Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Ministerstvo životního prostředí předloží v pondělí 25. 2.2008 vládě návrh novely zákona o chemických látkách, která má zásadně změnit dosavadní praxi testování chemikálií. Do českého prostředí uvede pravidla, která po dlouhé diskusi s ekology a zástupci chemického průmyslu na konci roku 2006 přijal Evropský parlament. Evropská chemická legislativa známá pod zkratkou REACH má do budoucna zajistit používání bezpečnějších chemikálií ve výrobě.

 REACH má za cíl shromáždit všechny dostupné informace o zhruba 30.000 chemických látkách, které jsou na evropském trhu. Kompletní databáze by se měla utvořit během následujících 11 let. Nová evropská pravidla začala platit v polovině loňského roku, první termín pro registraci informací o chemických látkách je letošní červen. Další termíny jsou pak postupně rozloženy do roku 2018. Odhaduje se, že naplno začne celá legislativa působit až v roce 2022.

 Pro chemický průmysl to znamená řadu povinností, i když výsledná podoba směrnice je výrazně mírnější, než požadovaly ekologické organizace. Změní se také úloha dozorových orgánů. V důvodové zprávě k novele, kterou má ČTK k dispozici, stojí, že nové kompetence dostane Česká inspekce životního prostředí. Chce proto posílit o 50 pracovníků. Mírně se také rozšíří úkoly celních úřadů.

 Svou agendu bude podle návrhu muset rozšířit ministerstvo průmyslu a obchodu. Veškeré činnosti a náklady spojené se zajištěním chemické bezpečnosti totiž budou na průmyslových podnicích. Naopak méně práce bude mít s chemikáliemi ministerstvo zdravotnictví, protože registraci chemických látek bude provádět Evropská agentura pro chemické látky v Helsinkách. Ministerstvo životního prostředí se má stát kontaktním a poradenským místem.

 Novela upravuje ustanovení zákona a prováděcích vyhlášek, které se týkají registrace nových chemických látek, jejich zkoušení a hodnocení jejich rizik. Na trhu má omezit množství přípravků a předmětů, které obsahují nebezpečné látky. Většina základních pojmů bude v zákonu zrušena, protože jsou definovány v evropském nařízení. V podstatě beze změny zůstanou ustanovení o klasifikaci, balení a označování chemických látek a přípravků a o správné laboratorní praxi. Nezmění se ani definice nebezpečných vlastností látek. Metody jejich stanovení budou obsaženy v následném nařízení Evropské komise.

 O výši ekonomických dopadů změn na průmyslový sektor vznikly v Česku v letech 2003 až 2005 čtyři studie, další nechala vypracovat Evropská komise. České studie naznačují, že náklady chemického průmyslu se budou pohybovat v rozmezí dvě až 6,2 miliardy korun. Ministerstvo však dodává, že tyto náklady byly zpracovány s předpokladem, že pro každou látku bude nezbytné vykonat všechny příslušné testy, což nyní nutné nebude. Náklady ostatních odvětví budou podle ministerstva řádově shodné s chemickým průmyslem.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License