakožto plnohodnotného místa pro výuku a formování dětské osobnosti. Pokud se nám podaří rodiče i pedagogy inspirovat, jak smysluplně trávit s dětmi čas v přírodě.

Jak můžete pomoci?

1) Aktivní podporou:

= připojení Vašeho jména k výzvě + některá z forem další spolupráce (například nápady a pomoc s konkrétním řešením v určité oblasti, shromažďování odborných podkladů, poskytnutí výsledků vlastního výzkumu, připomínkování pracovních materiálů, oslovení dalších odborníků / médií / škol / veřejnosti apod., nebo jinou formou, kterou považujete za rozumnou).

2) Symbolickou podporou (připojení jména k výzvě).

Připojit se mohou jednotlivci i organizace

Chcete-li naši iniciativu podpořit, kontaktujte nás prosím jakýmkoliv způsobem.
Jednotlivci mohou využít i webový formulář (www.iris-ops.cz), ostatní kontaktní údaje viz níže. Prosíme, uveďte: jméno, kontakt na Vás (u organizací IČO a kontakt na statutárního zástupce, ředitele nebo jednatele), obor, ve kterém působíte nebo o který se zajímáte (v souvislosti s touto výzvou), formu Vaší podpory. Uveďte také, zda si přejete být informováni o aktuálním dění souvisejícím s naší iniciativou -nechceme nikoho zahlcovat nevyžádanou poštou.
Svůj názor na danou problematiku můžete vyjádřit také hlasováním v anketě na www.iris-ops.cz.

Iniciátoři výzvy (v abecedním pořadí):

Jednotlivci:

Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., evoluční biolog
Doc. PhDr. Marek Franěk, CSc, PhD., sociolog
Doc. RNDr. Daniel Frynta, PhD., etolog
PhDr. Miroslav Hudec, dětský a školní psycholog
PhDr. Helena Chvátalová, publicistka
Mgr. Kateřina Jančaříková, VŠ pedagožka
Magda Kapuciánová, pedagožka, ředitelka MŠ
PhDr. Markéta Machková, dětská psycholožka, ředitelka MŠ
RNDr. Jan Pokorný, CSc., ekolog
Mgr. Eva Rázgová, bioložka a publicistka
PaedDr. Jiří Roth, pedagog v.v.
Mgr. Emilie Strejčková, ekoložka a defektoložka

Organizace:

Iris, o.p.s. -společnost pro osvětu a vzdělávání
Společnost pro trvale udržitelný život

Kontakt:

Eva Rázgová
Iris, o.p.s. – společnost pro osvětu a vzdělávání
Polní 23
252 64 Velké Přílepy
tel: 220 930 410
607 623 742
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.iris-ops.cz

Ani stoprocentní souhlas vlastníků nemovitostí s jejich vykoupením v Horním Jiřetíně a Černicích na Mostecku podle aktivistů Greenpeace neopravňuje Mosteckou uhelnou společnost (MUS) k těžbě za ekologickými limity stanovenými vládou v roce 1991. Limity jsou platné, kabinet by je musel přehodnotit, řekl dnes novinářům vedoucí klimatické kampaně Greenpeace Jan Rovenský. MUS s tím však nesouhlasí.

"My jsme povinni řídit se horním zákonem. Vládní usnesení o územních ekologických limitech těžby je podzákonnou normou. Zákon nám ukládá co nejhospodárněji a s co nejšetrnějším přístupem k životnímu prostředí vytěžit nerost. Ukládá nám také vypořádat střety zájmů. Pakliže se nám to podaří, není důvod, aby těžba nepokračovala," uvedla mluvčí MUS Liběna Novotná.

Prolomení limitů a pokračování těžby uhlí v lomu ČSA ve vlastnictví MUS ohrožuje existenci Horního Jiřetína a sousedních Černic. Vykoupení všech objektů a pozemků v obou obcích ale Rovenský považuje za téměř vyloučené.

"To se MUS nepodaří, největší množství nemovitostí patří navíc samosprávě, která je proti likvidaci obcí. Ani úspěch těžební společnosti by však nepostačoval k tomu, aby obvodní báňský úřad mohl těžbu povolit. Chyběl by totiž rozhodující krok. Vláda by musela zrušit nebo změnit platné usnesení o limitech z roku 1991. Náš právní rozbor potvrzuje stanovisko báňského úřadu i kabinetu," uvedl.

Greenpeace dnes zveřejnila devět bodů, v nichž podle ekologických aktivistů MUS uvedla nepravdivá tvrzení. Je to například stanovisko k emisím oxidu uhličitého při spalování hnědého uhlí, hygienickým limitům hluku při povrchové těžbě, dobývacím prostoru pod Litvínovem, vyjednávání s vlastníky nemovitostí v Horním Jiřetíně a Černicích nebo důsledcích ukončení těžby uhlí.

Organizace Greenpeace je podle Rovenského ochotna obhájit své prohlášení i před soudem, pokud by ji MUS zažalovala. "Zatím nemohu na materiál ekologických aktivistů reagovat. Musíme se s ním nejdříve seznámit. Nemohu tedy nyní ani předvídat, jak se zachováme," doplnila Novotná.

Před několika měsíci zasáhla svět šokující vědecká zpráva – ze světových moří možná během následujících 50 let zmizí ryby. Co je příčinou a lze současnou situaci ještě zvrátit? Vladimír Kořen hledal odpověď na tuto i jiné otázky s Davidem Vačkářem z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

Řeč bude o oceánech, které zabírají téměř tři čtvrtiny zemského povrchu. Svůj domov tu mají tisíce živočišných druhů. Jen do této chvíle jich vědci v rámci projekti OSN napočetli přes 210 tisíc a po dalších soustavně pátrají. Chtějí totiž popsat nové druhy dřív, než je zahubí znečištění, globální oteplování a masový rybolov. Moderní rybářské lodě ročně vyloví desítky miliónů tun ryb. Těm kulinářsky nejatraktivnějším tak pomalu ale jistě zvoní hrana. Na okraj vyhynutí se dostal například tuňák nebo treska. Existuje ještě vůbec cesta zpátky? Více v pořadu Planeta Věda, kterou si můžete přehrát na následující internetové stránce České televize: http://www.ct24.cz/vysilani/?id=148675
Odvážení sněhu z Jizerských hor vyvolalo bouřlivé reakce, máte možnost se připojit k otevřenému dopisu Mezinárodní lyžařské federaci, či se zučastnit demonstrace ve Vesci tuto sobotu 16.2. Doplněno: Ostuda, píší zahraniční média - viz idnes.cz

Dopis Mezinárodní lyžařské federaci FIS

Subject: Iniciativa Liberec, Jizerky

Vážené dámy, vážení pánové, přátelé lyžování a zbytku přírody, cílem této iniciativy je přinutit organizátory mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci 2009 a doprovodných sportovních akcí k dodržování českých zákonů, pravidel slušnosti a zabránit jim v dalším poškozování přírody a životního prostředí.

