Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Mimořádné valné shromáždění Společnosti pro trvale udržitelný život:

 1. 1.schvaluje:
  1. a)Zprávu o činnosti STUŽ za období únor 1996 až únor 1997, připravenou Igorem Míchalem a Evou Vavrouškovou a předloženou odstupujícím předsednictvem STUŽ a doplněnou Janou Hajduchovou a Jiřinou Julákovou o dvě pořádané akce, pozměněnou a doplněnou Petrem Kužvartem informací o grantu, doplněnou Martinem Říhou o dodání expertízy, doplněnou Janem Zemanem a dalšími členy o ohlasy činnosti STUŽtisku (všechny změny a doplňky jsou zahrnuty do opraveného znění Zprávy - viz příloha),
  2. b)Zprávu o hospodaření STUŽ za rok 1996, předloženou odstupujícím předsednictvem STUŽ,doplňujícím usnesením v bodě 4. c)“,
  3. c)revizní zprávu, předloženou revizní komisí,
  4. d)rozpočet na rok 1997 a dává mandát nově zvolenému předsednictvu, aby rozpočet upravilo podle reálných finančních možností,
  5. e)změny a doplňky stanov STUŽ a výslednou podobu stanov STUŽ uvedenoupříloze;
 2. 2.bere na vědomí:
  1. a)zprávy o činnosti regionálních poboček STUŽ,
  2. b)zprávu o průběhu konferenceOlomouci;
 3. 3.volí:
  1. a)předsedou STUŽ Pavla ŠREMERA,
  2. b)přímo volenými členy předsednictva následujících 16 členů STUŽ:

Ivan Dejmal, Jiří Dlouhý, Jana Hajduchová, Václav Hála, Karel Jech, Naďa Johanisová, Jiřina Juláková, Jiří Kulich, Petr Kužvart, Miroslav Martiš, Igor Míchal, Bedřich Moldan, Pavla Polechová, Ivan Rynda, Martin Říha, Eva Vavroušková;

 1. 4.ukládá:
  1. a)příštímu valnému shromáždění (předpokládanému na rok 1998): předložit návrh doplnění stanov STUŽ o pravidla činnosti a spolupráce regionálních poboček se systémovým využitím všech získaných zkušeností. Tento návrh publikovat předem ve Zpravodaji STUŽ, aby sením mohlo seznámit veškeré členstvo,
  2. b)nově zvolenému předsednictvu: stanovit pravidla, závazná pro vedení agendy „Ohlasy činnosti STUŽtisku“ s tím, že tato oblast bude rozdělena do dvou částí: - ohlasy činnosti STUŽ v tisku,
            - vlastní publikační činnost členů STUŽ, podepsaná např. „člen STUŽ“,
  3. c)nově zvolenému předsednictvu: zveřejnit ve Zpravodaji STUŽ podrobný rozpis položek ze Zprávy o hospodaření STUŽ za rok 1996 „pořízení investic“ a „tisk a ostatní služby“.

 

Praha, Novotného lávka 4. února 1997

za návrhovou komisi: Jiří Dlouhý, Jiří Kulich, Ivan Rynda

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License