Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Geopark Botanická zahrada UK

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

 

národní geoparky

 

aneb

 

péče o geologické dědictví, jeho poznávání a šetrné

využívání, porozumění přírodním zákonitostem

a kulturním hodnotám krajiny

který se koná

v úterý 6. prosince 2011 od 16. 00 do 19:00 hodin

Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

* Geoparkem se rozumí území, které poskytuje obraz o vývoji Země a poukazuje na význam místního přírodního bohatství pro ekonomický a kulturní rozvoj společnosti. Geopark má své vymezené hranice, do jeho rozvoje a ochrany je aktivně zapojena veřejnost, je přitažlivý z hlediska cestovního ruchu a využitelný pro vzdělávání veřejnosti.

 

Diskusní seminář je věnován otázce, jak dalece se daří vtáhnout veřejnost do péče o dědictví krajiny, o pochopení vztahu vývoje Země ke dnešní situaci lidské civilizace. Rozumíme dobře vlivu geologické minulosti na dnešní stav přírody, kulturní krajiny a všech materiálních i duchovních sfér života?

 

Diskutovat budou:

Ing. Martina Pásková, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí: Geoparky - proč,  kde a jak?

RNDr. Tomáš Řídkošil, Evropský geopark Český ráj: Činnosti a zkušenosti prvního českého geoparku v Síti Evropských geoparků

RNDr. Daniel Smutek, Mgr. Jan Doucek, Geopark Železné hory: Geopark Železné hory coby kandidát na titul národní geopark

Mgr. Michael Pondělíček, Agentura Koniklec: Příprava geoparku Barrandien

RNDr. Veronika Štědrá, Ph.D, Česká geologická služba: Popularizačně osvětová činnost v oblasti geologického dědictví

PhDr. Jiří Pálka, ČT 2, Jak na interpretaci a medializaci geologického  dědictví a geoparků?

 

Pozváni byli také členové a hosté Rady Národních geoparků včetně zástupců území, která mají zájem o vytvoření národního geoparku

 

Diskuzi bude moderovat Pavel Šremer, prom. biol.

 

VSTUP VOLNÝ

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License