Prostředkem je dopis adresovaný funkcionářům běžecké sekce Mezinárodní lyžařské federace (FIS), podpořený co největším množstvím podpisů. Text dopisu s možností připojení svého podpisu naleznete na stránce www.ski-liberec.phorum.cz.

Mezi zásadní principy lyžařské federace mimo jiné patří Mainauské prohlášení, popisující vztah členů federace k přírodě a životnímu prostředí při pořádání sportovních akcí. Jeho text stejně jako fotodokumentaci škod napáchaných libereckými organizátory najdete též na výše zmíněných stránkách.

Pro zajištění publicity pošlete prosím podle Vašeho uvážení tuto zprávu dále.

Za iniciátory akce
Jiří Rieger, Strážné

__________________________________________

Pozvánka na demonstraci

Vážení přátelé rekreačního lyžování, milovníci Jizerských hor a odpůrci drahých a nesmyslných staveb,

před několika dny jste pravděpodobně četli řetězový email, který rozproudil debatu mezi širokou veřejností ohledně navážení sněhu z Jizerských hor na závody světového poháru ve Vesci. Médii proběhlo mnoho článků, rozhovorů a dopisů čtenářů.

Pokud celá akce tímto způsobem skončí, pak si ti, kdo za vším stojí, otřou z čela pot, prohodí cosi o pár křiklounech, kterým se člověk nezavděčí, vyhrnou si rukávy a pustí se do další megalomanské akce, například stavby tzv. Centra vzdělanosti libereckého kraje v Liberci, budově za další stovky milionů korun, do které by mělo být sestěhováno několik libereckých středních škol…

Navážení sněhu desítky kilometrů kvůli víkendovému běhání pár desítek sportovců je zvrácenost, která stála někoho pár miliónů.

Vybudování běžeckého areálu ve Vesci v nadmořské výšce 400 – 450 m.n.m je zvrácenost, která stála z veřejných prostředků, tedy i z vašich peněz, přes 350 milionů korun.

To jsou přesně ty peníze, které v našem městě chybí na opravy chodníků, na nové parky, na nová dětská hřiště, na nová místa v přeplněných mateřských školkách, na opravy školních budov a našlo by se jistě mnoho dalších příkladů..

V sobotu 16. února se v Liberci ve Vesci poběží hlavní závody Světového poháru.

Právě v tento den a právě na tomto místě je třeba, abychom dali pořadatelům jasně najevo, co si o jejich přístupu k Jizerským horám myslíme. Ale nejen to. Mnohem více je třeba upozornit na nesmyslnost celého tzv. Sportovního a rekreačního areálu ve Vesci a vyslat jasný signál politikům, kteří zde budou zastoupeni v jistě hojném počtu a kteří za celým projektem stojí.

Pojďme společně říct špičkám ODS, které náš kraj a naše město vedou již drahnou dobu, že „tento způsob utrácení peněz se nám zdá poněkud nevhodným“.

Kdo to vidí jinak, ať zůstane doma, my nechceme chodit okolo horké kaše, ale chceme pojmenovat věci pravým jménem.  

Jinak se můžeme všichni těšit na další nesmyslné stavby a náklaďáky plné sněhu brázdící hory v některé z příštích zim…

Jan Korytář, Liberec
ekolog, běžkař, městský zastupitel a krajský předseda Strany zelených v Libereckém kraji

Zuzana Tachovská, Liberec
Na mateřské dovolené, běžkařka

Oto Pokorný, Rozstání
Podnikatel, běžkař

Martina Burešová, Liberec
Manažerka, běžkařka

Základní údaje o demonstraci

Cíl akce: dát najevo, že ne všichni v Liberci jsme ze sportovního areálu ve Vesci a letošních závodů na „pravém jizerském“ sněhu odvázaní. Přítomnost televizních štábů nám umožní tuto informaci efektivně předat dále. Organizátoři MS 2009 si tak snad již konečně uvědomí, že si v našem městě a našich horách nemůžou dělat, co chtějí – a obrázky demonstrujících obyvatel Liberce jsou jistě tím posledním, co potřebují.      

Sraz: Sobota 16. února v 9:15 na parkovišti u hlavního vchodu do veseckého areálu (u veseckého hřbitova)

S sebou jako poznávací znamení si vezměte lyžařské hůlky, kterými pohrozíme přítomným pořadatelům a politikům, aby si příště nechali na podobné akce zajít chuť J.   

Vítány jsou též doma vyrobené transparenty.

 

Námitky, které čekáme:

1. Ted už to nemá cenu, sníh už se navozil

Jenže když budeme mlčet, za rok se bude vozit znovu…

2. To je jen vytloukání politického kapitálu

Ano, je potřeba z celé akce „vytlouct“ maximum politického kapitálu – pokud se nezmění rozložení sil v našem městě a v našem kraji, budeme se s podobným problémy setkávat i v budoucnu -  první šance je na podzim v krajských volbách

3. Ted už se stejně nic nedá změnit

Letos ne, ale čím více nás přijde, tím spíše si pořadatelé rozmyslí v příštím roce posílat náklaďáky do Jizerek a politici budovat podobné nesmysly jako areál ve Vesci.

4. Liberec si nemůže udělat ostudu, je potřeba celou věc už nehrotit

Není to ostuda Liberce, ale pořadatelů a odpovědných politiků. Veřte, že lidí, kteří s celou akcí velmi silně nesouhlasí, je větší než malé množství a že náš odpor vůči celé akci má nemalou podporu veřejnosti.

5. Stejně se nic nezmění

Když se před lety rozhodl náměstek Krenk (ODS) omezit rozsah veřejné dopravy v Liberci, tak se díky petici, kterou podepsalo 10.000 lidí a díky spojenému tlaku občanů a médií podařilo tento nesmysl zastavit a dnes dokonce v Liberci jezdí navíc i noční autobusy, ačkoliv si to tehdejší vedení města „neumělo představit“.

 

Ve zcela zaplněném kostele sv. Antonína v Praze 7 se dnes odpoledne sešli skoro všichni, kteří se zabývají ochranou životního prostředí. Je škoda, že to nebylo na nějaké hezké procházce přírodou, ale při smutné příležitosti rozloučení s naším kamarádem Ivanem Dejmalem.

Smuteční řeč nad Ivanovou rakví měli Václav Malý a Martin Bursík. Pro toho, kdo tam nebyl máme alespoň dvě fotografie proslovů nad rakví.

