Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Seminář "HORMONÁLNÍ DISRUPTORY" se bude konat v úterý 3. února 2009 od 16. 00 hodin Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319 

Existuje hypotéza, že lidé a živočišné druhy jsou škodlivě ovlivňováni chemickými látkami, které mohou vstupovat v těle do cesty hormonům a jejich působení přerušovat či nahrazovat.“

Tento škodlivý vliv může poté působit změny v populacích, dojde k nárůstu počtu nádorů, ke změnám rozmnožovacích funkcí. Jsou udávány tyto vlivy: výskyt nádorů, jedovatost pro rozmnožování, pro nervový systém a pro obranyschopnost organismu. Vlivy se dotýkají jak živočichů, tak člověka. Poměrně dávno byl vliv zjištěn u DDT a dalších podobných sloučenin (PCB, dioxiny…) a jejich metabolitů působících v relativně vysokých koncentracích, nebo u přirozeně se vyskytujících rostlinných steroidů. U lidí vystavených relativně vysokým koncentracím disruptorů byla zjišťována snížená kvalita spermatu a zvyšující se výskyt nádorů, vázaných na hormony (nádory prostaty, prsu). Endokrinní disruptory se uplatňují při tvorbě, uvolňování, transportu, přeměně, vazbě, aktivitě nebo vylučování přirozených hormonů odpovídajících za udržení činnosti organismu a jeho vývoje, kdy je důležitá jejich přítomnost v určitém období. Neuroendokrinní disruptory se uplatní v organismech buď prvotním vlivem na nervový systém, k sekundárnímu vlivu na nervový systém dojde až po ovlivnění hormonů, celý neuroendokrinní řetězec pochodů může proběhnout dokonce i bez chemických látek a jeho příčinou je stress.

Program:

Zahájení a moderace: MUDr. Eva Rychlíková
MUDr. Bohumil Turek: Neuroendokrinní disruptory a člověk
MUDr. František Kožíšek: Endokrinně aktivní látky v pitné vodě
MUDr. Miroslav Šuta: Hormonální látky a REACH

Promítnutí dokumentu Hormonální akvárium studentky FAMU Terezy Tary, následná diskuse

VSTUP VOLNÝ

Seminář je pořádán za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva životního prostředí

HORMONÁLNÍ AKVÁRIUM
Dokument, ČR, délka 20 minut
Tereza Tara, 2007

Tereza Tara (1983) studovala dějiny umění a skandinávská kulturní studia v ČR, Dánsku a ve Švédsku. Od roku 2006 studuje dokumentární tvorbu na pražské FAMU.

Krátký popis

Když před několika lety našli britští rybáři v těle rybího samce jikry, nestačili se divit. Jejich podezření padlo na nedalekou farmaceutickou továrnu, odkud se podle nich mohly dostat do řeky látky využívané při výrobě hormonální antikoncepce. Podle nejnovějších výzkumů ale mohou za to, že rybí samci přicházejí stále častěji o svou mužnost, takzvané endokrinní disruptory. Tyto látky se dostávají do vody z moči žen užívajících hormonální antikoncepci. Antikoncepční pilulka jako symbol sexuální svobody tedy zabraňuje nejen rozmnožování lidské rasy, ale také rybí populace. V hravém a velmi vtipně sestříhaném černobílém dokumentu studentky FAMU Terezy Tary zavítáme nejen mezi gynekoložky, vášnivé rybáře či mladé dívky užívající antikoncepci, ale také mezi biology milující cyklistiku či básně Christiana Morgensterna.

Reportáž o fantastickém koloběhu antikoncepční pilulky, která podle nejnovějších výzkumů způsobuje změnu pohlaví u ryb i jiných živočichů. Ačkoliv měla být symbolem sexuální svobody žen, činí je závislými na syntetických hormonech, masově produkovaných a propagovaných nejen farmaceutickým průmyslem, ale i samotnými lékaři. Vědci hovoří o zamoření životního prostředí látkami jménem endokrinní disruptory a otázka svobodné volby tak zůstává stále aktuální.

--------------------------------

Samičky vědí jen málo o příčinách, projevech a následcích užívaní hormonálních pilulek. Muži přicházejí o své pohlaví. Dokument o hormonálním znečištění životního prostředí, jehož následkem je změna pohlaví rybích samečků. Jaké změny budou následovat?

Antikoncepce - symbol sexuální revoluce, se v podobě hormonálních pilulek stala jedním z nejrozšířenějších způsobů západního světa, jak se chránit před nechtěným početím.

Diktát farmaceutických společností staví ženu do role té jediné odpovědné: může si vybrat mezi těhotenstvím nebo dávkou hormonů. Ženské tělo je vinou pilulek překladištěm látek, které se dále vylučují do prostředí a znečišťují naše okolí tzv. endokrinními disruptory.

Tyto látky mají na svědomí změny vedoucí k impotenci, změně pohlaví a výskytu hermafroditů nejen u rybích samečků. V potravním řetězci se tyto látky vracejí zpět ke svému původci.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License