Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Sdružení lékařských komor a asociací z 29 zemí Evropy (CPME - The Standing Committee of European Doctors) vyzvalo v otevřeném dopise Evropskou komisi, aby v rámci směrnice REACH podpořila 6 klíčových prvků pro lepší ochranu zdraví před průmyslovými chemikáliemi. Jedná se např. o povinnou náhradu nebezpečných chemikálií, právo na informace o chemických látkách nebo ochrana nejzranitelnějších skupin společnosti jako jsou děti a těhotné ženy. CPME reprezentuje asi 2 miliony lékařů sdružených v členských národních lékařských asociacích, včetně České lékařské komory.

CPME uvádí, že lékaři se díky povaze své práce bezprostředně setkávají s riziky poškození zdraví chemikáliemi a že jako representant evropských lékařů usilujících o prevenci vzniku onemocnění vítá návrh směrnice REACH a dialog o jeho podobě.Podle CPME výroba a používání chemických látek v posledních desetiletích dramaticky vzrostly, přičemž nedostatečné znalosti o jejich vlivu na lidské zdraví a životní prostředí jsou příčinou vážného znepokojení evropských lékařů.

V otevřeném dopise Evropské komisi podepsaném presidentem Dr. Danielem Martem vyzývá CPME všechny politické představitele, aby zajistili silnou chemickou politiku, která bude chránit životy a zdraví dětí a budoucích generací. Konkrétně žádá CPME šest přijetí šesti následujících opatření:

1) Nahradit nebezpečné chemikálie kdykoli a kdekoli je za ně dostupná bezpečnější alternativa.

2) Právo na informace a přístup k informacím chemikáliích, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví.

3) Výrobci chemických látek musí být zodpovědní za škody způsobené jejich chemikáliemi.

4) Zajistit dostupnost výsledků testů i u chemických látek vyráběných v malých objemech, pokud jde o chemikálie karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci.

5) Chemikálie použité v dovezených výrobcích musí splňovat stejné požadavky jako ty vyrobené v EU.

6) Upravit toxikologické standardy a/nebo limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí na základě hodnocení rizika pro nezranitelnějších skupiny obyvatel - děti, těhotné ženy atd.

CPME v dopise na jedné oceňuje, že chemické látky přinesly společnosti značné výhody, ale na druhé straně zdůrazňuje, že lékařské výzkumy potvrzují také rostoucí důkazy o spojení řady chemikálií s rakovinou, alergiemi a poruchami plodnosti, kterým by bylo možné se vyhnout.

CPME vyzývá členy Evropské komise, ministry a europoslance, aby v probíhajícím tzv. trialogu o podobě REACH (vyjednávání mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisi a Radou EU složenou z ministrů členských států) zohlednili 6 výše uvedených potřebných pro ochranu zdraví evropských občanů. Speciálně pak CPME vyzývá evropské komisaře, aby podpořili pozici výboru pro životní prostředí ve věci povinné náhrady nejnebezpečnějších chemikálií.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License