Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život č. 122, ke způsobu zneškodňování toxických kalů ze sedimentačních lagun na Ostravsku transportem do Severočeské hnědouhelné pánve a spalováním v cementárně Čížkovice

Jak v posledních dnech zaznamenaly některé sdělovací prostředky, veřejnost na Mostecku a na Litoměřicku protestuje proti záměru zneškodňovat toxické kaly, těžené v rámci asanace ekologické zátěže v lokalitě kalových lagun Ostramo u sídliště Fifejdy v Ostravě, neuvěřitelným způsobem - jejich transportem do mezideponie poblíž Litvínova a postupným spalováním v cementárně Čížkovice.

Čížkovice cementárna

Dotčená veřejnost tak projevuje více soudnosti a zdravého selského rozumu, než odpovědné úřady ochrany životního prostředí a nakládání s odpady. Neexistuje žádný racionální důvod, proč nebezpečný odpad, jakým tyto kaly z lagun po Ostravské chemičce nepochybně jsou, převážet s riziky nakládky a dopravy přes celou severní Moravu a severní Čechy a vykládky na mezideponii ve stejně nebo hůře na životním prostředí postižené oblasti Mostecka, pak je znovu nakládat a transportovat po částech do Čížkovic na Litoměřicku (Zahrada Čech!) a tam je spalovat.

I kdyby byla pravda, že spalování v cementárně za vysokých teplot tyto kaly opravdu zneškodní a emise ze spalovacího procesu nepřekročí samy o sobě přípustné hygienické limity, bude to v každém případě další příspěvek k již tak velmi znečištěnému ovzduší v Severočeské hnědouhelné pánvi a v obtížně větratelných údolích řek Labe a Ohře a CHKO České středohoří. Je ironií, že se tak má dít na návětrné straně od Litoměřic, aspirujících na titul Zdravé město obhajující kategorii B v Místní agendě 21, kde už působí neblaze chemička Lovochemie v Lovosicích. Proč nebyla zvolena cesta likvidace na místě nebo někde v blízkosti? Doprava na velkou vzdálenost zbytečně rozšiřuje rizika ovlivnění životního prostředí i na celou trasu přeprav úniky a haváriemi, s ohrožením půdy, vody a kontaminace vodních zdrojů, ačkoliv cementárny jsou k dispozici i daleko blíže místu původu a tato rizika by tak byla alespoň nižší. Proč se zatěžuje problémy postiženého Ostravska stejně postižený Ústecký kraj? Co dělají jeho krajské a místní orgány ochrany životního prostředí, proč své občany nechrání? Lze to vnímat i jako provokaci vůči poslanci, předsedovi Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu a starostovi Litvínova Mgr. Milanu Šťovíčkovi, který v 90. letech 20. století působil jako aktivní člen Ekofóra pánevní oblasti Severních Čech při zpracování Programu ozdravení životního prostředí Severočeského kraje a který kandidoval do Poslanecké sněmovny za Věci veřejné s jasným programem ochrany životního prostředí?

Obyvatelům a reprezentacím blízkých měst ve směru převládajících větrů Lovosice a zejména Litoměřice, které aspiruje na přiznání nejvyšší kategorie A v Místní agendě 21, musí toto rozhodnutí úřadů připadat jako arogantní a cynické plivnutí do obličeje. Toto rozhodnutí krajských a státních úřadů vzbuzuje závažné podezření, že jsou obyvatelé obou lokalit v severních Čechách opět rukojmím a obětí nějaké špinavého politického „kšeftu“, jinak si nelze tolik politické nesoudnosti a věcné i odborné nelogičnosti takového rozhodnutí vysvětlit.

Apelujeme na všechny, kdo chtějí a mohou toto rozhodnutí ještě zvrátit, aby využili všech prostředků a nenechali tento zločin na Severočeších dokonat.

V Praze dne 30. listopadu 2011

Za Společnost pro trvale udržitelný život:                Ing. Jiří Dlouhý, předseda

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License