Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

1. Valné shromáždění schvaluje změny stanov předložené předsednictvem v článcích 7.1a, 7.3, 8, 8.1, 8.3, 8.4 a 8.5

2. Valné shromáždění:

-         schvaluje vstup občanského sdružení “Ateliér životního prostředí” jako kolektivního člena do STUŽ

-         zmocňuje předsednictvo ke sjednání písemné smlouvy s tímto sdružením a to neprodleně po registraci sdružení

3. Valné shromáždění rozhodlo o vyloučení PhDr. Michala Škapy ze Společnosti pro trvale udržitelný život

4. Valné shromáždění zmocňuje tímto předsednictvo, aby v případě nezbytnosti včlenilo adresu do článku 1 stanov a tuto adresu v budoucnu aktualizovalo.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License