Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Tri sudy so zeminou z odpadového kanála podniku Chemko Strážske, ktorá je kontaminovaná polychlórovanými byfenylmi (PCB), dnes doručili aktivisti Greenpeace na Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP). Environmentalisti tak symbolicky preniesli obrovský problém znečistenia východného Slovenska toxickými chemikáliami na pôdu zodpovedného ministerstva, ktoré ani po 25 rokoch od ukončenia výroby PCB v Chemku Strážske nepokročilo a neodstránilo zdroj kontaminácie. Odhaduje sa pritom, že na území kontaminovanom PCB žije približne 250 000 obyvateľov Slovenska.

„Žiadame ministerstvo, aby presadzovalo konkrétne kroky na dekontamináciu územia východného Slovenska. Okrem zákazu lovu rýb v Zemplínskej Šírave neprebehla žiadna významná informačná kampaň pre obyvateľov, stále neboli vykonané konkrétne environmentálne a zdravotné opatrenia. Ľudia žijúci v tejto oblasti sú ako v pasci. Nečinnosť a bezohľadnosť štátu ich núti žiť v nezdravom životnom prostredí kontaminovanom PCB za cenu, že môžu mať vážne zdravotné následky“, povedala Mgr. Kateřina Věntusová, koordinátoka toxickej kampane Greenpeace.

Organizácia Greenpeace na problém znečistenia PCB upozorňuje už sedem rokov. Kontaminácia okolia Chemka Strážske a regiónu Zemplína je natoľko rozsiahla, že je len ťažko možné ju v krátkodobom horizonte úplne odstrániť. Greenpeace preto znovu apeluje na MŽP, aby čo najskôr začalo s prácami na vyčistení zdroja znečistenia, ktorým je hlavne odpadový kanál.

Ministerstvo nedávno v tlači zverejnilo, že plánuje celý problém riešiť v rámci Operačného programu Životné prostredie, pod názvom Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania. Podľa vyhlásenia je dotknuté územie jedným z prioritných území navrhnutých na riešenie štátneho programu sanácie. Organizácia Greenpeace považuje toto vyhlásenie za zavádzajúce.

„Ako zdroj znečistenia bol identifikovaný odpadový kanál Chemka Strážske a ten sa podľa výsledku Systematickej identifikácie environmentálnych záťaží v SR medzi environmentálne záťaže nedostal a z toho vyplýva, že sa určite nebude riešiť ako priorita. Zároveň finančné prostriedky z Operačného programu nie je možné čerpať bez predošlého schválenia Zákona o environmentálnych záťažiach. Legislatívny proces zákona zastavil predseda vlády Róbert Fico začiatkom tohto roka. Tretím problémom je obnos financií v programe. Zatiaľ nie je presne určené, ktoré lokality sa z týchto zdrojov budú dekontaminovať a balík peňazí z OP rozhodne na vyčistenie Zemplína stačiť nebude“, dodala Mgr. Kateřina Věntusová.

Polychlórované bifenyly sú nebezpečné toxické látky, ktoré sa hromadia v tukových bunkách ľudí a zvierat. Ich dlhodobé pôsobenie vyvoláva napríklad aj oslabenie imunity, poruchy nervového systému, narušenie funkcie štítnej žľazy a pohlavných orgánov. PCB majú schopnosť prenikať placentou do tela vyvíjajúceho sa plodu a môžu narušiť zdravý vývoj dieťaťa.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License