Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

img 570939 mainNaše členka Martina Pásková je spolu s Josefem Zelenkou autorkou nové knihy: Společensky odpovědný cestovní ruch. Je to Monografické zpracování současného stavu poznání problematiky společenské odpovědnosti v cestovním ruchu s původními poznatky autorů. Poukazuje na mezioborové propojení poznatků o společenské odpovědnosti v cestovním ruchu s důrazem na aplikaci znalostí z ekonomie, environmentalistiky, sociologie, psychologie, marketingu a managementu. Popsány jsou přístupy a metody vedoucí k odpovědné realizaci cestovního ruchu a uvedeny ilustrativní případové studie, příklady dobré praxe a analýza vybraných udržitelných forem cestovního ruchu (dobrovolnický cestovní ruch, ekoturismus, geoturismus aj.), které předpokládají přijetí určité minimální míry odpovědnosti na straně nabídky i poptávky cestovního ruchu.

IMG 0253V sobotu 19. 5. se na pražském Vyšehradě konal jubilejní 10. ročník výstavy a společenské akce "Má vlast cestami proměn", pořádaný Asociací Entente Florale CZ - Souznění, z. s., tentokrát ve stylu První republiky, kterou reprezentovaly nejen některé obnovené vily, ale hlavně oblečení pořadatelů i mnohých návštěvníků. Na panelech v plenéru mohli návštěvníci shlédnout 121 prezentovaných proměn staveb, prostorů, památek, nádraží, účelů využití, krajinných úprav a dalších veřejně prospěšných akcí ze všech krajů ČR, kterými se kraje, města a obce jednak hlásí k historickému odkazu předků, ale také zlepšují životní podmínky současných obyvatel a návštěvníků.

Huba

Dne 1. ledna 2018 udělil prezident Slovenské republiky Andrej Kiska státní vyznamenání - Řád Ľudovíta Štůra I. třídy - spoluzakladateli STUŽ, dlouholetému předsedovi Slovenské STUŽ a členu čestného předsednictva naší STUŽ prof. Mikuláš Hubovi. Aktivity v rámci STUŽ byly přímo zmíněny při udílení státní ceny. Moc gratulujeme.

Při stejné příležitosti dostal státní vyznamenání také další ekolog Juraj Flámik, ale také spolupracovnice slovenské STUŽ Zuzana Kronerová, náš spolupracovník a účastník našich besed Fedor Gál, Marta Kubišová, Petr Pithart a další významné osobnosti.

Na margo oceněných prezident Kiska vysvětlil: "Slovensko si môže vďaka nim pripomenúť, "že aj v najhorších, najsmutnejších časoch našej modernej histórie sa našli hrdinovia s odvahou čeliť zlu, ľudia schopní konať dobro a nezištne pomáhať". Přehled všech vyznamenaných si můžete prohlédnout zde.

Můžeme jen doufat, že také v Česku se dočkáme vyznamenávání skutečně významných osobností.

 

JH ParteSe zármutkem oznamujeme, že naše řady opustila paní dr. Jiřína Hejtmánková. Paní Hejtmánková byla pravidelným návštěvníkem našich besed a dříve i dalších akcí. Všechny naše aktivity velmi intenzivně sledovala přes svůj pokročilý věk a zdravotní potíže.

Josef Vavroušek a Dennis Meadows, STUŽ, Praha,26.8.1994 03 croped

Jubilejní 20. ročník ekologické Ceny Josefa Vavrouška přichystal novinku. Poprvé ocení laureáty ve dvou kategoriích.

Brno (10. února 2016) – Letošní ročník prestižní Ceny Josef Vavrouška, kterou každoročně uděluje Nadace Partnerství, letos představuje průlomovou novinku. Poprvé se totiž budou udělovat ceny dvě – jedna za dlouhodobý přínos životnímu prostředí a druhá v kategorii významný ekologický počin. Stejně jako v loňských letech může na cenu nominovat kdokoliv prostřednictvím webových stránek www.cenajosefavavrouska.cz. Přihlašovat je možné ode dneška až do konce dubna.

Jménem Společnosti pro udržitelný život a Centra pro otázky životního prostředí UK si Vás dovolujeme oslovit s anketou, která se zaměřuje na názory a představy o vzdělávání. Zajímají nás pohledy zástupců nevládních organizací, pedagogů, studentů (nejen) pedagogiky, rodičů, ale i dalších osob, které jsou zapojeny do procesu vzdělávání, ovlivňují ho, zajímají se o jeho směřování, nebo by jednoduše chtěli na vzdělávání vyjádřit svůj názor.

Strom logoV současné době probíhá příprava anglické verze našeho časopisu Envigogika. Do konce června by mělo vyjít – vedle české verze – též první číslo v angličtině, a redakce pro něj chce získat několik originálních článků. Prosíme vás tedy, abyste věnovali pozornost následující výzvě.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License