Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Tisková zpráva MŽP ČR z 12. 3. 2008- MŽP musí na včerejší vyjádření pana prezidenta v souvislosti s vrácením zákona o chemických látkách a chemických přípravcích /tzv.REACH/ zareagovat v několika bodech.

Zaprvé tento zákon není implementací nařízení REACH do českého právního řádu, protože evropské nařízení je přímo použitelný právní předpis. Zákon stanovuje pouze kompetence státní správy a sankce za neplnění ustanovení zákona a čtyř nařízení ES. O obsahu nařízení mělo smysl diskutovat na evropské úrovni v době jeho přípravy a projednávání, nikoliv nyní, 14 měsíců po nabytí účinnosti.

Za druhé podle nařízení REACH – nikoliv podle tohoto zákona – se zavádí povinnost pro výrobce a dovozce chemických látek registrovat je u Evropské agentury pro chemické látky. Výrobci a dovozci mají zjistit nebezpečné vlastnosti vyráběných látek jak pro lidské zdraví tak pro životní prostředí a také navrhnout opatření pro jejich bezpečné používání. Pouze u velmi nebezpečných látek, jako jsou karcinogeny, mutageny nebo látky přetrvávající v životním prostředí, bude poté agentura rozhodovat o povolování jejich používání, a to na základě vědeckých kritérií. Nejedná se tedy o kontrolu evropských byrokratů nad naším chemickým průmyslem.

Za třetí o zákonu sice nebyla diskuse přímo v plénu poslanecké sněmovny, ale zákon byl podrobně prodiskutován v hospodářském výboru sněmovny, kde zároveň uplatnili své připomínky i zástupci chemického průmyslu a jejich připomínky byly z velké části akceptovány. U přímo použitelných předpisů – jako je nařízení REACH – není možné měnit základní zásady.

Začtvrté ze strany MŽP nedošlo k záměrnému přenosu kontrolních pravomocí na Českou inspekci životního prostředí. Přímo naopak. V průběhu přípravy zákona MŽP požadovalo, aby se na dozorové činnosti podílely také dozorové orgány jiných resortů (Česká obchodní inspekce za MPO, Hygienická služba za MZd), ale tento náš požadavek byl zmíněnými resorty odmítnut.

Přesto věříme, že toto nedorozumění neprodlouží zbytečně nejistotu chemického průmyslu a že při dalším hlasování na nejbližší schůzi PS bude zákon přijat. V opačném případě by Česká republika vážným způsobem porušila povinnosti členské země Evropské unie. Žaloba Evropské komise k Evropskému soudnímu dvoru by v takovém případě následovala v horizontu několika měsíců.

Související článek:  Václav Klaus a REACH: plný text zdůvodnění vetování novely zákona o chemických látkách

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License