Václav Malý

Martin Bursík

Pořadatelé Mistrovství světa v Liberci ukazují, že jsou opravdu schopni závody uspořádat, tedy spíše, že jsou schopni všeho - jak se dozvídáme přímo z Jizerky. Aktualizováno o ohlas MŽP, Jakuba Kašpara a další fotky

Během víkendu 8.-10.2. začaly bagry a těžké náklaďáky odvážet sníh z Jizerské lyžařské magistrály (od Smědavy po Soušské silnice směrem ke Kasárenské, během pátku a soboty byl zlikvidován asi 1km magistrály, práce dále pokračují) a dále z louky na Jizerce u záchytného parkoviště jakožto i z dalších míst v Jizerských horách. Těžká technika odváží sníh do Vesce u Liberce na dvoukilometrovou trať závodů pro několik desítek profesionálů. Přitom ničí magistrálu, kterou využívají tisíce rekreačních lyžařů a likvidují sníh na chráněných loukách v památkové rezervaci Jizerka. Mistrovství světa v lyžování v Liberci v nadmořské výšce 400m se ukazuje být tragickým omylem. Na něj doplácí zázemí pro rekreační lyžování využívané desítkami tisíc aktivních sportovců jakožto i příroda Jizerských hor. Tato megalomanská akce bude stát stovky milionů korun, přitom aktivním rekreačním lyžařům nic nepřinese. Za rozpočet mistrovství by bylo možno několik let upravovat běžecké tratě ve všech českých a moravských horách. Celá akce je příkladem trestuhodně špatné správy veřejných financí. Za mistrovstvím stojí špičky liberecké ODS. Světový pohár letošního roku je relativně malá akce proti mistrovství světa plánovanému na příští rok. Ještě hrozivější jsou ambice uspořádat v malém zadluženém Česku olympiádu. Politici podporující takovéto nesmyslné akce si nezaslouží Vaše hlasy v příštích volbách. Na základě pozvání rozhořčených lyžařů přijeli na místo reportéři České televize. Natočili záběry z likvidace magistrály doplněný kritickým komentářem trenéra českých olympijských medailistek Zdeňkem Cillerem. Cenzura však tyto záběry do televizního zpravodajství zřejmě nepustila.
Dejte, prosím, tuto zprávu dále těm, o nichž si myslíte, že je to osloví.


Ondřej Duda

Jizerka 20

Jizerské hory

Další ohlasy na akci:

Fotografie:

Odvážení sněhu z lyžařské magistrály u Smědavy

Odvážení sněhu z lyžařské magistrály u Smědavy

Odvážení sněhu v II zóně CHKO

 

Při plánování tunelů městského okruhu pod Letnou slibovali stavaři minimální narušení oblíbených Letenských sadů. Jaká je však realita?

Místo, aby byla doprava vedena objízdnými trasami, má být po dva roky vedena po provizorní silnici přímo sady. Více si můžete přečíst v v následujícím článku na iDnes, kvůli výstavbě této provizorní silnice má navíc padnout 16 vzrostlých stromů, jak se můžeme dočíst v dalším článku, který přetiskujeme z MF Dnes:

 

Mladá fronta DNES, 05.02.2008
Strana: 03, Rubrika: Praha, Autor: PETR ŠVEC
Stromy se kácejí za zády lidí

AUTA MÍSTO STROMŮ Město chce skrz Letenské sady postavit provizorní silnici. Podle návrhu projektantů stojí silnici v cestě šestnáct stromů. O výstavbě objížďky se přitom lidé dozvěděli jen měsíc před jejich plánovaným kácením.

Holešovice - Když magistrát otevírá nový park nebo se chystá výsadbou zeleně zpříjemnit život lidem v okolí jejich obydlí, neopomenou městští radní na takovou akci pozvat zástupce médií i Pražany.
Radní se slavnostním výrazem ve tváři se zpravidla zapřou do rýče a až s přehnanou péčí pokládají do čerstvé jámy mladé stromky. Fotoaparáty v tu chvíli blýskají ostošest a přítomní diváci se jen málokdy ubrání potlesku.
Když se mají naopak v parcích stromy kácet, nikdo pozvánky neposílá. Ba naopak. Spíše se zdá, že chce vedení města takovou akci co nejvíce utajit.
Jak jinak si vysvětlit, že se o plánovaném kácení stromů v Letenských sadech kvůli výstavbě dočasné objízdné silnice Pražané dozvědí jen měsíc předtím, než mají na vzrostlé stromy u tramvajové smyčky na Špejcharu nastoupit zahradníci s motorovými pilami.

„Nemůžeme žít ve vakuu“
„Neprobíhá žádná diskuse a člověk se k takovým informacím dostane jen náhodou,“ zlobí se zastupitel Prahy 7 za Stranu zelených Ondřej Mirovský, který se angažuje v kampani Zachraňme Letnou.
O materiálu týkajícím se výstavby dvouproudové silnice vedoucí přímo Letenskými sady, jež má umožnit řidičům objet rozkopanou ulici Milady Horákové, se jednalo na magistrátu i na úřadu Prahy 7. Ale co možná nejtišeji. „Doufám, že radnice Prahy 7 nakonec stavbu nepovolí,“ dodal Mirovský.
Podle něj by měly úřady ve spolupráci s Metrostavem vést auta stavbou po provizorních mostech přímo na ulici Milady Horákové.
„To by ale stavbu mohlo prodražit o stovkymilionů korun. Nemůžeme žít ve vakuu. Po dokončení tunelu se všechno dá do původního stavu,“ uvedl starosta Prahy 7 Marek Ječmének (ODS).
„Stavba tunelu bude stát asi 30 miliard, takže stále nevidím důvod, proč by nemohli najít způsob, který by byl šetrnější k životnímu prostředí,“ oponoval Ondřej Mirovský.
Magistrát přidal další argument. „Bylo by to složité a silnice by se musela neustále překládat. Nedokážu si představit, že by to řidiči, obyvatelé Prahy 6 a 7 a také cestující meziměstskými autobusy, které končí na Hradčanské, dokázali přejít v klidu,“ uvedl Miroslav Rajchart, vedoucí oddělení silničního správního úřadu magistrátního odboru dopravy.

Tramvaje po Letné nepojedou
Nejen řidiči si musí pomalu zvykat na to, že cestování přes Letnou se zkomplikuje. Také cestující, kteří jezdí po ulici Milady Horákové tramvajemi. Ani těm se totiž nevyhnou výluky a změny trasy. „Provoz tramvají bude přerušen na několik týdnů,“ potvrdil mluvčí stavební firmy Metrostav, jež na Letné pracuje, František Polák.
Tramvajové vozy se budou otáčet couváním u budovy ministerstva vnitra na dočasné otočce. Mezi Hradčanskou a touto provizorní konečnou budou jezdit autobusy náhradní dopravy.
„Tramvajová výluka se dotkne i úseku od Prašného mostu k Hradčanské. Ale je předčasné říkat, kdy to bude. O všem se teprve jedná a neustále se to mění,“ dodal Rajchart.

