Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

My environmentalisté víme nejlépe, že každá nová technologie s sebou vždy kromě přínosů nese i rizika. Jak je to v případě umělé inteligence (AI), je tématem kulatého stolu, který se koná 28. 11. od 13:30 do 16:00. Pořádá jej Česká komise pro UNESCO na půdě Informačního centra OSN v Praze. Program akce i link na online připojení či následný záznam najdete zde.

Uklidme Cesko 2023 sablona v1 PozvánkaUkliďme modřanské a komořanské pobřeží Vltavy včetně cyklostezky

1. dubna 2023

Sejdeme se v 9.30 na břehu Vltavy na konci ulice U kina za modřanským nádražím

Pytle a rukavice zajištěny, nezapomeňte na pevnou obuv a možnost opékání špekáčků

Kontakt: Pavel Šremer:732 966 595

 

RestoreNature

V rámci letošní Hodiny Země (25. 5. 2023 – 20:30-21:30) spouští mnoho a mnoho nevládních organizací kampaň k podpoře silného zákona o obnově přírody.

Připojte se k naší výzvě k návratu přírody do Evropy!

Příroda je nezbytná pro naše přežití. Abychom zabránili narůstajícím požárům na celém kontinentu. Abychom se ubránili povodním, které ničí evropské domovy a živobytí. Abychom vytvořili zdravé ekosystémy, které budou dlouhodobě produkovat potraviny. Příroda je naším největším spojencem v boji proti klimatické krizi. A přírodu potřebujeme pro naši duševní pohodu a zdraví. Věděli jste však, že 80 % evropské přírody je ve špatném stavu?

Naštěstí není všechna naděje ztracena! Právě teď máme jedinečnou příležitost vrátit do Evropy přírodu: zákon #RestoreNature. Jedinečnost této příležitosti spočívá v tom, že tento zákon právně zaváže země EU k obnově stanoveného množství přírody. Pokud se jim to nepodaří, mohou být pohnány k odpovědnosti a postaveny před soud. Musíme #RestoreNature hned!


Zapojte se zde.

img 570939 mainNaše členka Martina Pásková je spolu s Josefem Zelenkou autorkou nové knihy: Společensky odpovědný cestovní ruch. Je to Monografické zpracování současného stavu poznání problematiky společenské odpovědnosti v cestovním ruchu s původními poznatky autorů. Poukazuje na mezioborové propojení poznatků o společenské odpovědnosti v cestovním ruchu s důrazem na aplikaci znalostí z ekonomie, environmentalistiky, sociologie, psychologie, marketingu a managementu. Popsány jsou přístupy a metody vedoucí k odpovědné realizaci cestovního ruchu a uvedeny ilustrativní případové studie, příklady dobré praxe a analýza vybraných udržitelných forem cestovního ruchu (dobrovolnický cestovní ruch, ekoturismus, geoturismus aj.), které předpokládají přijetí určité minimální míry odpovědnosti na straně nabídky i poptávky cestovního ruchu.

IMG 0253V sobotu 19. 5. se na pražském Vyšehradě konal jubilejní 10. ročník výstavy a společenské akce "Má vlast cestami proměn", pořádaný Asociací Entente Florale CZ - Souznění, z. s., tentokrát ve stylu První republiky, kterou reprezentovaly nejen některé obnovené vily, ale hlavně oblečení pořadatelů i mnohých návštěvníků. Na panelech v plenéru mohli návštěvníci shlédnout 121 prezentovaných proměn staveb, prostorů, památek, nádraží, účelů využití, krajinných úprav a dalších veřejně prospěšných akcí ze všech krajů ČR, kterými se kraje, města a obce jednak hlásí k historickému odkazu předků, ale také zlepšují životní podmínky současných obyvatel a návštěvníků.

Huba

Dne 1. ledna 2018 udělil prezident Slovenské republiky Andrej Kiska státní vyznamenání - Řád Ľudovíta Štůra I. třídy - spoluzakladateli STUŽ, dlouholetému předsedovi Slovenské STUŽ a členu čestného předsednictva naší STUŽ prof. Mikuláš Hubovi. Aktivity v rámci STUŽ byly přímo zmíněny při udílení státní ceny. Moc gratulujeme.

Při stejné příležitosti dostal státní vyznamenání také další ekolog Juraj Flámik, ale také spolupracovnice slovenské STUŽ Zuzana Kronerová, náš spolupracovník a účastník našich besed Fedor Gál, Marta Kubišová, Petr Pithart a další významné osobnosti.

Na margo oceněných prezident Kiska vysvětlil: "Slovensko si môže vďaka nim pripomenúť, "že aj v najhorších, najsmutnejších časoch našej modernej histórie sa našli hrdinovia s odvahou čeliť zlu, ľudia schopní konať dobro a nezištne pomáhať". Přehled všech vyznamenaných si můžete prohlédnout zde.

Můžeme jen doufat, že také v Česku se dočkáme vyznamenávání skutečně významných osobností.

 

JH ParteSe zármutkem oznamujeme, že naše řady opustila paní dr. Jiřína Hejtmánková. Paní Hejtmánková byla pravidelným návštěvníkem našich besed a dříve i dalších akcí. Všechny naše aktivity velmi intenzivně sledovala přes svůj pokročilý věk a zdravotní potíže.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License