Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Perzistující organické látky - například zbytky pesticidů - přijímáme spolu s potravinami a vodou. Tyto látky mají schopnost akumulovat se v lidské tukové tkáni a jsou klasifikovány jako potenciálně nebezpečné lidskému zdraví.
Výzkumníci z Granadské univerzity odebírali vzorky tuku španělských vesničanů a obyvatel města Granady. Ve vzorcích pak sledovali přítomnost několika různých látek: DDE - metabolitu známého DDT, které se od 80. let minulého století ve Španělsku nepoužívá, dále součásti fungicidů hexachlorobenzenu, polychlorovaných bifenylů a v současnosti používaného insekticidu s názvem hexachlorcyklohexan.

Zjistili, že každý testovaný člověk si ve svém tuku nese alespoň jednu z těchto sloučenin. 100 % účastníků studie mělo ve své tukové tkáni DDE, což opět svědčí o extrémní "vytrvalosti" DDT v životním prostředí. Ostatní sledované látky se vyskytovaly u 84 až 92 % testovaných lidí. Více u starších než u mladších lidí. Tato skutečnost odpovídá teorii, že lidé narození v době zvýšené kontaminace prostředí jsou postiženi více než ti, kteří se narodili až v době zákazu používání některých pesticidů.

Studie také ukázala, že na hromadění perzistujících organických látek v lidském organismu má podstatný vliv strava. Podle očekávání k němu přispívají zejména potraviny živočišného původu s vysokým obsahem tuku.

Martina Otčenášková

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License