Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Valné shromáždění Společnosti pro trvale udržitelný život, konané 2.3. 2010 po projednání a diskusi

I. schvaluje

zprávu o činnosti STUŽ za rok 2009, plán činnosti STUŽ na rok 2010, zprávu o hospodaření za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010;

II. bere na vědomí

zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a účetnictví za rok 2009;

III. ukládá

předsednictvu STUŽ

a)zvážit zřízení mediální skupiny pro prezentaci programu, seminářů, stanovisek a dalších činností STUŽ (na návrh. Z. Joukla);

b) zvážit možnosti aktivnějšího využití rezervy (zůstatku) na účtu STUŽ ve prospěch činnosti STUŽ (na návrh. Z. Joukla);

c) uvažovat o případném zřízení odborné pracovní skupiny pro dopravu a životní prostředí (na návrh. J. Zemana) a v rámci její činnosti věnovat pozornost snaze některých krajů rušit tzv. „nerentabilní tratě“.

Praha 2. 3. 2010 Ing. arch Martin Říha, RNDr. Jiří Nečas

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License