Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Spotřebitelé získali díky nové chemické politice Evropské unie (REACH) (1) právo vyžadovat u obchodníků informaci o tom, zda výrobky obsahují některé nebezpečné chemické látky. Děti Země se proto nyní rozhodly dotázat u vybraných obchodníků, zejména působících v Plzni, na přítomnost nebezpečných chemických látek, které mohou ohrožovat lidské zdraví nebo životní prostředí.

„Rozeslali jsme vybraným firmám dotazy, zda jejich zboží obsahuje vybrané nebezpečné chemikálie a zda případně pracují na jejich náhradě bezpečnějšími alternativami. Podle platné evropské směrnice REACH by nám firmy měly odpovědět nejpozději do 45 dnů. Odpovědi firem pak zpracujeme a zveřejníme,“ uvedl Martin Hyťha z Dětí Země. Organizace v rámci svého aktuálního projektu chystá zároveň zadání konkrétních laboratorních analýz, které prověří skutečný obsah některých nebezpečných chemikálií ve výrobcích.

„V současnosti jde o 15 chemických látek, které mají stanovené nebezpečné vlastnosti a které Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vloni vybrala na oficiální kandidátní seznam látek pro autorizaci,“ upřesnil MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika a dodal: „.Jde o chemikálie toxické, perzistentní, bioakumulativní nebo ohrožující rozmnožování. Na seznamu je například hexabromocyklododekan (HBCDD), který se používá hlavně jako bromovaný zpomalovač hoření v polystyrenu, nebo tři ftaláty, které se vyskytují hlavně jako změkčovadlo ve výrobcích z PVC, jako jsou pláštěnky, hračky, podlahové krytiny nebo zdravotní pomůcky.“

V rámci projektu Děti Země plánují také výstavu, jejímž cílem bude informovat veřejnost o rizikových chemických látkách ve výrobcích denní potřeby a o možnostech, jak se těmto látkám a jejich negativním vlivům vyhnout. Projekt finančně podporuje plzeňský Nadační fond Zelený poklad.

Poznámky:

(1) REACH je zkratka složená z prvních písmen klíčových slov obsahu nové chemické politiky - registrace, evaluace a autorizace chemických látek. V rámci ní musí do stanoveného termínu výrobci a dovozci chemikálií ohlásit jejich vlastnosti (registrace) a u nebezpečných látek bude provedeno jejich podrobnější zhodnocení z hlediska rizik pro zdraví lidí a životní prostředí (evaluace). Nejnebezpečnější chemikálie pak budou povinně podrobeny procesu autorizace, který prozkoumá, zda za ně existuje bezpečnější náhrada.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License