Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Ak spätne rozmýšľam nad tým, prečo som prijal ponuku Krás Slovenska robiť rozhovory so známymi ľuďmi s blízkym vzťahom k Slovensku a jeho ohrozeným hodnotám, a to napriek tomu, že dosiaľ som sa nezvykol pýtať, ale skôr odpovedať na otázky iných (zväčša novinárov a v minulosti tiež súdruhov zo Štátnej bezpečnosti) zisťujem, že dôvody môjho odvážneho súhlasu a zároveň kritériá výberu „respondentov“ boli najmä tieto:

Ide o nespochybniteľné osobnosti nášho verejného života, známe nielen u nás, ale neraz aj v zahraničí. Zároveň sú to ľudia, ktorí sa svojimi názormi

Huba

„v prospech dobrej veci a v duchu vyššieho princípu mravného“ netaja a neboja sa ich verejne prezentovať – a to ani vtedy, ak ide o názory nepohodlné (aj keď predvolanie na ŠtB za ne momentálne nehrozí).

Okrem toho, že obdivuhodným spôsobom vykonávajú svoju profesiu a plnia si svoje hlavné poslanie, angažujú sa aj inak: v charite, vo sfére ľudských práv, v práci s deťmi, chorými alebo bezdomovcami, či pri ochrane prírodných a kultúrnych hodnôt v najširšom zmysle slova. Predstavujú tak pozitívny kultúrny vzor hodný nasledovania, čo je devíza, ktorá je na Slovensku i na celom svete stále cennejšia. O to viac, ak ide mienkotvorné osobnosti, ktorými protagonisti a protagonistky našich (roz)hovorov nepochybne sú.

Ďalšia vlastnosť, ktorá ma s nimi spája, je srdečný vzťah k Slovensku, alebo aspoň k niektorým jeho regiónom a miestam, ktoré sú ich srdcu blízke. Hovoria o tejto svojej láske úprimne a so zanietením, ale zároveň civilne, bez zbytočného pátosu, a najmä, bez falošného (pseudo)vlastenectva. O to viac sú v mojich očiach skutočnými patriotmi a aj v tomto ohľade stelesňujú dôležitý kultúrny vzor.

So všetkými našimi milými spolubesedníkmi sa mnoho rokov poznám, s väčšinou dokonca niekoľko desaťročí. Takže mi v žiadnom prípade nie sú ľahostajní, mnoho o nich viem, ale stále ešte ani zďaleka nie všetko a zaujíma ma, kam sa za uplynulé roky posunuli, čo si myslia o veciach, na ktoré som sa ich ani počas našej dlhodobej známosti či priateľstva nestihol opýtať. Prípade, ako budú formulovať svoje posolstvo, adresované čitateľom.

A ešte k jednému poznaniu ma tieto vzrušujúce a povznášajúce rozhovory priviedli: často je oveľa zaujímavejšie pýtať sa, ako odpovedať.

Ďakujem Vám, priatelia a priateľky z knižky Genius loci za Vašu vzácnu otvorenosť a múdre i vtipné odpovede na otázky, na ktoré sa nie vždy odpovedá ľahko, napriek tomu (či práve preto?), lebo sa vo svojich dôsledkoch týkajú nás všetkých. Vo Vašich vyznaniach som navyše cítil ducha ľudskosti, zmysel, nádej a povzbudenie. Aj preto každý z rozhovorov s Vami bol pre mňa nezabudnuteľným zážitkom, pri ktorom som mal neraz slzy dojatia v očiach. 

Som veľmi rád, že vďaka vydavateľstvu DAJAMA a ďalším zúčastneným sa o tento zážitok môžem podeliť aj s ďalšími ľuďmi, ktorých zaujíma niečo iné, ako len bulvár a banalita všedného dňa.

Už sa teším na druhý diel knižky, lebo ďalších pár rozhovorov máme v talóne a ostatné sa pripravujú.  Ubezpečujem Vás, milí čitatelia súčasní i budúci, že budú nemenej zaujímavé, ako tieto. Veď Slovensko je bohaté nielen na svoje prírodné a iné krásy, ale aj na vzácnych a krásnych ľudí.

 

Mikuláš Huba/Maňo v roly novinára a spolueditora.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Poznámka 1 (úryvok z tiráže): Genius loci – (roz)hovory o Slovensku: Pavol Breier (Iný svet horalov), Stanislav Štepka (Konečná stanica), Zuzana Homolová (Fatranské pastorále), Martin Huba (Vôňa Tatier), Zuzana Kronerová (Turčianska záhradka), Marián Geišberg (Život na laze), Ladislav Olexa (Východ plný tajomstiev), Peter Maráky (Mašinka medzi zrubmi), Vilma a Miroslav Cipárovci (Kysucké sená), Juraj Nvota (Šindle z Brízgaliek), František Guldan (Dražovský mys), Daniel Pastirčák (Samota na hore), Ivan Štúr (Šumiaci Dunaj), Tomáš Hulík (Bobria rieka), Anton Srholec (Prišpendlený motýľ), Dušan Dušek (Záhorské katedrály), Peter Michalica (Zlaté mesto), Daniel Hevier (Záhradka na sídlisku), Pavel Vilikovský (Štiavnické príbehy). Rozhovory viedli: Mikuláš Huba, Jana Hyžová, Tibor Kollár, Zuzana Kollárová a Eva Okoličániová. Fotografie: Alan Hyža. Editori: Mikuláš Huba a Daniel Kollár. Redakčná a jazyková úprava: Jana Hyžová. Dizajn a typografia: Marianna Lázničková. Vydala DAJAMA v spolupráci s Geografickým ústavom SAV, pri príležitosti 90. výročia vzniku časopisu Krásy Slovenska, Bratislava 2011.

Poznámka 2: Ako vyplýva aj z tiráže, nie všetky rozhovory som robil ja, takže sa vyjadrujem len k tým 11 rozhovorom s 12 osobnosťami, ktoré mám „na svedomí“, čím v žiadnom prípade nechcem povedať, že ostatných osem respondentov si vážim menej. MH.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License