Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Státy Evropské unie se dohodly na změnách a zpřísnění pravidel pro používání pesticidů. Nyní ale ještě budou hledat kompromis s Evropským parlamentem, jenž má v této věci spolurozhodovací právo. Pokud nařízení nakonec projde, pak se sníží množství chemikálií, které jsou v "sedmadvacítce" pro zemědělské účely povoleny.

V České republice předpokládáme, že podle nových pravidel zmizí z trhu asi 20 procent v současné době používaných přípravků na ochranu rostlin," řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič, který ČR zastupoval.

Zdlouhavá vyjednávání provázely mimo jiné střety dvou lobbujících skupin - ekologů a zemědělců. Ochránci přírody by nejraději zakázali veškeré používání potenciálně rizikové přípravky, protože se obávají dopadů na životní prostředí i zdraví lidí.

Zemědělci zase namítají, že přísná opatření by mohla vést k tomu, že by neměli čím ošetřovat pole, což by mohlo způsobit pokles výnosů. Důsledek by pak prý mohli pocítit i běžní lidé, protože by to mohlo třeba omezit nabídku čerstvého ovoce a zeleniny na pultech obchodů.

Rozpory byly dosud i mezi státy unie, jejichž ministři se o tom neúspěšně snažili dohodnout v květnu. I dnes se několik států zdrželo, například Británie či Maďarsko.

Nakonec se ale našel určitý kompromis. Dohodlo se třeba, že pokud by existoval jasný důkaz, že hrozí nějaká krize, protože není možné ošetřit plodiny určitými přípravky, neboť nejsou na základě pravidel povoleny, tak bude možnost dát těmto výrobkům určité dočasné schválení k používání.

"Nařízení určitě vítáme, protože vede k větší bezpečnosti při uvádění na trh i používání prostředků na ochranu rostlin, k vyššímu stupni ochrany konzumentů rostlinných produktů i obecně životního prostředí," poznamenal rovněž Gandalovič.

Dodal také, že Česko doporučuje vypracovat dopadovou studii navrhovaných kritérií na dostupnost přípravků v jednotlivých zemích. Nyní je to také tak, že musejí být dané přípravky schvalovány v každé zemi.

Nyní by se ale měla unie rozdělit do tří zón (sever, střed, jih) se zhruba podobnými geografickými a klimatickými podmínkami. Ke schválení pro daný region by pak stačilo schválení v jednom státě.

U víc toxických pesticidů by se pravidla pro schvalování měla zpřísnit. U těch, které jsou méně nebezpečné pro zdraví lidí či zvířat, by se naopak měla schvalovací procedura zjednodušit.

Vyjednávání o nařízení stanovujícím podmínky pro uvádění přípravků na ošetřování plodin na unijní trh mezi členskými státy a europoslanci se zřejmě budou odehrávat ve druhé půlce roku za francouzského předsednictví. Nicméně je možné, že se přehoupnout až na další rok, v jehož první půlce do předsednického křesla unie zasedne Česká republika.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License