Doprava na Letné při stavbě tunelu Blanka
Kudy povede objízdná trasa
Nová silnice se dvěma jednosměrnými pruhy a chodníkem má být široká až 10 metrů. Řidiči se na ni dostanou z Badeniho ulice od izraelského velvyslanectví přes
ulici Na Špejcharu. Za tramvajovou smyčkou budou auta pokračovat napravo a obloukem kolem stavební jámy budoucího sjezdu do tunelu až na pískovou plochu Letenské pláně. K ulici Milady Horákové se provizorní silnice stočí na úrovni stadionu Sparty.
Proč se postaví nová silnice
Dělníci zde hloubí tunel městského silničního okruhu, který propojí Malovanku s Pelc-Tyrolkou. Řidiči do něj budou moci vjet na nové křižovatce u Špejcharu. Stavba tunelu omezí provoz na ulici Milady Horákové.
Výhody nové silnice
Nebude docházet k dopravním kolapsům v Praze 1, 6 a 7, kudy by řidiči uzavřenou Letnou objížděli.
Nevýhody nové silnice
Stavba nepotěší návštěvníky Letenských sadů. Za oběť padne i zhruba 16 vzrostlých stromů.
Kdy se silnice začne stavět
Výstavba provizorní silnice by mohla začít v březnu a skončí v červnu. Mezi červencem 2008 a říjnem 2010 po ní budou jezdit auta.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Praha
Irové už nebudou moci svítit klasickými žárovkami, protože od roku 2009 bude muset být každá nahrazena efektivnější alternativou. Spolu s penalizací automobilů s vyššími emisemi jde o součást tzv. uhlíkového rozpočtu, který představil irský ministr životního prostředí John Gromley.

Náhrada zastaralych a neefektivních žárovek má snížit emise o 700 tisíc tun CO2 ročně a spotřebitelům má ušetřit 185 milionů euro. Ekologické organizace rozhodnutí vítají. Opozice podle REUTERS naopak nařkla vládu z přehnaně ambiciózní a extravagantní politiky.

Od července 2008 budou majitelé nově zaregistrovaných vozidel zdaňováni sedmi různými tarify dle negativního vlivu na životní prostředí. Motoristé s nejnižšími emisemi budou do státní kasy přispívat 100 eury, nejméně ekologičtí řidiči zaplatí 2000 eur ročně.

Ministr financí Brian Cowen považuje ekologizaci rozpočtu za nutnost. a pro REUTERS uvedl: "Bude třeba ještě mnohem více snahy, abychom nastavili ten správný kurz k plnění Kjótského protokolu a limitů EU pro rok 2020."

Kácení starých porostů dubů v Biosférické rezervaci Soutok na jihovýchodní Moravě a kácení lesa v rezervaci Pouzdřanská step bez souhlasu státních orgánů vyprovokovalo řadu vědců i ochranářů k požadavku změnit lesnické hospodaření v biologicky nesmírně cenném území.

Lesní závod Židlochovice v oblasti Soutoku kácí každoročně desítky hektarů lužního lesa, pařezy jsou rozfrézovány a půda orbou připravena na strojovou výsadbu. Nenávratně mizí nejen staré stromy, které jsou domovem řady chráněných živočichů, ale i květena lužního lesa. Jednání vědců s vedením Lesů České republiky přinášejí naději na změnu managementu v celé oblasti Biosférické rezervace. Lesům, a to nejen lužním, také může prospět nová verze Národního lesnického programu, který by měla do konce roku schválit vláda.

Pořad je možné si přehrát na internetovém portálu České televize ZDE

Před nezvratností dopadu klimatických změn varuje zpráva, kterou přijali účastníci týdenního zasedání Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) ve španělské Valencii. "Klimatické změny způsobené člověkem a jejich následky mohou nabýt nezvratný ráz," upozorňuje podle agentury AFP dokument určený politickým vůdcům 145 účastnických zemí konference. Smyslem 20stránkové expertní zprávy je poskytnout pro nadcházejících pět let podklady pro odpověď na klimatické změny.

"Jde o dobrý a vyvážený dokument," ujistil agenturu AP nizozemský vědec Bert Metz, který se na jeho vypracování podílel. Podle něho je text výsledkem nezbytného kompromisu mezi delegáty všech účastnických zemí.

Zpráva shrnuje vědecké poznatky předcházejícího materiálu o rozsahu tří tisíc stran vypracovaného ještě před nynějším zasedáním. Má být zveřejněna v sobotu na závěr zasedání IPCC, které se ve Valencii konalo od pondělí pod záštitou OSN.

S dokumentem v sobotu seznámí veřejnost generální tajemník OSN Pan Ki-mun. Do té doby je podle AP obsah materiálu považován za důvěrný, byť zjevně zahrnuje klíčové body tří zpráv, které letos už mezinárodní panel vypracoval. Těmito stěžejními body jsou údaje vycházející ze sledování klimatických změn, pravděpodobné ničivé dopady globálního oteplování a nástroje, které je možné využít ke zpomalení trendu oteplování ovzduší.

Dokument je jasné poselství lidem, kteří mají pravomoc rozhodovat, prohlásil Hans Verolme ze Světového fondu na ochranu přírody (WWF), který se spolu s dalšími nezávislými skupinami účastnil zasedání IPCC jako pozorovatel. "Vědci odvedli svou práci. Za to si zasluhují Nobelovu cenu. Teď je ale otázka, co s tím udělají lidé, kteří rozhodují," dodal Verolme.

Podle účastníků jednání americká delegace zpochybnila nejtvrdší stanoviska závěrečné zprávy, zjevně vedena snahou minimalizovat rozsah hrozby plynoucí z globálního oteplování, napsala AP. Hlavní teze ale ve zprávě zůstaly zachovány, včetně varování, že klimatické změny mohou vést k náhlým a nezvratným následkům, jako je úplné vyhynutí druhů.

Nejnovější zpráva poskytuje faktické podklady pro klíčové jednání na indonéském ostrově Bali, které příští měsíc zahájí přípravu nové globální strategie boje proti emisím skleníkových plynů po roce 2012, kdy vyprší platnost první fáze Kjótského protokolu.

Slova pátého nejbohatšího muže planety Lakshmiho Mittala, že jeho podniky chtějí být vždy maximálně šetrné k životnímu prostředí, se při styku s realitou mohou ukázat jako prázdná fráze.

Alespoň to tak vypadá v případě přípravy výstavby nové koksárenské baterie v ostravské společnosti ArcelorMittal Ostrava. Podle pracovníků České inspekce životního prostředí vybraný typ koksárenské baterie nepatří k tomu nejmodernějšímu, co současný koksárenský průmysl může nabídnout.

Zastaralá konstrukce

Pracovníci České inspekce životního prostředí totiž vypracovali vyjádření ke zveřejnění dokumentace vlivů chystané koksovny na životní prostředí a jejich závěry společnosti ArcelorMittal Ostrava příliš nelichotí.

"Jde o konstrukčně zastaralý a zjevně odlišný typ s překonanými konstrukčními parametry," píší pracovníci inspekce.

Jablkem sváru mezi inspektory a manažery ostravského hutního gigantu je velikost jednotlivých koksovacích komor. Výroba koksu spočívá ve stále opakovaném plnění komor uhlím, jeho zahřátím, vytlačením z komor a následným ochlazením. A právě při vytlačování koksu z baterií uniká do ovzduší nejvíce nečistot.

"Společnost ArcelorMittal pro svou novou koksovnu vybrala typ, který má menší rozměry než stávající koksovna, a tudíž se počet operací nutný k výrobě stejného množství koksu musí logicky zvýšit," předkládá největší výhradu pracovníků inspekce k chystané výstavbě vedoucí odboru ochrany ovzduší ostravské inspekce životního prostředí Radomír Štěrba.

"Nemáme ani tak problém s tím, že jde o třicet let starý typ koksovny, ale hlavně o počet cyklických opakování," dodává Štěrba.

