Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

"Já si stojím za svými lidmi tam, kde je za nimi kvalitní práce. To jsem schopen jim krýt záda. Ale ohledně poskytování informací ve věci REACH to vidím velmi kriticky. Nemám důvod mlžit," říká Martin Bursík, ministr životního prostředí a předseda Strany Zelených.

Ačkoliv REACH vstupuje v platnost už 1. července tohoto roku, tak to vypadá, že toto téma pro státní správu neexistuje.

Myslím si, že toto téma je hodně zanedbané. Státní správa mu věnuje minimální pozornost. Je to složité proto, že se zde dělí zodpovědnost mezi několik ministerstev a tak, jak známo, neumějí spolupracovat.

Co konkrétně udělá Ministerstvo životního prostředí, než REACH vstoupí v platnost?

Je to velmi krátká doba. Myslím, že první, co musíme udělat je, že veškeré informace, které máme, pověsíme na web.

Ale žádné informace o REACH na stránkách MŽP nejsou. Proč?

Protože u nás nefunguje management.

Přesto, REACH byl schválen v polovině prosince loňského roku a jedná se o něm několik let.

Kdybyste mi položila otázku, co všechno na tomto úřadě nefunguje, tak bychom měli téma na slušný seriál dvoustránek. Já si stojím za svými lidmi tam, kde je za nimi kvalitní práce. To jsem schopen jim krýt záda. Ale ohledně poskytování informací ve věci REACH to vidím velmi kriticky. Nemám důvod mlžit.

Co konkrétně tedy uděláte?

První bude splnit povinnost, kterou jako resort máme. REACH sjednocuje roztříštěnou chemickou legislativu a je rozhodně posunem k lepšímu. Je důležité, abychom toto pověsili na své stránky. Určitě k tomu dám pokyn.

Máte nějaký časový horizont?

Je to vše hodně v rychlosti, ale viděl bych to na horizont týdnů.

Svazu chemického průmyslu se ze strany státu dostalo značné péče, získal nejen prostředky na dopadovou studii, ale na vlastní velký projekt. Ministerstvo průmyslu a obchodu otevřeně říká, že právě SCHP je zdrojem relevantních informací. To skoro vypadá, že REACH je v této zemi zodpovědný právě SCHP.

Problém je v tom, že státní správa není navyklá fungovat profesionálně a systematicky. Je zvláštní, že se při několikaletém projednávání problému najednou zjistí, že MPO je plně závislé na tom, jaké informace mu dodá SCHP. Ten však těžce lobbuje pro to, aby chemická politika byla vůči němu co nejměkčí. Je to dokladem, na jaké úrovni profesionality u nás státní správa je.

Avšak i váš náměstek Karel Bláha mě při hledání informací o REACH odkázal na SCHP, což je přinejmenším zvláštní.

Nevím, tady se pan náměstek snaží vysvětlit nevysvětlitelné. Nechává to na další aktérech. Ministerstvo by nemělo odkazovat na Svaz chemického průmyslu, který vystupuje v roli lobby. Toto dám do pořádku.

Existuje velice podrobná dopadová studie pro chemický průmysl, avšak není k dispozici studie dopadu na životní prostředí a zdraví obyvatel. Váš náměstek argumentuje tím, že neexistují relevantní data, to říká také materiál Státního zdravotnického ústavu. Jak je to možné?

Problém je, že nejvyšší orgány státní správy a ministerstva v České republice neumějí spolupracovat s akademickou sférou. Nejsou zvyklé zadávat expertízy a srovnávací studie. V tom vidím velký deficit. Je tu zřejmá nevyváženost, když Ministerstvo práce a sociálních věcí uvolní prostředky na studii pro chemický průmysl, ale na druhé straně tu paralerně nevzniká studie s tím, jaké přínosy a rizika nese přijetí REACH pro lidské zdraví.

Avšak ekologické organizace se dlouhodobě snažily, aby tato studie vznikla.

Co vám na to mám říct? V té době jsem dělal konzultanta v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů. Kdyby tento projekt startoval nyní, tak bych se k tomu postavil jinak. Je třeba vyvážit jednostrannou argumentaci, která činí chemický průmysl obětí REACH. Ve skutečnosti je to tak, že my lidé jsme obětí těch desetitisíců chemických látek.

Jak chcete o REACH informovat spotřebitele?

Je třeba se v tom zorientovat. Máme málo času a to téma jakoby nebylo. V prosinci veřejnost mohla zaznamenat, že bylo nařízení schváleno. První věc je poskytnout informace. Pak je čas zvážit nějakou komunikační strategii, aby se informace dostaly ke spotřebitelům. Chceme, aby to nebyl jen SCHP, který je kompletně informován. Větší péče by se mělo dostat nejdůležitějším klientům této politiky, a to je široká veřejnost. Dejte mi nějaký čas.

Co plánujete udělat?

U nás je téma ochrany spotřebitelé velmi podceněné. Roste však segment společnosti, pro který je zásadní výběr výrobků nepoškozujících životné prostředí. Zadáním pro náš resort je tyto informace shromažďovat. Vypíšeme granty a umožníme nevládním organizacím, aby na tomto tématu pracovaly a mohly veřejnosti zprostředkovávat informace.

Česká republika se k REACH postavila tak, že její europoslanci hlasovali proti přijetí přísnějších norem.

To, jak hlasovali čeští europoslanci, je dokladem stavu naší společnosti. Otázky týkající se kvality života se u nás prosazují těžko.. Povědomí o tom, že je nejprve nutné chránit lidské zdraví a životní prostředí, je u nás čerstvé. Jsme Evropané v tom, že jsme součástí EU, ale v mnoha ohledech se nechováme evropsky. I to se však postupně mění.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License