Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Brusel/Plzeň (23. listopadu 2006) - Velké evropské firmy požadují lepší ochranu zdraví svých pracovníků a veřejnosti před nebezpečnými chemikáliemi než česká vláda pro své občany a voliče. Evropská federace vodohospodářských firem (EUREAU) a společnost Skanska, která patří k největším stavebním firmám v ČR i ve světě, vyzvaly ve společném otevřeném dopise europoslance a ministry hospodářství a životního prostředí členských států EU, aby podpořili novou směrnici o chemických látkách (REACH) v podobě odsouhlasené 10. října výborem pro životní prostředí Evropského parlamentu (EP).

“Je ostudou České republiky, že odpovědní manažeři slušných firem žádají pro veřejnost a své zaměstnance lepší ochranu před nebezpečnými chemikáliemi než ministři Kalaš (bezpartijní) a Říman (ODS). Čeští politici by měli svým voličům vysvětlit, proč neustále obhajují možnost autorizovat (povolit) výrobu i těch rakovinotvorných, mutagenních nebo jinak extrémně nebezpečných chemikálií, za které je bezpečnější náhrada dostupná. Na rozdíl od pánů Římana a Kalaše už povinnou náhradu nejnebezpečnějších chemikálií žádají nejen evropské ekologické, ženské a spotřebitelské organizace, ale také evropská sdružení lékařů nebo největší evropská odborová federace. Přesto čeští ministři nadále tvrdohlavě obhajují zájmy nezodpovědných firem, které vydělávají na výrobě nejnebezpečnějších chemikálií ohrožujících zdraví a životní prostředí,” uvedl MUDr. Miroslav Šuta, člen Mezirezortní komise pro chemickou bezpečnost a konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik.

Otevřený dopis podepsal za federaci evropských vodohospodářských firem prezident EUREAU pan Mauro d´Ascenzi a za společnost Skanska její výkonný viceprezident Thomas Alm (1). Společně žádají europoslance a ministry členských států EU, aby podpořili striktní pravidla pro náhradu nejnebezpečnějších chemických látek a zvýšení množství informací dostupných pro uživatele chemických látek v podobě, kterou schválil výbor pro životní prostředí EP (2). Nebezpečné látky by měly být povinně nahrazeny vždy, když je za ně dostupná bezpečnější náhrada. Otevřený dopis firem také vyjadřuje podporu právu spotřebitelů na informace o chemických látkách.

Firma Skanska uvádí, že vyhodnotila informace o chemických látkách poskytnuté dodavateli a zjistila jejich nekorektnost ve 30 % případů. Viceprezident firmy Skanska zodpovědný její politiku udržitelného rozvoje Noel Morrin prohlásil (3): “Potřebujeme REACH ke zlepšení transparentnosti v oblasti chemických látek,zejména přísnější požadavky na informace poskytované v dodavatelském řetězci. Touto cestou můžeme při našem nákupu včas identifikovat vysoce rizikové materiály a upřednostnit méně škodlivé, které zajistí vyšší ochranu našim pracovníkům i veřejnosti. Doposud výrobky obsahující nebezpečné látky přicházejí do rukou našich pracovníků, a to už je ve většině případů pozdě k identifikaci a řízení rizika. Jeho skríning by měl být proveden mnohem dříve než se chemikálie dostane k našim pracovníkům”.

Prezident EUREAU Mauro d´Ascenzi konstatoval (3): “Zjevná je potřeba regulace chemických látek přímo u zdroje, a to jak pro udržitelnou produkci pitné vody, tak pro udržitelné čištění odpadních vod. Autorizace pro užití nejnebezpečnějších chemikálií by měla být udělena jen když není bezpečnější alternativa nebo pokud socioekonomické výhody převažují nad rizikem – jak navrhuje Evropský parlament.“

Poznámky pro editory:

(1) EUREAU, Skanska: Open letter to The Ministers for Trade and Industry of the Member State of the European Union, The Ministers for Environment of the Member States of the European Union, The Members of the European Parlament

(2) Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu hlasování z 10.10. 2006 podpořil:
• povinnou náhradu nejškodlivějších chemických látek, je-li za ně dostupná bezpečnější náhrada.
• obecnou garanci bezpečnosti (Duty of Care) ze strany chemického průmyslu za bezpečnost i těch jeho produktů, na které se nevztahuje registrace v rámci REACH.
• právo spotřebitelů na lepší informace o chemických látkách obsažených ve výrobcích.
Více v TZ STUŽ z 10.10.2006

(3) Press Release: Skanska and Eureau urge Council to back Parliament position on REACH

(4) Celý text otevřeného dopisu a související tiskové zprávy v anglickém originále poskytneme zájemcům na vyžádání e-mailem. Stejně tak telefonické a e-mailové spojení na kontaktní osoby obou subjektů.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License