Chmelík: Nebylo by to ekonomické

Za příklad dávají inspektoři životního prostředí moderní koksovnu u Schwelgernu nedaleko německého Duisburgu. Ta je díky svým parametrům pokládána za nejekologičtější na světě.

Podle ředitele pro investice ostravské huti Iva Chmelíka jde při výběru správného typu hlavně o finance. "Oproti Schwelgernu vyrábíme polovinu koksu, a tak by nám mohly plnicí vozy i několik hodin nečinně stát, což by nebylo nejekonomičtější," uvádí hlavní důvod pro výběr koksovny Ivo Chmelík.

Prezident Francie Nicolas Sarkozy ohlásil na závěr dvoudenní ekologické konference v Paříži řadu opatření pro ochranu životního prostředí. Kromě záměru zakázat od roku 2010 používání energeticky neefektivních klasických žárovek, jde o plány na rozšíření železniční sítě o 2000 km nových tratí a na vybudování 1500 km nových tramvajových tratí, ale také o zmrazení pěstování geneticky modifikovaných plodin (GMO) ve Francii.

Nathalie Kosciusko-Morizet, která zastává funkci státního sekretáře v oblasti životního prostředí, pro francouzský deník Le Monde uvedla, že během několika dní by měl platit zákaz pěstování geneticky modifikované kukuřice MON 810 (1). Ta je jedinou komerční GM plodinou v Francie a v letošním roce byla v zemi pěstována na více než 20 tisících hektarech. Pěstování GMO je ale ve Francii žhavým společenským tématem, které vyvolává bouřlivé diskuse, a vedlo ke vzniku rozsáhlého protestního hnutí.

MON 810 je GM kukuřicí americké agrochemické firmy MONSANTO, do které byl genetickou manipulací vložen gen z bakterie, který vede k produkci bakteriálního toxinu v celé rostlině. Tento bakteriální jed má bránit GM kukuřici vůči zavíječi kukuřičnému, pro kterého je smrtelně jedovatý.

Komerční pěstování GM kukuřice MON 810 je nyní v rámci EU povoleno, ale některé země její pěstování na svém území zakázaly. Maďarsko zakázalo pěstovaní MON 810 v roce 2005 na základě vědeckého výzkumu maďarských expertů, kteří poukázali na rizika GM kukuřice MON 810, jež může mít škodlivý vliv na některé živočišné druhy (2).

Kromě Maďarska je tato GM kukuřice firmy MONSANTO zakázána také v Rakousku (3), Polsku (4) a v Řecku (5). Uvedené země vydané zákazy odůvodňují mimo jiné i neexistencí řádného monitorovacího plánu, jenž pro GM plodiny vyžaduje platná evropská legislativa. Německé úřady zakázaly prodej osiva GM kukuřice MON 810 na jaře roku 2007 vzhledem k tomu, že stávající monitorovací plán neumožňuje odhalit rizika prokázaná novými vědeckými studiemi (6). Švýcarsko na základě výsledků referenda vyhlásilo pětileté moratorium na pěstovaní všech GM plodin (7).

V České republice komerční pěstování GM kukuřice MON 810 povoleno, a to dokonce i v chráněných územích, včetně evropsky významných ekologických oblastí systému NATURA 2000 (8). Podle sdělení ministerstva zemědělství se v roce 2007 pěstovala GM kukuřice MON 810 v Česku na ploše zhruba 5 tisíc hektarů (9).

Ve Francii se má o ekologických opatřeních debatovat i v příštích měsících. Do koncem roku má být dopracován koncept tzv. zelené revoluce, ke které se Sarkozy zavázal během předvolební kampaně. V první polovině roku 2008 by pak měl projednat parlament návrh příslušného zákona.

MUDr. Miroslav Šuta

Zdroje:
(1) Nathalie Kosciusko-Morizet : "On change de stratégie" écologique, Le Monde, 26.10. 2007 - http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-971498,0.html

(2) Protesty proti GMO v Maďarsku: Stovky demonstrantů předaly ministru zemědělství petici s 12 tisíci podpisy - http://www.stuz.cz/view.php?cisloclanku=2006012901

(3) Rakouská vláda zakázala geneticky manipulovanou řepku Monsanta - http://www.stuz.cz/view.php?cisloclanku=2006012301

(4) Polský parlament schválil zákaz pěstování geneticky modifikovaných (GM) plodin - http://www.stuz.cz/view.php?cisloclanku=2006050001

(5) Řecká vláda zákazala 31 variet GM kukuřice Monsanta - http://www.stuz.cz/view.php?cisloclanku=2006013101

(6) Antje Lorch: How much Bt toxin is there…?, Experiences with MON810 cultivation in Germany, Mezinárodní konference „Přísliby a rizika biotechnologií z hlediska udržitelného rozvoje“, 25. října 2007, Senát Parlamentu České republiky - http://www.stuz.cz/view.php?cisloclanku=2007100008

(7) BBC: Švýcaři pro zákaz pěstování geneticky modifikovaných plodin - http://www.stuz.cz/view.php?cisloclanku=2005112801

(8) Greenpeace otestovalo GM kukuřici v Čejči na Moravě - http://www.greenpeace.cz/gmo/tiskove-zpravy.shtml?x=649041

(9) Martin Leibl: Ekologické zemědělství a geneticky modifikované organismy, Mezinárodní konference „Přísliby a rizika biotechnologií z hlediska udržitelného rozvoje“, 25. října 2007, Senát Parlamentu České republiky - http://www.stuz.cz/view.php?cisloclanku=2007100008

Nevládní organizace spustily web s informacemi o změně klimatu Do debaty kolem globální změny klimatu se české nevládní organizace zapojily prostřednictvím internetových stránek www.zmenaklimatu.cz. Zájemci zde najdou základní informace o příčinách a důsledcích globální klimatické změny, doplněné o odkazy na odborné studie, zprávy mezivládního panelu pro změny klimatu, prezentace odborníků či informační materiály, informovala ČTK Hana Gabrielová z jihočeského sdružení Calla.

Víc než desítka nevládních organizací zabývajících se ochranou životního prostředí a humanitární pomocí uzavřela neformální platformu Česká klimatická koalice, aby vyvolala a vedla debatu o dopadu klimatických změn především na rozvojové země. Provoz stránek je součástí projektu, který podporuje německá Nadace Heinricha Bölla.

"Chceme, aby naši politici přijali nový, právně závazný cíl ve snižování emisí skleníkových plynů pro Českou republiku i celou Evropskou unii. A k tomu potřebujeme podporu veřejnosti," uvedla Gabrielová k plánům nevládních organizací na poli klimatických změn.

Webové stránky prezentují názory některých českých vědců a čtenář na nich nalezne i polemiku s některými výroky prezidenta Václava Klause, který hodnotí debatu o klimatických změnách jako hysterickou. V kolonce literatura naleznou uživatelé informace o česky vydaných publikacích, v odkazu dokumenty pak odkazy na další informace, a to i v angličtině, nechybí ani klimablog.

