Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko předsednictva STUŽ k záměru výstavby věžového domu na Václavském náměstí v Praze

Podle informací ze sdělovacích prostředků byl vypracován investiční záměr na výstavbu administrativní výškové budovy o výšce 47 m pro Landesbank Berlin na Václavském náměstí, v dosavadní proluce vedle kavárny Astra proti tzv. Špalíčku. Projekt pana architekta Kotíka svou koncepcí a zejména výškou ignoruje urbanistický kontext a ráz okolní zástavby. Kdysi Koňský trh, dnešní Václavské náměstí, v průběhu svého vývoje od založení v době Karla IV. dodnes sice postupně zvyšovalo výšku domů po jeho obvodu a nebylo výškově jednotné. Dnešní výšková hladina je však vzhledem k šířce náměstí optimem a neměla by se stále zvyšovat. Je žádoucí, aby nadále zůstala dominantou budova Národního muzea architekta J.Schulze a v blízkosti uvažovaného staveniště v dálkových pohledech gotická loď kostela Panny Marie Sněžné. Vzhledem k tomu, že se jedná o místo v památkové rezervaci, zapsané do seznamu kulturního dědictví UNESCO, lze oprávněně předpokládat, že takovýto hrubý zásah do panoramatu města a narušení výškové úrovně okolní zástavby, by byly dostatečně závažným důvodem pro vyškrtnutí památkové rezervace Prahy z tohoto seznamu.

Kromě toho by takovýto výškový dům v centru Prahy sloužil jako povzbuzení pro snahy dalších investorů a architektů postavit v tomto atraktivním centrálním prostoru s drahými pozemky další výškové stavby pro jejich lepší ekonomické využití. Jsme toho svědky v řadě evropských měst, která již nemají zachovalá nenarušená historická jádra a na ně navazující dobře zachovalé urbanizační celky z 19. a 20. století, jako Praha. Tím tato města ztratila svou individuální tvář a dostala anonymní kosmopolitní charakter. Typickým příkladem je City v Londýně nebo centrum Frankfurtu n.M. Naproti tomu např. v Amsterodamu byl ku prospěchu historickému jádru pro výškové administrativní budovy vyhrazen prostor mimo centrum. Do realizace souboru Front d.Seine se úspěšně bránila narušení jádra i Paříž, odsunující výškové budovy až do 5 km vzdálené La Défence.

Zatím se v Praze podařilo vymezit pro výškové stavby prostor za hranicemi městské památkové rezervace a až na Penzijní ústav v dostatečném odstupu, na Pankráci a Vinohradech, kde sice nepěkně uzavírají pohled na panorama Prahy z Hradu, ale tím, že jsou na okraji, alespoň nenarušují vzhled jejího jádra. Jde tedy o to udržet tuto nespornou kvalitu a přednost Prahy a zásadně zabránit výstavbě výškových domů kdekoliv v centru města a tím spíš v tak stabilizovaném prostoru, jako je Václavské náměstí.

Protože se podle našeho názoru jedná o záměr hrubě narušující urbánní životní prostředí v Praze, žádáme, abychom byli jako řádně registrované občanské sdružení uznáni za účastníky územního a stavebního řízení, byla nám poskytnuta v dostatečném předstihu příslušná projektová dokumentace k posouzení našimi odborníky a abychom byli přizváni ke všem jednáním v této věci.

Za předsednictvo Společnosti pro trvale udržitelný život:

 

Pavel Šremer, prom.biol. Ing.arch. Martin Říha

předseda            místopředseda

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License