Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Společná tisková zpráva Mezinárodního sekretariátu pro chemické látky (ChemSec), Centra pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) a Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ)

Stockholm/Plzeň/Praha, 14. září 2011 – Mezinárodní sekretariát pro chemické látky (ChemSec) společně s dalšími nevládními organizacemi analyzoval prach z ložnic v řadě zemí Afriky, Asie a Evropské unie, včetně České republiky (1). Dnes byla zveřejněna výsledná zpráva „Domov, sladký domov - překvapení v prachu pod postelí“ (2), která ukazuje, že nebezpečný mix látek narušujících hormonální systém leží utajen pod postelemi po celém světě, a to ve vyšších koncentracích, než byly nalezeny dříve. Látky narušující endokrinní systém (tzv. endokrinní disruptory) jsou stále více spojovány s celou škálou zdravotních problémů, včetně narušení plodnosti, rakoviny a poruch pozornosti.

Až 90% svého času tráví obyvatelé Evropy v interiéru, kde mohou být vystaveni působení některých chemických látek až tisíckrát více než v exteriéru. Látky narušující hormonální systém se mohou uvolňovat z mnoha výrobků, jež se běžně nacházejí v domácnostech, včetně nábytku, elektroniky, kosmetiky nebo hraček. Největší riziko vystavení chemickým látkám nacházejícím se v prachu domácností podstupují ti, kteří jsou podlaze nejblíže – malé děti.

Analyzovaný prach byl odebrán vysavačem v ložnicích 6 států Evropské unie, 4 zemí Afriky a 2 zemí jihovýchodní Asie (3). Některé ze zkoumaných chemických látek jako nonylfenol či několik ftalátů byly nalezeny v nejvyšších koncentracích v evropských domácnostech.

„Tato zpráva ukazuje, že pod našimi postelemi se často nacházejí vysoce problematické chemické látky. Například mnoho chemikálií, které jsou zařazeny na prioritní seznam nebezpečných chemických látek, jež by měly být co nejdříve nahrazeny - SIN list (4). Lidé v současnosti nejsou dostatečně chráněni právními předpisy EU před tímto koktejlem látek narušujících hormonální systém. Evropská unie a všechny členské státy proto musí začít rozhodně jednat, aby nám zajistily dobrý a klidný spánek po celou noc,” uvedla Anne-Sofie Andersson, ředitelka Mezinárodního sekretariátu pro chemické látky.

Dnes prezentovaná studie se zaměřuje na chemické látky přítomné v prachu a nezahrnuje další zdroje vystavení chemickým látkám v interiéru. Ale i pokud bereme v potaz jenom prach, ukazují výsledky, že celková hladina ftalátů (5) nalezená v některých zemích je vyšší než ta, kterou úřady považují za bezpečnou s ohledem na koktejlový efekt (6). Zpráva také zdůrazňuje, že pro plné pochopení vlivu endokrinních disruptorů na naše zdraví mají zásadní význam nové metody hodnocení rizik. Zejména s ohledem na schopnost těchto látek vyvolávat významné efekty už při velmi nízkých dávkách.

“Důrazně vyzýváme Evropskou komisi i všechny členské státy EU, aby urychlily proces nominace endokrinních disruptorů na kandidátský seznam nebezpečných látek zřízený na základě evropské směrnice REACH o registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek. Dále doporučujeme firmám, aby ve svých výrobcích nahrazovaly látky narušující hormonální systém bezpečnějšími alternativami“, uvedla Frida Hök z ChemSec.

„Dodnes bylo na evropský seznam nebezpečných chemických látek vzbuzujících mimořádné obavy nominováno přes 70 chemikálií. Převážně šlo o látky vyvolávající rakovinu nebo toxické pro reprodukci. Jenom u jediné látky byla důvodem nominace její schopnost narušovat hormonální systém,“ uvedl Miroslav Šuta. „Na rozdíl od mnoha srovnatelně velkých nebo menších zemí je Česká republika bohužel v tomto ohledu pasivní a dodnes žádnou látku na seznam nenominovala“, doplnil Jiří Dlouhý, předseda STUŽ.

Pro další informace:

Frida Hök, koordinátorka projektu ChemSec zaměřeného na endokrinní disruptory, e-mail: frida.hok (zavináč) chemsec.org, telefon: + 46 709 72 12 57

Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik, e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz, telefon 608 775 754

Jiří Dlouhý, předseda STUŽ , jiri.dlouhy (zavinac) gmail.com, telefon: 724 698 016

Poznámky pro editory

(1) Mezinárodní sekretariát pro chemické látky (ChemSec) nezisková organizace upozorňující na zdravotní a environmentální rizika nebezpečných chemikálií, poskytující přesné a vědecky podložené informace, zapojující podnikatelský sektor a podílející se na legislativních procesech. Byl založena v roce 2002 a je tvůrce seznamu prioritních nebezpečných chemikálií, které by měly být nahrazeny – SIN list.

Vzorky prachu v evropských zemích byly odebrány těmito nevládními organizacemi: EPHA a HEAL v Belgii, Clean Air Action Group v Maďarsku, AMICA v Itálii, BUND v Německu, SSNC ve Švédsku, STUŽ a CpŽPZ v České republice a.

(2) Studie „Home sweet home, dusty surprises under the bed“ je dostupná na internetové adrese: http://www.chemsec.org/endocrine-disrupters

(3) Švédsko, Belgie, Itálie, Maďarsko, Německo, Česká republika, Tanzanie, Uganda, Keňa, Jihoafrická republika, Malajsie, Filipíny

(4) SIN list obsahuje 378 chemikálií, které splňují kritéria směrnice REACH pro látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Verze 2.0 zveřejněná v květnu 2011 přidala 22 endokrinních disruptorů identifikovaných jako SVHC na základě kritérií směrnice REACH vzhledem k jejich schopnostem narušovat hormonální systém.

(5) Koktejlový efekt znamená, že látky ve směsi přispívají k vlastnostem této směsi jako je její toxicita.

(6) BBP, DBP, DEHP a DINP

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License