Část webových stránek je zaměřena na spotřebitelské chování. Vybízí například ke snížení produkce emisí při stavbě nového domu či nákupu elektrospotřebičů. Dále nabízí možnosti, jak může jednotlivec snadnými a levnými kroky při úsporách energií snížit svůj příspěvek ke globálním změnám podnebí až o desítky procent.

Za boj proti globálnímu oteplování získal letošní Nobelovu cenu za mír bývalý americký viceprezident Albert Gore společně s Mezivládním panelem pro změny klimatu (IPCC), který je vědeckým orgánem Organizace spojených národů. V norské metropoli Oslu to dnes oznámil Nobelův výbor.

Výbor ocenil podle agentury AP především jejich snahu šířit povědomí o změnách klimatu, na nichž se podílí i člověk, a položení základů pro opatření k boji proti těmto změnám.

Devětapadesátiletý Gore byl před letošní volbou považován za horkého favorita na zisk letošní Nobelovy ceny za mír.

Český ministr životního prostředí a šéf zelených Martin Bursík v první reakci uvedl, že "jako viceprezident Spojených států vložil veškerou autoritu do propagace ochrany klimatu a udělal pro prosazení tématu nejvíc ze všech politiků". Udělení ceny vnímá jako zdůraznění tématu.

"Je to skvělý, spolu s ním dostal cenu i mezivládní panel," doplnil ministra Vojtěch Kotecký z ekologického sdružení Hnutí Duha.

750 tisíc Kč má zaplatit podnikatel, který nechal do Dolní Řasnice na Frýdlantsku navézt nelegální odpad z Německa. Rozhodla tak Česká inspekce životního prostředí. Do konce roku navíc musí areál vyklidit. Podle místních se ale nic nestane. Podnikatel totiž s nikým nekomunikuje. Jde o skládku, kterou letos někdo už dvakrát zapálil.

Letošní květen-nelegální skládka hoří tři dny. Obavy místních, že skládku někdo znovu zapálí, se naplnily v srpnu. Tehdy hasiči bojovali s plameny celou noc. Lidé Dolní Řásnice nemohli otevřít okna ani dveře, mnozí stav hodnotili jako neúnosný.

Dnes je areál v dezolátním stavu. Ze dvou hal zbyly trosky. Ohořelé balíky odpadů jsou všude. "Venku je odpad uložený tak, že je velmi dobře přístupný. Esteticky to nevypadá vůbec hezky, jako po druhé světové válce," popisuje situaci na skládce starosta obce Robert Wildner. "Já bych silně pochybovala o tom, že by se dal ten odpad využít, protože už těmi požáry je to značně znehodnoceno, odpad je navíc prolitý vodou," hodnotí současný stav Danuše Hrázská z liberecké České inspekce životního prostředí.

900 tun odpadů vyvezl na skládku do Dolní Řasnice Robert Skákal. Vydělal si tím zhruba 1,5 milionu Kč. Tomu, že zaplatí pokutu a balíky s odpadem do konce roku odveze, ale nikdo nevěří. Sice dostal pokutu, šance na její vymahatelnost je ale minimální. Danuše Hrázská uvažuje v nejhorší variantě i o exekuci.

Lucie Pokorná

Svět od dnešního dne až po zbytek roku začíná žít na "ekologický dluh". Okamžik, odkdy lidská spotřeba přírodních zdrojů převyšuje schopnost planety nahradit jejich úbytek, podle ochránců přírody přichází rok od roku dříve, uvedla agentura Reuters.

Letos se svět dostal do "červených čísel" o tři dny dříve než loni, kdy to zase bylo o tři dny dříve než předloni, vypočítala organizace New Economics Foundation (NEF). Období, po které Zemi vystačí obnovitelná spotřeba zdrojů, se neustále zkracuje už od 80. let minulého století, odkdy podle NEW lidstvo začalo žít nad ekologické poměry.

Příkladem marnotratného lidského zacházení s planetou, jejíž oteplování se blíží k nezvratnému bodu, je podle ředitele NEF Andrewa Simmse třeba britský vývoz 20 tun minerálek do Austrálie, odkud Británie naopak dovezla 21 tun minerálek. Takové obchody jsou podle Simmse spíše pravidlem než výjimkou.

Poprvé se svět do ekologického dluhu podle organizace dostal v roce 1987, kdy hranici překročil 19. prosince. O osm let později to bylo 21. listopadu a nyní je to už na počátku října. Vyplývá z toho, že ekologický dluh roste stále rychleji. Každá země má ale jinou hranici, kdy spotřeba překoná možnou obnovitelnost zdrojů.

NEF spočítal, že pokud by celý svět spotřebovával přírodní zdroje stejně jako USA, zapotřebí bylo 5,3 současné planety. Kdyby všichni žili tak jako Češi, lidstvo by muselo osídlit ještě další jeden a půl planety. Ale kdyby všichni žili jako Číňané, stačilo by 0,9 planety, jakkoli se v Číně každých pět dnů postaví nová uhelná elektrárna.

"Čína je stále častěji napadána za stoupající znečišťování, ale přehlížejí se dvě skutečnosti," míní Simms. "Čínská produkce skleníkových plynů v přepočtu na hlavu je pouhým zlomkem emisí v Evropě a ve Spojených státech. A bližší pohled na obchodní toky ukazuje, že velký díl růstu čínských emisí souvisí se závislostí zbytku světa na čínském vývozu," dodal s tím, že díky tomu se "emisně vyperou" vyspělejší ekonomiky.

Praha/New York - Bývalý český prezident Václav Havel se v listu International Herald Tribune (IHT) vyslovil ke sporné otázce změn světového klimatu a jejich dopadů na planetu. Podle Havla jsou proměny klimatu na Zemi zřejmé, o její budoucnost se ale neobává. V ohrožení totiž není planeta, ale lidstvo, tvrdí exprezident.

Havlův článek vyšel dva dny poté, co se v New Yorku uskutečnila konference světových představitelů k problematice globálního oteplování. Za Česko na ní vystoupil současný prezident Václav Klaus, který označil zvyšování globálních teplot v historickém kontextu za malé a jeho důsledky na lidskou činnost za zanedbatelné. Potencionální hrozby vyplývající z oteplování se podle něj navíc dosud nepodařily vědecky ověřit.

Klausův předchůdce v úřadě české hlavy státu se naopak domnívá, že "nemůžeme donekonečna klamat sami sebe, že není nic špatně, a nemůžeme si radostně užívat konzumního života a přitom ignorovat klimatické hrozby a odsouvat jejich řešení". Žádná globální katastrofa podle něj pravděpodobně v nejbližší době nehrozí, neměli bychom ale zapomínat na budoucí generace, upozorňuje podle IHT Havel, který se k ekologické tématice veřejně vyjadřuje jen zřídka.

Český státník a dramatik si netroufá odhadnout dopady možných klimatických změn, připomíná ale, že podnebí není "kyvadlo, které se po nějaké době znovu vrátí do původní polohy". Světové klima se podle něj také již nikdy nevrátí do stádia, v němž bylo před 50 nebo 5000 lety, ale změní se do nového stavu. "I když je tato změna pozvolná, neznamená to, že neohrožuje život," upozorňuje exprezident.

Neobává se proto o osud samotné planety, ale lidí, kteří ji budou obývat. "Byla tu před námi a s největší pravděpodobností tu bude i po nás. ... V důsledku naší činnosti a naší nezodpovědnosti ale nemusí pro nás zbýt v tomto klimatickém systému místo," tvrdí Havel, podle něhož by vedle technologické regulace měl být stejný důraz kladen i na vzdělávání a ekologickou výchovu.

Celý text Václava Havla v angličtině je k dispozici na stránkách International Herald Tribune ZDE

S rypadly za zády se nedá žít, tvrdí lidé žijící v blízkosti dolů a chtějí jednoznačně určit těžební limity. Podle odborníků by představitelé kraje měli jasně říct, zda jsou pro těžbu, nebo chtějí zachránit zbytky krajiny a změnit strukturu průmyslu v regionu.

Pokračování těžby uhlí znamená jen minimum šancí, aby se z Ústeckého kraje stal prosperující region, z něhož by neodcházeli lidé. V tomto duchu se nesla konference Útlum těžby: Impuls k oživení Ústeckého kraje?, která proběhla ve středu odpoledne v Ústí nad Labem. Pořádalo ji Hnutí Duha ve spolupráci s katedrou geografie Přírodovědecké fakulty UJEP.

"Je to náš příspěvek k tomu, jak by se mohl kraj rozvíjet bez těžby uhlí. Chtěli jsme naznačit možné cesty rozvoje, jejichž v podstatě nutnou podmínkou je útlum těžby," uvedl Petr Holub z Hnutí Duha.

Uhlí, nebo příroda?

V několika příspěvcích se mluvilo například o nutnosti vize rozvoje, za níž by šli politici déle než jedno volební období, o stále větším znečištění prachem v oblastech s hnědouhelnými lomy nebo o perspektivách měst obklopených doly. "Dnešní obyvatelé už zde zapustili kořeny a mají ke kraji opět lokálně patriotický vztah jako ke svému domovu. Vystupují proti pokračování devastace bojem o zachování limitů. Je to aktivní obrana, ale jen obrana. Je potřeba začít aktivně přispívat k novému ekonomickému profilu kraje a tvorbě nových příležitostí než těch ve stávajících oborech," uvedl architekt Martin Říha. Podle něj nehrozí po útlumu těžby nezaměstnanost, pokud se ovšem změní struktura zdejšího průmyslu. "Je nutné, aby se představitelé kraje rozhodli, zda podle nich stojí za to chránit zbytky přírody a kulturní bohatství a na nich stavět rozvoj kraje, nebo vše přetěžit a pak budovat nově, ale bez jakéhokoli vztahu k minulosti," řekl.

Prach lidem zkracuje život

Část konference se věnovala škodlivinám, které jsou kvůli těžbě v ovzduší. Lékař Miroslav Šuta, člen meziresortní komise vlády pro chemickou bezpečnost, který sleduje zdravotní rizika spojená se znečištěním ovzduší, upozornil na to, jak se zvyšuje prašnost v okolí dolů, a na zdravotní rizika s tím spojená. "Prachové částice a látky, které na sebe vážou, jsou jednoznačně velkým zdrojem nemocí dýchacích cest, snižování plicních funkcí a snižování délky života, která je v této oblasti podle statistik jedna z nejmenších v Česku," upozornil lékař. "Různých dat a měření máme spoustu. Je ale otázka, zda z nich dnes někdo z politiků něco vyvozuje," podotknul.

Zcela o konkrétních obavách z dalšího pokračování těžby mluvili na konferenci lidé z Litvínova a Horního Jiřetína. Právě ten je ohrožen dalším pokračováním těžby. Jeho dva tisíce obyvatel by se kvůli ní muselo vystěhovat.

"Ani zachování limitů pro nás není jednoznačná jistota rozvoje. Jak se má rozvíjet město, u něhož jsou stále dobývací prostory, které jsou určené k vytěžení? Obávám se toho, aby Litvínov neobklíčily ze dvou stran doly a nezůstal spojen s ostatním světem jedinou silnicí. V takovém městě nemají lidé co dělat. Je to jen místo pro ty, kteří v těch dolech pracují. Nic víc. Pomohl by jedině odpis uhelných zásob. Ten by nám dal jistotu," představil své obavy Miroslav Otcovský, litvínovský zastupitel a člen sdružení Kořeny, které proti pokračování v těžbě aktivně vystupuje.

"Těžba není priorita. Úloha státu je odolat tlaku těžebních společností a udržet podmínky pro rozvoj regionu. Ostatní je na obyvatelích, obcích a městech," uklidňoval přítomné Daniel Vondrouš, šéf poradců ministerstva životního prostředí.

Těžaře nikdo nepozval

"Uhlí by nemělo determinovat rozvoj regionu. Je ale logické, že těžaři se snaží přesvědčit okolí, že to tak je. Umělé nafukování důležitosti těžby zkresluje obraz kraje. Ten je právě kvůli tomu stále vnímán jako špinavé místo," doplnil. Organizátoři konference se netajili tím, že záměrně nepozvali představitele těžebních společností. Pokračování těžby totiž jednoznačně vidí jako pozastavení jakýchkoli rozvojových plánů na desítky let.

"Není možné jen později vytvořit rekultivovanou krajinu pro rekreaci a sport, která nemá vazby k tomu, co tu bylo dřív. Neměl by v ní už kdo žít," upozornil architekt Vladimír Charvát, který se zabývá územním plánováním.

ONDŘEJ ČERNÝ
Mladá fronta DNES, Regionální mutace - severní Čechy

Colníci odhalili dovoz neznámej látky počas kontrolnej akcie v okolí mesta Krupina. Pravdepodobne ide o olejový odpad, zrejme minerálneho pôvodu z Českej republiky. Podľa colníkov malo na Slovensku skončiť až 300-tisíc litrov neznámej látky

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa generálneho riaditeľa Colného riaditeľstva SR Martina Kereková, neznáma látka bola dovezená v cisternovom nákladnom vozidle evidovanom v Českej republike. Približne 18-tisíc litrov vyčerpali do statických nádrží na poľnohospodárskom družstve pri Krupine. "Je tu podozrenie, že ide o účelový dovoz odpadu minerálneho pôvodu, ktorý mal byť uskladnený a ponechaný na území Slovenska," uviedla Kereková.

Colníci na miesto privolali vyšetrovateľa Úradu justičnej a kriminálnej polície vo Zvolene, ktorý začal trestné stíhanie voči neznámemu páchateľovi pre podozrenie zo spáchania trestného činu za neoprávnené nakladanie s odpadmi. Skutočné zloženie dovezenej látky preukáže až expertíza. V prípade ešte nepadlo žiadne obvinenie.

Tovar predbežne zabezpečil Colný úrad v Banskej Bystrici. Kereková tvrdí, že sa z Česka malo doviezť až 300-tisíc litrov nebezpečnej látky. "Zadržaná zásielka bola prvá z celkového plánovaného množstva," dodala Kereková.

Nelegálny dovoz odpadu neriešia colníci po prvý raz. V máji tohto roku zadržali dva kamióny s komunálnym odpadom z Rakúska, z rovnakej krajiny sa na Slovensko dostal odpad aj v roku 2005, keď do Partizánskeho priviezli 1300 ton odpadu v asi 60 kamiónoch.

Odpůrci výstavby golfového hřiště v Klánovickém lese v podvečer 6. září protestovali před pražským magistrátem na Mariánském náměstí. Dvouhodinové demonstrace se zúčastnilo zhruba pět stovek lidí. Přinesli motorové pily, bubny, píšťalky a transparenty. Na nich například stálo "Golfové hole nám vzduch nevyčistí", "Nejsme blbci, chceme les" nebo "Nekácejte stromy, jsou naše plíce". Podpořit je přišel také radní Petr Štěpánek, poslankyně Kateřina Jacques (oba SZ) nebo folkař Jiří Dědeček.

"Priorita je zcela zjevná - zachovat celistvost lesa," řekl Štěpánek. "Už jenom poučení z orkánu Kyrill bylo, že škody v lesích byly tam, kde byl les otevřen, kde nebyl celistvý," dodal radní. Klánovičtí chtějí protestem dosáhnout změny územního plánu. Požadují, aby v něm byl les zanesen jako lesní porost místo současného zařazení do rekreačních a sportovních ploch. Po změně by už vybudování hřiště nebylo možné.

Štěpánek i Strana zelených změnu prý podpoří. Radní také vyzval Pražany, aby oslovili své zastupitele, aby i oni přidali svůj hlas. Zároveň vyloučil, že by klíčové hlasování bylo na programu nejbližšího zasedání zastupitelstva. "Vidím to v horizontu šesti měsíců," řekl.

Golfové hřiště chce v Klánovicích vybudovat společnost Forest Golf Resort Praha (FGRP). "Forest Golf si nevymyslel územní plán, ten takový byl a s tím do toho vstupoval," řekl dnes ČTK Ondřej Vaněk z FGRP. Projekt byl podle něj schválen při posuzování vlivu na životní prostředí. "Druhá strana nemá žádné studie o tom, že les bude ničen," sdělil Vaněk. Se změnou územního plánu nesouhlasí také občanské sdružení Pro-Golf 2005. Les by podle nich pak mohli využívat myslivci a ohrožovat návštěvníky střelbou.

Golfové hřiště s devíti jamkami by podle plánu společnosti FGRP mělo být na 16 hektarech Klánovického lesa. "Představuje to zhruba 1,3 procenta z celkové plochy Klánovického lesa. Nejedná se tedy o likvidaci pětiny lesa, jak říkají odpůrci lesa," stojí v prohlášení sdružení Pro-Golf. Místní obyvatelé se ale bojí, že to bude pouze začátek a že společnost hodlá v lese vybudovat i další stavby a hřiště. FGRP, která chce tímto krokem obnovit prvorepublikovou golfovou tradici, to popírá.

Starosta Klánovic Ladislav Hrabal na dnešní protestní akci opět zdůraznil, že obec není proti golfu. Už dříve řekl, že starosta sousedních Úval nabídl investorovi jiné pozemky, kde je nyní pole. "Žádný seriozní návrh nepřišel," řekl naopak Vaněk.

Klánovický les je součástí Přírodního parku Klánovický les - Čihadla. Má rozlohu 900 hektarů. Žije v něm řada vzácných rostlin a živočichů.

Od 3. září do 3. října 2007 probíhá celonárodní kampaň Měsíc ekologické výchovy.  Kampaň organizují   Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Český svaz ochránců přírody, záštitu nad ní převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  a Ministerstvo    životního prostředí,  které poskytlo i finanční prostředky na její uspořádání.

Ekologická (environmentální) výchova  vede děti, mládež i dospělé k převzetí odpovědnosti za současný i budoucí stav životního prostředí a společnosti.  Rozvíjí  citlivost k životnímu prostředí i  vnímavost  k nekonzumním kvalitám života. Kampaň Měsíc ekologické výchovy  je proto zaměřena na širokou veřejnost  bez rozdílu generací.  Jejím cílem je objasnit veřejnosti mnohorozměrný obsah pojmu ekologická (environmentální) výchova a vysvětlit její význam pro udržitelný rozvoj i pro obohacení života každého z nás.

Do kampaně se zapojily čtyři desítky organizací a institucí z celé republiky, které se nejrůznější formou  ekologickou výchovou zabývají. Základní a střední školy, ekocentra, střediska ekologické výchovy,  mládežnické organizace a organizace pracující s dětmi, ekologické poradny atd. „Je to nepochybně dokladem toho, že ekologická výchova získala v posledních letech na vážnosti, má oporu v legislativě,  

podporují ji  instituce veřejné správy, zejména Ministerstvo životního prostředí  a  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kraje i některá města a obce,“ říká zástupce ředitele  sdružení Pavučina Václav Broukal.

Různorodému zaměření  institucí zapojených do kampaně odpovídá i rozmanitý charakter připravovaných akcí. Např. děti  zažijí nečekaný začátek školního roku 3. září ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr v Praze 10, kde si vyzkouší  práci ekologů v terénu.  Na Veletrhu ekologických výukových programů ve Vernířovicích na Šumpersku se bude od 4. do 7. září stovka profesionálů z oblasti ekologického vzdělávání seznamovat s výukovými programy svých kolegů a  vyměňovat si zkušenosti. Na 28. září připravují  regionální ekologická střediska v celé republice akce Na Václava do přírody – nejen Václavové to potřebují. Akce nabízejí možnosti  alternativního využití volného času v přírodě. Návštěvníci  si mohou vybrat  např. výlety nebo procházky s odborným výkladem, rodinné programy zaměřené na získání a ocenění příjemných zážitků z pobytu v přírodě, atd. Netradiční září čeká i na  žáky a studenty více než dvaceti základních a středních škol z celé republiky, které se kampaně účastní. Školy připravily pro žáky a studenty programy podle svého zaměření a možností.  Např. tématicky zacílenou výuku,  nejrůznější soutěže a výlety do přírody, dny v terénu  pro mladé ekology nebo praktické ukázky toho, co mohou děti pro přírodu udělat. Děti budou např. uklízet okolí škol a veřejných prostranství, kde se nejčastěji  pohybují, pomáhat při stavbě učebny pro školu v přírodě, apod. Jak řekla ředitelka sdružení Pavučina  Mgr. Lenka Daňková, „slavnostní tečkou za kampaní bude  konference, která se koná 3. října  v  Paláci Charitas v Praze 2. Konferencí bude ukončena nejenom kampaň, ale i roční specializační studium pro  školní koordinátory  ekologické výchovy.“

Během Měsíce ekologické výchovy máme všichni  příležitost vybrat si program podle svých představ, dozvědět se více o ekologické výchově a jejím významu pro náš život, zlepšit prostředí, ve kterém žijeme a užít si příjemné dny babího léta.  Další informace najdete na http://narodnisit.cz/mesic_ev.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License